Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 75 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Flemsæter, Frode; Flø, Bjørn Egil.
Utmark i endring. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-66963-8) 307 p.
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2 Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Flemsæter, Frode; Köhler, Berit.
A river runs through the landscape: Everyday use in an ever changing environment. Journal of Rural Studies 2021 ;Volume 87. p. 67-76
NINA BYGDEFORSK Untitled
 
2020
3 Flemsæter, Frode.
Regulating marine bioprospecting. Exploring the establishment of new regulatory regimes in the blue bioeconomy. Ocean and Coastal Management 2020 ;Volume 194.(105207)
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein; Stokowski, Patricia.
The rhythms of canal tourism: Synchronizing the host-visitor interface. Journal of Rural Studies 2020 ;Volume 78. p. 199-210
BYGDEFORSK Untitled
 
5 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein; Vinge, Heidi.
Retten til bioressursene. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. p. 87-106
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Skjeggedal, Terje; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard.
Land use planning in disputed mountain areas: conflicting interests and common arenas. Journal of Environmental Planning and Management 2020
BYGDEFORSK NINA NTNU Untitled
 
2019
7 Brown, Katrina M.; Flemsæter, Frode; Rønningen, Katrina.
More-than-human geographies of property: Moving towards spatial justice with response-ability. Geoforum 2019 ;Volume 99. p. 54-62
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
8 Flemsæter, Frode.
Innleiing: Utmark i endring – eit nettverk om «tida og tilhøva» i utmarka. Dråpen og begeret i utmarka; 2018-11-12 - 2018-11-12
BYGDEFORSK Untitled
 
9 Flemsæter, Frode.
Kulturlandskapet i endring. Riksantikvarens høstmøte, 2018; 2018-10-31 - 2018-10-31
BYGDEFORSK Untitled
 
10 Flemsæter, Frode.
Utmark i endring. Eit heilheitleg perspektiv på tida og tilhøva i utmarka. Utmarksseminar, Forskningsrådet; 2018-10-10 - 2018-10-10
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Flemsæter, Frode.
Utmark i endring. "Et heilheitleg perspektiv på tida og tilhøva i utmarka". Bionærdagen; 2018-11-15 - 2018-11-15
BYGDEFORSK Untitled
 
12 Flemsæter, Frode.
Utmarksbruk - Det får da være grenser!. Utmark i endring; 2018-05-08 - 2018-05-08
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Flemsæter, Frode; Brown, Katrina M.; Rønningen, Katrina.
More-than-human property relations in the reproduction of rural landscapes. RGS-IBG Annual Int. Conference 2018; 2018-08-27 - 2018-08-30
BYGDEFORSK Untitled
 
14 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Exploring the making of a rights system for marine bioprospecting in Norway. Society and the Sea; 2018-09-05 - 2018-09-07
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Rettigheter – en kritisk faktor i bioøkonomien. Nibiokonferansen 2018; 2018-02-13 - 2018-02-14
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina; Strand, Olav.
The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes. Landscape Research 2018 p. 1-16
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
17 Flemsæter, Frode; Zahl-Thanem, Alexander.
Moralen på Dovrefjell. «Naturinngrep eller inngrep i friluftslivet?». Forskning i friluft 2018; 2018-12-05 - 2018-12-06
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Magnussen, Tone; Flemsæter, Frode.
Hva kan vi gjøre med arealoppstykkingen i jordbruket?. Bli med å forme landbruket i grenda di!; 2018-02-13 - 2018-02-13
NF NTNU Untitled
 
19 Magnussen, Tone; Flemsæter, Frode.
Hva kan vi gjøre med arealoppstykkingen i jordbruket?. Bli med på å forme landbruket i grenda di!; 2018-03-08 - 2018-03-08
NF NTNU Untitled
 
20 Zahl-Thanem, Alexander; Flemsæter, Frode.
Lokalbefolkningen rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella - Betydningen av fjellområdet og holdninger til forvaltningen. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2018 43 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(3)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2017
21 Bjerkli, Camilla Louise; Flemsæter, Frode; Lein, Haakon; Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild; Aasetre, Jørund.
Integrering gjennom friluftsliv?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 (1) p. 36-39
NTNU Untitled
 
22 Flemsæter, Frode.
LANDFRAG - arealfragmentering i jordbruket. Åpent møte; 2017-10-24 - 2017-10-24
NTNU Untitled
 
23 Flemsæter, Frode; Bjørkhaug, Hilde; Brobakk, Jostein Tapper.
Farmers as climate citizens. Journal of Environmental Planning and Management 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Hvem eier den blå åkeren?. Adresseavisen 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Mare Nullius? The moral seascapes of marine bioprospecting. A discourse analysis. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Nerhoel, Ingrid; Thanem, Alexander; Wold, Line Camilla.
Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2980-7) ;Volume 1313.54 p. NINA rapport(1313)
BYGDEFORSK NINA NTNU Untitled
 
27 Magnussen, Tone; Flemsæter, Frode; Hanmmerfjeld, Mona; Johansen, Are.
Hva gjør vi når det er stor spredning og oppstykking av arealer som skal høstes?. Åpent møte; 2017-10-24
NF NTNU Untitled
 
