Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 65 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Strisland, Frode.
Over 400.000 har lasta ned Smittestopp: – For få, meiner forskar. NRK.no 2021
SINTEF Untitled
 
2020
2 Berg-Hansen, Pål; Moen, Stine Marit; Jahren, Silje Ekroll; Klyve, Thomas; Meyer, Fredrik; Strisland, Frode; Rindal, Ole Marius Hoel; Austeng, Andreas; Seeberg, Trine Margrethe; Celius, Elisabeth Gulowsen.
Use of sensors in MS rehabilitation - a pilot study. Rehabilitation in Multiple Sclerosis (RIMS) congress 2020; 2020-12-04 - 2020-12-05
SINTEF UiO Untitled
 
3 Liverud, Anders Erik; Jahren, Silje Ekroll; Vogl, Andreas; Aakvaag, Niels; Strisland, Frode; Liberale, Alessandro; Bøtker-Rasmussen, Kasper; Albrektsen, Sigurd Mørkved; Seeberg, Trine Margrethe.
Human Motion Tracking from Heterogeneous Sensor Data. EPoSS & EPSI Annual Forum 2020, Smart Systems to #BeActive; 2020-09-29 - 2020-09-30
SINTEF UiO Untitled
 
4 Reinertsen, Randi Eidsmo; Strisland, Frode; Røhne, Mette.
Digitalisering kan berge behandlingstilbudet. Dagens næringsliv 2020
SINTEF Untitled
 
5 Skrøvseth, Stein Olav; Aanestad, Margunn; Strisland, Frode; Olsen, Per Ingvar.
Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov. Dagens medisin 2020
BI OUS SINTEF UIA UNN Untitled
 
6 Strisland, Frode.
For få bruker Smittestopp. Klassekampen 2020
SINTEF Untitled
 
7 Strisland, Frode.
Forskere om Akson: – Som å lage koronavaksine uten plan for utvikling og testing. Dagens medisin 2020
SINTEF UiO Untitled
 
8 Strisland, Frode.
Rett tjeneste til rett pasient på rett sted til rett tid – bedre arbeidsprosesser og mer effektiv ressursutnyttelse med digital støtte.. Bruk av kunstig intelligens i helsetjenestene frem mot 2025; 2020-11-26
SINTEF Untitled
 
9 Strisland, Frode; Røhne, Mette.
Kunnskapsløs e-helse er dyrt og farlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
SINTEF Untitled
 
10 Strisland, Frode; Røhne, Mette.
Uten fire svar kan ny journalløsning bli farlig for pasientene. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-) 2020
SINTEF Untitled
 
2019
11 Berntsen, Gro Karine Rosvold; Strisland, Frode; Malm-Nicolaisen, Kristian; Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Røhne, Mette.
The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review. Journal of Medical Internet Research 2019 ;Volume 21.(4) Suppl. e12517 p. -
SINTEF SSHF UIA UiT UNN Untitled
 
12 Halvorsrud, Ragnhild; Røhne, Mette; Celius, Elisabeth Gulowsen; Moen, Stine Marit; Strisland, Frode.
Application of Patient Journey Methodology to Explore Needs for Digital Support. A Multiple Sclerosis Case Study. 17th Scandinavian Conference on Health Informatics; 2019-11-12 - 2019-11-13
OUS SINTEF UiO Untitled
 
13 Halvorsrud, Ragnhild; Røhne, Mette; Celius, Elisabeth Gulowsen; Moen, Stine Marit; Strisland, Frode.
Application of Patient Journey Methodology to Explore Needs for Digital Support A Multiple Sclerosis Case Study. I: Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019. Linköping University Electronic Press 2019 ISBN 978-91-7929-957-6. p. 148-153
OUS SINTEF Untitled
 
14 Hassel, Bjørnar; Strisland, Frode.
Forstå hvordan jeg har det. Sensorteknologi for personer med sterkt begrensende kommunikasjonsevner. eHelse 2019; 2019-05-08 - 2019-05-09
UiO Untitled
 
