Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 116 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Duckert, Fanny; Karlsen, Kim Egdar.
The Struggle for Control: How do Norwegian TV-Celebrities Deal With Critical Media Exposure?. Studies in Media and Communication 2019 ;Volume 7.(2) p. 68-76
DIAKON UiO Untitled
 
2 Mohaupt, Henning; Duckert, Fanny; Askeland, Ingunn Rangul.
How Do Men in Treatment for Intimate Partner Violence Experience Parenting their Young Child? A Descriptive Phenomenological Analysis.. Journal of Family Violence 2019 ;Volume june. p. 1-13
SUS UiO Untitled
 
2018
3 Karlsen, Kim Egdar; Duckert, Fanny.
Mestring av kritisk medieomtale. Norsk Medietidsskrift 2018 ;Volume 25.(3) p. 1-21
DIAKON UiO Untitled
 
4 Karlsen, Kim Egdar; Duckert, Fanny.
Powerful and Powerless: Psychological Reactions of Norwegian Politicians Exposed in Media Scandals. International Journal of Communication 2018 ;Volume 12. p. 1-19
DIAKON UiO Untitled
 
5 Kvalnes, Øyvind; Duckert, Fanny.
Alkoledelse. Dagens næringsliv 2018 p. -
BI UiO Untitled
 
6 Kvalnes, Øyvind; Duckert, Fanny.
Fanfare for flørten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
BI UiO Untitled
 
2017
7 Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna Beate; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre.
A Pilot Randomized Controlled Trial of an Internet-Based Alcohol Intervention in a Workplace Setting. International Journal of Behavioral Medicine 2017 ;Volume 24.(5) p. 768-777
SUS UiO Untitled
 
8 Duckert, Fanny; Karlsen, Kim Egdar.
I medienes søkelys: eksponering, stress og mestring. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50381-6) 295 p.
DIAKON UiO Untitled
 
9 Karlsen, Kim Egdar; Duckert, Fanny.
Å være i medienes kritiske søkelys: enkeltindividenes erfaringer. Norsk Medietidsskrift 2017 ;Volume 24.(3) p. -
DIAKON UiO Untitled
 
10 Larsen, Elin Strand; Duckert, Fanny.
Bokbad med Fanny Duckert - I medienes søkelys. Bokbad med Fanny Duckert; 2017-10-17 - 2017-10-17
HIOF UiO Untitled
 
11 Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny.
Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces. Culture and Organization 2017 ;Volume 23.(3) p. 157-176
SUS UiO Untitled
 
2016
12 Duckert, Fanny.
Å bistå med endring av alkoholvaner - tidlig intervensjon ved alkoholproblemer. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2016 ;Volume jul2016. p. -
UiO Untitled
 
13 Mohaupt, Henning; Duckert, Fanny.
Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: findings from a Norwegian clinical sample. Nordic Psychology 2016 ;Volume 68.(4) p. 272-286
SUS UiO Untitled
 
14 Nordheim, Kristoffer; Walderhaug, Espen; Alstadius, Ståle; Kern-Godal, Ann; Arnevik, Espen Kristian; Duckert, Fanny.
Young adults' reasons for dropout from residential substance use disorder treatment. Qualitative Social Work 2016 ;Volume 17.(1) p. 24-40
OUS UiO Untitled
 
2014
15 Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Lund, Ingunn Olea; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny.
Effekten av et nettbasert program for alkoholforebygging (Balance). Den 6. kongressen om rus og psykisk helse; 2014-02-10 - 2014-02-12
UiO UIS Untitled
 
16 Brendryen, Håvar; Lund, Ingunn Olea; Johansen, Ayna; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre; Duckert, Fanny.
Balance-a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention. Addiction 2014 ;Volume 109.(2) p. 218-226
SUS UiO Untitled
 
2013
17 Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Nesvåg, Sverre; Kok, Gerjo; Duckert, Fanny.
Constructing a Theory- and Evidence-Based Treatment Rationale for Complex eHealth Interventions: Development of an Online Alcohol Intervention Using an Intervention Mapping Approach. Journal of Medical Internet Research 2013 ;Volume 2.(1) p. -
SUS UiO Untitled
 
18 Brorson, Hanne Helene; Arnevik, Espen Kristian; Rand-Hendriksen, Kim; Duckert, Fanny.
Drop-out from addiction treatment: A systematic review of risk factors. Clinical Psychology Review 2013 ;Volume 33.(8) p. 1010-1024
AHUS OUS UiO Untitled
 
2012
19 Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre; Johansen, Ayna.
An RCT of a web-based early-intervention for hazardous drinkers. The 12th International Congress of Behavioral Medicine (ICBM).; 2012-08-29 - 2012-09-01
SUS UiO Untitled
 
20 Hanstveit, Anne Marthe Kaldestad; Hovland, Ellen Sofie Ryan; Duckert, Fanny.
Inn i og ut av superstjernestatus: Identitetsprosesser hos unge ved kortvarig medieeksponering.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012 ;Volume 9. p. 843-853
HVL UiO Untitled
 
21 Kaldestad Hanstveit, Anne Marthe; Ryan Hovland, Ellen Sofie; Duckert, Fanny.
Inn og ut av superstjernestatus. Identitetsprosesser hos ung ved kortvarig medieeksponering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012 ;Volume 49. p. 843-853
OUS UiO Untitled
 
2011
22 Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Duckert, Fanny; Ravndal, Edle; Waal, Helge.
Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction 2011 ;Volume 106.(8) p. 1381-1385
FHI OUS SSHF UiO Untitled
 
