Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 147 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar.
Consistency of results regarding teacher effects across subjects, school levels, outcomes and countries. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ;Volume 77. p. 170-182
UiO Untitled
 
2018
2 Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar.
Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03006-7) 224 p.
UiO Untitled
 
3 Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar.
På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2018 ;Volume 12.(4) p. -
UiO Untitled
 
4 Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar.
Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. p. 150-172
UiO Untitled
 
5 Olsen, Rolf Vegar; Björnsson, Julius Kristjan.
Fødselsmåned og skoleprestasjoner. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. p. 76-93
UiO Untitled
 
6 Olsen, Rolf Vegar; Björnsson, Julius Kristjan.
Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. p. 12-34
UiO Untitled
 
7 Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid.
Hva forklarer endringer i elevenes matematikkprestasjoner over tid?. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. p. 128-149
UiO Untitled
 
8 Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre; Björnsson, Julius Kristjan.
Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2018 ;Volume 12.(4) p. -
UIA UiO Untitled
 
9 Tveit, Sverre; Olsen, Rolf Vegar.
Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2018 ;Volume 12.(4) p. -
UIA UiO Untitled
 
2017
10 Olsen, Rolf Vegar; Nilsen, Trude.
Standard Setting in PISA and TIMSS and How These Procedures Can Be Used Nationally. I: Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50855-9. p. 69-84
UiO Untitled
 
2016
11 Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar; Ute, Suhl.
Relation of Student Achievement to the Quality of Their Teachers and Instructional Quality. I: Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer 2016 ISBN 978-3-319-41251-1. p. 21-50
UiO Untitled
 
12 Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar; Hellekjær, Glenn Ole.
The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship. Reading in a Foreign Language 2016 ;Volume 28.(2) p. 161-182
UiO Untitled
 
13 Olsen, Rolf Vegar.
Mens vi venter på TIMSS og PISA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 p. 21-21
UiO Untitled
 
14 Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid; Suhl, Ute.
Effects Of Teacher Quality And Instructional Quality On Student Achievement. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
15 Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger; Scherer, Ronny.
Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review 2016 ;Volume 19. p. 58-84
UiO Untitled
 
2015
16 Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode.
Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2015 192 p.
NTNU UiO Untitled
 
17 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Olsen, Rolf Vegar.
Oppsummering og veien videre. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 171-193
UiO Untitled
 
18 Huber, Stephan Gerhard; Olsen, Rolf Vegar; Schwander, Marius; Brandmo, Christian; Höög, Jonas Melker.
Statistical and Social Validation of Leadership Scales. In Symposium "Feedback and Coaching to Promote Professional Reflection and Learning of School Leaders". Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA); 2015-04-16 - 2015-04-20
UiO Untitled
 
19 Kleppe, Bård; Olsen, Rolf Vegar.
Mange kulturtilbud i og etter skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
TF UiO Untitled
 
20 Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo.
Digitale skiller. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. p. 146-170
UiO Untitled
 
2014
21 Thorsen, Hallvard; Boström, Ann-Kristin; Välijärvi, Jouni; Olafsson, Ragnar F.; Aller, Elsebeth; Kavli, Anne Berit; Olsen, Rolf Vegar.
Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd 2014 (ISBN 978-92-893-2772-5) 170 p. TemaNord(528)
UiO Untitled
 
2013
22 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad 2013
UiO Untitled
 
23 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02323-6) 324 p.
UiO Untitled
 
24 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
PISA 2012 - sentrale funn. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. p. 13-42
UiO Untitled
 
25 Olsen, Rolf Vegar.
Et likeverdig skoletilbud. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. p. 277-295
UiO Untitled
 
26 Olsen, Rolf Vegar.
Ingen trøst å slå svenskene. Dagens næringsliv 2013
UiO Untitled
 
27 Olsen, Rolf Vegar.
Undervisning i matematikk. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. p. 121-155
UiO Untitled
 
28 Olsen, Rolf Vegar.
Viktig tema - mangelfulle analyser. VG : Verdens gang 2013
UiO Untitled
 
29 Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lillejord, Sølvi.
Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volume 97.(6) p. 355-369
UiO Untitled
 
