Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 198 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Batalha, Luis M; Bergqvist, Monica; Czarkowska-Paczek, Bozena; De Santis, Alberto; Dijkstra, Nienke E; Fernandes, Maria I; Filov, Izabela; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Heczkova, Jana; Helgesen, Ann Karin; Isfort, Michael; Jordan, Susan; Karnjus, Igor; Keeley, Sarah; Kolovos, Petros; Langer, Gero; Lillo-Crespo, Manuel; Logan, Vera; Malara, Alba; Meyer, Gabriele; Olah, Andras; Padysakova, Hana; Prosen, Mirko; Pusztai, Dorina; Sino, Carolien G; Tziaferi, Styliani; Ziakova, Elena; Dilles, Tinne.
EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries.. BMJ Open 2020
HIOF Untitled
 
2 Gjellebæk, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Sjekk hvordan det kan gå uten: Derfor er det behov for flere kvinnelige forskere. Fredriksstad Blad [Newspaper] 2020-02-11
HIOF Untitled
 
3 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill.
Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune 2020
OSLOMET HIOF Untitled
 
4 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill; Nilsen, Anniken.
Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside 2020
OSLOMET HIOF Untitled
 
5 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri; Olsen, Richard Monroe; Hatland, Lars; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Andreassen, Hilde Marie; Martinsen, Mona; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open 2020
HIOF OSTFSYK Untitled
 
6 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Patient experiences with digital health solutions. A systematic review.. BMC Health Services Research 2020
HIOF OSTFSYK UiT Untitled
 
7 Martinsen, Mona; Ann Katrin, Larsen Reinnel; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist.
"Østfoldmodellen" kan forbedre kvaliteten på praksisstudier. Tidsskriftet sykepleien 2020
HIOF OSTFSYK Untitled
 
8 Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsson, Bodil Wilde.
Development of a short form of the questionnaire quality from the patient's perspective for palliative care (QPP-PC). Journal of Multidisciplinary Healthcare 2020 ;Volume 13. p. 495-506
HINN HIOF Untitled
 
2019
9 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Det er fortsatt behov for kvinnenettverk i akademia. kifinfo - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning [Business/trade/industry journal] 2019-06-19
HIOF Untitled
 
10 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Sykehjemsbeboere svært sårbare for endring. Demokraten [Newspaper] 2019-02-19
HIOF Untitled
 
11 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Bååth, Carina Barbro.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem. Fagdager; 2019-09-24
HIOF Untitled
 
12 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon; Bååth, Carina Barbro.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-21
HIOF Untitled
 
13 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-25
HIOF Untitled
 
14 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-22
HIOF Untitled
 
15 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-29
HIOF Untitled
 
16 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-28
HIOF Untitled
 
17 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon; Halvorsrud, Liv Torill.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-11-11
HIOF OSLOMET Untitled
 
18 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin.
Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad 2019
HIOF Untitled
 
19 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Helgesen, Ann Karin.
Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen.. Helse og velferd i det digitale samfunn; 2019-03-21
HIOF Untitled
 
20 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Presentasjon av prosjekter som har fått samarbeidsmidler Status og resultater. Advisory Board; 2019-02-15
HIOF Untitled
 
21 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner; Helgesen, Ann Karin.
Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det. Forskningsdagene; 2019-09-26 - 2019-09-26
HIOF Untitled
 
22 Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics 2019 p. 1-9
HIOF Untitled
 
23 Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering.. Geriatrisk sykepleie 2019 (02)
HIOF Untitled
 
24 Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer. Kompetansehevng; 2019-03-20
HIOF Untitled
 
25 Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer. Kompetanseheving; 2019-03-18
HIOF Untitled
 
26 Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Interprofessional pharmaceutical care. Demophac Transnational meeting; 2019-06-05
HIOF Untitled
 
27 Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Sykepleiere og breddekompetanse. Moss Avis 2019
HIOF Untitled
 
28 Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Tiden er inne: La sykepleiere med avansert breddekompetanse slippe til. Sarpsborg Arbeiderblad 2019
HIOF Untitled
 
29 Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Tiden er inne. La sykepleiere overta oppgaver fra fastleger. Fredrikstad Blad 2019
HIOF Untitled
 
30 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona; Blågestad, Ina.
Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning. Fag- og tjenesteutviklingskonferansen; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF Untitled
 
31 Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Presentasjon DeMoPhac studien. Forskergruppemøte; 2019-05-21
HIOF Untitled
 
32 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. Konserntillitsvalgte HSØ; 2019-09-12
HIOF OSTFSYK Untitled
 
33 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. Fagdag; 2019-11-21
HIOF OSTFSYK Untitled
 
34 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. Utvidet ledermøte FM; 2019-10-31
HIOF OSTFSYK Untitled
 
35 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. Faglunsj; 2019-09-26
HIOF OSTFSYK Untitled
 
36 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. Sykehuset Østfold; 2019-08-28
HIOF OSTFSYK Untitled
 
37 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. NSF tillitsvalgte; 2019-10-23
HIOF OSTFSYK Untitled
 
38 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus. NSF Oslo; 2019-11-19
HIOF OSTFSYK Untitled
 
39 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus?. Fagmøte; 2019-10-17
HIOF OSTFSYK Untitled
 
40 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre.. https://www.hiof.no 2019
HIOF OSTFSYK Untitled
 
41 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Pasienterfaringer fra det gamle og nye sykehuset – hvordan best ivareta pasientene våre?. Fagforbundet; 2019-12-12
HIOF OSTFSYK Untitled
 
42 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics 2019
HIOF OSTFSYK Untitled
 
43 Sandsdalen, Tuva; Larsson, Bodil Wilde; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Patients’ Perceptions Of The Quality Of Palliative Care And Satisfaction – A Cluster Analysis. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2019 ;Volume 12. p. 903-915
HINN HIOF Untitled
 
44 Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine; Aarøen, Kari.
Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19. Forskningsdagene 2019; 2019-09-26
HIOF Untitled
 
2018
45 Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig.
Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer. Fag- og forskningsdager; 2018-03-07 - 2018-03-08
HIOF OSTFSYK Untitled
 
46 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Bruk av skalaer i vurderinger. Praksisworkshop; 2018-11-27
HIOF Untitled
 
47 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Intervensjoner i kommunehelsetjenesten og helsetjenestekvalitet i et pasientperspektiv. Medlemsmøte; 2018-11-22
HIOF Untitled
 
48 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine.
Personsentrert omsorg - fra ide til realitet. Fagdag: Personsentrert omsorg - pasientsikkerhet; 2018-05-30
HIOF Untitled
 
49 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Helgesen, Ann Karin.
The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction. 11th Geneva Conference om Person-Centered Medicine; 2018-04-08 - 2018-04-11
HIOF Untitled
 
50 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig; Helgesen, Ann Karin.
Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2018 ;Volume 11. p. -
HIOF OSTFSYK Untitled
 
    Show next list