Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 205 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2021
1 Abram, Simone Almond; Lien, Marianne Elisabeth.
Lives of the house: tracing kinship through the biography of the house. The Modern House: Anthropological Perspectives on the Transformation of Vernacular Houses; 2021-03-09 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
2 Lien, Marianne Elisabeth.
Interruptions: Affective futures and uncanny presences at Giemaš, Finnmark. Polar Record 2021 ;Volume 57.
UiO Untitled
 
3 Lien, Marianne Elisabeth.
Kjøkkenantropologen som satte Norge på kartet. Kilden kjønnsforskning 2021
UiO Untitled
 
4 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Gismervik, Kristine.
Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare. Marine Policy 2021 ;Volume 129. p. -
SAMFORSK HAVFORSK UiO VETINST Untitled
 
2020
5 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Stien, Lars Helge.
Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell. Årlig dialogmøte Mattilsynet og regionens fiskehelsepersonell; 2020-02-26 - 2020-02-26
VETINST HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT Untitled
 
6 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production. Reviews in Aquaculture 2020 p. 1-15
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
7 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet. Havbruk 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
VETINST HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT Untitled
 
8 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse. Vårkonferansen for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
9 Hastrup, Frida; Lien, Marianne Elisabeth.
Welfare Frontier: Resource Practices in the Nordic Arctic Anthropocene. Anthropological Journal on European Cultures 2020 ;Volume 29.(1) p. v-xxi
UiO Untitled
 
10 Lien, Marianne Elisabeth.
Annemarie Mol. Ontologisk multiplicitet. I: Klassiske og moderne antropologiske tænkere. Hans Reitzels Forlag 2020 ISBN 9788741275253. p. 659-667
UiO Untitled
 
11 Lien, Marianne Elisabeth.
Dreams of Prosperity - Enactments of Growth; The Rise and Fall of Farming in Varanger. Anthropological Journal on European Cultures 2020 ;Volume 29.(1) p. 42-62
UiO Untitled
 
12 Lien, Marianne Elisabeth.
Hjemløse laks og laksens hjem: Domestisering, fangenskap og tilhørighet langs norskekysten. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2020 ;Volume 31.(1-2) p. 116-128
UiO Untitled
 
13 Lien, Marianne Elisabeth.
Hytta - fire vegger rundt en drøm (Foto- og gjenstandsutstilling, Maihaugen). [Artistic or museum-related presentation] Foto- og gjenstandsutstilling, Maihaugen. Lillehammer Museum og Sosialantropologisk Institutt; Maihaugen, Lillehammer. 2020-01-30 - 2021-01-30
UiO Untitled
 
14 Lien, Marianne Elisabeth.
Materialiseringer av slektskap: Hytta som arvegods. 'Betydninger av slektskap'; 2020-11-06 - 2020-11-06
UiO Untitled
 
15 Lien, Marianne Elisabeth.
Sommer i P2 Feltarbeid i Finnmark, et tilbakeblikk. Sommer og Vinter i P2 [Radio] 2020-06-28
UiO Untitled
 
16 Lien, Marianne Elisabeth; Bratrud, Tom.
Hytta, korona og drømmen om å klare seg selv. Aftenposten [Newspaper] 2020-04-08
UiO Untitled
 
17 Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller. Vårkonferanse for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
18 Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy 2020 ;Volume 117. p. -
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
19 Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Lien, Marianne Elisabeth; Kristiansen, Tore S; Medaas, Christian.
Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter. HAVBRUK 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
SAMFORSK VETINST HAVFORSK UiO UiT Untitled
 
20 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Lien, Marianne Elisabeth.
Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell. Vårkonferansen for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT VETINST Untitled
 
2019
21 Lien, Marianne Elisabeth; Abram, Simone Almond.
Hytta - fire vegger rundt en drøm Hytta - four walls around a dream. [Artistic or museum-related presentation] Foto og gjenstandsutstilling Norsk Folkemuseum. Sosialantropologisk Institutt UiO i samarbeid med Norsk Folkemuseum; Oslo. 2019-04-04 - 2019-10-10
UiO Untitled
 
22 Lien, Marianne Elisabeth; Abram, Simone Almond.
Hytta:Fire vegger rundt en drøm. Oslo: Kagge Forlag AS 2019 (ISBN 978-82-489-2328-2) 205 p.
UiO Untitled
 
23 Lien, Marianne Elisabeth; Jacobsen, Thomas.
In defense of porridge; Perspectives on domestication from the North. Journal of Peasant Studies 2019 ;Volume 46.(4) p. 860-866
UiO Untitled
 
24 Lien, Marianne Elisabeth; Law, John.
The Ghost at the Banquet: Ceremony, Community and Industrial Growth in West Norway.. I: Anthropos and the Material. Duke University Press 2019 ISBN 9781478002864. p. 126-221
UiO Untitled
 
25 Lien, Marianne Elisabeth; Pálsson, Gisli.
Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work. Ethnos 2019 ;Volume 86.(1) p. 1-20
UiO Untitled
 
26 Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune; Münster, Ursula.
Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers. Project opening and film screening; 2019-09-05 - 2019-09-05
UiO Untitled
 
