Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 135 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Farstad, Maja; Vinge, Heidi; Stræte, Egil Petter.
Locked-in or ready for climate change mitigation? Agri-food networks as structures for dairy-beef farming. Agriculture and Human Values 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
2 Hansen, Bjørn Gunnar; Stræte, Egil Petter.
Dairy farmers’ job satisfaction and the influence of automatic milking systems. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 2020 ;Volume 92.
BYGDEFORSK Untitled
 
3 Rømo, Frode; Aursand, Marit; Werner, Adrian Tobias; Stræte, Egil Petter; Sand, Roald.
Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag: Identifisering av samarbeidsområder, kunnskapsbehov, råstoffer og forslag til tiltak.. Trondheim: Sintef 2020 63 p. SINTEF Rapport(2020:00699)
BYGDEFORSK SINTEF TFoU NTNU Untitled
 
4 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Myhre, Magnus Stoud; Stræte, Egil Petter.
Jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene i Trøndelag: En gjennomgang av etablert kunnskap med relevans for innovasjon på tvers. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2020 74 p. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(123)
BYGDEFORSK OCEAN TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Stræte, Egil Petter.
Samarbeid mellom bedrifter fra havbruk, jordbruk og skognæringen i Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2020 30 p. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(122)
BYGDEFORSK TFoU Untitled
 
6 Stræte, Egil Petter.
Arbeid med innovasjon i dyrking og bruk av grovfôr. Avslutningskonferanse for Grovfôr 2020; 2020-01-15 - 2020-01-15
BYGDEFORSK Untitled
 
7 Vik, Jostein; Melås, Anders; Hårstad, Renate Marie Butli; Stræte, Egil Petter; Langørgen, Odd Roger.
Smart teknologi i landbruket – kartlegging og modenhetsvurdering. Trondheim: Ruralis 2020 Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(1)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
8 Ystad, Eystein; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn Turid; Haugum, Margrete Hembre.
Utprøving av nye rådgivingsmetoder i jordbruket – resultater fra fire pilotstudier. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02607-5) ;Volume 6.38 p. NIBIO Rapport(88)
BYGDEFORSK NIBIO TFoU Untitled
 
2019
9 Holte, Kari Anne; Follo, Gro Irene; Kjestveit, Kari; Stræte, Egil Petter.
Agriculture into the Future: New Technology, New Organisation and New Occupational Health and Safety Risks?. Advances in Intelligent Systems and Computing 2019 ;Volume 825. p. 404-413
BYGDEFORSK NORCE UIS Untitled
 
10 Stræte, Egil Petter.
Smart jordbruk – smart for hvem?. Nationen 2019
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter; Hansen, Bjørn Gunnar; Nærland, Torfinn.
The political robot – The structural consequences of automated milking systems (AMS) in Norway.. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 2019 ;Volume 90-91.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2018
12 Hansen, Bjørn Gunnar; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn-Turid.
The importance of the advisor’s relational and professional competence and formal power in meetings with farmers. The Journal of Agricultural Education and Extension 2018 ;Volume 24.(4) p. 361-375
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Kvam, Gunn Turid; Stræte, Egil Petter.
Rådgivning i landbruket – en casestudie. Trondheim, Norway: Ruralis 2018 Rapport Norsk senter for bygdeforskning(1)
BYGDEFORSK Untitled
 
14 Stræte, Egil Petter; Hårstad, Renate Marie Butli; Ystad, Eystein; Kvam, Gunn-Turid; Mørch, Anders Irving; Klev, Roger; Haugum, Margrete Hembre.
Kompetanse og rådgivning i jordbruket: Kunnskapsoversikt, aktuelle problemstillinger og analytiske perspektiver for studier av bønders kompetanse som samspill mellom bønder, rådgivning og forskning. Trondheim: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning 2018 98 p.
BYGDEFORSK NTNU TFoU UiO NMBU Untitled
 
2017
15 Becu┼ú, Anda Georgiana; Stræte, Egil Petter.
Introduction Contemporary food practices. Spaces of food production and consumption. International Review of Social Research 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Hansen, Bjørn Gunnar; Kvam, Gunn-Turid; Stræte, Egil Petter.
Case study: What characterizes a successful advisor visit?. ESEE Chania; 2017-07-04 - 2017-07-07
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Hårstad, Renate Marie Butli; Stræte, Egil Petter.
Melkerobotbønder mer tilfreds med HMS, ferie og fritid. Faktaark 7/17.
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Klerkx, Laurens; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn-Turid; Ystad, Eystein; Hårstad, Renate Marie Butli.
Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway. The Journal of Agricultural Education and Extension 2017 ;Volume 23.(3) p. 213-229
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
19 Kvam, Gunn-Turid; Hansen, Bjørn Gunnar; Stræte, Egil Petter.
Problem formulation, problem characteristics and a need for competence - case studies of advisory services in Norway. ESEE Chania; 2017-07-04 - 2017-07-07
BYGDEFORSK Untitled
 
20 Stræte, Egil Petter.
Har behov for bedre faglig oppdatering. Nationen 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Stræte, Egil Petter.
Innspill til kunnskapsbehov. Seminar Grønn forskning; 2017-02-03 - 2017-02-03
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Stræte, Egil Petter.
Kunnskap i våronnas tid. Nationen 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
23 Stræte, Egil Petter.
LANDFRAG - prosjekt om arealfragmentering i jordbruket. Åpent møte om leiejord; 2017-11-27 - 2017-11-27
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Stræte, Egil Petter.
Om bønder, kompetanse og rådgivingstjenester: Hvordan nå fram til bonden?. Røroskonferansen; 2017-10-18 - 2017-10-18
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Stræte, Egil Petter.
Quality as a competitive advantage for the rural food industry. I: A Stakeholder Approach to Managing Food. Local, National, and Global Issues. Routledge 2017 ISBN 9781472456052. p. 241-255
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Stræte, Egil Petter.
Studie av ammekurådgiving hos Nortura. Rådgiversamling, team storfé, Nortura; 2017-05-31 - 2017-05-31
BYGDEFORSK Untitled
 
