Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 108 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne.
Jeg vet ikke nok om programmering(men jeg tror det er viktig for matematikkundervisningen). Etterutdanningskonferanse for matematikklærerutdannere; 2019-09-16 - 2019-09-18
HIOF Untitled
 
2 Maugesten, Marianne.
Forskning på praksis. Personalseminar ved Avdeling for LU, HiØ; 2019-08-07 - 2019-08-08
HIOF Untitled
 
3 Maugesten, Marianne.
Good mathematics teaching at lower primary school level. CERME11; 2019-02-06 - 2019-02-10
HIOF Untitled
 
4 Maugesten, Marianne.
UngeAbel-konkurransen del 2. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 2019 ;Volume 30.(1) p. 62-65
HIOF Untitled
 
5 Maugesten, Marianne; Jensen, Renate.
Fagfornyelsen - LK20. LAMIS sommerkonferanse; 2019-08-09 - 2019-08-11
HIOF Untitled
 
6 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen. Avslutningskonferanse SKuL; 2019-06-12 - 2019-06-12
HIOF Untitled
 
7 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Velkommen til den kreative og utforskende matematikkopplæringen! - når engasjement, relevans og motivasjon kan stå i sentrum.. I: Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215029979. p. 118-130
HIOF Untitled
 
8 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Å identifisere dybdelæring i en undersøkende matematikkoppgave på ungdomstrinnet. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245024524) 20 p.
HIOF Untitled
 
9 Meaney, Tamsin Jillian; Kristensen, Bodil Stakkestad; Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne; Huru, Hilja Lisa; Kvivesen, Mona.
Digitale verktøy er bra for tilpasset opplæring (men kanskje ikke så bra for å lære matematikk). Etterutdanningskonferansen; 2019-09-16 - 2019-09-18
HVL HIOF UiT Untitled
 
10 Tonheim, Odd Helge Mjellem; Maugesten, Marianne; Nagel, Ilka; Amdam, Synnøve Hedemann.
Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette. Høgskulen i Volda og Høgskolen i Østfold 2019
HVO HIOF UiT Untitled
 
2018
11 Maugesten, Marianne.
God matematikkundervisning på småskoletrinnet. Skul-seminar; 2018-12-07 - 2018-12-07
HIOF Untitled
 
12 Maugesten, Marianne; Jensen, Renate; Kirkegård, Henrik.
Matematikk i tre akter. Novemberkonferansen; 2018-11-28 - 2018-11-28
HIOF Untitled
 
13 Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Second graders’ reflections about the number 24. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. p. 51-58
HIOF UIS Untitled
 
14 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Studentintensive arbeidsformer og samarbeid i matematikk. Seminar om studentaktive og studentintensive arbeidsformer; 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF Untitled
 
2017
15 Maugesten, Marianne.
Tallet 24. Forskerseminar; 2017-05-09 - 2017-05-09
HIOF Untitled
 
16 Maugesten, Marianne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Second graders reflections about the number 24.. Norma; 2017-05-30 - 2017-06-02
HIOF Untitled
 
17 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Mathematical teachers' professional development through networking. ECER 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
HIOF Untitled
 
18 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer. Personalseminar; 2017-01-05 - 2017-01-06
HIOF Untitled
 
2016
19 Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne.
Nasjonale retningslinjer for fag. Lærerutdanningskonferanse; 2016-04-28 - 2016-04-28
HVL HIOF NTNU UIS Untitled
 
20 Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne.
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk. Oslo: universitet og høgskolerådet 2016 8 p.
HVL HIOF NTNU UIS Untitled
 
21 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Videreutdanning og kunnskapsdeling:Læreres kunnskapskultur.. Bedre Skole 2016 (1) p. 58-62
HIOF Untitled
 
22 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Flipped classroom in the education og teacher students in mathematics. ECER 2016; 2016-08-23 - 2016-08-26
HIOF Untitled
 
23 Maugesten, Marianne; Skori, Tone; Kirkegård, Henrik; Lunde, Odd Bjørn.
Smakebiter fra matematikkens skattekiste. Novemberkonferansen; 2016-11-29 - 2016-11-30
HIOF Untitled
 