15 Seeberg, Trine Margrethe; Albrektsen, Sigurd Mørkved; Dalgard, Steffen Harald; Strisland, Frode; Tjønnås, Johannes; Hoel Rindal, Ole Marius.
AutoActive Project - Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data. SINTEF DIGITAL KICK OFF; 2019-01-30 - 2019-01-31
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2018
16 Røhne, Mette; Halvorsrud, Ragnhild; Strisland, Frode; Moen, Stine Marit; Celius, Elisabeth Gulowsen.
Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose. Erfaringer fra prosjektet MS-DOS. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06905-1) 35 p. SINTEF Rapport(2018:00744)
OUS SINTEF Untitled
 
2017
17 Berntsen, Gro Karine Rosvold; Strisland, Frode; Kayser, Lars; Rumpsfeld, Markus.
OPTimized eHealth for Individuals with Multi-morbidity And Long-Term needs - OPTIMAL. ISQUA'S 34th International Conference; 2017-10-01 - 2017-10-04
SINTEF UiT UNN Untitled
 
18 Seeberg, Trine Margrethe; Austad, Hanne Opsahl; Røed, Morten Hamremoen; Strisland, Frode; Dalgard, Steffen Harald.
Nytt "pulsbelte" kan måle blodtrykket. UNICARD 2017
SINTEF UiO Untitled
 
19 Seeberg, Trine Margrethe; Austad, Hanne Opsahl; Vedum, Jon; Liverud, Anders Erik; Strisland, Frode.
Nytt "pulsbelte" kan måle blodtrykket. UNICARD 2017
SINTEF UiO Untitled
 
20 Seeberg, Trine Margrethe; Orr, James; Austad, Hanne Opsahl; Røed, Morten Hamremoen; Dalgard, Steffen Harald; Houghton, David; Jones, David A.; Strisland, Frode.
A Novel Method for Continuous, Noninvasive, Cuff-Less Measurement of Blood Pressure: Evaluation in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2017 ;Volume 64.(7) p. 1469-1478
SINTEF Untitled
 
21 Strisland, Frode; Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Reitan, Jarl.
Meeting end user needs in collaborative medical device technology development research projects: A qualitative case study. Studies in Health Technology and Informatics 2017 ;Volume 237. p. 49-54
SINTEF Untitled
 
22 Strisland, Frode; Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Reitan, Jarl.
Meeting end user needs in collaborative medical device technology development research projects: A qualitative case study. 14th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, pHealth 2017; 2017-05-14 - 2017-06-16
SINTEF Untitled
 
23 Strisland, Frode; Vedum, Jon; Liverud, Anders Erik; Dalgard, Steffen Harald; Brødreskift, Tomas; Albert, Bruno; Noyvirt, Alexandre; Setchi, Rossitza; Vene, Karl; Herranen, Henrik; Kirs, Maarjus; Antal, Andrea; Schellhorn, Klaus; Sjaaheim, Haldor.
Portable qEEG and HD-tCS device for point-of-injury traumatic brain injury diagnostics. 14th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, pHealth 2017; 2017-05-14 - 2017-05-16
SINTEF Untitled
 
24 Strisland, Frode; Vedum, Jon; Liverud, Anders Erik; Dalgard, Steffen Harald; Brødreskift, Tomas; Albert, Bruno; Noyvirt, Alexandre; Setchi, Rossitza; Vene, Karl; Herranen, Henrik; Kirs, Maarjus; Antal, Andrea; Schellhorn, Klaus; Sjaaheim, Haldor.
Portable qEEG and HD-tCS device for point-of-injury traumatic brain injury diagnostics. Studies in Health Technology and Informatics 2017 ;Volume 237. p. 198-203
SINTEF Untitled
 
2016
25 Albert, Bruno; Noyvirt, Alexandre; Setchi, Rossitza; Sjaaheim, Haldor; Velikova, Svetla; Strisland, Frode.
Portable Decision Support for Diagnosis of Traumatic Brain Injury. Procedia Computer Science 2016 ;Volume 96. p. 692-702
SINTEF Untitled
 
26 Albert, Bruno; Noyvirt, Alexandre; Setchi, Rossitza; Sjaaheim, Haldor; Velikova, Svetla; Strisland, Frode.
Portable Decision Support for Diagnosis of Traumatic Brain Injury. 20th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES2016; 2016-09-05 - 2016-09-07
SINTEF Untitled
 
27 Albert, Bruno; Zhang, Jingjing; Noyvirt, Alexandre; Setchi, Rossitza; Sjaaheim, Haldor; Velikova, Svetla; Strisland, Frode.
Automatic EEG Processing for the Early Diagnosis of Traumatic Brain Injury. 20th International Conference on Knowledge based and intelligent information and engineering systems, KES2016; 2016-09-05 - 2016-09-07
SINTEF Untitled
 
