Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 134 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Hertzberg, Frøydis; Roe, Astrid.
Skriving i fagene i norsk skole - en vandring mellom top down og bottom up. I: Genom texter och vârldar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Åbo Akademis Förlag 2019 ISBN 978-951-765-926-0. p. 103-121
UiO Untitled
 
2017
2 Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Krogh, Ellen; Brorsson, Birgitta Norberg.
Writing in The Content Areas: A Scandinavian Perspective combining Macro, Meso, and Micro Levels. I: Research on Writing: Multiple Perspectives. : The WAC Clearinghouse 2017 ISBN 978-3-16-148410-0. p. 225-241
UiB UiO Untitled
 
3 Saliu-Abdulahi, Drita; Hellekjær, Glenn Ole; Hertzberg, Frøydis.
Teachers' (Formative)Feedback Practices in EFL Writing Classes in Norway. Journal of Response to Writing 2017 ;Volume 3.(1) p. 31-55
UiO Untitled
 
2016
4 Roe, Astrid; Hertzberg, Frøydis.
Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene.. NOLES-konferanse; 2016-02-01 - 2016-02-02
UiO Untitled
 
2015
5 Blikstad-Balas, Marte; Hertzberg, Frøydis.
Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Norsklæreren 2015 ;Volume 1. p. 47-51
UiO Untitled
 
6 Hertzberg, Frøydis.
Innledning: Undervisning i fag. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. p. 39-44
UiO Untitled
 
7 Hertzberg, Frøydis; Roe, Astrid.
Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and writing 2015 ;Volume 29.(3) p. 555-576
UiO Untitled
 
8 Penne, Sylvi; Hertzberg, Frøydis.
Muntlige tekster i klasserommet. 2. utgave. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02536-0) 146 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
9 Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis.
Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt. I: 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015775. p. 13-35
UiB UiO Untitled
 
10 Hellne-Halvorsen, Ellen Beate.
Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Akademika forlag 2014 365 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(212)
UiO Untitled
 
11 Hertzberg, Frøydis.
Grammatikken i skolen - klart for en omkamp?. Bedre Skole 2014 (10) p. 80-83
UiO Untitled
 
2013
12 Helstad, Kristin; Hertzberg, Frøydis.
Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole. I: Literacy i læringskontekster. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40598-4. p. 225-248
UiO Untitled
 
13 Hertzberg, Frøydis.
Refleksjoner om grammatikkundervisning. I: Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-745-9. p. 76-77
UiO Untitled
 
2012
14 Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie; Hertzberg, Frøydis.
Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. Oslo: NIFU 2012 (ISBN 978-82-7218-844-2) 326 p. NIFU-rapport(20)
USN NIFU UiO Untitled
 
15 Hertzberg, Frøydis.
Grunnleggende ferdigheter - hva vet i om skolenes praksis?. I: Å skrive seg inn i læreryrket. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2896-0. p. 33-48
UiO Untitled
 
16 Hertzberg, Frøydis.
Grunnleggende ferdigheter - åk eller vinger for norsklæreren?. Norsklæreren 2012 (2) p. 15-20
UiO Untitled
 
17 Hertzberg, Frøydis.
Musisk grammatikk : et foorsømt kapittel av faghistorien. I: Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-681-0. p. 337-344
UiO Untitled
 
18 Hertzberg, Frøydis; Dysthe, Olga.
Prosesskriving-hvor står vi i dag?. I: Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02044-0. p. 59-72
UiB UiO Untitled
 
19 Svenkerud, Sigrun; Klette, Kirsti; Hertzberg, Frøydis.
Opplæring i muntlige ferdigheter :. Nordic Studies in Education 2012 ;Volume 32.(1) p. 35-49
USN UiO Untitled
 
2011
20 Flyum, Karl Henrik; Hertzberg, Frøydis.
Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 9788215017549) 221 p.
UiO Untitled
 
21 Helstad, Kristin; Hertzberg, Frøydis; Flyum, Karl Henrik.
Skrivekulturer I videregående skole. Ulike normer og praksiser. Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring; 2011-11-02 - 2011-11-04
UiO Untitled
 
22 Hertzberg, Frøydis.
Oppskrift for god skriving. Bedre Skole 2011 (2) p. 32-33
UiO Untitled
 
23 Hertzberg, Frøydis.
Skriving i fagene - viktig, riktig og nødvendig. I: Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215017549. p. 9-20
UiO Untitled
 
24 Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen; Rogers, Paul M..
A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen.. Universitetet i Bergen 2011 40 p.
HVL NTNU UiB UiO Untitled
 
25 Ongstad, Sigmund; Hertzberg, Frøydis; Matre, Synnøve.
"Writing, National Curricula and inter-/national tests. Dilemmas and challenges for research". 4th International Conference on Writing Research Across Borders II; 2011-02-17 - 2011-02-20
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
2010
26 Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard.
Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning 2. utgave. Abstrakt forlag 2010 (ISBN 978-82-7935-293-8) 224 p.
NTNU UiB UiO Untitled
 
