Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 94 << Previous 1 2    Next >>

2012
1 Henjesand, Inge Jan; Stenseth, Nils Christian; Handeland, Terje; Hodne, Bjarne; Holden, Lars; Gabrielsen, Roy Helge; Kantardjiev, Kim; Leirvaag, John; Randeberg, Lise Lyngsnes; Haaland, Jan Ingvald Meidell.
Et krafttak for kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
NHH NR NTNU UiO Untitled
 
2010
2 Hodne, Bjarne.
Museum, ideologi, nasjon. Det nasjonale historiske museet i Athen. I: Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-610-0. p. 327-340
UiO Untitled
 
2006
3 Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne; Ohrvik, Ane.
Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 82-15-00858-5) 242 p.
UiO Untitled
 
4 Hodne, Bjarne; Bø, Olav.
Eventyr frå Telemark. Det Norske Samlaget 2006 (ISBN 8252169414) 208 p.
UiO Untitled
 
5 Hodne, Bjarne.
Ritualer og mytedannelse. Et forskningshistorisk eksempel. I: Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00858-5. p. -
UiO Untitled
 
2005
6 Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin; Ødemark, John.
Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Göteborg: Arkipelag 2005 (ISBN 91-85838-69-1) 231 p.
UiO Untitled
 
7 Hodne, Bjarne; Ødemark, John.
Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen. I: Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Göteborg: Arkipelag 2005 ISBN 91-85838-69-1. p. -
UiO Untitled
 
8 Hodne, Bjarne.
"Nasjon" - et begrep med skiftende innhold. Eksemplet Italia. Tidsskrift for kulturforskning 2005 (1-2) p. 29-54
UiO Untitled
 
2003
9 Hodne, Bjarne.
Tradisjon og kulturarv i en pluralistisk kultursituasjon. Forståing og praksis i kulturvernet - nye utfordringar i eit kulturelt mangfald; 2003-08-25
UiO Untitled
 
10 Hodne, Bjarne; Sæbø, Randi.
Forord, i Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00396-6) 7 p.
UiO Untitled
 
11 Hodne, Bjarne; Sæbø, Randi.
Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00396-6) 324 p.
UiO Untitled
 
12 Hodne, Bjarne.
Målsettinger, ressurser og resultater. Åpningstale på avslutningskonferansen for Program for kulturstudier, NFR. Kulturmesse. Avslutningskonferanse Program for kulturstudier; 2003-02-13
UiO Untitled
 
2002
13 Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Ohrvik, Ane.
Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag 2002 (ISBN 82-7099-355-7) 206 p.
UiO Untitled
 
14 Hodne, Bjarne.
Aldring som tema i livshistorier. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg; 2002-01-16
UiO Untitled
 
15 Hodne, Bjarne.
Det flerkulturelle Norge. NRK P2 WOK : NRK [Radio] 2002-03-11
UiO Untitled
 
16 Hodne, Bjarne.
Norge og det flerkulturelle: kulturpolitiske tiltak og kulturpolitiske mistak i en historisk kontekst. Universitetsforlagets fagbokseminar 2002: Flerkulturelt fokus i fag og forskning; 2002-09-10
UiO Untitled
 
17 Hodne, Bjarne.
Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. 2. utg. Universitetsforlaget 2002 (ISBN 82-15-00221-8) 186 p.
UiO Untitled
 
18 Hodne, Bjarne.
Sagnforskning - historien om de tre fortellinger. I: Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag 2002 ISBN 82-7099-355-7.
UiO Untitled
 
2001
19 Hodne, Bjarne.
Roma og det offentlige rom. Et eksempel på politisk pedagogikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk 2001 ;Volume 44.(1/2) p. -
UiO Untitled
 
2000
20 Hodne, Bjarne.
Folk i fest - traditioner i Norden. I: Folk i fest - traditioner i Norden. : Globograf for Foreningen Norden, Höganäs 2000 ISBN 91-88524-21-3. p. 15-119
UiO Untitled
 
21 Hodne, Bjarne.
Toleranse gjennom kunnskap. Dagsavisen [Radio] 2000-04-18
UiO Untitled
 
1999
22 Hodne, Bjarne.
Hva er en nordmann?. Innblikk Fjernsynet NRK 2 : NRK [Radio] 1999-12-13
UiO Untitled
 
23 Hodne, Bjarne.
Hva er en nordmann?. NRK internettside : NRK Fjernsynet Innblikkredaksjonen [Radio] 1999-12-09
UiO Untitled
 
24 Hodne, Bjarne.
Nasjonalkultur og nasjonal identitet. I: Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. : Novus forlag, Oslo 1999 ISBN 82-7099-311-5.
UiO Untitled
 
1998
25 Aukrust, Knut Hermundstad; Hodne, Bjarne.
Fra skuff til skjerm. : U-forlaget,Oslo 1998 (ISBN 82-00-12670-6) -1 p.
UiO Untitled
 
26 Aukrust, Knut Hermundstad; Hodne, Bjarne.
Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. : Universitetsforlaget, Oslo 1998 -1 p.
UiO Untitled
 
