Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 63 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde; Orupabo, Julia.
Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-664-1) 122 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:3)
ISF Untitled
 
2 Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag.
Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-677-1) 148 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:8)
ISF Untitled
 
3 Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun.
Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-650-4) 71 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:1)
ISF NORCE Untitled
 
4 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Erfaringer med mobbing og hatprat blant unge i Oslo. Mini-temamøte om mobbing og hatprat; 2020-09-10
ISF Untitled
 
5 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2020 ;Volume 31.(1) p. 168-168
ISF Untitled
 
6 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration 2020 p. -
ISF Untitled
 
7 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2020 ;Volume 31.(1) p. 153-167
ISF Untitled
 
8 Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun.
Are immigrant youth more likely to be involved in voluntary organizations than their non-immigrant peers are to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica 2020
OSLOMET ISF Untitled
 
2019
9 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar.
Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land 2019
ISF UiB Untitled
 
10 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
11 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan; Birkvad, Simon Roland.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
12 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. p. 95-111
ISF Untitled
 
13 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review 2019 p. -
ISF Untitled
 
14 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun.
How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-01-09
ISF Untitled
 
15 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun.
Xenophobia and offensive speech targeting minorities. Evidence from two survey experiments in Norway.. ECREA's Political Communication Section Interim Conference; 2019-09-12 - 2019-09-13
ISF Untitled
 
16 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-07-09
ISF Untitled
 
17 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap 2019
ISF Untitled
 
2018
18 Fladmoe, Audun.
Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk (bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 59.(4) p. 410-413
ISF Untitled
 
19 Fladmoe, Audun.
Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ i flyktningsituasjonen høsten 2015. Mobilisering eller forsterkning av eksisterende skiller?. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. p. 127-150
ISF Untitled
 
20 Fladmoe, Audun.
Traditional organizations and new voluntary initiatives in the migration crisis in 2015: Mobilization or reinforcement of existing cleavages?. ISTR 2018: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
21 Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-600-9) ;Volume 2018.44 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2)
ISF Untitled
 
22 Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies 2018 ;Volume 41.(3) p. 336-366
ISF Untitled
 
23 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Vitenskap 2018
FAFO ISF Untitled
 
24 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard.
Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-582-8) 70 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:1)
ISF Untitled
 
25 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. ISTR 2018: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
2017
26 Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte.
Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-568-2) 56 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-6)
ISF NORCE Untitled
 
27 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. p. 45-75
ISF Untitled
 
28 Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. p. 77-108
ISF Untitled
 
29 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF NORCE Untitled
 
30 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. XVII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
ISF NORCE Untitled
 
31 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-585-9) 93 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-10)
ISF NORCE Untitled
 
32 Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State. I: The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367205. p. 281-296
ISF Untitled
 
33 Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun; Christensen, Dag Arne.
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. p. 261-284
ISF NORCE Untitled
 
34 Moe, Hallvard; Thorbjørnsrud, Kjersti; Fladmoe, Audun.
Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. p. 109-137
ISF UiB Untitled
 
35 Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun.
Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-552-1) 94 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-2)
OSLOMET ISF Untitled
 
2016
36 Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Ethnic diversity and different dimensions of social capital in a Nordic context. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2016; 2016-01-06 - 2016-01-08
ISF Untitled
 
37 Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring 2016
ISF NORCE Untitled
 
38 Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-522-4) 50 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-6)
ISF NORCE Untitled
 
39 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Welfare States. ISTR's 12th International Conference; 2016-06-28 - 2016-07-01
ISF Untitled
 
40 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-539-2) 56 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:20)
ISF Untitled
 
41 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-527-9) 55 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:14)
ISF Untitled
 
42 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Wessel-Aas, Jon.
Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-533-0) 167 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:17)
ISF Untitled
 
43 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica 2016
ISF Untitled
 
44 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic 2016
ISF Untitled
 
45 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Oslo: Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-491-3) 140 p.
ISF Untitled
 
46 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 p. 11-11
ISF Untitled
 
47 Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-541-5) 45 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:22)
ISF Untitled
 
48 Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-531-6) 43 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:16)
ISF Untitled
 
49 Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun.
Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway. ISTR 12th International conference: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion; 2016-06-28 - 2016-07-01
HIOA ISF Untitled
 
2015
50 Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun.
Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-468-5) 181 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-1)
ISF UiB Untitled
 
    Show next list