Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 64 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Markussen, Ingrid Margareta.
Sagens sande Beskaffenhed". Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage.. Syddansk Universitetsforlag 2019 (ISBN 9788740832181) 447 p.
UiO Untitled
 
2018
2 Markussen, Ingrid Margareta.
Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2018 ;Volume 30.(1) p. 39-55
UiO Untitled
 
3 Markussen, Ingrid Margareta.
The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment. I: Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge 2018 ISBN 9781138294226.
UiO Untitled
 
2017
4 Markussen, Ingrid Margareta.
Johan Ludvig Reventlow’s Masterplan at the Brahetrolleborg Estate: Cameralism in Denmark in the 1780s and 1790s. I: Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe.. Woodbridge: The Boydell Press 2017 ISBN 978-1-78327-228-0. p. 203-220
UiO Untitled
 
5 Markussen, Ingrid Margareta.
N. F. Grundtvig og den lutherske hustavle. I: På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther. : Eksistensen Akademisk 2017 ISBN 978-87-410-0192-0. p. 81-114
UiO Untitled
 
6 Markussen, Ingrid Margareta.
Oplysning og nyttige kundskaber. I: Pædagogikkens idehistorie. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7934 706 9.
UiO Untitled
 
7 Markussen, Ingrid Margareta.
Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet. I: Reformationen i dansk kirke og kultur. Syddansk Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 408 3083 5. p. 351-370
UiO Untitled
 
2014
8 Markussen, Ingrid Margareta.
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne, i Skoleanordningerne af 1814. Uddannelseshistorie 2014
UiO Untitled
 
2013
9 Markussen, Ingrid Margareta.
Hustavlen og Aristoteles. En disciplinerende affære. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2013
UiO Untitled
 
10 Markussen, Ingrid Margareta.
Ny nordisk skole - og Norge. I: Nordisk pædagogisk tradition - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole. Syddansk Universitetsforlag 2013 ISBN 978-87-7938-101-8. p. 45-54
UiO Untitled
 
2010
11 Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit; Markussen, Ingrid.
En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten). I: Le handicap au risque des cultures. Editions ERES 2010 ISBN 978-2-7492-1310-1.
OSLOMET UiO Untitled
 
2008
12 Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind; Markussen, Ingrid.
Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning". I: Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-24928-1. p. 5-40
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind; Markussen, Ingrid.
Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-24928-1) 106 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
2007
14 Markussen, Ingrid.
Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education 2007 ;Volume 43.
UiO Untitled
 
2005
15 Markussen, Ingrid.
Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat. I: Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 ISBN 8270994073. p. 180-206
UiO Untitled
 
16 Markussen, Ingrid.
forord. I: Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 ISBN 8270994073. p. 5-6
UiO Untitled
 
17 Markussen, Ingrid.
Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830. I: - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag 2005 ISBN 87-7838-929-1. p. 17-130
UiO Untitled
 
18 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse. Ph.D.forsvar; 2005-04-26 - 2005-04-26
UiO Untitled
 
19 Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik; Skovgaard-Petersen, Vagn.
- for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-929-1) 449 p.
UiO Untitled
 
20 Markussen, Ingrid; Telste, Kari.
Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 (ISBN 8270994073) 227 p.
UiO Untitled
 
21 Markussen, Ingrid; Telste, Kari.
Den gode oppveksten. Novus Forlag 2005 180 p.
UiO Untitled
 
22 Markussen, Ingrid; Telste, Kari.
Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag 2005 (ISBN 9788270994076) 227 p.
UiB UiO Untitled
 
2004
23 Markussen, Ingrid.
En dansk læreruddannelse etableres. Odense, Danmark: Universitetsforlaget i Odense 2004 110 p.
UiO Untitled
 
24 Markussen, Ingrid.
Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30. Internasjonalt seminar "Velferdsstatens tekster og retorikk"; 2004-11-26 - 2004-11-27
UiO Untitled
 
25 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning. Ph.D.forsvar; 2004-12-12 - 2004-12-12
UiO Untitled
 
26 Markussen, Ingrid.
På sporet af ideer. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2004
UiO Untitled
 
27 Markussen, Ingrid.
The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Berlin: Walther De Gruyter GMBH & Co 2004 10 p.
UiO Untitled
 
28 Markussen, Ingrid.
Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift 2004 ;Volume 11.(1) p. 21-32
UiO Untitled
 
2003
29 Krogseth, Otto; Markussen, Ingrid.
"Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). : IKS 2003 24 p.
UiO Untitled
 
30 Markussen, Ingrid.
Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Oslo, Pax Forlag: Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie 2003 (ISBN 82-530-2549-1) 27 p.
UiO Untitled
 
31 Markussen, Ingrid.
IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. : IKS 2003 10 p.
UiO Untitled
 
32 Markussen, Ingrid.
IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. : IKS 2003 10 p.
UiO Untitled
 
33 Markussen, Ingrid.
Lærerens verden. København: Gyldendal Uddannelse 2003 (ISBN 87-00-47588-2) 460 p.
UiO Untitled
 
34 Markussen, Ingrid.
"Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. : IKS 2003 147 p.
UiO Untitled
 
35 Markussen, Ingrid.
Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. I: Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag 2003 ISBN 82-530-2549-1.
UiO Untitled
 
2002
36 Markussen, Ingrid.
Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?. Humanrioradagene 2002; 2002-03-01
UiO Untitled
 
37 Markussen, Ingrid.
Familien i idehistorisk perspektiv. Seminar for forskningsrådsfinansierede stipendiater under Velferdsprogrammet; 2002-10-08
UiO Untitled
 
38 Markussen, Ingrid.
Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier [Radio] 2002-06-01
UiO Untitled
 
39 Markussen, Ingrid.
Lærerens verden. København : Gyldendals forlag [Radio] 2002-01-01
UiO Untitled
 
40 Markussen, Ingrid.
Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark. Demokrati, rettferd og normalisering i nordisk etterkrigstid; 2002-05-06
UiO Untitled
 
41 Markussen, Ingrid.
Petter Dass hustavle som tekst. Teksten i historien - historien som tekst; 2002-09-05
UiO Untitled
 
42 Markussen, Ingrid.
The role of School and Education from the 16th to the 18th Century. I: The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. : Mouton de Gruyter, Berlin 2002 ISBN 3-11-014876-5.
UiO Untitled
 
2001
43 Markussen, Ingrid.
Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2001 ;Volume 12.årgang.(1-2) p. 3-12
UiO Untitled
 
44 Markussen, Ingrid.
Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark. I: Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens. : Henschel Verlag, Preussen 2001 ISBN 3-89487-394-9. p. 221-230
UiO Untitled
 
1999
45 Markussen, Ingrid.
Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 1999 p. 45-55
UiO Untitled
 
46 Markussen, Ingrid.
Handikapp och äktenskap i Norden. I: Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag. Nordisk ministerrĂ¥d 1999 ISBN 92-893-0339-5. p. 179-189
UiO Untitled
 
47 Markussen, Ingrid.
Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd [Radio] 1999-05-03
UiO Untitled
 
48 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. UiO : Hf-fakultetet [Radio] 1999-11-13
UiO Untitled
 
49 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO [Radio] 1999-05-26
UiO Untitled
 
50 Markussen, Ingrid.
Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO [Radio] 1999-03-05
UiO Untitled
 
    Show next list