Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-30 of 30

2018
1 Bostrøm, Edgar.
Databaser - praksis og teori - 2019. Halden: HiØ 2018 208 p.
HIOF Untitled
 
2 Bostrøm, Edgar; Garder, Helge Rohde; Næss, Magnus Olstad; Syversen, Øyvind; Veien, Per Christian.
Hva arbeider tidligere IT-studenter ved Høgskolen i Østfold med, og hvor relevant har utdanningen deres vært for nåværende jobbsituasjon?. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2018 ;Volume 26.(1) p. -
HIOF Untitled
 
2017
3 Bostrøm, Edgar.
Databaser - praksis og teori. Kompendium.. Halden: Edgar Bostrøm, HiØ 2017 168 p.
HIOF Untitled
 
4 Bostrøm, Edgar; Berntsen, Kristina Rakneberg.
ITILs effect on organizational culture, worklife and success from the employee perspective.. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2017 ;Volume 25.(1)
HIOF Untitled
 
2016
5 Bostrøm, Edgar.
Big data - hva er det og hvordan kan det relateres til videregående skole?. IT-konferansen 2016. Konferanse for IT-lærere i videregående skole.; 2016-02-01 - 2016-02-02
HIOF Untitled
 
6 Kaufmann, Odd Tore; Bostrøm, Edgar; Berntsen, Kristina Rakneberg.
Programmering i matematikkundervisningen. Foredrag; 2016-08-29 - 2016-08-29
HIOF Untitled
 
2010
7 Bostrøm, Edgar.
Digital competence or just use?. Teaching consumer competences ? implementing strategies for consumer education; 2010-02-16 - 2010-02-17
HIOF Untitled
 
2009
8 Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag; Rydland, Terje.
Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?. Norsk informatikkonferanse : NIK 2009; 2009-11-23 - 2009-11-25
HIM HIOF NTNU UiB Untitled
 
9 Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag; Rydland, Terje.
Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?. I: Norsk Informatikk Konferanse 2009. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2491-7. p. 121-129
HIM HIOF NTNU UiO Untitled
 
10 Bostrøm, Edgar; Langmyhr, Dag.
IT-lærerne i Norge: utdanning, bakgrunn og kompetansebehov. Etterutdanningskonferansen IT 1 og IT 2; 2009-02-10 - 2009-02-11
HIOF UiO Untitled
 
2008
11 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Bø, Ola; Langmyhr, Dag; Rydland, Terje.
Informasjonsteknologifaget og skoleverket : en bakgrunn og handlingsplan for Norsk informatikkråd How information technology is taught in Norwegian schools : a background and strategy for the Norwegian Informatics Council. Halden: Høgskolen i Østfold 2008 (ISBN 9788278252697) 126 p. (7)
HIM HIOF NTNU UiO Untitled
 
2007
12 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
Bruk av digitale verktøy : forståelse eller instrumentalisme?. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning; 2007-05-14 - 2007-05-14
HIOF USN Untitled
 
13 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
IT-fagene i videregående skole etter kunnskapsløftet. Undervisningskonferansen 2007; 2007-03-26 - 2007-03-27
HIOF USN Untitled
 
14 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
Konfirmantmateriale i norske kirkesamfunn : en analyse av innhold, konfesjonalitet og overordnet pedagogisk utforming. Oslo: E. Bostrøm 2007 169 p.
HIOF USN Untitled
 
15 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
Læreplanene i Informasjonsteknologi 1 og 2. IT-konferansen 2007; 2007-02-13 - 2007-02-14
HIOF USN Untitled
 
2006
16 Bostrøm, Edgar.
Hva skjedde med læreplanene i informasjonsteknologi i videregående skole?. Fagdag for IT-lærere i videregående skole i Østfold; 2006-11-10 - 2006-11-10
HIOF Untitled
 
17 Bostrøm, Edgar.
Læreplanene i faget informasjonteknologi etter Kunnskapsløftet. utenTitteltekst; 2006-10-03 - 2006-10-03
HIOF Untitled
 
18 Bostrøm, Edgar.
Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet : del 2. Halden: Høgskolen i Østfold 2006 (ISBN 8278251916) 73 p. (3)
HIOF Untitled
 
19 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Isnes, Anders.
Nye læreplaner for programfaget informasjonsteknologi 1 og 2 og IKT for programområdet Samfunnsfag og økonomi. IT-konferansen 2006; 2006-02-14 - 2006-02-15
HIOF USN UiO Untitled
 
2005
20 Bostrøm, Edgar.
Reviderte læreplaner i faget informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet: Bakgrunn og kommentarer. Halden: Høgskolen i Østfold 2005 (ISBN 8278251797) 48 p. (1)
HIOF Untitled
 
2004
21 Bostrøm, Edgar.
Felles læreplanutvikling : hurtigsnekring eller kontinuerlig organisasjonsutvikling? Og: Internett som arene for kontinuerlig læreplanutvikling. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud 2004 (ISBN 8291116717) 49 p. (nr. 53)
USN Untitled
 
22 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
Læreplanene i faget Informasjonsteknologi i videregående skole. Masteravhandling i pedagogikk. Bergen: Norsk Lærerakademi 2004 128 p.
HIOF USN Untitled
 
23 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
Læreplanene i informasjonsteknologi i videregående skole. utenTitteltekst; 2004-11-24 - 2004-11-24
HIOF USN Untitled
 
24 Kolderup, Erik; Nilsen, Thore; Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar.
Systemutvikling Informasjonsteknologi Modul 2A. Oslo: Gyldendal 2004 (ISBN 8205328412) 246 p.
HIOF USN Untitled
 
2003
25 Bostrøm, Edgar.
Coad / Yourdon's model vs. UML - a comparison. Workshop on learning and teaching object-orientation – scandinavian perspectives; 2003-10-20 - 2003-10-20
HIOF Untitled
 
26 Bostrøm, Edgar.
Experiences from model based Informatics teaching using ER-modeling. Workshop on Learning and Teaching Object-Orientation – Scandinavian Perspectives; 2003-10-20 - 2003-10-20
HIOF Untitled
 
27 Bostrøm, Edgar; Kolderup, Erik; Nilsen, Thore.
Systemutvikling : modul 2A. Oslo: Gyldendal undervisning 2003 (ISBN 8205312273) 246 p.
HIOF Untitled
 
2001
28 Bostrøm, Edgar.
Informasjonsteknologi i videregående skole - en faglig og didaktisk analyse av læreplanene etter Reform 94. : Høgskolen i Østfold 2001 (ISBN 8278250944) 140 p. (2001:04:00)
HIOF Untitled
 
29 Bostrøm, Edgar.
Informasjonstekonologi i videregående skole : en faglig og didaktisk analyse av læreplanene i faget etter Reform 94. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud 2001 (ISBN 8291116415) 140 p. (Nr. 29)
USN Untitled
 
1999
30 Bostrøm, Edgar.
Dataingeniørstudentene - 3/4 år etter. Sarpsborg: Høgskolen i Østfold,Avd.for informatikk og automatisering 1999 (ISBN 82-7825-064-2) 30 p. (6)
HIOF Untitled