Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 277 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2018
1 Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kollegavejledning med kritiske venner.. Klim 2018 (ISBN 9788772040950) 234 p.
UiO Untitled
 
2 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Eksperter: Senk forventningene til dine søsken.. KK.no [Internet] 2018-05-10
UiO Untitled
 
3 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Når foreldre har et favorittbarn. familieverden.no [Internet] 2018-06-15
UiO Untitled
 
4 Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kurs i universitetespedagogikk. Et 50-års perspektiv.. UNIPED (Tromsø) 2018 ;Volume 41.(3) p. 189-205
UiO Untitled
 
5 Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kurs i universitetspedagogikk Et 50-årsperspektiv. UNIPED 2018 ;Volume 41.(3) p. 189-205
UiO Untitled
 
2017
6 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Søsken for livet. (Revidert utgave). Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 978-82-02-56436-0) 160 p.
UiO Untitled
 
2016
7 Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kollegahandledning med kritiska vänner. Lund: Studentlitteratur 2016 (ISBN 9789144114644) 262 p.
UiO Untitled
 
8 Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kollegaveiledning med kritiske venner. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202480363) 233 p.
HIOF UiO Untitled
 
9 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Problembasert læring, caseundervisning og prosjektarbeid. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. p. 171-188
UiO Untitled
 
10 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Å lære i grupper. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. p. 155-168
UiO Untitled
 
11 Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Studentangasjement i høyere utdanning - Internasjonale perspektiver og norske studier. UNIPED 2016 (2) p. 184-187
UiO Untitled
 
12 Skodvin, Arne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Engasjement i undervisning og læring i høyere utdanning. UNIPED 2016 (2) p. 99-101
UiO Untitled
 
13 Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per.
Forord. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. p. 11-12
HIOF UiO Untitled
 
14 Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per.
Innledning. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. p. 13-18
HIOF UiO Untitled
 
15 Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per.
Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-52728-0) 268 p.
UiO Untitled
 
2015
16 de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2015 37 p.
UiO Untitled
 
17 Eika, Berit; Wichmann-Hansen, Gitte; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Vejledning af læger under uddannelse. København: Munksgaard 2015 (ISBN 978-87-628-0419-7) 139 p.
UiO Untitled
 
18 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard.
Reflekterende veiledning.. Vejledning af læger under uddanelse; 2015-12-14 - 2015-12-14
UiO Untitled
 
2014
19 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Martensson, Katarina; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Transforming Bologna Regulations to a National and Institutional Context: The Role of Academic Developers.A case study based on the introduction of the European Qualifications Framework in Norwegian Higher Education. International Journal for Academic Development 2014
UiO Untitled
 
20 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny; Skodvin, Arne; Solbrekke, Tone Dyrdal.
The role of academic developers in transforming Bologna regulations to a national and institutional context. International Journal for Academic Development 2014 ;Volume 19.(1) p. 12-25
UiO Untitled
 
21 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Developing doctoral education - experiences and perspectives. An introduction.. Symposium on doctoral education.; 2014-06-16 - 2014-06-16
UiO Untitled
 
22 Møystad, Anne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Barkvoll, Tom Asbjørn; Lauvås, Per.
Educational Development to enhance clinical teaching in dentistry: design, implementation and experiences.. Konferanse; 2014-06-08 - 2014-06-08
UiO Untitled
 
23 Møystad, Anne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Barkvoll, Tom Asbjørn; Lauvås, Per.
Faculty development for clinical teachers in dental education. European journal of dental education 2014 p. 1-7
HIOF UiO Untitled
 
2013
24 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per.
Strategier i forskningsveiledning? En analyse av veilederes tilbakemelding på tekst. UNIPED 2013 ;Volume 36.(4) p. 32-44
OSLOMET UiO Untitled
 
25 Lycke, Kirsten Hofgaard.
The role as educational Developer in enhancing clinical teaching.. Seminar; 2013-04-03 - 2013-04-03
UiO Untitled
 
26 Lycke, Kirsten Hofgaard.
The role of educational Developer - Enhancing clinical teaching at the Faculty of Odontology.. Seminar; 2013-04-03 - 2013-04-03
UiO Untitled
 
