Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 103 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby; Rognstad, Ole-Andreas.
Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org 2021
UiB UiO Untitled
 
2020
2 Arnesen, Finn.
Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 (ISBN 978-82-583-1451-3) ;Volume 2020.323 p. NOU - Norges offentlige utredninger(9)
UiO Untitled
 
3 Arnesen, Finn.
Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2020 ;Volume 22.(1) p. 16-19
UiO Untitled
 
4 Arnesen, Finn; Greaves, Rosa; Pozdnakova, Alla.
European Union law and the seabed. I: The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-39156-7. p. 315-334
UiO Untitled
 
5 Arnesen, Finn; Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm.
Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen. I: Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040073. p. 83-119
UiO Untitled
 
6 Furuseth, Hanna Vik; Arnesen, Finn.
Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. : Forslag utarbeidet for LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund 2020 23 p.
UiO Untitled
 
2019
7 Arnesen, Finn.
EFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38. Skatterett 2019 ;Volume 38.(4) p. 241-250
UiO Untitled
 
8 Arnesen, Finn.
EU- og EØS-retten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. p. 79-109
UiO Untitled
 
9 Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla; Ringbom, Henrik.
Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. : Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo 2019 129 p.
UiO Untitled
 
2018
10 Arnesen, Finn.
Article 119 [Annexes and protocols as integral part of the agreement]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 912-919
UiO Untitled
 
11 Arnesen, Finn.
Article 126 [Territorial Application of the EEA Agreement]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 945-953
UiO Untitled
 
12 Arnesen, Finn.
Chapter 2: Agricultural and fishery products. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 335-341
UiO Untitled
 
13 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 171-180
UiB UiO Untitled
 
14 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 145-171
UiB UiO Untitled
 
15 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 973-978
UiB UiO Untitled
 
16 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph.
Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 (ISBN 978-3-8487-3219-7) 1177 p.
UiB UiO Untitled
 
17 Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph.
Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 1-12
UiB UiO Untitled
 
2017
18 Arnesen, Finn.
EEA - a "distinct legal order of its own?". MarIus 2017 ;Volume 482. p. 111-131
UiO Untitled
 
19 Arnesen, Finn.
Homogeneity and disparity. I: Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos 2017 ISBN 9783848731725. p. 257-266
UiO Untitled
 
20 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus 2017 p. 169-195
UiB UiO Untitled
 
21 Fredriksen, Halvard Haukeland; Arnesen, Finn.
EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå?. Anbud365.no 2017
UiB UiO Untitled
 
2016
22 Arnesen, Finn.
Valget mellom endring og ugyldighet i forbrukerkontrakter. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 49-62
UiO Untitled
 
23 Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn.
Energy Law in Norway. I: Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition.. Oxford University Press 2016 ISBN 978-0-19-871289-3. p. 807-884
UiO Untitled
 
2015
24 Arnesen, Finn.
Om den babelske vending i norsk rett. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(6) p. 344-362
UiO Untitled
 
25 Arnesen, Finn; Stenvik, Are.
Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02392-2) 164 p.
UiO Untitled
 
2014
26 Arnesen, Finn.
EU-og EØS-retten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. p. 72-109
UiO Untitled
 
27 Arnesen, Finn.
Konsesjoner og tillatelser - EØS-rett og konsekvenser. MarIus 2014 ;Volume 427. p. 99-125
UiO Untitled
 
28 Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn.
EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning. Betenkning til Helsedirektoratet september 2014. Oslo: Helsedirektoratet 2014 27 p.
UiO Untitled
 
29 Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn.
EØS-rettslige skranker for reguleringen av tilgangen til nærmere angitte kjemikalier. Olso: Direktoratet for sikkerhet og bederskap 2014 20 p.
UiO Untitled
 
2013
30 Arnesen, Finn.
Om det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet - en refleksjon over en kommentar til noen merknader. Lov og Rett 2013 ;Volume 52.(1) p. 119-122
UiO Untitled
 
31 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 p.
UiO Untitled
 
2012
32 Arnesen, Finn.
Challenges of the crisis to the rules of undistorted competition in the EEA. I: European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2012 ISBN 978-3-8305-3079-4. p. 91-100
UiO Untitled
 
2011
33 Arnesen, Finn.
The EEA agreement and activities off-shore. MarIus 2011 (400) p. 17-26
UiO Untitled
 
34 Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas; Kolstad, Olav.
EØS-rett. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01773-0) 662 p.
UiO Untitled
 
2010
35 Arnesen, Finn.
The case law of the European courts as seen from a national supreme court - the cae of Norway. I: The role of courts in developing a European social model. Theoretical and methodological perspectives. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 ISBN 978-87-574-2172-9. p. 265-276
UiO Untitled
 
2009
36 Arnesen, Finn.
The EFTA court decision on Norwegian hydropower and Norway´s response to that decision. I: European energy law report VI. Intersentia 2009 ISBN 978-90-5095-895-0. p. 287-294
UiO Untitled
 
37 Arnesen, Finn.
The role of the European Courts in developing a European social model - the case law of the European Courts as seen from a national Supreme Court - the case of Norway. Seminar; 2009-09-18
UiO Untitled
 
38 Arnesen, Finn; Stenvik, Are.
Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01590-3) 160 p.
UiO Untitled
 
2008
39 Arnesen, Finn.
EØS-rett som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Seminar; 2008-04-21
UiO Untitled
 
40 Arnesen, Finn.
Free acces - or public ownership to energy production. International energy conferance; 2008-03-31
UiO Untitled
 
41 Arnesen, Finn.
Legal conditions for maritime industries and activities - oil and gas exploration. Pipelines. EONRuhrgas seminar; 2008-09-02
UiO Untitled
 
42 Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn.
Datalagringsdirektivet og EØs. Oslo: IKT Norge 2008
UiO Untitled
 
43 Wiggen, Janicke; Arnesen, Finn.
Barnevern og EØS. Perspektiv 2008 (2) p. -
UiO Untitled
 
2007
44 Arnesen, Finn.
EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Juristforbundets fagforum; 2007-09-20 - 2007-09-20
UiO Untitled
 
45 Arnesen, Finn.
EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Juristforbundets fagforum; 2007-03-14 - 2007-03-14
UiO Untitled
 
46 Arnesen, Finn.
EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Juristforbundets fagforum; 2007-10-23 - 2007-10-23
UiO Untitled
 
47 Arnesen, Finn.
The Relationship between the authorities and the licensees. I: Petroleum law compendium. Book 1. Oslo: Nordisk institutt for sjørett 2007 ISBN 978-82-90260-48-9. p. 25-35
UiO Untitled
 
48 Arnesen, Finn.
The Relationship between the holders of a licence. I: Petroleum law compendium. Book 1. Oslo: Nordisk institutt for sjørett 2007 ISBN 978-82-90260-48-9. p. 36-39
UiO Untitled
 
49 Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola; Alvik, Ivar.
EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007. Oslo: Olje- og energidepartementet 2007 104 p.
UiO Untitled
 
50 Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn; Høisveen, Per Håkon.
Energy law in Norway. I: Energy law in Europe. National, EU and International regulation. Oxford University Press 2007 ISBN 978-0-19-921719-9. p. 881-975
UiO Untitled
 
    Show next list