27 Hertzberg, Frøydis.
Arbeid med grunnleggende ferdigheter. I: Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. : NIFU 2010 ISBN 978-82-7218-713-1. p. 75-87
UiO Untitled
 
28 Hertzberg, Frøydis.
Kunnskap i skolen - mange betydnigner. I: Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2504-4. p. 215-217
UiO Untitled
 
29 Hertzberg, Frøydis.
Nadderudprosjektet. Norsklæreren 2010 (4) p. 25-28
UiO Untitled
 
30 Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Hertzberg, Frøydis.
Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge 2010 ;Volume 4.(1) p. 1-23
UiO Untitled
 
2009
31 Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Otnes, Hildegunn.
Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01419-7) 164 p.
NTNU UiO Untitled
 
32 Hertzberg, Frøydis.
Nadderudprosjektet i et forskningsperspektiv. I: Skriving i alle fag II – underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2009 ISBN 9788290904918. p. 20-28
UiO Untitled
 
33 Hertzberg, Frøydis; Dysthe, Olga.
Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning?. I: Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01419-7. p. 35-43
UiO Untitled
 
34 Hertzberg, Frøydis; Øgreid, Anne Kristine.
Argumentation in and across disciplines: two Norwegian cases. Argumentation: an international journal on reasoning 2009
OSLOMET UiO Untitled
 
2008
35 Berge, Kjell Lars; Dysthe, Olga; Tønnesson, Johan L.; Løkensgard Hoel, Torlaug; Hertzberg, Frøydis; Smidt, Jon.
Vage kunnskapsløfter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
36 Hertzberg, Frøydis.
Assessment of writing in Norway: A case of balancing dilemmas. I: Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. RoutledgeFalmer 2008 ISBN 0-415-95584X. p. 51-60
UiO Untitled
 
37 Hertzberg, Frøydis.
Grammatikk?. I: Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01307-7. p. 17-26
UiO Untitled
 
38 Hertzberg, Frøydis.
Når risikoskriveren blir student. Norsklæreren 2008 (1) p. 65-66
UiO Untitled
 
39 Hertzberg, Frøydis.
Sjangerskriving i ungdomsskolen: fortelling er ikke nok. I: Det er språket som bestemmer!. Fagbokforlaget 2008 ISBN 9788245006155. p. 223-241
UiO Untitled
 
40 Hertzberg, Frøydis; Penne, Sylvi.
Muntlige tekster i klasserommet. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 9788215011912) 148 p.
UiO Untitled
 
41 Hertzberg, Frøydis; Skjelbred, Dagrun; Steinfeld, Torill.
The Norwegian Language Textbooks and Teaching in Elementary and Secondary Schools in Norway. I: A Study of First Language Textbooks. Jiangsu, Kina: Jiangsu Education Publishing House 2008 p. 152-164
USN UiO Untitled
 
2007
42 Berge, Kjell Lars; Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis.
Det umulige er nesten mulig. Om norskeksamen på ungdomsskolen og utvikling av vurderingsnormer. I: Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215010380. p. 74-84
UiO Untitled
 
43 Hertzberg, Frøydis.
Vurderingsprosjekt i norskfaget - Kommentar fra KAL-forskerne. Norsklæreren 2007 (2) p. 12-23
UiO Untitled
 
44 Hertzberg, Frøydis; Dysthe, Olga.
Kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv - hvor står vi i dag?. I: Skrive for nåtid og framtid 1. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82519-2215-9. p. 10-28
UiO Untitled
 
45 Steinfeld, Torill; Hertzberg, Frøydis; Skjelbred, Dagrun.
Nuowei zhongxiaoxue nuoweiyu jiaokeshu yu jiaoxue pingshu. I: Waiguo xuezhe pingshu benguo yuwen jiaocai. Nanjing: Jiangsu jiaoyu chubanshe 2007 ISBN 9787534383014. p. 152-164
UiO Untitled
 
2006
46 Hertzberg, Frøydis.
"Du vet ikke hva du har skjønt før du kan sette ord på det!". Naturfag 2006 (2) p. 10-11
UiO Untitled
 
47 Hertzberg, Frøydis.
Genreskriving under senare skolår: att berätta räcker inte. I: Det hänger på språket!. Studentlitteratur AB 2006 ISBN 91-44-03917-4.
UiO Untitled
 
48 Hertzberg, Frøydis.
Skrivekompetanse på tvers av fag. I: Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00943-3.
UiO Untitled
 
49 Hertzberg, Frøydis.
Å forstå en plan. Norsklæreren 2006 (2) p. 14-19
UiO Untitled
 
50 Hertzberg, Frøydis; Dysthe, Olga.
"Skriv alt du vet om...". Bruk av mikrooppgaver i undervisningen. I: Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 82-02-24988-0.
UiO Untitled
 
    Show next list