Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 93 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Hansen, Marianne Nordli.
Hvilken betydning har utdanning for økonomisk ulikhet?. Klasse og ulikhet; 2019-02-01 - 2019-02-03
UiO Untitled
 
2 Hansen, Marianne Nordli.
I en klasse for seg. https://www.forskerforum.no/i-en-klasse-for-seg/ [Internet] 2019-05-10
UiO Untitled
 
3 Hansen, Marianne Nordli.
The international inequality debate and the pattern in Norway. Den nye ulikheten: Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet; 2019-09-26 - 2019-09-26
UiO Untitled
 
4 Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne.
– Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019 p. 3-3
UiO Untitled
 
5 Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv. Aftenposten [Newspaper] 2019-01-22
UiO Untitled
 
6 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind.
The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class. European Sociological Review 2019
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind N.
Family wealth and educational attainment – a three-generational study of young adults. Vinterseminaret - Norsk sosiologforening; 2019-03-01 - 2019-03-03
UiO Untitled
 
8 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind N.
Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three generational study of young adults in Norway. The Future of Work; 2019-09-10 - 2019-09-12
UiO Untitled
 
9 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind N.
Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three-generational study of young adults. SLLS Conference - Potsdam; 2019-09-25 - 2019-09-27
UiO Untitled
 
10 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind N.
Family wealth, educational attainment and wealth formation – a three-generational study of young adults.. ECSR-Lausanne 2019; 2019-09-12 - 2019-09-14
UiO Untitled
 
2018
11 Bennetzen, Johannes Emil.
Hvem gjelder det? En klasseanalyse av låneopptak i Norge. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 110 p.
UiO Untitled
 
12 Ellingsen, Julie Hjelde.
"Fordi jeg har muligheten". En kvalitativ studie om Oslo-ungdommens vei inn i videregående skole. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 102 p.
UiO Untitled
 
13 Hansen, Marianne Nordli.
Klasseanalyse – brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?. Debatt; 2018-04-19 - 2018-04-19
UiO Untitled
 
14 Hansen, Marianne Nordli.
Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?. Høstseminar; 2018-09-21 - 2018-09-23
UiO Untitled
 
15 Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne.
Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?. Agendakveld; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiO Untitled
 
16 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind N.
Family wealth and educational attainment - a three generational study of young adults in Norway. ECSR 2nd Thematic Workshop: Wealth Inequality and Mobility; 2018-12-06 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
17 Uvaag, Stian Aleksander.
The Class Trajectories of Skilled and Unskilled Workers. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 120 p.
UiO Untitled
 
18 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder?. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volume 35.(4) p. 294-312
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility 2018 ;Volume 56. p. 53-63
OSLOMET UiO Untitled
 
2017
20 Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology 2017 ;Volume 51.(6) p. 1277-1298
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
21 Hansen, Marianne Nordli.
Segregering og ulikhet i Oslo-skolen. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. p. 257-275
UiO Untitled
 
22 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work 2017 ;Volume 30.(2) p. 168-185
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
23 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway. RC28 Conference 'Social Inequality, Cohesion and Solidarity; 2015-05-28 - 2015-05-30
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Elite og Klasse i et egalitært samfunn. Boklansering; 2015-02-25 - 2015-02-25
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
25 Danielsen, Arild; Hansen, Marianne Nordli.
Routes to institutional and artistic leadership. Knowledge, status and power; 2014-09-23 - 2014-09-24
USN UiO Untitled
 
26 Hansen, Marianne Nordli.
Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner i næringslivet. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volume 31.(3) p. 282-295
UiO Untitled
 
27 Hansen, Marianne Nordli.
Self-made wealth or family wealth? Changes in intergenerational wealth mobility. Social Forces 2014 ;Volume 93.(2) p. 457-481
UiO Untitled
 
28 Hansen, Marianne Nordli.
Økende makt i økonomiske eliter?. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. p. 106-125
UiO Untitled
 
29 Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn.
Klasser og eliter. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. p. 25-38
UiO Untitled
 
30 Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes.
De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. p. 39-53
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli.
"Et elite stykke Norge". VG [Newspaper] 2014-08-10
UiB UiO Untitled
 
32 Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes.
Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02183-6) 268 p.
UiB UiO Untitled
 
33 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
Wealth inequality during the life course - a study based on sibling correlations. ISA 2014; 2014-06-13 - 2014-06-19
UiO Untitled
 
2013
34 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
Trends in the total impact of family background - new evidence based on sibling correlations. RC28 2013; 2013-05-16 - 2013-05-18
UiO Untitled
 
2012
35 Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli.
Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review 2012 ;Volume 28.(5) p. 607-621
UiO Untitled
 
36 Hansen, Marianne Nordli.
Om konsentrasjonen av formue i Norge. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volume 29.(3) p. 213-223
UiO Untitled
 
2011
37 Hansen, Marianne Nordli.
Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volume 28.(3) p. 173-189
UiO Untitled
 
38 Hansen, Marianne Nordli.
Norsk sosiologi - styringsmakten lydigste tjener?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volume 52.(3) p. 237-242
UiO Untitled
 
39 Hansen, Marianne Nordli.
Norwegian sociology - a willing instrument of the ruling power?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volume 52.(2) p. 237-242
UiO Untitled
 
2010
40 Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin.
Introduksjon. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. p. 7-14
UiO Untitled
 
41 Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin.
Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215014920) 320 p.
UiO Untitled
 
42 Hansen, Marianne Nordli.
Change in intergenerational economic mobility in Norway: conventional versus joint classifications of economic origin. Journal of Economic Inequality 2010 ;Volume 8.(2) p. 133-151
UiO Untitled
 
43 Hansen, Marianne Nordli.
Hvordan studere endring i ulikhet over tid? Betydningen av økonomisk familiebakgrunn for utdanning. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. p. 69-86
UiO Untitled
 
44 Hansen, Marianne Nordli.
Utdanningspolitikk og ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 ;Volume 51.(1) p. 101-133
UiO Untitled
 
45 Hansen, Marianne Nordli; Engelstad, Fredrik.
Samfunnsklasser og eliter. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. p. 191-213
UiO Untitled
 
46 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volume 27.(3) p. 191-205
UiO Untitled
 
47 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Utdanning - stabilitet og endring. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. p. 116-143
UiO Untitled
 
48 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind.
Klassereisen - mer vanlig i dag?. I: Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01580-4. p. 197-212
UiO Untitled
 
2009
49 Hansen, Marianne Nordli.
Klasseforskjeller og klassemotsetninger i Norge. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. p. 123-138
UiO Untitled
 
50 Hansen, Marianne Nordli.
Sosiale nettverk og karriere – tilfellet jurister. Søkelys på arbeidslivet 2009 ;Volume 26.(1) p. 45-58
UiO Untitled
 
    Show next list