Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 50

2008
1 Andersen, Kåre A..
Bygdebok på nett - ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie 2008 ;Volume 45.(2) p. 151-166
UiO Untitled
 
2007
2 Andersen, Kåre A..
Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?. Bygdebøker på nett.; 2007-05-23
UiO Untitled
 
3 Andersen, Kåre A..
Kravet om digital kompetanse - angår det historielæreren?. Faglig-pedagogisk dag 2007; 2007-01-03
UiO Untitled
 
2006
4 Andersen, Kåre A..
Flekkefjord på internett - nye muligheter for lokalhistorisk forskning og formidling. Offisiell åpning av Kulturnett Vest-Agder; 2006-01-26
UiO Untitled
 
5 Andersen, Kåre A..
Internett i historieundervisningen - problemer og muligheter. Faglig-pedagogisk dag; 2006-01-03
UiO Untitled
 
6 Andersen, Kåre A..
Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumsgård: "Busetnadssoge (BSS). Dataprogram for utarbeiding av "ættesoge"-delen (befolkningsregisteret) i bygdebokverk av "gards- og ættesoge"-typen. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (3) p. 244-247
UiO Untitled
 
7 Andersen, Kåre A..
Internett i historieundervisningen. EVU-kurs 7. og 30. nov. Etterutdanningskurs for lærere; 2006-11-07
UiO Untitled
 
2005
8 Andersen, Kåre A..
Framtida er digital?. IKT i lokalhistoria; 2005-09-12 - 2005-09-14
UiO Untitled
 
9 Andersen, Kåre A..
Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær � eller nye muligheter for forskning og formidling?. IKT i lokalhistoria; 2005-09-12 - 2005-09-14
UiO Untitled
 
10 Andersen, Kåre A..
Mellom kultur, kapital og gamle minner. Utviklingen av Flekkefjord sentrum slik den speiles i lokalavisens spalter. Stedsans; 2005-09-22 - 2005-09-23
UiO Untitled
 
11 Andersen, Kåre A..
Internett og historie – nye muligheter, mange fallgruver, og i hvilken grad berøres historiefagets metodegrunnlag?. Instituttseminar; 2005-10-24
UiO Untitled
 
2004
12 Andersen, Kåre A..
Til Ædruelighedens, Oplysningens og Moralens Fremme?. Julehilsen fra Flekkefjord 2004 p. -
UiO Untitled
 
2003
13 Andersen, Kåre A..
Hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. 1907-1985. Webapplikasjon. NLI 2003
UiO Untitled
 
14 Andersen, Kåre A..
Minne og Tradisjon. Webapplikasjon. NLI 2003
UiO Untitled
 
15 Andersen, Kåre A..
New Media in Historical Research and Teaching. XVth CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HISTORY AND COMPUTING; 2003-08-06 - 2003-08-09
UiO Untitled
 
16 Andersen, Kåre A..
Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie -1994. Webapplikasjon. NLI 2003
UiO Untitled
 
17 Andersen, Kåre A..
"Det forjettede land?"- om Flekkefjord på 1800-tallet, inn- og utflytting. Julehilsen fra Flekkefjord 2003 p. -
UiO Untitled
 
2002
18 Andersen, Kåre A..
Da Flekkefjord ble by, men egentlig ikke ønsket det. Julehilsen fra Flekkefjord 2002 p. 39-44
UiO Untitled
 
19 Andersen, Kåre A..
IKT og strategivalg ved Norsk lokalhistorisk institutt. ; 2002
UiO Untitled
 
20 Andersen, Kåre A..
"Katalog over det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11" - en Web-applikasjon. Norsk lokalhistorisk institutt 2002
UiO Untitled
 
2001
21 Andersen, Kåre A..
Det Andet Slags ere Bønder veed Søekanten.... Julehilsen fra Flekkefjord 2001 p. -
UiO Untitled
 
22 Andersen, Kåre A..
Nye medier i forskning og formidling. : Flekkefjord museum 2001 24 p.
UiO Untitled
 
2000
23 Andersen, Kåre A..
Blant poteter, faar og sviin i Flekkefjord by. Julehilsen fra Flekkefjord 2000 p. 13-19
UiO Untitled
 
24 Andersen, Kåre A..
Hollenderbyen i Flekkefjord - et virtuelt besøk. Kontakten mellom Agder og Holland på 1600- og 1700-tallet; 2000-07-01
UiO Untitled
 
25 Andersen, Kåre A..
Hypertekst - definisjon og bruk. Prometevs prosjektet: Design- og utviklingsmetodikk for multimedialærebøker for høgskoler, universitet og videregående skoler; 2000-09-29
UiO Untitled
 
