Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 129 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Stenseth, Geir.
Bonde vann kampen om seterretten mot finansgigant. Nationen [Newspaper] 2020-06-05
UiO Untitled
 
2 Stenseth, Geir.
Forsker om riksrettssaken: – Trump vil si at han har overlevd enda et politisk attentatforsøk. VG [Internet] 2020-02-02
UiO Untitled
 
3 Stenseth, Geir.
Frykter Stone-benådning: – Noe som ligner på autoritære systemer. VG [Internet] 2020-02-20
UiO Untitled
 
4 Stenseth, Geir.
Hva har skjedd med Amerika – og hvem kan reformere henne?. Dagens næringsliv 2020 p. 36-36
UiO Untitled
 
5 Stenseth, Geir.
Hva skjer hvis Trump taper valget, men nekter å akseptere resultatet? Her er tre mulige scenarioer.. Aftenposten [Newspaper] 2020-08-01
UiO Untitled
 
6 Stenseth, Geir.
Jusprofessor Geir Stenseth beskriv pelserstatningane som «ganske standard». Nationen [Internet] 2020-02-20
UiO Untitled
 
7 Stenseth, Geir.
Jusprofessor til VG: Aldri ført en riksrettssak uten vitner. VG [Newspaper] 2020-01-23
UiO Untitled
 
8 Stenseth, Geir.
Riksrettssaken mot Trump: Dommeren kan komme til å avgjøre. VG [Internet] 2020-01-31
UiO Untitled
 
9 Stenseth, Geir.
USA-ekspert om Trump-benådninger: – Sender et krystallklart signal. VG [Internet] 2020-02-19
UiO Untitled
 
10 Stenseth, Geir.
USA-eksperter mener Pete Buttigieg rir på en medgangsbølge. VG [Newspaper] 2020-02-06
UiO Untitled
 
11 Stenseth, Geir.
Vitnene Trump frykter mest. VG [Newspaper] 2020-01-18
UiO Untitled
 
2019
12 Babie, Paul T.; Burdon, Peter D.; Da Rimini, Francesca; Metcalf, Cherie; Stenseth, Geir.
The idea of property: A comparative review of recent empirical research methods. Indiana Journal of Global Legal Studies 2019 ;Volume 26.(2) p. 401-436
UiO Untitled
 
13 Stenseth, Geir.
Bortfall av eiendomsrett ved passivitet. Privatrettssymposiet; 2019-01-10
UiO Untitled
 
14 Stenseth, Geir.
Digitale domsutvalg (faglærerutvalg) i Lovdata Pro til studier og eksamen. Undervisningslunsj; 2019-01-30
UiO Untitled
 
15 Stenseth, Geir.
Ekspert om riksrett: Politisk stunt og strategisk tabbe. VG [Newspaper] 2019-12-18
UiO Untitled
 
16 Stenseth, Geir.
Fordeling av planskapte verdier. NMBU (Institutt for eiendom og jus) besøker Naturressursgruppen; 2019-09-06
UiO Untitled
 
17 Stenseth, Geir.
Hvilken betydning skal tomteverdier ha for odelstaksten (HR-2019-647-A)?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
18 Stenseth, Geir.
Mistet strandrett ved konkludent adferd – HR-2019-280-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
19 Stenseth, Geir.
Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press 2018. 201 sider + register. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019
UiO Untitled
 
20 Stenseth, Geir.
Prinsipielle avklaringer om «urbant jordskifte» – HR-2019-1152-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
21 Stenseth, Geir.
Rettsvitenskapelig metode – i videste forstand. Seminar om rettsvitenskapelig metode; 2019-02-14
UiO Untitled
 
22 Stenseth, Geir.
The Importance of the Social Function of Property—Norway. I: Leon Duguit and the Social Obligation Norm og Property. : Springer 2019 ISBN 978-981-13-7188-2. p. 123-143
UiO Untitled
 
2018
23 Stenseth, Geir.
Fikk ikke eiendomsrett til hytte – HR-2017-2064-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1)
UiO Untitled
 