27 Møystad, Anne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Barkvoll, Tom Asbjørn; Lauvås, Per.
Enhancing clinical dental education. Instructors perceptions of invidiual competence and learning environment after participating in a faculty development program.. Annual meeting of Association for dental education in Europe; 2013-08-28 - 2013-08-31
UiO Untitled
 
28 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard.
Veier til doktorgraden. UNIPED 2013 ;Volume 36.(4) p. 1-4
USN UiO Untitled
 
2012
29 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard.
Strategies in research supervision as conveyed by supervisors' opening comments to students' texts. Nordic Educational Research Association' (NERA) Congress 2012; 2012-03-08 - 2012-03-10
UiO Untitled
 
30 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Aldri fred å få?. Glade Barn i barnehagen. [Business/trade/industry journal] 2012-07-01
UiO Untitled
 
31 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Designing Innovative Learning environments.. Lehr und Lehrkultur; 2012-11-19 - 2012-11-21
UiO Untitled
 
32 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Problembasert læring: prosesser og effekter.. Forskningsseminar; 2012-10-12
UiO Untitled
 
33 Lycke, Kirsten Hofgaard.
The Shift from Teaching to Learning. Lehr und Lehrnkultur; 2012-11-19 - 2012-11-21
UiO Untitled
 
34 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Veiledning som profesjonell samtale.. Ideforum 2012 - Tema Handledning; 2012-10-25 - 2012-10-25
UiO Untitled
 
35 Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Refleksjon over egen undervisningspraksis - et ledd i kvalitetsutvikling?. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 9788251928953. p. 157-185
UiO Untitled
 
36 Skodvin, Arne; Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Føyelige eller ubøyelige? Universitetspedagogers rolle i implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. UNIPED (Tromsø) 2012 ;Volume 35.(1) p. 78-91
UiO Untitled
 
2011
37 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Den beste aldersforskjell mellom barna. ABC nyheter [Internet] 2011-07-05
UiO Untitled
 
38 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Dette skiller enebarn fra andre barn. Dagbladet [Newspaper] 2011-06-20
UiO Untitled
 
39 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Enebarn uten egostempel.. Foreldre & Barn [Business/trade/industry journal] 2011-06-01
UiO Untitled
 
40 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Erfaringer med søsken i et livsperspektiv. NRK TV1 Førkveld [TV] 2011-03-16
UiO Untitled
 
41 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Et varig forhold. Aftenposten morgen [Newspaper] 2011-10-22
UiO Untitled
 
42 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Hvorfor krangler søsken så mye?. Nysgjerrigper. Forskningsprosjekter i barneskolen. [Internet] 2011-04-05
UiO Untitled
 
43 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå - fortolkninger og mulige konsekvenser. UNIPED (Tromsø) 2011 ;Volume 34.(2) p. 5-17
UiO Untitled
 
44 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Mange har et favorittbarn!. VG [Newspaper] 2011-11-26
UiO Untitled
 
45 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Sentre for fremragende undervisning (SFU) - Arbeidsgruppens vurderinger og forslag.. Konferanse; 2011-02-18
UiO Untitled
 
46 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Sentre for fremragende utdanning: Arbeidsgruppens vurderinger og forslag. NFUHP Konferanse; 2011-02-18 - 2011-02-18
UiO Untitled
 
47 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Søsken. Som en tråd gjennom livet.. Vi over 60. [Journal] 2011-05-01
UiO Untitled
 
48 Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Lauvås, Per.
Handledning av läkare under utbildning. Studentlitteratur AB 2011 (ISBN 978-91-44-04005-9) 126 p.
UiO Untitled
 
49 Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per; Handal, Gunnar.
Reflekterende veiledning o veiledning i lærende fellesskap. I: Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1196-8. p. 65-92
UiO Untitled
 
50 Lycke, Kirsten Hofgaard; Thompson, Pat.
Diversity in European Doctorates: Investigating affordances and exploring issues for supervision. ECER konferanse; 2011-09-13 - 2011-09-23
UiO Untitled
 
    Show next list