28 Albert, Bruno; Zhang, Jingjing; Noyvirt, Alexandre; Setchi, Rossitza; Sjaaheim, Haldor; Velikova, Svetla; Strisland, Frode.
Automatic EEG Processing for the Early Diagnosis of Traumatic Brain Injury. Procedia Computer Science 2016 ;Volume 96. p. 703-712
SINTEF Untitled
 
29 Austad, Hanne Opsahl; Liverud, Anders Erik; Strisland, Frode; Ausen, Dag; Reitan, Jarl.
Sensorer til støtte for avstandsoppfølging av kronisk syke. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060461) 26 p. SINTEF Rapport(A27802)
SINTEF Untitled
 
30 Austad, Hanne Opsahl; Vedum, Jon; Hamremoen Røed, Morten; Dalgard, Steffen Harald; Brødreskift, Tomas; Liverud, Anders Erik; Strisland, Frode; Seeberg, Trine Margrethe.
An Unobtrusive Wearable Device for Ambulatory Monitoring of Pulse Transit Time to Estimate Central Blood Pressure. BIODEVICES 2016; 2016-02-21 - 2016-02-23
SINTEF Untitled
 
31 Austad, Hanne Opsahl; Vedum, Jon; Hamremoen Røed, Morten; Dalgard, Steffen Harald; Brødreskift, Tomas; Liverud, Anders Erik; Strisland, Frode; Seeberg, Trine Margrethe.
An Unobtrusive Wearable Device for Ambulatory Monitoring of Pulse Transit Time to Estimate Central Blood Pressure. I: BIOSTEC 2016: 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, February 21-23, 2016, in Rome, Italy. SciTePress 2016 ISBN 978-989-758-170-0. p. 179-186
SINTEF Untitled
 
32 Berntsen, Gro Karine Rosvold; Strisland, Frode; Rotvold, Gunn-Hilde; Reitan, Jarl; Røhne, Mette; Pedersen, Rune; Bellika, Johan Gustav; Nicolaisen, Kristian; Fensli, Rune Werner.
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-067-9) 21 p. NSE-rapport(09-2016)
SINTEF UIA UNN Untitled
 
33 Strisland, Frode.
Vil tilby umiddelbar SMELLSJEKK. Aftenposten Vitenskap [Journal] 2016-08-31
SINTEF Untitled
 
34 Strisland, Frode; Dragland, Åse Kirsti.
"Star Wars" helmet for detecting concussion. Science Nordic [Internet] 2016-05-12
SINTEF Untitled
 
35 Strisland, Frode; Dragland, Åse Kirsti.
«Star Wars-hjelm» påviser hjernerystelse. www.gemini.no [Journal] 2016-05-04
SINTEF Untitled
 
36 Strisland, Frode; Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Reitan, Jarl.
Meeting end user needs in international research projects aiming to develop medical device technology prototypes for integrated care - A case study. European Telemedicine Conference - co-organized with EHiN-FH 2016; 2016-11-15 - 2016-11-16
SINTEF Untitled
 
37 Strisland, Frode; Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Reitan, Jarl.
Meeting End User Needs in International Research Projects Aiming to Develop Medical Device Technology Prototypes for Integrated Care: A Case Study. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016 ;Volume 16.(5)
SINTEF Untitled
 
2015
38 Liverud, Anders Erik; Dalgard, Steffen Harald; Fleurey, Franck; Vedum, Jon; Røed, Morten Hamremoen; Badii, Atta; Oudi, Hamid; Kahn, Ali; Strisland, Frode.
A Multimodal Human Sensory System to support Mobile Gait Rehabilitation. TAR 2015: Technically Assisted Rehabilitation; 2015-03-12 - 2015-03-13
SINTEF Untitled
 
2014
39 Seeberg, Trine Margrethe; Vedum, Jon; Sandsund, Mariann; Austad, Hanne Opsahl; Liverud, Anders Erik; Vardøy, Astrid-Sofie Borge; Svagård, Ingrid Storruste; Strisland, Frode.
Development of a wearable multisensor device enabling continuous monitoring of vital signs and activity. I: Biomedical and Health Informatics. IEEE-EMBS International Conference. 2014. (BHI 2014), Valencia, Spain, 1-4 June 2014. IEEE Press 2014 ISBN 9781479921324. p. 213-218
SINTEF Untitled
 
