Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 122 << Previous 1 2 3    Next >>

2017
1 Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus; Saugstad, Jens.
Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
2 Saugstad, Jens.
Dødskysset. Klassekampen 2017 p. 36-37
UiO Untitled
 
3 Saugstad, Jens.
Mot velferdsmenneskerettighetene. Debattmøte om menneskerettighetene; 2017-06-27 - 2017-06-27
UiO Untitled
 
4 Saugstad, Jens.
Opphev Menneskerettighetsloven. Klassekampen 2017 p. 48-48
UiO Untitled
 
5 Saugstad, Jens; Tännsjö, Torbjörn.
Samtale med Torbjörn Tännsjö om hans selvbiografi, programleder Aase Cathrine Myrtveit. NRK P2 - Verdibørsen [Radio] 2017-03-29
UiO Untitled
 
6 Solvang, Fredrik; Saugstad, Jens.
Dagsnytt 18: Sak 4: Professorprotest. Om universitetsledernes nei til Regjeringens forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved universitetene.. NRK P2 [TV] 2017-10-05
UiO Untitled
 
2016
7 Saugstad, Jens.
"Asylrett og velferdsplikter". Klassekampen 2016
UiO Untitled
 
8 Saugstad, Jens.
"Den hjerteløse staten". Klassekampen 2016 p. 14-15
UiO Untitled
 
9 Saugstad, Jens.
"En næstekærlig stat?". Weekendavisen 2016
UiO Untitled
 
10 Saugstad, Jens.
"Faglig motstand?". Klassekampen 2016
UiO Untitled
 
11 Saugstad, Jens.
"Håpet som brast". Klassekampen 2016
UiO Untitled
 
12 Saugstad, Jens.
"Medfølelse". Klassekampen 2016
UiO Untitled
 
13 Saugstad, Jens; Myrtveit, Aase Cathrine.
Verdibørsen - 2. Nestekjærlighet skal aldri begrunne politikk.. NRK [Radio] 2016-02-13
UiO Untitled
 
14 Saugstad, Jens; Solvang, Fredrik.
Dagsnytt atten - 3. Asylpolitikk og moral. NRK [TV] 2016-01-22
UiO Untitled
 
2015
15 Saugstad, Jens.
Skal innsatte kunne stemme?. I: Tilløp til offentlighet. Pax Forlag 2015 ISBN 978-82-530-3789-9. p. 479-480
UiO Untitled
 
16 Saugstad, Jens.
Slagstads kortslutning. I: Tilløp til offentlighet. Pax Forlag 2015 ISBN 978-82-530-3789-9. p. 481-481
UiO Untitled
 
2014
17 Kai, Sibbern; Saugstad, Jens.
Grunnlovsfesting av menneskerettigheter II. NRK - Verdibørsen [Radio] 2014-04-12
UiO Untitled
 
18 Saugstad, Jens.
Alt kan stå for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
19 Saugstad, Jens.
Fest eller Gravøl?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
20 Saugstad, Jens.
Frihet og velferdsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
21 Saugstad, Jens.
Med lov skal landet bygges?. Klassekampen 2014
UiO Untitled
 
22 Saugstad, Jens.
NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
23 Saugstad, Jens.
Skinndemokratisk grunnlovsprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
24 Saugstad, Jens.
Snever grunnlovsjus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
2013
25 Jacobsen, Joakim Birkeli; Saugstad, Jens.
Taust om ny grunnlov i valgkampen. Ukeavisen Ledelse [Newspaper] 2013-09-06
UiO Untitled
 
26 Saugstad, Jens.
Konstitusjonens ånd. Morgenbladet 2013
UiO Untitled
 
27 Saugstad, Jens.
Perspektiver på grunnlovsforslagene om menneskerettigheter. Konstitusjonelt lunsjseminar; 2013-05-27
UiO Untitled
 
28 Saugstad, Jens.
Problematisk grunnlovsforslag. Morgenbladet 2013 p. -
UiO Untitled
 
29 Saugstad, Jens.
Problematisk grunnlovsjus. Morgenbladet 2013
UiO Untitled
 
30 Saugstad, Jens.
Undergraver velferdsstaten. Klassekampen 2013 p. -
UiO Untitled
 
31 Sibbern, Kai; Saugstad, Jens.
Grunnlovsfesting av menneskerettigheter I. NRK Verdibørsen [Radio] 2013-08-24
UiO Untitled
 
2012
32 Saugstad, Jens.
Drap og krenkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
33 Saugstad, Jens.
Respekten for kvinner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
2011
34 Saugstad, Jens.
Fortsatt galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 (16) p. -
UiO Untitled
 
35 Saugstad, Jens.
Galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 (11) p. -
UiO Untitled
 
36 Saugstad, Jens.
Skal innsatte kunne stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 p. -
UiO Untitled
 
37 Saugstad, Jens.
Slagstads kortslutning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 p. -
UiO Untitled
 
38 Saugstad, Jens.
Sluttreplikk: Fra brød til retten til brød. Morgenbladet 2011
UiO Untitled
 
39 Saugstad, Jens.
Svar til Kaja Melsom. Morgenbladet 2011 p. -
UiO Untitled
 
40 Saugstad, Jens.
Sviktende argumenter. Morgenbladet 2011 p. -
UiO Untitled
 
41 Saugstad, Jens.
Tvilsomme menneskerettigheter. Morgenbladet 2011 p. -
UiO Untitled
 
42 Saugstad, Jens.
Åpent brev til Forskerforbundet. Forskerforum 2011 (4) p. -
UiO Untitled
 
2009
43 Saugstad, Jens.
Dødshjelpens filosofiske kvaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
44 Saugstad, Jens.
Misforstått bistand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
45 Saugstad, Jens.
Moral og etikk. I: Exphil II. Tekster i etikk. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-91670-57-7. p. 1-2
UiO Untitled
 
46 Saugstad, Jens.
Normativ etikk. I: Exphil II. Tekster i etikk. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-91670-57-7. p. 41-44
UiO Untitled
 
47 Saugstad, Jens; Serck-Hanssen, Camilla.
Immanuel Kant. I: Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-91670-55-3. p. 269-294
UiO Untitled
 
2008
48 Saugstad, Jens.
Bibelens abortsyn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
49 Saugstad, Jens.
Et kirkelig grunnlag for selvbestemt abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
50 Saugstad, Jens.
Feil at kirken ser abort som mord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
    Show next list