24 Stenseth, Geir.
Finnmarkseiendommen kan fortsatt forvalte Nesseby bygdelags rettigheter – HR-2018-456-P. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2)
UiO Untitled
 
25 Stenseth, Geir.
Forholdet mellom objektivt og subjektivt bruksverdibegrep i ekspropriasjonsretten – HR-2017-2338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2)
UiO Untitled
 
26 Stenseth, Geir.
HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Naturressurslunsj; 2018-09-28 - 2018-09-28
UiO Untitled
 
27 Stenseth, Geir.
HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
28 Stenseth, Geir.
HR-2018-865-S: tvilløst-kravet etter tomtefesteloven – ingen endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
29 Stenseth, Geir.
Hvor sterk er eiendomsrettens stilling i norsk rett?. Tidsskrift for eiendomsrett 2018 ;Volume 14.(1) p. 3-5
UiO Untitled
 
30 Stenseth, Geir.
Løsningsrett til festeeiendom ble opprettholdt – HR-2017-2160-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1)
UiO Untitled
 
31 Stenseth, Geir.
Mistet jaktrett etter 55 år – HR-2018-1782-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4)
UiO Untitled
 
32 Stenseth, Geir.
Norsk gardsdrift utan odel – korleis hadde det vore?. Seminar om dokument 12:16 og 12:33 – Grunnlovsforslag om å avskaffe odels- og åsetesretten; 2018-03-14 - 2018-03-14
UiO Untitled
 
33 Stenseth, Geir.
Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt – HR-2018-1721-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4)
UiO Untitled
 
34 Stenseth, Geir.
Professor om bygging ved verneverdig jugendvilla: – Vi har en lovgivning som ikke gir svaret. Dagsavisen Fremtiden [Newspaper] 2018-10-27
UiO Untitled
 
35 Stenseth, Geir.
Weidemann og konstitusjonen. Stenbergseminaret; 2018-09-08 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
36 Stenseth, Geir; Stavang, Endre.
Constitutional Property Law. 6th Annual Private Law Consortium; 2018-05-14 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
37 Stenseth, Geir; Stenvik, Are.
Boklunsj: Property Aspects of Intellectual Property. Av Ole Andreas Rognstad. Institutt for privatretts instituttlunsjer; 2018-09-19 - 2018-09-19
UiO Untitled
 
38 Stenseth, Geir; Stenvik, Are.
Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
2017
39 Stenseth, Geir.
"A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Ancilla Iuris 2017 (11) p. 11-29
HINN UiO Untitled
 
40 Stenseth, Geir.
An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Naturressurslunsj; 2017-12-01 - 2017-12-01
UiO Untitled
 
41 Stenseth, Geir.
Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning. Norges almenningsforbund: Årlig faglig foredrag; 2017-03-30 - 2017-03-30
UiO Untitled
 
42 Stenseth, Geir.
Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi. Årlig konferanse: Ekspropriasjonsrett; 2017-03-29 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
43 Stenseth, Geir.
Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten.. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
44 Stenseth, Geir.
Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett.. Skogforum; 2017-09-28 - 2017-09-28
UiO Untitled
 
45 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?. Dagens næringsliv 2017
HINN Untitled
 
46 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig?. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
47 Stenseth, Geir.
Mitt hus er min borg, sies det. Men er det rett i ekspropriasjonsretten?: Om gevinstdeling. Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdsøkonomi. Tiltredelsesforelesning; 2017-09-20 - 2017-09-20
UiO Untitled
 
48 Stenseth, Geir.
Passivitetsvirkninger i tingsretten: - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157. Institutt for privatretts seminarrekke; 2017-12-05 - 2017-12-05
UiO Untitled
 
2016
49 Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205464568) 316 p.
HINN UiO Untitled
 
50 Stenseth, Geir.
Jus, politikk og høyesterett. Dagens næringsliv 2016 p. 22-
HINN Untitled
 
    Show next list