27 Aukrust, Knut Hermundstad; Hodne, Bjarne.
Universitetsforlaget, Oslo. : 1998 -1 p.
UiO Untitled
 
28 Hodne, Bjarne.
Dokumentasjonsprosjektet: historikk, målsetting og utfordringer. I: Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. : Universitetetsforlaget 1998 ISBN 82-00-12670-6. p. 13-18
UiO Untitled
 
29 Hodne, Bjarne.
Kulturstudier. Kulturforståelse, kulturbrytning, kulturpolitikk. : Norges Forskningsråd, Program for kulturstudier 1998 (ISBN 82-7958-001-8) ;Volume 1.248 p. Kulturstudier
UiO Untitled
 
30 Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne; Johnsen, Birgit Hertzberg.
Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk 1998 ;Volume 41.(2) p. -
UiO Untitled
 
31 Hodne, Bjarne; Aukrust, Knut Hermundstad.
Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. : Universitetetsforlaget 1998 (ISBN 82-00-12670-6) 223 p.
UiO Untitled
 
1997
32 Hodne, Bjarne.
Kultur som politisk strategi. Selvbilder og det flerkulturelle; 1997-04-01
UiO Untitled
 
33 Hodne, Bjarne.
Nasjonalisme og nasjonal identitet. Eksemplet Norge. I: P2 akademiet H. : Kulturredaksjonen NRK P2 1997 ISBN 82-7118-244-7.
UiO Untitled
 
1996
34 Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne; Malmanger, Magne.
Veier til byen. : Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Oslo 1996 (ISBN 82-91398-06-2) -1 p.
UiO Untitled
 
35 Hodne, Bjarne.
Forord. Veier til byen. En antologi. : Det historisk-filosofiske fakultet, UiO 1996 (ISBN 82-91398-06-2) 1 p.
UiO Untitled
 
36 Hodne, Bjarne; Gundersen, Karin; Malmanger, Magne.
Veier til byen. En antologi. : Det historisk-filosofiske fakultet, UiO 1996 (ISBN 82-91398-06-2) 261 p.
UiO Untitled
 
37 Skirbekk, Sigurd; Hodne, Bjarne; Lunden, Kåre; Hundeide, Karsten; Kravdal, Øystein; Østerud, Øyvind; Frønes, Ivar; Fangen, Katrine; Haldeaki, Maria; Bakke, Per; Gulbjørnrud, Sissel; Frogner, Pål; Næshagen, Ferdinand.
7 samtaler. Kunnskapskanalen/TVNorge : Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det historisk filosofiske fakultet [Radio] 1996-05-01
UiO Untitled
 
1995
38 Hodne, Bjarne.
Folkloristikk og kulturpolitikk - Opplegg for en komparativ europeisk studie av nasjonalitet og nasjonalkultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk 1995 ;Volume 38.(1) p. -
UiO Untitled
 
39 Hodne, Bjarne.
Kulturhistorie som bakgrunn for samtidsforståelse. I: Gobelin Europa. Søkelys på europeisk kultur. : Sypress 1995 ISBN 82-91224-12-9.
UiO Untitled
 
40 Hodne, Bjarne.
Norsk nasjonalisme. Rapport fra et forskningsprosjekt. I: Det norske vitenskaps-akademi - årbok 1995. : Det norske vitenskaps-akademi Oslo 1995 ISBN 82-90888-20-1.
UiO Untitled
 
41 Hodne, Bjarne.
Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. Universitetsforlaget 1995 (ISBN 82-00-22598-4) 202 p.
UiO Untitled
 
42 Hodne, Bjarne.
Ørnulf Hodnes vitenskapelige produksjon. En bibliografi. I: "Sæt ikke vantro i min overtroes stæd" - Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen. Novus Forlag 1995 ISBN 82-7099-241-0.
UiO Untitled
 
1994
43 Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne; Malmanger, Magne.
Veier til byen, en antologi. : Oslo 1994 -1 p.
UiO Untitled
 
44 Hodne, Bjarne.
Om humaniora - hva og hvorfor. Filologen 1994 ;Volume 1.(18) p. 2-3
UiO Untitled
 
1992
45 Hodne, Bjarne.
Julen som dødsfest?. I: På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene. : Alma mater 1992 ISBN 82-419-0092-9.
UiO Untitled
 
1990
46 Hodne, Bjarne.
Opponentinnlegg. ; 1990
UiO Untitled
 
1989
47 Hodne, Bjarne.
Dagliglivets kultur i mellomkrigstiden. Et studium med utgangspunkt i autobiografier. Symposiet självbiografi, kultur och livsform; 1989-03-01
UiO Untitled
 
48 Hodne, Bjarne.
Folkloristikken og etnologiens plass ved universitetene og i samfunnet. En fagpolitisk betraktning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk 1989 p. -
UiO Untitled
 
1988
49 Hodne, Bjarne.
Muntlige kilder. Universitetsforlaget 1988 115 p. Norveg : tidsskrift for folkloristikk
UiO Untitled
 
50 Hodne, Bjarne.
Personlige fortellinger. En tredje innfallsvinkel i studiet av autobiografier. Norveg : tidsskrift for folkloristikk 1988 ;Volume 31. p. -
UiO Untitled
 
    Show next list