Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 147 << Previous 1 2 3    Next >>

2018
1 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Intergenerational Mobility. European Consortium for Sociological Research; 2018-10-29 - 2018-10-31
UiO Untitled
 
2 Borgen, Nicolai T.; Mastekaasa, Arne.
Horizontal Stratification of Higher Education: The Relative Importance of Field of Study, Institution, and Department for Candidates’ Wages. Social Forces 2018 ;Volume 97.(2) p. 531-558
UiO Untitled
 
3 Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål.
Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2018 ;Volume 20.(2) p. 301-321
ISF UiO Untitled
 
4 Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann; Østbakken, Kjersti Misje.
Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE 2018 ;Volume 13.(8) p. -
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
5 Melsom, Anne May; Mastekaasa, Arne.
Gender, occupational gender segregation and sickness absence: Longitudinal evidence. Acta Sociologica 2018 ;Volume 61.(3) p. 227-245
UiO Untitled
 
2016
6 Mastekaasa, Arne.
Direct social origin effects and educational returns in Norway. I: Education, Occupation and Social Origin. A Comparative Analysis of the Transmission of Socio-Economic Inequalities. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78536 044 2. p. 132-149
UiO Untitled
 
7 Mastekaasa, Arne.
Kvinner og sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ;Volume 14.(2) p. 125-147
UiO Untitled
 
8 Mastekaasa, Arne.
Sykefravær i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volume 33.(4) p. 311-326
UiO Untitled
 
2015
9 Bratsberg, Bernt; Dale-Olsen, Harald; Mastekaasa, Arne.
Long-term detrimental health-effects from performance pay?. EEA 2015; 2015-08-24 - 2015-08-27
ISF UiO Untitled
 
10 Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål.
Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng?. Samfunnsøkonomen 2015 ;Volume 129.(5) p. 50-57
ISF UiO Untitled
 
11 Mastekaasa, Arne.
Organisasjonsendringer og sykefravær. I: Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47881-7. p. 170-183
UiO Untitled
 
12 Mastekaasa, Arne.
Sosiale og demografiske variasjoner i korttidssykefraværet. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volume 32.(1-2) p. 3-20
UiO Untitled
 
2014
13 Mastekaasa, Arne.
The gender gap in sickness absence: long-term trends in eight European countries. European Journal of Public Health 2014 ;Volume 24.(4) p. 656-662
UiO Untitled
 
14 Mastekaasa, Arne; Melsom, Anne May.
Occupational segregation and gender differences in sickness absence: Evidence from 17 European countries. European Sociological Review 2014 ;Volume 30.(5) p. 582-594
UiO Untitled
 
15 With, Mari Lande; Mastekaasa, Arne.
Karakterer, opptakskrav og lærerrekruttering. I: Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45050-2. p. 185-202
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
16 Mastekaasa, Arne.
Dependent children and women's sickness absence in the EU countries and Norway. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2013 ;Volume 15.(5) p. 686-706
UiO Untitled
 
17 Mastekaasa, Arne.
UNIONIZATION AND CERTIFIED SICKNESS ABSENCE: NORWEGIAN EVIDENCE. Industrial & labor relations review 2013 ;Volume 66.(1) p. 117-141
UiO Untitled
 
18 Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Kleiner, Robert; Bøe, N.
Comparing the community - mental health relationships of adults and youths from the same local communities. 42nd Annual conference of the society for cross-cultural research; 2013-02-20 - 2013-02-23
UiO Untitled
 
2012
19 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Så klarar sig invandrarnas barn i Norge. Framtider 2012 p. 11-14
UiO Untitled
 
20 Mastekaasa, Arne.
Comme toutes les sciences sociales. Commentaire 2012 ;Volume 136. p. 1037-1040
UiO Untitled
 
21 Mastekaasa, Arne.
Kvinners og menns sykefravær - en stadig økende forskjell? :. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volume 29.(1/2) p. 21-32
UiO Untitled
 
2011
22 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Minoritetselever. skoleprestasjoner og frafall, konklusjoner fra et forskningsprosjekt. Universitetets Kattadager 2011; 2011-02-02
UiO Untitled
 
23 Mastekaasa, Arne.
Brain drain? Recruitment and retention of high quality teachers in Norway. Oxford Review of Education 2011 ;Volume 37.(1) p. 53-74
UiO Untitled
 
24 Mastekaasa, Arne.
How important is Autonomy to Professional Workers?. Professions and Professionalism 2011
UiO Untitled
 
25 Mastekaasa, Arne.
Social Origins and Labour Market Success—Stability and Change over Norwegian Birth Cohorts 1950–1969. European Sociological Review 2011 ;Volume 27.(1) p. 1-15
UiO Untitled
 