2012
30 Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi; Roe, Astrid.
Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-90904-98-7) ;Volume 2012.30 p. Acta Didactica Oslo(1)
UiO Untitled
 
31 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-02004-4) 294 p.
UiO Untitled
 
32 Olsen, Rolf Vegar; Skedsmo, Guri.
Mellom forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4.
UiO Untitled
 
2011
33 Olsen, Rolf Vegar.
Skolekvalitet og rangering. Dagbladet 2011 p. 50-50
UiO Untitled
 
34 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen 2011 p. 25-25
UiO Untitled
 
35 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 p. 5-5
UiO Untitled
 
36 Olsen, Rolf Vegar; Lie, Svein.
Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education 2011 ;Volume 33.(1) p. 97-120
UiO Untitled
 
37 Olsen, Rolf Vegar; Mark, Wilson.
Measurement for Learning. Transatlantic Science Week 2011; 2011-10-25 - 2011-11-28
UiO Untitled
 
38 Olsen, Rolf Vegar; Prenzel, Manfred; Martin, Ronald.
Interest in Science: A many-faceted picture painted by data from the OECD PISA study. International Journal of Science Education 2011 ;Volume 33.(1) p. 1-6
UiO Untitled
 
39 Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Olsen, Rolf Vegar; Iversen, Hilde Hestad; Bukholm, Geir.
The Generic Short Patient Experiences Questionnaire (GS-PEQ): identification of core items from a survey in Norway. BMC Health Services Research 2011 ;Volume 11. p. -
FHI UiO Untitled
 
2010
40 Olsen, Rolf Vegar; Garratt, Andrew Malcolm; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen.
Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ). BMC Health Services Research 2010 ;Volume 10. p. -
FHI UiO Untitled
 
41 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar; Roe, Astrid.
Hva betyr PISA for norsk skole?. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. p. 237-244
UiO Untitled
 
42 Olsen, Rolf Vegar.
Matematikk i PISA. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. p. 138-158
UiO Untitled
 
43 Olsen, Rolf Vegar; Turmo, Are.
Et likeverdig skoletilbud?. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. p. 207-225
UiO Untitled
 
2009
44 Bybee, Rodger W.; Lie, Svein; McCrae, Barry J.; Olsen, Rolf Vegar.
Everyday Science Conceptions: A Review of PISA 2006 for Misconceptions and Common Errors. PISA Research Conference; 2009-09-14 - 2009-09-16
UiO Untitled
 
45 Elstad, Eyvind; Guttersrud, Øystein; Olsen, Rolf Vegar; Turmo, Are.
Betydningen av barnehage og SFO for elevenes læringsutbytte på barnetrinnet. Første steg 2009 (3)
UiO Untitled
 
46 Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar.
Everyday conceptions around the world. I: PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. : NSTA Press 2009 ISBN 978-1-933531-31-1. p. 101-110
UiO Untitled
 
47 Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth; Dolin, Jens; Korp, Helena; Larsen, Michael Søgaard; Olsen, Rolf Vegar; Svendsen, Majken Mosegaard; Tiftikci, Neriman; Wendt, Rikke Eline; Østergaard, Susan.
Pædagogisk brug af test - Et systematisk review. Danmarks P√¶dagogiske Universitets Forlag 2009 (ISBN 978-87-7684-293-2) 173 p.
UiO Untitled
 
48 Olsen, Rolf Vegar; Lie, Svein.
Knowledge of and about science. I: PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. : NSTA Press 2009 ISBN 978-1-933531-31-1. p. 59-67
UiO Untitled
 
49 Olsen, Rolf Vegar; Lie, Svein.
Profiles of Interest Across the World. PISA Research Conference; 2009-09-14 - 2009-09-16
UiO Untitled
 
50 Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Olsen, Rolf Vegar.
Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2009 (ISBN 978-82-8121-297-8) 76 p.
FHI UiO Untitled
 
    Show next list