26 Andersen, Kåre A..
Web-programmering. : UiO, Inst. for lingvistiske fag 2000 -1 p.
UiO Untitled
 
1999
27 Schartum, Dag Wiese; Andersen, Kåre A.; Bratteteig, Tone; Dahl, Tone Tellevik; Lovett, Hilde; Lundby, Knut; Hesselberg, Jan; Losnegard, Aashild.
Tverrfaglig informatikk. Forslag om å opprette et IT-rettet grunnfag knyttet til Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo [Radio] 1999-03-01
UiO Untitled
 
28 Andersen, Kåre A..
Flekkefjord med sine innviker.... Julehilsen fra Flekkefjord 1999 p. 39-45
UiO Untitled
 
29 Andersen, Kåre A..
Gunnar Thorvaldsen: Databehandling for historikere. Arkivmagasinet 1999 (2) p. 66-69
UiO Untitled
 
30 Andersen, Kåre A..
Internett i skolen - lærerens nye rolle eller "keiserens nye klær"?. Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo [Radio] 1999-01-05
UiO Untitled
 
31 Andersen, Kåre A..
Skriftkulturens utvikling + Teknologihistorie. : ILF 1999 -1 p.
UiO Untitled
 
32 Andersen, Kåre A..
Vill i hyperrommet?. Blindern : kulturnett.no [Radio] 1999-01-01
UiO Untitled
 
1998
33 Andersen, Kåre A..
CD-familien ++. Universitetet i Oslo 1998 -1 p.
UiO Untitled
 
34 Andersen, Kåre A..
Digitalisering m.m. Universitetet i Oslo 1998 -1 p.
UiO Untitled
 
35 Andersen, Kåre A..
En virtuell byvandring i Flekkefjord. Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo [Radio] 1998-01-05
UiO Untitled
 
36 Andersen, Kåre A..
Flekkefjord 1801. Julehilsen fra Flekkefjord 1998 p. -
UiO Untitled
 
37 Andersen, Kåre A..
Hypertekst. WebLab; 1998-03-27
UiO Untitled
 
38 Andersen, Kåre A..
Hypertekst: Et elektronisk medium for kommunikasjon i et hypermedieunivers. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 1998 (3-4) p. 12-20
UiO Untitled
 
39 Andersen, Kåre A..
Hypertekst i forskning og undervisning. Multimedia i Museer '98; 1998-03-12
UiO Untitled
 
40 Andersen, Kåre A..
Rubreg - kortfattet brukerveiledning ver. 0.83a. : Inst. for lingvistiske fag 1998 80 p.
UiO Untitled
 
41 Andersen, Kåre A..
SGML/HTML - en introduksjon. : 1998 7 p.
UiO Untitled
 
1994
42 Apelseth, Guttorm; Andersen, Kåre A.; Bråthen, Dag Tveit; Sollesnes, Kristian; Grimstad, Gudleik.
Organisering av de felles tekniske tjenester ved Det historisk-filosofiske fakultet. Oslo [Radio] 1994-11-01
UiO Untitled
 
1989
43 Andersen, Kåre A..
Blant forskningsspiraler, hermeneutiske sirkler og firkantede edb-løsninger. Historiske databaser i Norden; 1989-01-01
UiO Untitled
 
1988
44 Andersen, Kåre A..
Edb i humanistisk forskning. Blindern : NRK/Radio [Radio] 1988-01-01
UiO Untitled
 
1987
45 Andersen, Kåre A..
Kompendium i filbehandling - noen utvalgte emner. : HF-Data 1987 135 p. Edb for humanister
UiO Untitled
 
1986
46 Andersen, Kåre A..
Databaser i "Edb på 40 timer - grunnkurs for lærere". : NKSdata 1986 26 p.
UiO Untitled
 
47 Andersen, Kåre A..
Skifter og edb. Om utstrakt bruk av edb i en humanistisk forskningsprosess. : Historisk institutt, UiO 1986 200 p.
UiO Untitled
 
1985
48 Andersen, Kåre A..
Historie og edb - nok en gang!. Humanistiske data 1985 (2) p. 26-37
UiO Untitled
 
49 Andersen, Kåre A.; Tøgersen, Bjørn.
Problemløsing med Pascal. : NKS-forlaget 1985 209 p.
UiO Untitled
 
50 Andersen, Kåre A.; Tøgersen, Bjørn.
Problemløsing med Pascal. : NKS-forlaget 1985 152 p.
UiO Untitled