Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-39 of 39

2019
1 Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad; Julnes, Signe Gunn.
Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open 2019 ;Volume 6.(3) p. 966-973
HIM Untitled
 
2 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Har Smøla kommune noe å lære bort?. Sunnmørsposten 2019 p. 16-17
HIM MF Untitled
 
3 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort?. Tidens Krav 2019
HIM MF Untitled
 
4 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort?. Tidens Krav 2019
HIM MF Untitled
 
5 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort?. Romsdals Budstikke. 2019 p. 40-
HIM MF Untitled
 
6 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)
HIM MF Untitled
 
7 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Social reintegration of ex-prisoners in England. International Human Science Research Conference : Joy, suffering and death- understanding contrasting existential phenomena in the lifespan; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
8 Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria; Grønvik, Cecilie K Utheim.
Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien 2019 ;Volume 107. p. 1-8
HIM MF Untitled
 
9 Grønvik, Cecilie K Utheim.
Hvordan kan syn på kunnskapsbasert praksis påvirke sykepleieres omsorg for pasienter?. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-266-6) 13 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:6)
HIM Untitled
 
10 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volume 33.(1) p. 23-39
HIM Untitled
 
2018
11 Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne; Eines, Trude Fløystad.
Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-240-6) 19 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:4)
HIM Untitled
 
12 Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg; Bjørkly, Stål.
Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert. Sykepleien Forskning 2018 ;Volume 13. p. -
HIM OUS Untitled
 
2017
13 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
14 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
2016
15 Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg.
Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Molde. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-260-6) 31 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1605)
HIM Untitled
 
16 Grønvik, Cecilie K Utheim; Ødegård, Atle; Bjørkly, Stål.
Factor analytical examination of the evidence-based practice beliefs scale : indications of a two factor structure. Open Journal of Nursing 2016 ;Volume 6. p. 699-711
HIM OUS Untitled
 
17 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volume 12.(1) p. 19-33
HIM Untitled
 
18 Ulvund, Ingeborg; Grønvik, Cecilie K Utheim.
Lærer å jobbe kunnskapsbasert : videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål. Tidsskriftet sykepleien 2016 (5) p. 44-47
HIM Untitled
 
2015
19 Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning. Fjordkonferansen 2015, Loen 18. og 19. juni; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM NTNU Untitled
 
20 Grønvik, Cecilie K Utheim.
Hvordan har høgskolen i Molde implementert kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning i sykepleie. Samarbeidsmøte; 2015-10-22 - 2015-10-22
HIM Untitled
 
21 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsutbytte i kvantitativ metode. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 26 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1501)
HIM Untitled
 
22 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-247-7) 27 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1518)
HIM Untitled
 
23 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle.
Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ;Volume 11.(1) p. 122-136
HIM Untitled
 
2014
24 Grønvik, Cecilie K Utheim.
Exploration of the evidence-based practice beliefs scale in a Norwegian sample : a pilot study. Scientific Writing at Finnøya; 2014-11-19 - 2014-11-21
HIM Untitled
 
25 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Romsdals Budstikke. 2014 ;Volume 172.(220) p. 31-
HIM Untitled
 
26 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Tidens Krav 2014 ;Volume 105.(226)
HIM Untitled
 
27 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle.
En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ;Volume 10.(2) p. 91-105
HIM Untitled
 
2013
28 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode for bachelorstudenter i sykepleie. Pedagogisk Forum; 2013-01-09
HIM Untitled
 
2012
29 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Den 9. Sykepleierkongressen - "Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år"; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
30 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
31 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle.
En kvalitativ evalueringsstudie av sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Den 9. Sykepleierkongressen - "Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år"; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
32 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
33 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
34 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
2010
35 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Høgskolen i Moldes forskningsdager; 2010-09-19 - 2010-09-30
HIM Untitled
 
2008
36 Grønvik, Cecilie Utheim.
Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot?. Regional FoU-konferanse for Helse Midt-Norge 2008 - Forskningsbasert kunnskap; 2008-09-15 - 2008-09-16
HIM Untitled
 
37 Grønvik, Cecilie Utheim.
Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot?. Sykepleierkongressen 2008 - Livskraftig kompetanse; 2008-09-17 - 2008-09-19
HIM Untitled
 
38 Grønvik, Cecilie Utheim.
Kunnskapsbasert praksis og sykepleie : en studie i sykepleieres forhold til forskningsbasert kunnskap. Markering av "Den internasjonale sykepleierdagen"; 2008-05-14 - 2008-05-14
HIM Untitled
 
2007
39 Grønvik, Cecilie Utheim.
En kvalitativ studie av sykepleiere ved kirurgiske sengeposter sitt forhold til forskningsbasert kunnskap. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelig e universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 2007 102 p.
HIM Untitled