Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 346 << Previous 1 2 3 4 5 6 7    Next >>

2021
1 Svendsen, Bente Ailin.
Er dette en språkfeil som er kommet for å bli?. NRK [Internet] 2021-03-17
UiO Untitled
 
2 Svendsen, Bente Ailin.
Er dette en språkfeil som er kommet for å bli?. NRK [Radio] 2021-03-17
UiO Untitled
 
3 Svendsen, Bente Ailin.
Er flerspråklighet egentlig en fordel?. Gyldendal Fagbokpod [Internet] 2021-05-21
UiO Untitled
 
4 Svendsen, Bente Ailin.
Flerspråklighet - en ressurs i norskopplæringen?. Seminar om språkkafe; 2021-05-26
UiO Untitled
 
5 Svendsen, Bente Ailin.
Flerspråklighet - til begeistring og besvær. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205548039) 302 p.
UiO Untitled
 
6 Svendsen, Bente Ailin.
Hvorfor er det ikke lov å si «flus» og «wolla» i Dagsrevyen når dialekter er lov?. Aftenposten [Newspaper] 2021-05-14
UiO Untitled
 
7 Svendsen, Bente Ailin.
Vi syns ofte folk snakket rart før i tiden. Mye har skjedd med talespråket på 70 år. Forskning.no [Internet] 2021-04-10
UiO Untitled
 
8 Svendsen, Bente Ailin; Goodchild, Samantha.
How We Talk about Language: Exploring Citizen Sociolinguistics. Rymes, Betsy, Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2020. 201 pp. 1st edition, ISBN: 9781108725965.. Journal of Sociolinguistics 2021 p. -
UiO Untitled
 
2020
9 de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan.
Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers 2020 (ISBN 978-90-04-44539-0) 98 p.
HINN USN NTNU UiO Untitled
 
10 Quist, Pia; Svendsen, Bente Ailin.
Urban Speech Styles of Germanic Languages. I: The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108378291. p. 714-735
UiO Untitled
 
11 Ryen, Else; Svendsen, Bente Ailin.
Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Svendsen, Bente Ailin.
Citizen Sociolinguistics and Ethnography – Different, but Same? Critical Perspectives. Explorations in Ethnography, Language and Communication 8 (EELC8); 2020-09-25
UiO Untitled
 
13 Svendsen, Bente Ailin.
Digitalt forskningstorg 2020: Bente Ailin Svendsen forsker på slang. Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo [Internet] 2020-09-28
UiO Untitled
 
14 Svendsen, Bente Ailin.
Folk over hele landet snakker språket vårt. NRK [Internet] 2020-02-20
UiO Untitled
 
15 Svendsen, Bente Ailin.
John Lennart (17) snakker kun engelsk med kameratene sine. Nytt språkfenomen overrasker forsker. NRK Sapmi [Internet] 2020-01-27
UiO Untitled
 
16 Svendsen, Bente Ailin.
Kebabnorsk. Bjørnsletta Nyheter [Internet] 2020-02-25
UiO Untitled
 
17 Svendsen, Bente Ailin.
Kebabnorsk. Internseminar Norges Forskningsråd; 2020-09-01
UiO Untitled
 
18 Svendsen, Bente Ailin.
«Kebabnorsk» er norsk. Vårt land. Debattinnlegg [Newspaper] 2020-06-26
UiO Untitled
 
19 Svendsen, Bente Ailin.
Norske serier gjør kebabnorsk mer vanlig. NRK Dagsreyen [TV] 2020-02-20
UiO Untitled
 
20 Svendsen, Bente Ailin.
Når det bor flere dialekter i deg. NRK Ekko [Radio] 2020-02-24
UiO Untitled
 
21 Svendsen, Bente Ailin.
Ola Halvorsen i TV-serien Førstegangstjenesten sprer kebabnorsk ut på bygda. Men hvordan fenomenet generelt har spredd seg det siste ti-året vet forskerne lite om. Språkteigen [Radio] 2020-02-16
UiO Untitled
 
22 Svendsen, Bente Ailin.
Serier gjør kebabnorsk mer vanlig. NRK Dagsnytt [Radio] 2020-02-20
UiO Untitled
 
23 Svendsen, Bente Ailin.
Slik endrer Herman Flesvig språket vårt. Podcast: Verdens Gang [Internet] 2020-02-14
UiO Untitled
 
24 Svendsen, Bente Ailin.
Slik kan "Mæhmed" endre språket. VG TV [Internet] 2020-02-01
UiO Untitled
 
25 Svendsen, Bente Ailin.
Slik kan "Mæhmet" endre språket. SnapChat VG TV [Internet] 2020-02-03
UiO Untitled
 
26 Svendsen, Bente Ailin.
Språkskam, hemmeligholde språkkompetanse. NRK Ekko [Radio] 2020-03-01
UiO Untitled
 
27 Svendsen, Bente Ailin.
The social transformative potential of citizen sociolinguistics. Workshop on Citizen Science/Sociolinguistics; 2020-10-03
UiO Untitled
 
