Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 552 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next >>

2019
1 Agazzi, Birgitta; Torp, Arne.
Populärvetenskapligt om norska efternamn. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2019 ;Volume 1. p. 112-114
UiO Untitled
 
2 Bajogli, Sæba; Torp, Arne.
Hvorfor har vi egentlig etternavn?. UkeAdressa 2019 p. 15-19
UiO Untitled
 
3 Kubens, Valerie; Torp, Arne.
Hvorfor har vi egentlig etternavn?. Fædrelandsvennen 2019 p. 12-18
UiO Untitled
 
4 Torp, Arne.
En historie om etternavn. NRK P2 Språkteigen [Radio] 2019-04-07
UiO Untitled
 
5 Torp, Arne.
Nordiske språk i fortid og nåtid med hovedvekt på norsk. Invitert gjest ved Universität Göttingen; 2019-05-22
UiO Untitled
 
6 Torp, Arne.
Nordiske språk i fortid og nåtid med særskilt vekt på norsk. Kurs for nordiske språkpiloter; 2019-09-15
UiO Untitled
 
7 Torp, Arne.
Norske etternavn i nordisk og europeisk perspektiv. Nordøsterdalsseminaret 2019; 2019-11-09
UiO Untitled
 
8 Torp, Arne; Holm, Gunilla.
Arne Torp om ord for måltider og tidspunkter på dagen. NRk [Radio] 2019-03-19
UiO Untitled
 
2018
9 Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan; Torp, Arne.
Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen vgs. Fædrelandsvennen 2018 ;Volume 144.(285) p. 38-38
UIA Untitled
 
10 Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan; Torp, Arne.
Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen videregående skole. Agderposten 2018 ;Volume 145.(284) p. 19-19
UIA Untitled
 
11 Larsen, Terje; Torp, Arne.
Etternamna våre. Nytt om namn 2018 (67/68)
UiO Untitled
 
12 Nesse, Agnete; Torp, Arne.
Dansketiden (1536-1814). I: Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-850-0. p. 357-424
UiB UiO Untitled
 
13 Torp, Arne.
Etternavna våre. Vigmostad & Bjørke 2018 (ISBN 978-82-419-1238-2) 192 p.
UiO Untitled
 
14 Torp, Arne.
Nedslag i skandinavisk etternavnshistorie. Språknytt 2018 (4)
UiO Untitled
 
2017
15 Odland, Anne Myklebust; Torp, Arne.
Svartedauden gjorde at vi begynte å skrive dansk. Aftenposten Historie 2017 p. 90-92
UiO Untitled
 
16 Theil, Rolf; Torp, Arne.
Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt 2017 ;Volume 45.(3)
UiO Untitled
 
17 Torp, Arne.
Bekymringsverdig distinksjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 p. 18-18
UiO Untitled
 
18 Torp, Arne.
Blaude konsonanter og andre sørlandske språktrekk. NRK - Kulturnytt [Radio] 2017-01-17
UiO Untitled
 
19 Torp, Arne.
Om bokstaven Æ. NRK Kulturhuset [Radio] 2017-01-11
UiO Untitled
 
20 Torp, Arne.
Om sørlandsk. sørlending og sydlending. NRK Språkteigen [Radio] 2017-01-22
UiO Untitled
 
2016
21 Kristoffersen, Gjert; Torp, Arne.
Fonologi. I: Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0. p. 101-212
UiB UiO Untitled
 
22 Theil, Rolf; Torp, Arne.
Samtale om språk. Fagdag i norsk - landskurs for lærarar i vidaregåande skule; 2016-03-31
UiO Untitled
 
23 Torp, Arne.
Agder - norsk rekord i dialektvariasjon. Medlemsmøte; 2016-08-31
UiO Untitled
 
24 Torp, Arne.
Gjerstadmålet i egdsk og norsk perspektiv. Haustfest i Gjerstad historielag; 2016-11-11
UiO Untitled
 
25 Torp, Arne.
Hva skjer med bøyinga av verbet "å holde"?. NRK P2 - Språkteigen [Radio] 2016-10-16
UiO Untitled
 
26 Torp, Arne.
Kunstige språk og rekonstruerte naturlige språk. Åpent arrangement; 2016-03-05
UiO Untitled
 
27 Torp, Arne.
Minneord om Øyvind Bjorvatn. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2016 p. 115-125
UiO Untitled
 
