Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 108 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Babie, Paul T.; Burdon, Peter D.; Da Rimini, Francesca; Metcalf, Cherie; Stenseth, Geir.
The idea of property: A comparative review of recent empirical research methods. Indiana Journal of Global Legal Studies 2019 ;Volume 26.(2) p. 401-436
UiO Untitled
 
2018
2 Stenseth, Geir.
Fikk ikke eiendomsrett til hytte – HR-2017-2064-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1)
UiO Untitled
 
3 Stenseth, Geir.
Finnmarkseiendommen kan fortsatt forvalte Nesseby bygdelags rettigheter – HR-2018-456-P. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2)
UiO Untitled
 
4 Stenseth, Geir.
Forholdet mellom objektivt og subjektivt bruksverdibegrep i ekspropriasjonsretten – HR-2017-2338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2)
UiO Untitled
 
5 Stenseth, Geir.
HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Naturressurslunsj; 2018-09-28 - 2018-09-28
UiO Untitled
 
6 Stenseth, Geir.
HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
7 Stenseth, Geir.
HR-2018-865-S: tvilløst-kravet etter tomtefesteloven – ingen endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
8 Stenseth, Geir.
Hvor sterk er eiendomsrettens stilling i norsk rett?. Tidsskrift for eiendomsrett 2018 ;Volume 14.(1) p. 3-5
UiO Untitled
 
9 Stenseth, Geir.
Løsningsrett til festeeiendom ble opprettholdt – HR-2017-2160-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1)
UiO Untitled
 
10 Stenseth, Geir.
Mistet jaktrett etter 55 år – HR-2018-1782-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4)
UiO Untitled
 
11 Stenseth, Geir.
Norsk gardsdrift utan odel – korleis hadde det vore?. Seminar om dokument 12:16 og 12:33 – Grunnlovsforslag om å avskaffe odels- og åsetesretten; 2018-03-14 - 2018-03-14
UiO Untitled
 
12 Stenseth, Geir.
Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt – HR-2018-1721-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4)
UiO Untitled
 
13 Stenseth, Geir.
Professor om bygging ved verneverdig jugendvilla: – Vi har en lovgivning som ikke gir svaret. Dagsavisen Fremtiden [Newspaper] 2018-10-27
UiO Untitled
 
14 Stenseth, Geir.
Weidemann og konstitusjonen. Stenbergseminaret; 2018-09-08 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
15 Stenseth, Geir; Stavang, Endre.
Constitutional Property Law. 6th Annual Private Law Consortium; 2018-05-14 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
16 Stenseth, Geir; Stenvik, Are.
Boklunsj: Property Aspects of Intellectual Property. Av Ole Andreas Rognstad. Institutt for privatretts instituttlunsjer; 2018-09-19 - 2018-09-19
UiO Untitled
 
17 Stenseth, Geir; Stenvik, Are.
Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
2017
18 Stenseth, Geir.
"A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Ancilla Iuris 2017 (11) p. 11-29
HINN UiO Untitled
 
19 Stenseth, Geir.
An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Naturressurslunsj; 2017-12-01 - 2017-12-01
UiO Untitled
 
20 Stenseth, Geir.
Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning. Norges almenningsforbund: Årlig faglig foredrag; 2017-03-30 - 2017-03-30
UiO Untitled
 
21 Stenseth, Geir.
Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi. Årlig konferanse: Ekspropriasjonsrett; 2017-03-29 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
22 Stenseth, Geir.
Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten.. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
23 Stenseth, Geir.
Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett.. Skogforum; 2017-09-28 - 2017-09-28
UiO Untitled
 
24 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?. Dagens næringsliv 2017
HINN Untitled
 
25 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig?. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
26 Stenseth, Geir.
Mitt hus er min borg, sies det. Men er det rett i ekspropriasjonsretten?: Om gevinstdeling. Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdsøkonomi. Tiltredelsesforelesning; 2017-09-20 - 2017-09-20
UiO Untitled
 
27 Stenseth, Geir.
Passivitetsvirkninger i tingsretten: - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157. Institutt for privatretts seminarrekke; 2017-12-05 - 2017-12-05
UiO Untitled
 
2016
28 Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205464568) 316 p.
HINN UiO Untitled
 
29 Stenseth, Geir.
Jus, politikk og høyesterett. Dagens næringsliv 2016 p. 22-
HINN Untitled
 
30 Stenseth, Geir; Stavang, Endre.
Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 443-453
HINN UiO Untitled
 
2015
31 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Foredrag UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society Speaker Series – Summer 2015; 2015-06-03
HINN Untitled
 
32 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. 3rd Annual Private Law Consortium; 2015-07-06
HINN Untitled
 
33 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics. Seminaret Jordskifte og ekspropriasjon; 2015-12-09
HINN Untitled
 
34 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics. Ph.D. Seminar in Law and Economics; 2015-11-18
HINN Untitled
 
35 Stenseth, Geir.
Hvem er mektigst i USA?. Oppland arbeiderblad 2015 p. 13-
HINN Untitled
 
36 Stenseth, Geir.
Nytt gullrush i San Francisco. Oppland arbeiderblad 2015 p. 13-
HINN Untitled
 
37 Stenseth, Geir.
USAs «tough on crime»-politikk får unge, svarte menn til å føle seg utestengt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
HINN Untitled
 
38 Stenseth, Geir.
Ytringsfrihet og dommervalg. Dagens næringsliv 2015
HINN Untitled
 
39 Stenseth, Geir.
17. mai-feiring i USA. Oppland arbeiderblad 2015 p. 14-
HINN Untitled
 
2014
40 Stenseth, Geir.
Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond. Oppland arbeiderblad 2014
HINN Untitled
 
41 Stenseth, Geir.
"Lov 21 des 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)". I: Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1572-0.
HINN Untitled
 
42 Stenseth, Geir.
Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova). I: Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1572-0.
HINN Untitled
 
43 Stenseth, Geir.
Noen komparative og historiske ekspropriasjonsrettslige betraktninger. Kart og plan 2014 (2) p. 112-120
HINN Untitled
 
44 Stenseth, Geir.
Odelsrett for fall. Dagens næringsliv 2014
HINN Untitled
 
45 Stenseth, Geir.
Sedvaner som grunnlag for rettigheter i fellesbruksområder i utmark - særlig med tanke på de pågående rettighetsavklaringene i Finnmark. Sanner-seminar; 2014-01-07
HINN Untitled
 
2013
46 Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
"Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen 2013 p. 19-19
UiO Untitled
 
47 Stenseth, Geir.
Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 (4)
HINN Untitled
 
48 Stenseth, Geir.
Nye perspektiver og internasjonal utvikling i ekspropriasjonsretten. Skog og Tre 2013; 2013-06-05
HINN Untitled
 
49 Stenseth, Geir.
Om generell tingsrett knyttet til problemstillinger i Finnmarkskommisjonen arbeid. Innledning på Finnmarkskommisjonens workshop; 2013-04-24
HINN UiO Untitled
 
50 Stenseth, Geir.
Rettslig eiendomsbeskyttelse: Ekspropriasjonsrettslige utviklingstrekk i USA og Skandinavia. Statens kartverk sin årlege eiendomsrettskonferanse; 2013-09-11 - 2013-09-12
HINN Untitled
 
    Show next list