2018
27 Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth.
Fiskevelferd, ordvalg og etikk- NRK Ytring. NRK P2- Ytring [Radio] 2018-09-30
VETINST UiO Untitled
 
28 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Stien, Lars Helge.
Regler på kryss og tvers- blir det kontrovers? Effektene for fiskevelferd og –helse. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
29 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Gir ord holdning om dyreverd?. Seminar om oppdrett og fiskevelferd under Forskningsdagene 2018; 2018-09-24 - 2018-09-24
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
30 Law, John; Lien, Marianne Elisabeth.
Denaturalizing Nature. I: A World of Many Worlds. Duke University Press 2018 ISBN 978-1-4780-0295-6. p. 131-171
UiO Untitled
 
31 Lien, Marianne Elisabeth.
Ducks into houses. Domestication and its margins.. I: Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press 2018 ISBN 978-0-8223-7126-7. p. 117-141
UiO Untitled
 
32 Lien, Marianne Elisabeth.
Hva kan vi lære av Eilert Sundt?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 1.(59) p. 80-88
UiO Untitled
 
33 Lien, Marianne Elisabeth; Abram, Simone Almond.
Hvem skal arve hytta? Slektskapsprosesser, familierelasjoner og «avslekting». Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 29.(1-2) p. 26-41
UiO Untitled
 
34 Lien, Marianne Elisabeth; Abram, Simone Almond.
Hvem skal arve hytta? Slektsprosesser, familierelasjoner og 'arvslekting'.. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 29.(1-2) p. 26-41
UiO Untitled
 
35 Lien, Marianne Elisabeth; Høgblad, Tone.
Synnøve Bendixsen, Mary Bente Bringslid, Halvard Vike (Red.): Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 29.(3-4) p. 238-241
UiO Untitled
 
36 Lien, Marianne Elisabeth; Swanson, Heather Anne; Ween, Gro Birgit.
Naming the Beast - Exploring the Otherwise.. I: Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press 2018 ISBN 978-0-8223-7126-7. p. 1-33
UiO Untitled
 
37 Swanson, Heather Anne; Law, John; Lien, Marianne Elisabeth.
Modes of Naturing: Or Stories of Salmon. I: SAGE Handbook of Nature. SAGE Open 2018 ISBN 978-1446298572.
UiO Untitled
 
38 Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth; Ween, Gro Birgit.
Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press 2018 (ISBN 978-0-8223-7126-7) 272 p.
UiO Untitled
 
2017
39 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?. Mattilsynet; Regionalt kontaktmøte fiskehelse; 2017-11-22 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
40 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon. Mattilsynet; Kontaktmøte i regional faggruppe fiskehelse og fiskevelferd; 2017-11-21 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
41 Law, John; Lien, Marianne Elisabeth.
The Practices of Fishy Sentience. I: Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge 2017 ISBN 978-1-4724-4868-2.
UiO Untitled
 
42 Lien, Marianne Elisabeth.
Unruly Appetites: Salmon Domestication 'All the Way Down'. I: Arts of Living on a Damaged Planet. Ghosts and Monsters of the Anthropocene. University of Minnesota Press 2017 ISBN 978-1-5179-0236-0. p. -
UiO Untitled
 
43 Mestres, S. Gómez; Lien, Marianne Elisabeth.
Recovering Food Commons in Post Industrial Europe: Cooperation Networks in Organic Food Provisioning in Catalonia and Norway. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2017 ;Volume 30.(5) p. 625-643
UiO Untitled
 
44 Ween, Gro Birgit; Lien, Marianne Elisabeth.
Indigenous land claims and multiple landscapes: postcolonial openings in Finnmark, Norway. I: Nature, temporality and environmental management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-246465-1. p. 133-149
UiO Untitled
 
2016
45 Lien, Marianne Elisabeth.
Lotte Meinert og Bruce Kapferer (red.): In the Event. Toward and Anthropology of Generic Moments. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016 ;Volume 27.(1) p. 76-78
UiO Untitled
 
46 Lien, Marianne Elisabeth; Law, John.
The Salmon Domus as a Site of Mediation. I: Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge 2016 ISBN 9781138854116. p. 15-28
UiO Untitled
 
2015
47 de la Cadena, Marisol; Lien, Marianne Elisabeth; Blaser, Mario; Bruun Jensen, Casper; Lea, Tess; Morita, Atsuro; Swanson, Heather Anne; Ween, Gro Birgit; West, Paige; Weiner, Margaret J..
Anthropology and STS: Generative interfaces, multiple locations. HAU: Journal of Ethnographic Theory 2015 ;Volume 5.(1) p. 437-475
UiO Untitled
 
48 Lien, Marianne Elisabeth.
Are we all Galatians now? A response to Catherine Keller. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2015 ;Volume 69.(1) p. -
UiO Untitled
 
49 Lien, Marianne Elisabeth.
Becoming Salmon. Aquaculture and the Domestication of a Fish. University of California Press 2015 (ISBN 978-0-520-28056-4) 208 p.
UiO Untitled
 
50 Lien, Marianne Elisabeth.
Terapolva-effekten: Om postkolonial antropologi og prekære relasjoner. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2015 ;Volume 26.(2) p. 185-194
UiO Untitled
 
    Show next list