Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 336 << Previous 1 2 3 4 5 6 7    Next >>

2019
1 Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian; Syse, Aslak.
Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin 2019
HAUKELAND NTNU UiO Untitled
 
2 Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn.
Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU OUS UiO Untitled
 
3 Syse, Aslak.
Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 (3) p. 201-204
UiO Untitled
 
4 Syse, Aslak.
Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Oslo: 07 Media AS, NOU 2019 89 p. NOU - Norges offentlige utredninger(2019: 23)
UiO Untitled
 
5 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205524347) 1245 p.
UiO Untitled
 
6 Syse, Aslak.
Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag?. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. p. 483-504
UiO Untitled
 
7 Syse, Aslak.
Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. p. 707-775
UiO Untitled
 
8 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 p. 8-52
UiO Untitled
 
2018
9 Asland, John; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak.
Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 16.(2-3) p. 103-105
UiO Untitled
 
10 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten.
Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet 2018
OUS STO UiB UiO VV Untitled
 
11 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor.
De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet 2018
OUS STO UiB UiO Untitled
 
12 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor.
Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet 2018
STO OUS UiB UiO Untitled
 
13 Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak.
Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet 2018
OUS UiO Untitled
 
14 Syse, Aslak.
Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 02-03. p. 235-255
UiO Untitled
 
15 Syse, Aslak.
Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 p. 760-760
UiO Untitled
 
16 Syse, Aslak.
Lov om psykisk helsevern. I: Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-48835-9. p. 260-282
UiO Untitled
 
17 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk 2018 (ISBN 9788205515536) 1216 p.
UiO Untitled
 
18 Syse, Aslak.
Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 p. 236-243
UiO Untitled
 
19 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader : Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 16.(1) p. 5-49
UiO Untitled
 
2017
20 Hellebostad, Marit; Syse, Aslak; Førde, Reidun.
Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017
UiO Untitled
 
21 Syse, Aslak.
Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volume 15.(2) p. 99-105
UiO Untitled
 
22 Syse, Aslak.
Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. p. 139-153
UiO Untitled
 
23 Syse, Aslak.
Klage over tildelingsvedtak. I: Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 ISBN 9788205497443. p. 111-154
UiO Untitled
 
24 Syse, Aslak.
Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang. I: Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 ISBN 9788205497443. p. 287-336
UiO Untitled
 
25 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2017-2018. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205505803) 1188 p.
UiO Untitled
 
26 Syse, Aslak.
Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og utilregnelighetsregler. I: Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48163-3. p. 291-319
UiO Untitled
 
27 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volume 15.(1) p. 7-41
UiO Untitled
 
28 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti.
Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
29 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti.
Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin 2017
UiO Untitled
 
30 Syse, Aslak; Horn, Morten Andreas.
Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
OUS UiO Untitled
 
31 Syse, Aslak; Kjelland, Morten.
Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497429) 597 p.
UiO Untitled
 
32 Syse, Aslak; Kjelland, Morten.
Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497443) 536 p.
UiO Untitled
 
2016
33 Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf.
Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02446-2) 646 p.
UiO Untitled
 
34 Melhuus, Marit; Syse, Aslak.
Reproductive Surrogacy in Norway. I: Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues. Cambridge University Press 2016 ISBN 9781107112223. p. 217-224
UiO Untitled
 
35 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela; Bostad, Inga.
Forbigår den beste. Dagens næringsliv 2016 p. 32-
UiO Untitled
 
36 Syse, Aslak.
Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective.. I: Criminalising Contagion. Cambridge University Press 2016 ISBN 9781107091825. p. 98-119
UiO Untitled
 
37 Syse, Aslak.
Den Gud gir et embete. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin 2016 p. 690-690
UiO Untitled
 
38 Syse, Aslak.
En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. p. 35-56
UiO Untitled
 
39 Syse, Aslak.
Helsehjelp ved livets slutt. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. p. 276-304
UiO Untitled
 
40 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205496736) 1115 p.
UiO Untitled
 
41 Syse, Aslak.
Om menn, kvinner og abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
42 Syse, Aslak.
Psykisk helsevernloven med kommentarer 3. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205482517) 544 p.
UiO Untitled
 
43 Syse, Aslak.
Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volume 136.(8) p. 690-690
UiO Untitled
 
44 Syse, Aslak.
Rettigheter for barn med funksjonshemning. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025186. p. 215-247
UiO Untitled
 
45 Syse, Aslak.
Tvang og frivillighet. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. p. 201-228
UiO Untitled
 
46 Syse, Aslak.
Tvungent psykisk helsevern - enkelte kommentarer. Kritisk juss 2016 p. 278-300
UiO Untitled
 
47 Syse, Aslak.
Velferdsrett for nedgangstider?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volume 14.(1) p. 9-50
UiO Untitled
 
48 Syse, Aslak.
Verdens beste foreldrepengeordning?. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 513-532
UiO Untitled
 
49 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti.
Enkelte viktige særlover. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. p. 229-254
UiO Untitled
 
50 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti; Kjelland, Morten.
Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205457232) 343 p.
UiO Untitled
 
    Show next list