Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-13 of 13

2019
1 Arvesen, Petter.
Implementering av feedbackinformert tjeneste ved Stiftelsen Fyrlykta. Halden: Høgskolen i Østfold. Oppdragsrapport. 2019 (ISBN 978-82-7825-455-4) 91 p. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2019:3)
HIOF Untitled
 
2 Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter; Graarud, Helén.
Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse. Kurs i Praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer; 2019-05-23 - 2019-05-23
USN HIOF Untitled
 
3 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter.
Arbeid som recoverystrategi. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019 ;Volume 16.(2) p. 80-89
HIOF Untitled
 
2015
4 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter.
What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research 2015 ;Volume 6. p. 135-148
HIOF Untitled
 
2014
5 Arvesen, Petter.
Barn - "et fremmed folk"?: psykososialt arbeid i et grenseland. I: Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46443-8. p. 63-80
HIOF Untitled
 
2013
6 Arvesen, Petter.
"Pappa i fengsel". Forskningsdagene; 2013-09-25
HIOF Untitled
 
7 Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-387-8) 63 p. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2013:5)
HIOF Untitled
 
8 Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Pappa i fengsel - andre evalueringsrapport; HiØ Oppdragsrapport 2013:18. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-425-7) 108 p.
HIOF Untitled
 
9 Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Pappa i fengsel – hvordan ivaretas familien?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2013 (4)
HIOF Untitled
 
2012
10 Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Tilrettelegging av bosted for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (et NAPHA-prosjekt). Forskningsdagene 2012; 2012-09-19 - 2012-09-30
HIOF Untitled
 
2010
11 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter.
"Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253298) 50 p. (2010:04:00)
HIOF Untitled
 
2009
12 Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter.
Tiltak for å redusere sykefravær : Eiendom & Internservice - Askim kommune. : Høgskolen i Østfold 2009 (ISBN 9788278252970) 52 p. (5)
HIOF Untitled
 
2008
13 Arvesen, Petter.
"Choir practice for solists" - Interprofessional collaboration within education. All together better health IV; 2008-06-02 - 2008-06-05
HIOF Untitled