24 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk. SKuL - seminar; 2016-12-15 - 2016-12-15
HIOF Untitled
 
25 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Omvendt undervisning i grunnskolelærerstudenters matematikkopplæring.
HIOF Untitled
 
2015
26 Maugesten, Marianne; Lie, Johan; Meland, Vegard Målnes.
Nettbasert matematikk 2. Fagseminar for tilbydere av matematikk; 2015-04-13 - 2015-04-14
HINN HIOF UiB Untitled
 
27 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling av kunnskapskulturen. ØSS - seminar; 2015-05-06 - 2015-05-06
HIOF Untitled
 
28 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen. Fou i praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
HIOF Untitled
 
29 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2015 ;Volume 9.(1) p. -
HIOF Untitled
 
30 Maugesten, Marianne; Olafsen, Audun Rojahn.
Matematikkdidaktikk i klasserommet. 2. utgave. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02521-6) 236 p.
HIOF Untitled
 
31 Maugesten, Marianne; Skori, Tone; Gerd, Nilsen.
Workshop Lamis. Novemberkonferansen; 2015-11-24 - 2015-11-25
HIOF Untitled
 
32 Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf; Holt Jensen, Brit Hellen.
HiØ og forholdet til praksisfeltet. Følgegruppens konferanse 2015; 2015-03-18 - 2015-03-19
HIOF Untitled
 
33 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Omvendt undervisning og studenters egen oppfatning av hva som påvirker læring. SKuL - Skole-Kunnskap-Lærerutdanning; 2015-12-16 - 2015-12-16
HIOF Untitled
 
2014
34 Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom; Kristensen, Tor Espen.
Matematikk i norsk skole anno 2014. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2014 115 p.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
35 Maugesten, Marianne.
matematikk og tospråklige elever. Fagdag; 2014-04-11 - 2014-04-11
HIOF Untitled
 
36 Maugesten, Marianne.
Nettbasert kurs i matematikk. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere; 2014-09-30 - 2014-10-03
HIOF Untitled
 
37 Maugesten, Marianne.
Videreutdanning i matematikk. Konferanse for tilbydere av videreutdanning i matematikk; 2014-11-13 - 2014-11-14
HIOF Untitled
 
38 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Professional learning communities for in-service teachers - designing a model for sharing knowledge and developing teaching practice. ATEE Annual Conference; 2014-08-25 - 2014-08-27
HIOF Untitled
 
39 Maugesten, Marianne; Mellegård, Ingebjørg Merete.
Videreutdanning av lærere. Fagdebatikk; 2014-05-09 - 2014-05-09
HIOF Untitled
 
40 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Omvendt undervisning- et prosjekt ved HiØ. Workshop Matric; 2014-10-23 - 2014-10-24
HIOF Untitled
 
41 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Regning som grunnleggende ferdighet. Fagdag; 2014-04-02 - 2014-04-02
HIOF Untitled
 
2013
42 Maugesten, Marianne.
Matematikkundervisning 1-7. Kap 3: Læreplanen. I: Matematikkundervisning 1-7. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 9788202405458. p. s53-64
HIOF Untitled
 
43 Maugesten, Marianne.
Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess. Fredrikstad Blad [Newspaper] 2013-12-07
HIOF Untitled
 
44 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess. Fredrikstad Blad [Newspaper] 2013-12-07
HIOF Untitled
 
2012
45 Maugesten, Marianne.
Endringer i muntlig eksamen i grunnskolen. Lokallagssamling LAMIS; 2012-02-01 - 2012-02-03
HIOF Untitled
 
46 Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders.
God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2012 24 p.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
47 Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders.
God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Etterutdanningskonferanse for matematikklærerutdannere; 2012-09-24 - 2012-09-27
HIOF NTNU UiO Untitled
 
48 Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard; Wæge, Kjersti.
Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2012 22 p.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
2011
49 Maugesten, Marianne.
Muntlig eksamen: en analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (4) p. 260-272
HIOF Untitled
 
50 Maugesten, Marianne; Nordal-Pedersen, Geir; Aasmo, Berit Ingrid.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, NKR, grunnskole. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2011 50 p.
HIOF UiB Untitled
 
    Show next list