28 Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode.
Arealpress i reindriftsområder - ha, få og skape rett i endra landskap. Reindriften i et 100-årsperspektiv - veien videre?; 2017-02-07 - 2017-02-08
BYGDEFORSK Untitled
 
2016
29 Flemsæter, Frode.
Fjellets rytme: En transdisiplinær rytmeanalyse av landskapet på Dovrefjell. Fagseminar, Geografisk institutt, NTNU; 2016-04-25 - 2016-04-25
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Flemsæter, Frode.
Skikk og bruk i Marka. Jubileumsseminar. Marka og de grønne lungene - Plass til alle?; 2016-10-17 - 2016-10-17
BYGDEFORSK Untitled
 
31 Flemsæter, Frode.
Ubebodde landbrukseiendommer - eiendommens sosiale relasjoner. Oppstartsseminar, Småbruksprosjekt, Sollia og Atndalen; 2016-10-19 - 2016-10-19
BYGDEFORSK Untitled
 
32 Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard.
Fjellets Rythme: En transdisiplinær rytmeanalyse av landskapet på Dovrefjell. Konferanse; 2016-04-26 - 2016-04-26
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
33 Flemsæter, Frode; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina.
Forskningsprosjektet "Horisont Snøhetta". I: Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Arendal: Friluftsforlaget 2016 ISBN 978-82-91-49562-0. p. 409-426
BYGDEFORSK NINA NTNU Untitled
 
34 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Nerhoel, Ingrid; Flemsæter, Frode; Wold, Line Camilla.
Skyttelbuss på Snøheimvegen: Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter fem års drift. Styringsgruppemøte; 2016-12-21 - 2016-12-21
NINA NTNU Untitled
 
35 Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode.
Multifunctionality, Rural Diversification and the Unsettlement of Rural Land Use Systems. I: Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-80437-1. p. 312-322
BYGDEFORSK Untitled
 
2015
36 Brown, Katrina M.; Flemsæter, Frode.
Seeking spatial justice in the dynamics of enclosure and commoning: Making (and keeping) use rights meaningful in a neoliberal world. Contested Property Claims Conference; 2015-12-09 - 2015-12-11
BYGDEFORSK Untitled
 
37 Flemsæter, Frode.
Fri ferdsel? Om friluftslivets rett og galt. Forskning i friluft; 2015-01-27 - 2015-01-28
BYGDEFORSK Untitled
 
38 Flemsæter, Frode.
Om å gå seg vill langs oppgåtte stier. Stikonferansen; 2015-02-18 - 2015-02-18
BYGDEFORSK Untitled
 
39 Flemsæter, Frode.
Rights, Right and Wrong. Nordic Environmental Social Science Research Conference; 2015-06-09 - 2015-06-11
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Flemsæter, Frode.
Sameksistens på begrensa areal. Friluftsliv - ein lokal utviklingsmotor; 2015-09-23 - 2015-09-24
BYGDEFORSK Untitled
 
41 Flemsæter, Frode.
The Role of Rights in Bioeconomic Transition. BioSmart; 2015-06-01 - 2015-06-02
BYGDEFORSK Untitled
 
42 Flemsæter, Frode.
Transgenerational Ownership and the Spaces of Property. Contested Property Claims Conference; 2015-12-09 - 2015-12-11
BYGDEFORSK Untitled
 
43 Flemsæter, Frode; Setten, Gunhild; Brown, Katrina Gry.
Morality, mobility and citizenship: Legitimising mobile subjectivities in a contested outdoors. Geoforum 2015 ;Volume 64. p. 342-350
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
44 Flemsæter, Frode; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Adaptive governance supported by cross-disciplinary research - easier said than done. 14th Arctic Ungulate Conference; 2015-08-16 - 2015-08-21
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
45 Olsen, Hilde; Flemsæter, Frode.
Evaluering av jordsmonnsinformasjon ved Skog og landskap. Ås: Norsk institutt for skog og landskap 2015 (ISBN 978-82-311-1013-2) 24 p. Rapport fra Skog og landskap(11)
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2014
46 Flemsæter, Frode.
Moralske landskap i utmarka. Tidsskriftet UTMARK 2014 ;Volume 2014.(1&2)
BYGDEFORSK Untitled
 
47 Flemsæter, Frode.
Revisiting the Hall of the Mountain King: A transdiciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes.. 4th International Workshop Rural Change, Mobilities and Flexibilities; 2014-03-19 - 2015-03-21
BYGDEFORSK Untitled
 
48 Flemsæter, Frode; Bjørkhaug, Hilde.
Norske bønder som klimaborgere. Avslutningsseminar, C-Scape; 2014-04-28 - 2014-04-28
BYGDEFORSK Untitled
 
49 Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode.
Adaptiv forvaltning – er det mulig?. Geografikonferansen; 2014-09-26 - 2015-09-26
BYGDEFORSK Untitled
 
50 Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode.
Modernisation of rural economies: the unsettlement of land use and rights following “diversification”. “diversification”. XVIII ISA Congress of Sociology; 2014-07-13 - 2014-07-19
BYGDEFORSK Untitled
 
    Show next list