27 Stræte, Egil Petter; Hansen, Bjørn Gunnar; Kvam, Gunn-Turid.
Images and metaphors as tools in communication between advisors and farmers. ESEE Chania; 2017-07-04 - 2017-07-07
BYGDEFORSK Untitled
 
28 Stræte, Egil Petter; Thanem, Alexander.
Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder. Faktaark 6/17.
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Stræte, Egil Petter; Thanem, Alexander.
Nabobønder er viktigste kunnskapskilde. Faktaark 5/17.
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Stræte, Egil Petter; Vik, Jostein.
The social milking robot: A study of the social aspects of milking robots in dairy farming.. 11th "International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks; 2017-02-13 - 2017-02-17
BYGDEFORSK Untitled
 
31 Stræte, Egil Petter; Vik, Jostein; Hansen, Bjørn Gunnar.
The Social Robot: A Study of the Social and Political Aspects of Automatic Milking Systems. Proceedings in Food System Dynamics 2017 p. 220-233
BYGDEFORSK Untitled
 
32 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter.
Embedded competence: A study of farmers' relation to competence and knowledge. Proceedings in Food System Dynamics 2017 p. 392-403
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter.
Embedded competence: A study of farmers’ relation to competence and knowledge.. 11th "International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks; 2017-02-13 - 2017-02-17
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2016
34 Halkier, Henrik; James, Laura; Stræte, Egil Petter.
Quality turns in Nordic food: a comparative analysis of speciality food in Denmark, Norway and Sweden. European Planning Studies 2016
BYGDEFORSK Untitled
 
35 Stræte, Egil Petter; Klerkx, Laurens; Kvam, Gunn Turid; Ystad, Eystein; Hårstad, Renate Marie Butli.
Achieving best-fit in Norway: Challenges for advisory services to offer relevant advice to various types of farmers. IFSA-symposium; 2016-07-12 - 2016-07-15
BYGDEFORSK NTNU NMBU Untitled
 
2015
36 Pettersen, Ivar; Stræte, Egil Petter; Walland, Finn.
Revitalisere støyutsatt jordbruk – Jordbruket på Ørland i lys av etableringen av hovedkampflybasen.. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2015 (ISBN 978-82-7077-905-5) 80 p. NILF-Report(1)
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
37 Stræte, Egil Petter.
Mer innovasjon i jordbruket. Nationen 2015
BYGDEFORSK Untitled
 
38 Stræte, Egil Petter.
Mer nytte av forskningen. Nationen 2015 p. 2-2
BYGDEFORSK Untitled
 
39 Stræte, Egil Petter.
Når det rurale blir populært: Om matindustriens og dagligvarehandelens jakt på matkvaliteter som utgjør en forskjell. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. p. 243-266
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Stræte, Egil Petter.
The competent farmer - a conceptual approach to study farmers’ competence as interaction between farmer, advisory services and research.. The XXVI Congress of the European Society of Rural Sociology (ESRS); 2015-08-18 - 2015-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
41 Stræte, Egil Petter.
The role of knowledge and competence in development of agriculture Case: Knowledge system, policies and supporting instruments for education and training for farmers and advisory service in Norwegian agriculture. New Deal - Innovation; 2015-09-22 - 2015-09-23
BYGDEFORSK Untitled
 
2014
42 Grande, Borgny; Haugum, Margrete; Jakobsen, Øyvind Mejdell; Stræte, Egil Petter.
Brukernes tilgang til jordbruksforskning: En forstudie om utfordringer og mulige tiltak for å gjøre forskningsbasert kunnskap om jordbruket mer tilgjengelig for rådgiver og bonde. : Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2014
BYGDEFORSK Untitled
 
43 Kvam, Gunn-Turid; Magnus, Trine; Stræte, Egil Petter.
Product strategies for growth in niche food firms. British Food Journal 2014 ;Volume 116.(4) p. 723-732
BYGDEFORSK Untitled
 
44 Myskja, Bjørn Kåre; Stræte, Egil Petter.
Kan styrke norsk matsikkerhet. Bergens Tidende 2014
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
45 Stræte, Egil Petter.
Rådgiving til bonden – et innspill om behov og utfordringer. : Norsk senter for bygdeforskning 2014 45 p.
BYGDEFORSK Untitled
 
46 Stræte, Egil Petter.
Strategies of differentiation in food industry: Incorporation of rurality in qualities of food.. 3. Nordic Conference for Rural Research; 2014-09-08 - 2014-09-10
BYGDEFORSK Untitled
 
2012
47 Kvam, Gunn-Turid; Stræte, Egil Petter.
Diffusjon av innovasjon i utvikling av sjøfisketurisme i Troms. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. p. 311-333
BYGDEFORSK Untitled
 
48 Stræte, Egil Petter.
Utarming eller livskraftige bygder?. Landbruk og levende bygder – Hva viser forskningen?; 2012-02-23 - 2012-02-23
BYGDEFORSK Untitled
 
2011
49 Haugen, Marit S.; Stræte, Egil Petter.
På sporet av det rurale. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. p. 9-22
BYGDEFORSK Untitled
 
50 Haugen, Marit Synnøve; Stræte, Egil Petter.
Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2708-6) 449 p.
BYGDEFORSK Untitled
 
    Show next list