28 Torp, Arne.
Nordnorsk r-uttale. Språkteigen [Radio] 2016-04-17
UiO Untitled
 
29 Torp, Arne.
Om e og æ i skrift og i sørøstnorsk talemål før og nå. Faglig-pedagogisk dag 3. november 2016; 2016-11-03
UiO Untitled
 
30 Torp, Arne.
Om navnet Oslo og om kristiania/oslo-målet. Foredrag om oslomålet; 2016-05-19
UiO Untitled
 
31 Torp, Arne.
Tvedeftrandspoften?. Tvedestrandsposten 2016 p. 12-12
UiO Untitled
 
2015
32 Løve, Bendik; Torp, Arne.
Språklig forfall er tull. Vårt land 2015 p. -
UiO Untitled
 
33 Torp, Arne.
Den norske språksituasjonen i nordisk tohundreårsperspektiv. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2015 ;Volume 1. p. 59-69
UiO Untitled
 
34 Torp, Arne.
Norden og Skandinavia – språk i Norden, nordiske og skandinaviske språk. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk 2015 (1) p. 68-74
UiO Untitled
 
35 Torp, Arne.
Nordisk og skandinavisk språkforståelse før og nå. Seksjon om skandinavisk språkforståelse; 2015-03-21
UiO Untitled
 
36 Torp, Arne.
The Norwegian Language Revival as Artistic Inspiration for Edvard Grieg. International Grieg Conference in Bergen May 30 2015; 2015-05-30
UiO Untitled
 
37 Torp, Arne.
Uttale av ordet "frokost" og andre sammensetninger. NRK - Østlandssendinga [Radio] 2015-07-14
UiO Untitled
 
38 Torp, Arne.
4. Norsk språkdebatt og språkpolitikk etter 1900 5. Norden - einskap og språkleg mangfald 6. Norsk talemål i dag. : Aschehoug forlag 2015 (ISBN 9788203349690) 79 p.
UiO Untitled
 
2014
39 Jones, Ann; Torp, Arne.
Vanskelige ord og uttrykk i nasjonalsangen. NRK P2 - Språkteigen [Radio] 2014-05-11
UiO Untitled
 
40 Thingvoll, Camilla Tjønn; Torp, Arne.
Gjest i God helg. NRK P1 [Radio] 2014-05-11
UiO Untitled
 
41 Torp, Arne.
Den norske språksituasjonen – nasjonal katastrofe eller historisk lykketreff?. Internasjonal omsetjarkonferanse; 2014-05-13 - 2014-05-16
UiO Untitled
 
42 Torp, Arne.
Den norske språksituasjonen i 2014 i eit nordisk tohundreårsperspektiv. Høstmøte i Letterstedtska föreningen; 2014-11-17
UiO Untitled
 
43 Torp, Arne.
Die Sprache – ein Fiasko des norwegischen «nation buildings»?. Identitäten im Norden; 2014-01-23 - 2014-01-24
UiO Untitled
 
44 Torp, Arne.
Har de norske dialektene ei framtid?. NRK1- Dagsrevyen [TV] 2014-10-14
UiO Untitled
 
45 Torp, Arne.
Hvorfor er nordmenn alltid best i skandinavisk nabospråksforståelse?. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2014 ;Volume 3. p. 329-332
UiO Untitled
 
46 Torp, Arne.
Intervju i forb. med internasjonal språkkonferanse på Høgskolen i Hamar. http://www.ostlendingen.no/video?videoId=92D148F7 [TV] 2014-07-02
UiO Untitled
 
47 Torp, Arne.
Med Ivar Aasen som reiseførar på Agder vinteren 1844-45 og Arne Torp våren 2014. Dialektkveld med kunstnariske innslag; 2014-04-29
UiO Untitled
 
48 Torp, Arne.
Sær bok og ukjent språk. Formidling i fremmed farvann; 2014-10-17
UiO Untitled
 
49 Torp, Arne.
The Language Situation in the Nordic Countries. ALA-conference 2014; 2014-07-01
UiO Untitled
 
2013
50 Grønhovd, Hilde Søraas; Torp, Arne.
Import av arbeidskraft -- og språk?. Pohjola-Norden 2013 (1) p. 31-31
UiO Untitled
 
    Show next list