Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 64 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Markussen, Ingrid Margareta.
Sagens sande Beskaffenhed". Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage.. Syddansk Universitetsforlag 2019 (ISBN 9788740832181) 447 p.
UiO Untitled
 
2018
2 Markussen, Ingrid Margareta.
Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018 ;Volume 30.(1) p. 39-55
UiO Untitled
 
3 Markussen, Ingrid Margareta.
The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment. I: Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge 2018 ISBN 9781138294226.
UiO Untitled
 
2017
4 Markussen, Ingrid Margareta.
Johan Ludvig Reventlow’s Masterplan at the Brahetrolleborg Estate: Cameralism in Denmark in the 1780s and 1790s. I: Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe.. Woodbridge: The Boydell Press 2017 ISBN 978-1-78327-228-0. p. 203-220
UiO Untitled
 
5 Markussen, Ingrid Margareta.
N. F. Grundtvig og den lutherske hustavle. I: På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther. : Eksistensen Akademisk 2017 ISBN 978-87-410-0192-0. p. 81-114
UiO Untitled
 
6 Markussen, Ingrid Margareta.
Oplysning og nyttige kundskaber. I: Pædagogikkens idehistorie. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7934 706 9.
UiO Untitled
 
7 Markussen, Ingrid Margareta.
Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet. I: Reformationen i dansk kirke og kultur. Syddansk Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 408 3083 5. p. 351-370
UiO Untitled
 
2014
8 Markussen, Ingrid Margareta.
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne, i Skoleanordningerne af 1814. Uddannelseshistorie 2014
UiO Untitled
 
2013
9 Markussen, Ingrid Margareta.
Hustavlen og Aristoteles. En disciplinerende affære. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2013
UiO Untitled
 
10 Markussen, Ingrid Margareta.
Ny nordisk skole - og Norge. I: Nordisk pædagogisk tradition - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole. Syddansk Universitetsforlag 2013 ISBN 978-87-7938-101-8. p. 45-54
UiO Untitled
 
2010
11 Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit; Markussen, Ingrid.
En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten). I: Le handicap au risque des cultures. Editions ERES 2010 ISBN 978-2-7492-1310-1.
OSLOMET UiO Untitled
 
2008
12 Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind; Markussen, Ingrid.
Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning". I: Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-24928-1. p. 5-40
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind; Markussen, Ingrid.
Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-24928-1) 106 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
2007
14 Markussen, Ingrid.
Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education 2007 ;Volume 43.
UiO Untitled
 
2005
15 Markussen, Ingrid.
Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat. I: Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 ISBN 8270994073. p. 180-206
UiO Untitled
 
16 Markussen, Ingrid.
forord. I: Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 ISBN 8270994073. p. 5-6
UiO Untitled
 
17 Markussen, Ingrid.
Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830. I: - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag 2005 ISBN 87-7838-929-1. p. 17-130
UiO Untitled
 
18 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse. Ph.D.forsvar; 2005-04-26 - 2005-04-26
UiO Untitled
 
19 Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik; Skovgaard-Petersen, Vagn.
- for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-929-1) 449 p.
UiO Untitled
 
20 Markussen, Ingrid; Telste, Kari.
Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 (ISBN 8270994073) 227 p.
UiO Untitled
 
21 Markussen, Ingrid; Telste, Kari.
Den gode oppveksten. Novus Forlag 2005 180 p.
UiO Untitled
 
22 Markussen, Ingrid; Telste, Kari.
Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 (ISBN 9788270994076) 227 p.
UiB UiO Untitled
 
2004
23 Markussen, Ingrid.
En dansk læreruddannelse etableres. Odense, Danmark: Universitetsforlaget i Odense 2004 110 p.
UiO Untitled
 
24 Markussen, Ingrid.
Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30. Internasjonalt seminar "Velferdsstatens tekster og retorikk"; 2004-11-26 - 2004-11-27
UiO Untitled
 
25 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning. Ph.D.forsvar; 2004-12-12 - 2004-12-12
UiO Untitled
 
26 Markussen, Ingrid.
På sporet af ideer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2004
UiO Untitled
 
27 Markussen, Ingrid.
The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Berlin: Walther De Gruyter GMBH & Co 2004 10 p.
UiO Untitled
 
28 Markussen, Ingrid.
Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift 2004 ;Volume 11.(1) p. 21-32
UiO Untitled
 
2003
29 Krogseth, Otto; Markussen, Ingrid.
"Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). : IKS 2003 24 p.
UiO Untitled
 
30 Markussen, Ingrid.
Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Oslo, Pax Forlag: Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie 2003 (ISBN 82-530-2549-1) 27 p.
UiO Untitled
 
31 Markussen, Ingrid.
IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. : IKS 2003 10 p.
UiO Untitled
 
32 Markussen, Ingrid.
IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. : IKS 2003 10 p.
UiO Untitled
 
33 Markussen, Ingrid.
Lærerens verden. København: Gyldendal Uddannelse 2003 (ISBN 87-00-47588-2) 460 p.
UiO Untitled
 
34 Markussen, Ingrid.
"Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. : IKS 2003 147 p.
UiO Untitled
 
35 Markussen, Ingrid.
Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. I: Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag 2003 ISBN 82-530-2549-1.
UiO Untitled
 
2002
36 Markussen, Ingrid.
Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?. Humanrioradagene 2002; 2002-03-01
UiO Untitled
 
37 Markussen, Ingrid.
Familien i idehistorisk perspektiv. Seminar for forskningsrådsfinansierede stipendiater under Velferdsprogrammet; 2002-10-08
UiO Untitled
 
38 Markussen, Ingrid.
Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier [Radio] 2002-06-01
UiO Untitled
 
39 Markussen, Ingrid.
Lærerens verden. København : Gyldendals forlag [Radio] 2002-01-01
UiO Untitled
 
40 Markussen, Ingrid.
Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark. Demokrati, rettferd og normalisering i nordisk etterkrigstid; 2002-05-06
UiO Untitled
 
41 Markussen, Ingrid.
Petter Dass hustavle som tekst. Teksten i historien - historien som tekst; 2002-09-05
UiO Untitled
 
42 Markussen, Ingrid.
The role of School and Education from the 16th to the 18th Century. I: The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. : Mouton de Gruyter, Berlin 2002 ISBN 3-11-014876-5.
UiO Untitled
 
2001
43 Markussen, Ingrid.
Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2001 ;Volume 12.årgang.(1-2) p. 3-12
UiO Untitled
 
44 Markussen, Ingrid.
Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark. I: Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens. : Henschel Verlag, Preussen 2001 ISBN 3-89487-394-9. p. 221-230
UiO Untitled
 
1999
45 Markussen, Ingrid.
Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 1999 p. 45-55
UiO Untitled
 
46 Markussen, Ingrid.
Handikapp och äktenskap i Norden. I: Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag. Nordisk ministerrĂ¥d 1999 ISBN 92-893-0339-5. p. 179-189
UiO Untitled
 
47 Markussen, Ingrid.
Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd [Radio] 1999-05-03
UiO Untitled
 
48 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. UiO : Hf-fakultetet [Radio] 1999-11-13
UiO Untitled
 
49 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO [Radio] 1999-05-26
UiO Untitled
 
50 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO [Radio] 1999-03-05
UiO Untitled
 
    Show next list