23 Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre.
An RCT of an internet based early intervention for alcohol. The 13th annual meeting of the International Society of Addiction Medicine (ISAM); 2011-09-06
SUS UiO Untitled
 
24 Dageid, Wenche; Sliep, Yvonne; Akintola, Olagoke; Duckert, Fanny.
Introduction: The role of social capital in promoting community-based care and support for people living with HIV/AIDS in KwaZulu-Natal, South Africa. I: Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. AFRICAN SUN MeDIA 2011 ISBN 978-1-920383-14-5. p. 1-22
UiO Untitled
 
25 Dageid, Wenche; Sliep, Yvonne; Akintola, Olagoke; Duckert, Fanny.
Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. AFRICAN SUN MeDIA 2011 (ISBN 978-1-920383-14-5) 299 p.
UiO Untitled
 
26 Duckert, Fanny; Drozd, Filip; Kraft, Pål.
Alkoholproblemer på arbeidsplassen - en arena for tidlig intervensjon via nye medier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volume 48. p. 767-773
UiO Untitled
 
27 Duckert, Fanny; Vaage, Ståle Tofte.
Organizational challenges in creeating care and support services for HIV-positive individuals in rural South Africa. I: Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. AFRICAN SUN MeDIA 2011 ISBN 978-1-920383-14-5. p. 49-76
UiO Untitled
 
28 Sliep, Yvonne; Dageid, Wenche; Akintola, Olagoke; Duckert, Fanny.
Conclusions and visions: Building social capital in community care and support. I: Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. AFRICAN SUN MeDIA 2011 ISBN 978-1-920383-14-5. p. 269-285
UiO Untitled
 
2010
29 Kale, Emine; Ahlberg, Nora Louise; Duckert, Fanny.
Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer? : en undersøkelse av tolkebruk i helsevesenet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volume 47.(9) p. 818-823
FHI OUS UiO Untitled
 
30 Mohaupt, Henning; Duckert, Fanny.
Barn av rusmiddelmisbrukere - drøfting av sentrale risikofaktorer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volume 47.(5) p. 408-414
SUS UiO Untitled
 
2009
31 Duckert, Fanny.
Velkommen hjem til oss! Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden. Oslo: Seriti Forlag 2009 (ISBN 9788299646710) 219 p.
UiO Untitled
 
32 Duckert, Fanny; Pillay, Basil.
Early Intervention of Alcohol Abuse Problems in South Africa. A Cognitive Behavioural Approach. PsySSA Press 2009 (ISBN 978-0-620-43611-3) 182 p.
UiO Untitled
 
33 von der Lippe, Anni; Duckert, Fanny; Braathen, Leif.
Psykologi blir profesjon. I: Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01563-7. p. 237-252
UiO Untitled
 
2008
34 Dageid, Wenche; Duckert, Fanny.
Balancing between normality and social death: Black, rural, south African women coping with HIV/AIDS. Qualitative Health Research 2008 ;Volume 18.
UiO Untitled
 
35 Duckert, Fanny; Lossius, Kari; Ravndal, Edle; Sandvik, Bente.
Kvinner og alkohol. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-00868-4) 176 p.
FHI UiO Untitled
 
36 Ravndal, Edle; Duckert, Fanny; Lossius, Kari.
Snarvei til fortapelse? Kronikk. Dagbladet 2008
FHI UiO Untitled
 
2007
37 Dageid, Wenche; Duckert, Fanny.
The process of evaluating a capacity-building support initiative for HIV positive South Africans. Evaluation and Program Planning 2007 ;Volume 30. p. 381-391
UiO Untitled
 
38 Dageid, Wenche; Sedumedi, Susan D.; Duckert, Fanny.
Exploring perceptions and emotional burdens of HIV/AIDS health care workers. HSRC Conference,; 2007-07-27 - 2007-07-28
UiO Untitled
 
39 Duckert, Fanny.
Therapy as a black box. Addiction 2007 ;Volume 102.(6) p. 865-866
UiO Untitled
 
2006
40 Rønnestad, Michael Helge; Duckert, Fanny.
Høringsuttalelse fra Psykologisk instiutt, UiO til Norsk Psykologforening: Evidensbasert praksis i psykologi. Psykologisk institutt, UiO 2006
UiO Untitled
 
41 Ahlberg, Nora; Duckert, Fanny.
Minoritetsklienter som helsefaglig utfordring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volume 43.(12) p. 1276-1281
UiO Untitled
 
42 Borge, Anne Inger Helmen; Duckert, Fanny.
Psykologiprofessorar: - Forskningsetikk må inn på alle kurs. Uniforum 2006
UiO Untitled
 
43 Duckert, Fanny.
Dagen derpå. For å få til hvite dager, kan det være nødvendig med nye ritualer. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
44 Duckert, Fanny.
Den kompliserte rusen. Morgenbladet 2006
UiO Untitled
 
45 Duckert, Fanny.
Den lunefulle hukommelsen: Husker vi egentlig det vi husker?. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
46 Duckert, Fanny.
En farlig støttespiller: Karen er karrierekvinne og mor, og har en vond klump i magen. For å bli kvitt den drikker hun stadig oftere. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
47 Duckert, Fanny.
Fotarbeid for folket: Hva gjør du mellom 12 og 13 i dag?. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
48 Duckert, Fanny.
Hvem eier et barn? Det er mange dilemmaer ved adopsjon. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
49 Duckert, Fanny.
Hvit paranoia: Verden er ikke så farlig som mange vil ha det til. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
50 Duckert, Fanny.
Hvorfor er jeg alltid så trøtt? Skippertaksmetoden fungerer på så mangt. Men får du for lite søvn, er det vanskelig å ta seg inn igjen. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
    Show next list