Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 122 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Forbord, Magnar; Sivertsvik, Rita Moseng.
The importance of interactions and networks in the nature-based tourism industry. I: Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From place-based resources to value-added experiences. Edward Elgar Publishing 2021 ISBN 9781789904024. p. 162-174
BYGDEFORSK Untitled
 
2 Lindberg, Kreg; Forbord, Magnar; Sivertsvik, Rita Moseng.
Nature-based tourism and community resilience. I: Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From place-based resources to value-added experiences. Edward Elgar Publishing 2021 ISBN 9781789904024. p. 64-79
BYGDEFORSK Untitled
 
3 Stensland, Stian; Forbord, Magnar; Fossgard, Knut; Løseth, Kristin.
Characteristics of nature-based tourism firms. I: Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From place-based resources to value-added experiences. Edward Elgar Publishing 2021 ISBN 9781789904024. p. 144-161
BYGDEFORSK HVL NMBU Untitled
 
2020
4 Burton, Rob J.F.; Forbord, Magnar; Fuglestad, Eirik Magnus; Ellingsen, May-Britt.
Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202604905) 308 p.
BYGDEFORSK NORCE Untitled
 
5 Ellingsen, May-Britt; Forbord, Magnar; Vennesland, Birger.
Bioklyngene - En motor i bioøkonomien?. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. p. 103-122
NORCE NIBIO BYGDEFORSK Untitled
 
6 Forbord, Magnar.
Arealfordeling og krysskjøring i jordbruket. Nationen 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
7 Forbord, Magnar; Hansen, Lillian.
Enacting sustainable transitions: A case of biogas production and public transport in Trøndelag, Norway. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volume 254. p. 1-11
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
8 Forbord, Magnar; Hansen, Lillian.
Hvordan kan vi endre? Et spørsmål om transisjon. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. p. 199-220
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
9 Forbord, Magnar; Vinge, Heidi.
Endret jordbruk – spredte arealer. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2020 39 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(6/20)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
10 Fredman, Peter; Haukeland, Jan Vidar; Stokke, Knut Bjørn; Dybedal, Petter; Forbord, Magnar.
Naturbasert reiseliv kan komme styrket ut av koronakrisen. Nationen 2020 p. -
BYGDEFORSK TØI NMBU Untitled
 
2019
11 Forbord, Magnar; Zahl-Thanem, Alexander.
Bønders opplevelse av spredte jordbruksarealer. Resultater fra en spørreundersøkelse.. Trondheim: RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning 2019 32 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(1/2019)
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
12 Forbord, Magnar.
Om forskningsprosjektet BIOTOUR: Naturbasert reiseliv, hva er viktig for utvikling og vekst?. Konferanse for reiselivet i Sogn og Fjordane 2018; 2018-11-13 - 2018-11-13
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Forbord, Magnar.
Skifte i det grønne skiftet. Nationen 2018 p. 17-17
BYGDEFORSK Untitled
 
14 Forbord, Magnar.
Utvikling i drifts- og eiendomsstruktur i landbruket, konsesjons- og odelsloven og betydning for eierskifte. Eierskiftedagene; 2018-12-11 - 2018-12-12
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Forbord, Magnar.
Vi må snakke med reiselivet. Forskning.no 2018
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Forbord, Magnar; Lindberg, Kreg; Sivertsvik, Rita.
Nature-based tourism firms and community resilience. International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas; 2018-08-28 - 2018-08-31
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Forbord, Magnar; Sivertsvik, Rita.
Ressurser og nettverk – nøkkelfaktorer for bedrifter innen naturbasert reiseliv. BIOTOUR halvtidskonferanse; 2018-10-24 - 2018-10-24
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Lindberg, Kreg; Forbord, Magnar; Sivertsvik, Rita.
Resilience from interplay between nature-based tourism and communities: Examples in Norway. 2018 International Symposium on Society and Resource Management.; 2018-06-17 - 2018-06-22
BYGDEFORSK Untitled
 
19 Magnussen, Tone; Forbord, Magnar.
Leigejord - ein spreidd ressurs som kan optimaliserast? Presentasjon av LANDFRAG. Ope møte; 2018-11-06 - 2018-11-06
NF NTNU Untitled
 
2017
20 Forbord, Magnar.
Bioeconomy in Norway - development and prospects. Seminar; 2017-02-09 - 2017-02-09
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Forbord, Magnar.
Understanding transition processes in bio economic value chains. Biosmart catchup; 2017-03-06 - 2017-03-06
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Forbord, Magnar.
Understanding transitions in bioeconomic value chains − summary September, 2017. Annual meeting Biosmart; 2017-09-19 - 2017-09-20
BYGDEFORSK Untitled
 
23 Forbord, Magnar.
Utvikling av bioøkonomi i Midt-Norden – noen momenter. Bærekraftsarena / Landbruk21 Trøndelag; 2017-08-16 - 2017-08-16
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Forbord, Magnar; Bjørkhaug, Hilde.
Landbruk, politikk og romlig utvikling - en sammenligning av New Zealand, Østerrike og Norge. Brukersamling Agrispace; 2017-03-16 - 2017-03-16
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Forbord, Magnar; Campbell, Hugh; Schermer, Markus.
Spatial strategies in agriculture - a comparative study of policy in New Zealand, Austria and Norway. Workshop agrispace; 2017-05-31 - 2017-06-02
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Forbord, Magnar; Falk-Andersson, Jannike; Riseth, Jan Åge; Vennesland, Birger.
Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy. (12/2017). Tromsø: Norut 2017 (ISBN 978-82-7492-358-4) 39 p.
NIBIO NORCE NTNU Untitled
 