26 Mastekaasa, Arne.
Ulikhet i arbeidsinntekter i Norge 1975–2004 mellom og innen utdanningsnivåer. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volume 28.(1-2) p. 67-88
UiO Untitled
 
27 Mastekaasa, Arne; Birkelund, Gunn Elisabeth.
The equalizing effect of wives' earnings on inequalities in earnings among households, Norway 1974-2004. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2011 ;Volume 13.(2) p. 219-237
UiO Untitled
 
28 Mastekaasa, Arne; Næss, Siri.
Ekteskap og familie. I: Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1210-1. p. 170-183
OSLOMET UiO Untitled
 
29 Moum, Torbjørn; Mastekaasa, Arne.
Kan livskvalitet studeres empirisk?. I: Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1210-1. p. 52-68
UiO Untitled
 
30 Pedersen, Willy; Mastekaasa, Arne.
Conduct disorder symptoms and subsequent pregnancy, child-birth and abortion: A population-based longitudinal study of adolescents. Journal of Adolescence 2011 ;Volume 34.(5) p. 1025-1033
UiO Untitled
 
2010
31 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Innvandrerelever: Høy motivasjon, men noen sliter. Utdanning 2010 (5)
UiO Untitled
 
32 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Restructuring gender relations: Women’s labour market participation and earnings inequality among households. I: Gender Inequalities in the 21st Century. Edward Elgar Publishing 2010 ISBN 9781848444386. p. 242-254
UiO Untitled
 
33 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
The Equalizing Effect of Wives' Earnings on Inequalities in Earnings among Households. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2010
UiO Untitled
 
34 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volume 27.(3) p. 191-205
UiO Untitled
 
35 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Utdanning - stabilitet og endring. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. p. 116-143
UiO Untitled
 
36 Laaksonen, Mikko; Mastekaasa, Arne; Martikainen, Pekka; Rahkonen, Ossi; Piha, Kustaa; Lahelma, Eero.
Gender differences in sickness absence - the contribution of occupation and workplace. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2010 ;Volume 36.(5) p. 394-403
UiO Untitled
 
37 Mastekaasa, Arne.
Hvordan forklarer samfunnsforskere – og hvordan bør de forklare?. I: Elster og sirenenes sang. Pax Forlag 2010 ISBN 9788253032733. p. 137-146
UiO Untitled
 
38 Mastekaasa, Arne.
Sosial bakgrunn og suksess i yrkeslivet. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. p. 121-137
UiO Untitled
 
39 Østhus, Ståle; Mastekaasa, Arne.
The impact of downsizing on remaining workers' sickness absence. Social Science and Medicine 2010 ;Volume 71.(8) p. 1455-1462
UiO Untitled
 
2009
40 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Et sammensatt bilde. I: Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5. p. 221-228
UiO Untitled
 
41 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Innledning. I: Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5. p. 11-42
UiO Untitled
 
42 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Integrasjon fungerer. Dagsavisen 2009
UiO Untitled
 
43 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag 2009 (ISBN 978-82-7935-278-5) 230 p.
UiO Untitled
 
44 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
The equalizing effect of wives’ earnings on inequalities in earnings among households. Exploring patterns and mechanisms. EQUALSOC INCDIS; 2009-11-10 - 2009-11-11
UiO Untitled
 
45 Brekke, Idunn; Mastekaasa, Arne.
Arbeidsinntektsforskjeller blant innvandrere og etterkommere av innvandrere. I: Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5. p. 199-217
ISF UiO Untitled
 
46 Grindland, Mina V.; Mastekaasa, Arne.
Studenters arbeid utenom studiene kvalitetsreform uten effekt?. Søkelys på arbeidslivet 2009 ;Volume 26.(2) p. 253-266
UiO Untitled
 
47 Mastekaasa, Arne.
Organizational commitment among public and private sector professionals. : Senter for profesjonsstudier, HiO 2009 ;Volume 2009.22 p. SPS Arbeidsnotat(1)
OSLOMET UiO Untitled
 
2008
48 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Women's labour market participation and income inequality: a study of dual earner couples in Norway, 1974-2004. Gender, Class, Employment and Family. International Conference; 2008-03-27 - 2008-03-28
UiO Untitled
 
49 Brekke, Idunn; Mastekaasa, Arne.
Highly educated immigrants in the Norwegian labour market: permanent disadvantage?. Work, Employment and Society 2008 ;Volume 22.(3) p. 507-526
UiO Untitled
 
50 Eikemo, Terje Andreas; Mastekaasa, Arne; Ringdal, Kristen.
Health and happiness. I: Nordic Social Attitudes in a European Perspective. Edward Elgar Publishing 2008 ISBN 978-1-84720-931-3. p. 48-64
UiO Untitled
 
    Show next list