28 Svendsen, Bente Ailin.
Vet du hva «wolla» betyr? Nå har ordet inntatt den norske ordboka. Vi.no [Internet] 2020-09-16
UiO Untitled
 
29 Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else; Ims, Ingunn Indrebø.
Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra "Ta tempen på språket!" og "Rom for språk?". I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900422. p. 259-285
OSLOMET USN UiO Untitled
 
30 Svendsen, Bente Ailin; Siiner, Maarja; Diepeveen, Aafke Dientje.
«Immigrants» and «Immigration» within Norwegian Media Discourses on Dementia across Time. Avslutningskonferanse for prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers with Dementia in Norway; 2020-09-29
UiO Untitled
 
31 Svendsen, Bente Ailin; Siiner, Maarja; Diepeveen, Aafke Dientje.
Mediediskurser om innvandrere og demens fra 2000-2020. Formidlingsseminar for prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers with Dementia in Norway; 2020-10-28
UiO Untitled
 
2019
32 Svendsen, Bente Ailin.
Bedre norsk med god urdu. Utdanning [Business/trade/industry journal] 2019-02-21
UiO Untitled
 
33 Svendsen, Bente Ailin.
Citizen Sociolinguistics - advantages and challenges. Citizen Science Lab; 2019-10-11 - 2019-10-11
UiO Untitled
 
34 Svendsen, Bente Ailin.
Citizen Sociolinguistics as Science and as Methodology. Critical Perspectives. LUCL Sociolinguistics Series; 2019-10-10 - 2019-10-10
UiO Untitled
 
35 Svendsen, Bente Ailin.
Den store språkdagen i dag. Utrop [Internet] 2019-02-21
UiO Untitled
 
36 Svendsen, Bente Ailin.
Exploring Multiligualism through Citizen sociolinguistics. DTU CALIDIE Lectures in Multilingualism and Learning; 2019-10-08
UiO Untitled
 
37 Svendsen, Bente Ailin.
Flerspråklighet - til begeistring og besvær. Seminarrekke fremmedspråkslærere i Oslo; 2019-05-08
UiO Untitled
 
38 Svendsen, Bente Ailin.
Forskning viser at norske barn snakker stadig mer engelsk. Kvinner og Klær [Business/trade/industry journal] 2019-01-08
UiO Untitled
 
39 Svendsen, Bente Ailin.
Fører kontantstøtte til at barn ikke lærer norsk ved skolestart?. NRK Lørdagsrevyen [TV] 2019-10-19
UiO Untitled
 
40 Svendsen, Bente Ailin.
Gøy med mange språk. Nysgjerrigper [Business/trade/industry journal] 2019-01-18
UiO Untitled
 
41 Svendsen, Bente Ailin.
Hun har to dagligspråk og ingen språkfasit. Utdanning (papirversjon) [Business/trade/industry journal] 2019-03-15
UiO Untitled
 
42 Svendsen, Bente Ailin.
Motstridende uttrykk - sinnsykt. NRK Her og nå [Radio] 2019-07-17
UiO Untitled
 
43 Svendsen, Bente Ailin.
Norsk anno 2050. Fremtidsnorsk; 2019-09-21
UiO Untitled
 
44 Svendsen, Bente Ailin.
Sakkyndig vitne. Tingrett; 2019-02-19
UiO Untitled
 
45 Svendsen, Bente Ailin.
Skifter språk for å understreke følelser. forskning.no [Internet] 2019-01-02
UiO Untitled
 
46 Svendsen, Bente Ailin.
Snakker du Tesla-språket?. Side3 [Internet] 2019-07-01
UiO Untitled
 
47 Svendsen, Bente Ailin.
Sosiolingvistisk medborgervitenskap - styrker og utfordringer. Forskergruppe Språk og samfunn; 2019-03-18
UiO Untitled
 
48 Svendsen, Bente Ailin.
Språk og identitet (film). Applaus! film og tv Nasjonal digital læringsarena (NDLA) 2019
UiO Untitled
 
49 Svendsen, Bente Ailin.
Språk og identitet. Tilhørighet, endring og bevaring. Musikk og samtale om språk og identitet. Litteraturhuset. Faglig ansvarlig: Bente Ailin Svendsen; 2019-03-20
UiO Untitled
 
50 Svendsen, Bente Ailin.
Tospråklige kids - eller dårlige i både norsk og engelsk?. Språknytt [Internet] 2019-02-28
UiO Untitled
 
    Show next list