Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-28 of 28

2020
1 Måløy, Elfrid; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad; Vatne, Solfrid.
Studenters erfaringer med videreutdanning i tjenestedesign for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Nordisk sygeplejeforskning 2020 ;Volume 10.(4) p. 292-304
HIM Untitled
 
2018
2 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid; Ødegård, Atle.
Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice 2018 ;Volume 13.(December) p. 83-89
HIM Untitled
 
3 Måløy, Elfrid.
Omsorgsfull og forsvarlig legemiddelhåndtering til eldre : sykepleierens omsorg for eldre i hjemmetjenesten som har behov for hjelp med sine medisiner : et essay : fra phd- kurset Professional Caring in the intersection between system and lifeworld. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-244-4) 12 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:5)
HIM Untitled
 
4 Måløy, Elfrid.
Respekten for mennesket : et paradigmeskifte i forskningsetikk innen medisinsk- og helsefaglig forskning : et essay : fra et doktorgradskurs i vitenskapsteori : KULT 8851 ved NTNU. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-234-5) 18 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:1)
HIM Untitled
 
2017
5 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid.
Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : presentasjon av forskningsrapport med samme navn. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2017-04-25 - 2017-04-26
HIM Untitled
 
6 Lervik, Inger-Lise; Måløy, Elfrid; Rånes, Bente; Faksvåg, Marie; Frøseth, Hildegunn Flaten.
Struktur for riktig legemiddelbruk i hjemmebasert omsorg, Kristiansund kommune : fra apati til handling gjennom testing og læring? : sluttrapport : pasientsikkerhetsprogrammet. : Utviklingssenter for sykehjem, Møre og Romsdal; Høgskolen i Molde; Kristiansund kommune 2017 26 p.
HIM Untitled
 
7 Malones, Bente Dale; Måløy, Elfrid.
Hvordan teste kunnskapen? : digital eksamen : pilotprosjekt. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2017-04-25 - 2017-04-26
HIM Untitled
 
8 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Få bukt med feilmedisinering. Tidsskriftet sykepleien 2017 ;Volume 105.(6) p. 42-43
HIM Untitled
 
2016
9 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid.
Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : løsningen på økt pasientsikkerhet?. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 23 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1604)
HIM Untitled
 
10 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid; Helland, Stephanie.
Morgendagens sykehjem : fra pilot til implementering?. : Senter for omsorgsforskning, midt ; Nord universitet 2016 (ISBN 978-82-8340-037-3) 44 p. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(10/2015)
NORD HIM Untitled
 
11 Lervik, Inger-Lise; Faksvåg, Marie; Rånes, Bente; Frøseth, Hildegunn Flaten; Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad.
From apathy to action by testing and learning?. Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» og Institute for health care improvement; 2016-07-05
HIM Untitled
 
12 Måløy, Elfrid.
Nytt studie: Videreutdanning «Trygg legemiddelhåndtering» ved Høgskolen i Molde. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2016-04-21
HIM Untitled
 
13 Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad; Vatne, Solfrid.
Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 14 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1603)
HIM Untitled
 
14 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Hva gjør vi med feilmedisinering?. Tidens Krav 2016
HIM Untitled
 
15 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Hva gjør vi med feilmedisinering?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde 2016
HIM NTNU Untitled
 
16 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Hva gjør vi med feilmedisinering?. Romsdals Budstikke. 2016
HIM Untitled
 
2012
17 Eckhoff, Karina Molvik; Helland, Stephanie; Lervik, Inger Lise; Sjåvik, Merete; Måløy, Elfrid.
Legemiddelgjennomgang ved Rokilde Sykehjem : pilotprosjekt : sluttrapport : prosjekt i regi av Den Nasjonal Pasientsikkerhetskampanjen. : Helsedirektoratet 2012
HIM Untitled
 
18 Eckhoff, Karina Molvik; Helland, Stephanie; Lervik, Inger-Lise; Sjåvik, Merete; Måløy, Elfrid.
Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Team Tryggleik ved Læringsnettverk i regi av Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje; 2012-10-17
HIM Untitled
 
19 Inderhaug, Hans Gunder; Måløy, Elfrid.
Eksamen i medikamentregning – mer til skade enn til gagn?. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2012-04-24
HIM Untitled
 
20 Måløy, Elfrid.
Fokus på riktig legemiddelbruk sykehjem. Nordvestsykepleieren : medlemsblad for Møre og Romsdal 2012 ;Volume 14.(3) p. 10-
HIM Untitled
 
2011
21 Måløy, Elfrid; Inderhaug, Hans Gunder.
Integrering av legemiddelregning i praksisstudiene ved sykepleierutdanningen : prosjektpresentasjon. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2011-05-04
HIM Untitled
 
2010
22 Måløy, Elfrid.
Ansvarsutvikling – en pådriver for et forsvarlig system innen legemiddelhåndtering. Regional FoU-konferanse for Helse Midt-Norge; 2010-08-25 - 2010-08-26
HIM Untitled
 
23 Måløy, Elfrid.
Feilmedisinering - sykepleierens store skrekk. Forskningsdagene; 2010-09-24 - 2010-10-03
HIM Untitled
 
24 Måløy, Elfrid.
Responsibility development – an initiative to establish a responsible system : a study of medication and errors or adverse events with drugs among clinical nurses in hospitals. 1st Nordic Patient Safety Conference : Patient Safety Challenges; 2010-05-20 - 2010-05-21
HIM Untitled
 
25 Måløy, Elfrid.
Responsibility development – an initiative to establish a responsible system : a study of medication and errors or adverse events with drugs among clinical nurses in hospitals. I: 1st Nordic Patient Safety Conference : Patient Safety Challenges, May 20th – May 21st 2010 : abstracts and presentations from other speakers. Stockholm: Royal Institute of Technology 2010 p. -
HIM Untitled
 
2008
26 Settemsdal, Elfrid Måløy.
Ansvarsutvikling - en pådriver for et forsvarlig system. "Alt rett -på historisk grunn" : Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2008-04-23 - 2008-04-24
HIM Untitled
 
27 Settemsdal, Elfrid Måløy.
Ansvarsutvikling : en pådriver for et forsvarlig system : en studie om legemiddelhåndtering og feil og avvik med medisiner blant kliniske sykepleiere på sykehus. Trondheim: E. M. Settemsdal 2008 113 p.
HIM Untitled
 
2006
28 Måløy, Elfrid.
Feilmedisinering og kulturen rundt sykepleieren. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2006-04-26
HIM Untitled