27 Forbord, Magnar; Hansen, Lillian; Bjørkhaug, Hilde.
Kan bioøkonomien redde verden?. Adresseavisen 2017
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
28 Forbord, Magnar; Vik, Jostein.
Food, farmers, and the future: Investigating prospects of increased food production within a national context. Land Use Policy 2017 ;Volume 67. p. 546-557
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Forbord, Magnar; Vik, Jostein.
Investigating the political economy of increased food production. XXVI European Society for Rural Sociology Congress; 2017-08-18 - 2017-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Hansen, Lillian; Forbord, Magnar.
Empowerment and leadership in socio-technical transitions: The case of shifting to biogas in public transportation in the Trondheim region. 8th International Sustainability Transitions Conference; 2017-06-18 - 2017-06-21
NTNU Untitled
 
31 Vik, Jostein; Forbord, Magnar.
Understanding agricultruralproduction developments. Pluriactivity, motivation and farm level characteristics. XXVI European Society for Rural Sociology Congress; 2017-08-18 - 2017-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
2016
32 Falk-Andersson, Jannike; Forbord, Magnar; Vennesland, Birger.
MAPPING THE BIOECONOMY: BIOLOGICAL RESOURCES AND PRODUCTION IN FORESTRY, AGRICULTURE, FISHERIES AND AQUACULTURE ACROSS NORWAY (16/2016). Tromsø: Norut Northern research institute 2016 (ISBN 978-82-7492-338-6) 40 p.
BYGDEFORSK NIBIO NORCE Untitled
 
33 Forbord, Magnar.
Analyzing “green” transition in the bioeconomy–examples from Norway. NoRest; 2016-10-25 - 2016-10-26
BYGDEFORSK Untitled
 
34 Forbord, Magnar.
Food as attraction: connections between a hotel and suppliers of specialty food. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016 ;Volume 16.(3) p. 297-314
BYGDEFORSK Untitled
 
35 Forbord, Magnar; Schermer, Markus; Burton, Rob J.F.; Bjørkhaug, Hilde.
Governance, policies and the spatial development of agriculture—a comparative study. IRSA Congress 2016; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
36 Frisvoll, Svein; Forbord, Magnar; Blekesaune, Arild.
An Empirical Investigation of Tourists' Consumption of Local Food in Rural Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016 ;Volume 16.(1) p. 76-93
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
37 Hansen, Lillian; Bjørkhaug, Hilde; Forbord, Magnar.
Envisioning a Norwegian bioeconomy across bio-sectors. IRSA Congress 2016; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
38 Mikkelsen, Eirik Inge; Falk-Andersson, Jannike; Myhr, Sindre; Forbord, Magnar; Vennesland, Birger; Ellingsen, May-Britt; Bro, Jørgen.
Resources and value creation in the Norwegian Bioeconomy. Biosmart conference; 2016-05-30
NIBIO NORCE NTNU UiT Untitled
 
2015
39 Forbord, Magnar.
Brenner for klima - Tenker penger og sparer klima. Nationen [Newspaper] 2015-11-21
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Forbord, Magnar.
Etterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse landbruk. Norut rapport nr. 23/2015.. Tromsø: Norut 2015 18 p.
BYGDEFORSK Untitled
 
41 Forbord, Magnar.
ETTERPRØVING AV UTVIDELSE AV BLÅTIND OG SAMMENBINDING AV MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT. TEMATISK ETTERUNDERSØKELSE LANDBRUK. (23/2015). Tromsø: Norut 2015 (ISBN 978-82-7492-315-7) 18 p.
BYGDEFORSK NORCE Untitled
 
42 Forbord, Magnar.
Governance, policies and the spatial development of agriculture—a comparative study. XXVI European Society of Rural Sociology Congress; 2015-08-18 - 2015-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
43 Forbord, Magnar.
Mer enn et nytt ord? Faghjørnet. Nationen 2015
BYGDEFORSK Untitled
 
44 Forbord, Magnar.
Policy instruments and spatial distribution in agriculture. I: AGRISPACE: Background, concepts and frameworks. : Norsk institutt for skog og landskap 2015 ISBN 978-82-311-1015-6. p. 32-36
BYGDEFORSK Untitled
 
45 Forbord, Magnar.
Utfordringer i norsk kornproduksjon. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. p. 339-364
BYGDEFORSK Untitled
 
46 Forbord, Magnar; Vik, Jostein; Flø, Bjørn Egil.
The political economy of sustainable intensification – the role of land, labour and capital. XXVI European Society of Rural Sociology Congress; 2015-08-18 - 2015-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
47 Thorseth, May; Forbord, Magnar.
WP4: Social acceptability - ethics and outcomes. Start-up conference BIOSMART; 2015-06-01 - 2015-06-01
NTNU Untitled
 
2014
48 Arnoldussen, Arnold; Forbord, Magnar; Grønlund, Arne; Hillestad, Margaret E.; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Tufte, Torbjørn.
Økt matproduksjon på norske arealer. Rapport 6-2014. Oslo: AgriAnalyse AS 2014 99 p.
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
49 Forbord, Magnar.
Bønder og økt matproduksjon. Nationen 2014
BYGDEFORSK Untitled
 
50 Forbord, Magnar; Bjørkhaug, Hilde; Burton, Rob J.F..
Drivers of change in Norwegian agricultural land control and the emergence of rental farming. Journal of Rural Studies 2014 ;Volume 33.(1) p. 9-19
BYGDEFORSK Untitled
 
    Show next list