40 Seeberg, Trine Margrethe; Vedum, Jon; Sandsund, Mariann; Austad, Hanne Opsahl; Liverud, Anders Erik; Vardøy, Astrid-Sofie Borge; Svagård, Ingrid Storruste; Strisland, Frode.
Development of a wearable multisensor device enabling continuous monitoring of vital signs and activity. 2014 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI 2014); 2014-06-01 - 2014-06-04
SINTEF Untitled
 
41 Sjaaheim, Haldor; Albert, Bruno; Setchi, Rossi; Noyvirt, Alexandre; Strisland, Frode.
A portable medical system for the early diagnosis and treatment of Traumatic Brain Injury. I: 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), October 5-8, 2014, San Diego, CA, USA. IEEE 2014 ISBN 978-1-4799-3840-7. p. 2529-2534
SINTEF Untitled
 
42 Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Seeberg, Trine Margrethe; Vedum, Jon; Liverud, Anders Erik; Mathisen, Bjørn Magnus; Bendixen, Ole Christian; Keller, Barbara; Osborne, Phyllis; Strisland, Frode.
A Usability Study of a Mobile Monitoring System for Congestive Heart Failure Patients. I: e-Health – For Continuity of Care. IOS Press 2014 ISBN 978-1-61499-431-2. p. 528-532
SINTEF Untitled
 
43 Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Seeberg, Trine Margrethe; Vedum, Jon; Liverud, Anders Erik; Mathisen, Bjørn Magnus; Keller, Barbara; Bendixen, Ole Christian; Osborne, Phyllis; Strisland, Frode.
A Usability Study of a Mobile Monitoring System for Congestive Heart Failure Patients. 25th European Medical Informatics Conference; 2014-08-31 - 2014-09-03
SINTEF Untitled
 
2013
44 Strisland, Frode; Svagård, Ingrid Storruste; Seeberg, Trine Margrethe; Mathisen, Bjørn Magnus; Vedum, Jon; Austad, Hanne Opsahl; Liverud, Anders Erik; Kofod-Petersen, Anders; Bendixen, Ole Christian.
ESUMS: A mobile system for continuous home monitoring of rehabilitation patients. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings 2013 ;Volume 35th. p. 4670-4673
SINTEF Untitled
 
2012
45 Jara, Maximilian; Lock, Johan F.; Malinowski, Maciej; Jones, David E.; Kiefer, Stephan; Strisland, Frode; Neuhaus, Peter; Stockmann, Martin.
d-LIVER - A potential solution for outpatient management of chronic liver failure. Hepatology 2012 ;Volume 56. p. 1090A-1091A
SINTEF Untitled
 
46 Strisland, Frode.
d-LIVER - A potential solution for outpatient management of chronic liver failure. 63rd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD); 2012-11-09 - 2012-11-13
SINTEF Untitled
 
2011
47 Seeberg, Trine Margrethe; Røyset, Arne Karstein; Jahren, Susie; Strisland, Frode.
Printed organic conductive polymers thermocouples in textile and smart clothing applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings 2011 ;Volume 33. p. 3278-3281
SINTEF Untitled
 
2008
48 Ausen, Dag; Strisland, Frode; Balasingham, Ilangko; Øyri, Karl; Næss-Ulseth, Eirik.
Den trådløse pasienten. Helse, Medisin, Teknikk 2008 (2) p. 19-21
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Johannessen, Rolf; Oldervoll, Frøydis; Strisland, Frode.
High temperature reliability of aluminium wire-bonds to thin film, thick film and low temperature co-fired ceramic (LTCC) substrate metallization. Microelectronics and reliability 2008 ;Volume 48.(10) p. 1711-1719
SINTEF Untitled
 
50 Johannessen, Rolf; Oldervoll, Frøydis; Strisland, Frode.
High Temperature Reliability of Aluminium Wire-Bonds to Thin Film, Thick Film and Low-Temperature Co-fired Ceramic (LTCC) Substrate Metallization. Microelectronics and reliability 2008 ;Volume 48.(10) p. 1711-1719
SINTEF Untitled
 
    Show next list