Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-21 of 21

2019
1 Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone.
Tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten - etikk, kommunikasjon og jus. NOKLUS - kurs; 2019-03-27 - 2019-03-27
HIM Untitled
 
2 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volume 33.(1) p. 23-39
HIM Untitled
 
2018
3 Bergum, Inger Elisabeth.
Tverrprofesjonelt samarbeid. Fag- og forskningsseminar; 2018-05-28 - 2018-05-28
HIM Untitled
 
4 Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleier- og vernepleierstudenter. Tekster i prosess; 2018-04-12 - 2018-04-12
HIM Untitled
 
2017
5 Bergum, Inger Elisabeth; Mordal, Elin.
Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren. Tekster i prosess; 2017-02-16
HIM Untitled
 
6 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
7 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
2016
8 Bergum, Inger Elisabeth.
Essay i Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse: Tverrprofesjonell samarbeidslæring - er det så vanskelig?. Volda: Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 2016 14 p.
HIM Untitled
 
9 Bergum, Inger Elisabeth.
Essay i Vitskapsteori og etikk: Forskerens dobbeltrolle - forskningsetiske utfordringer ved å forske i eget fagfelt. : Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 2016 10 p.
HIM Untitled
 
10 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volume 12.(1) p. 19-33
HIM Untitled
 
2015
11 Bergum, Inger Elisabeth.
Erfaringer fra Fellesprosjektet 1. studieår. Tverrprofesjonell samarbeidslæring mellom vernepleierstudenter og sykepleierstudenter ved Høgskolen i Molde. Utvikling i Tverrprofesjonell Samarbeidslæring. Muligheter og Motforestillinger; 2015-09-22 - 2015-09-22
HIM Untitled
 
12 Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning. Fjordkonferansen 2015, Loen 18. og 19. juni; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM NTNU Untitled
 
13 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2015 (ISBN 978-82-7962-205-5) 43 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2015:5)
HIM NTNU UIS Untitled
 
2014
14 Bergum, Inger Elisabeth.
Ulike modeller for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS); 2014-09-11 - 2014-09-11
HIM Untitled
 
15 Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone; Inderhaug, Hans.
Collaboration across Professional Boundaries. Interprofessional e-learning as a pedagogical tool in health and social educations.. Interprofessional learning (IPL); 2014-05-21 - 2014-05-22
HIM Untitled
 
16 Vasset, Frøydis Perny; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans; Almås, Synnøve Hofseth.
Tverrprofesjonell e-læring som pedagogisk verktøy i helse- og sosialfagutdanninger. Vård i Norden 2014 ;Volume 34.(1) p. 19-23
HIM NTNU Untitled
 
2012
17 Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny.
Collaboration across Professional Boundaries (CAB)- prosjektet. Fagdag, informasjonsmøte om CAB-prosjektet; 2012-03-09 - 2012-03-09
HIM NTNU Untitled
 
2008
18 Bergum, Inger Elisabeth.
Presentasjon av mastergradsoppgave: "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet.. Forskningsmøte; 2008-09-24
HIM Untitled
 
2007
19 Bergum, Inger Elisabeth.
"Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet. Volda: Høgskulen i Volda 2007 94 p.
HIM Untitled
 
2005
20 Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May.
Jakten på vernepleieren. Høgskolen i Molde Molde 2005
HIM Untitled
 
21 Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May.
Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde 2005 (ISBN 82-7962-055-9) 102 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2005:1)
HIM Untitled