Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 327 << Previous 1 2 3 4 5 6 7    Next >>

2020
1 Quist, Pia; Svendsen, Bente Ailin.
Urban Speech Styles of Germanic Languages. I: The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108378291.
UiO Untitled
 
2 Svendsen, Bente Ailin.
Folk over hele landet snakker språket vårt. NRK [Internet] 2020-02-20
UiO Untitled
 
3 Svendsen, Bente Ailin.
John Lennart (17) snakker kun engelsk med kameratene sine. Nytt språkfenomen overrasker forsker. NRK Sapmi [Internet] 2020-01-27
UiO Untitled
 
4 Svendsen, Bente Ailin.
«Kebabnorsk» er norsk Kebabnorsk snakkes av ungdom som har hele sin skolegang i Norge. Da er det ikke noe rart at man blir sint når gamle hvite menn ikke forstår hva kebabnorsk er.. Vårt land. Debattinnlegg [Newspaper] 2020-06-26
UiO Untitled
 
5 Svendsen, Bente Ailin.
Norske serier gjør kebabnorsk mer vanlig. NRK Dagsreyen [TV] 2020-02-20
UiO Untitled
 
6 Svendsen, Bente Ailin.
Når det bor flere dialekter i deg. NRK Ekko [Radio] 2020-02-24
UiO Untitled
 
7 Svendsen, Bente Ailin.
Ola Halvorsen i TV-serien Førstegangstjenesten sprer kebabnorsk ut på bygda. Men hvordan fenomenet generelt har spredd seg det siste ti-året vet forskerne lite om. Språkteigen [Radio] 2020-02-16
UiO Untitled
 
8 Svendsen, Bente Ailin.
Serier gjør kebabnorsk mer vanlig. NRK Dagsnytt [Radio] 2020-02-20
UiO Untitled
 
9 Svendsen, Bente Ailin.
Slik endrer Herman Flesvig språket vårt. Podcast: Verdens Gang [Internet] 2020-02-14
UiO Untitled
 
10 Svendsen, Bente Ailin.
Slik kan "Mæhmed" endre språket. VG TV [Internet] 2020-02-01
UiO Untitled
 
11 Svendsen, Bente Ailin.
Språkskam, hemmeligholde språkkompetanse. NRK Ekko [Radio] 2020-03-01
UiO Untitled
 
12 Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else; Ims, Ingunn Indrebø.
Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra "Ta tempen på språket!" og "Rom for språk?". I: Språkreiser - festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 978-82-8390-042-2. p. 257-284
OSLOMET USN UiO Untitled
 
2019
13 Svendsen, Bente Ailin.
Bedre norsk med god urdu. Utdanning [Business/trade/industry journal] 2019-02-21
UiO Untitled
 
14 Svendsen, Bente Ailin.
Citizen Sociolinguistics - advantages and challenges. Citizen Science Lab; 2019-10-11 - 2019-10-11
UiO Untitled
 
15 Svendsen, Bente Ailin.
Citizen Sociolinguistics as Science and as Methodology. Critical Perspectives. LUCL Sociolinguistics Series; 2019-10-10 - 2019-10-10
UiO Untitled
 
16 Svendsen, Bente Ailin.
Den store språkdagen i dag. Utrop [Internet] 2019-02-21
UiO Untitled
 
17 Svendsen, Bente Ailin.
Exploring Multiligualism through Citizen sociolinguistics. DTU CALIDIE Lectures in Multilingualism and Learning; 2019-10-08
UiO Untitled
 
18 Svendsen, Bente Ailin.
Flerspråklighet - til begeistring og besvær. Seminarrekke fremmedspråkslærere i Oslo; 2019-05-08
UiO Untitled
 
19 Svendsen, Bente Ailin.
Forskning viser at norske barn snakker stadig mer engelsk. Kvinner og Klær [Business/trade/industry journal] 2019-01-08
UiO Untitled
 
20 Svendsen, Bente Ailin.
Fører kontantstøtte til at barn ikke lærer norsk ved skolestart?. NRK Lørdagsrevyen [TV] 2019-10-19
UiO Untitled
 
21 Svendsen, Bente Ailin.
Gøy med mange språk. Nysgjerrigper [Business/trade/industry journal] 2019-01-18
UiO Untitled
 
22 Svendsen, Bente Ailin.
Hun har to dagligspråk og ingen språkfasit. Utdanning (papirversjon) [Business/trade/industry journal] 2019-03-15
UiO Untitled
 
23 Svendsen, Bente Ailin.
Motstridende uttrykk - sinnsykt. NRK Her og nå [Radio] 2019-07-17
UiO Untitled
 
24 Svendsen, Bente Ailin.
Norsk anno 2050. Fremtidsnorsk; 2019-09-21
UiO Untitled
 
25 Svendsen, Bente Ailin.
Sakkyndig vitne. Tingrett; 2019-02-19
UiO Untitled
 
26 Svendsen, Bente Ailin.
Skifter språk for å understreke følelser. forskning.no [Internet] 2019-01-02
UiO Untitled
 
27 Svendsen, Bente Ailin.
Snakker du Tesla-språket?. Side3 [Internet] 2019-07-01
UiO Untitled
 
28 Svendsen, Bente Ailin.
Sosiolingvistisk medborgervitenskap - styrker og utfordringer. Forskergruppe Språk og samfunn; 2019-03-18
UiO Untitled
 
29 Svendsen, Bente Ailin.
Språk og identitet (film). Applaus! film og tv Nasjonal digital læringsarena (NDLA) 2019
UiO Untitled
 
30 Svendsen, Bente Ailin.
Språk og identitet. Tilhørighet, endring og bevaring. Musikk og samtale om språk og identitet. Litteraturhuset. Faglig ansvarlig: Bente Ailin Svendsen; 2019-03-20
UiO Untitled
 
31 Svendsen, Bente Ailin.
Tospråklige kids - eller dårlige i både norsk og engelsk?. Språknytt [Internet] 2019-02-28
UiO Untitled
 
32 Svendsen, Bente Ailin.
Tror sykt bra kommer i ordboka. NRK Her og Nå [Radio] 2019-07-17
UiO Untitled
 
2018
33 Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees.
Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics 2018 ;Volume 32.(4) p. 353-377
UiO Untitled
 
34 Svendsen, Bente Ailin.
Citizen sociolinguistics/Sosiolingvistisk medborgervitenskap. Faglig lunsj Forskningsrådet; 2018-10-10
UiO Untitled
 
35 Svendsen, Bente Ailin.
Det umulige "N-ordet". Aftenposten [Newspaper] 2018-08-09
UiO Untitled
 
36 Svendsen, Bente Ailin.
Erfaringer fra programstyre-arbeid SAMKUL 2011-2018, Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Lederseminar HF; 2018-09-12
UiO Untitled
 
37 Svendsen, Bente Ailin.
Flerkulturell banning. Utrop [Internet] 2018-11-01
UiO Untitled
 
38 Svendsen, Bente Ailin.
Flerspråklighet, språk og identitet. Norsk digital læringsarena [Internet] 2018-11-11
UiO Untitled
 
39 Svendsen, Bente Ailin.
Hva er kebabnorsk i dag? Spør en forsker: Wolla, det er ingen som forsker på ungdomsspråket!. forskning.no [Internet] 2018-02-24
UiO Untitled
 
40 Svendsen, Bente Ailin.
Hvor lang tid tar det å lære et nytt språk?. forskning.no [Internet] 2018-07-30
UiO Untitled
 
41 Svendsen, Bente Ailin.
Kebabnorsk og ord. NRK Supernytt [TV] 2018-10-01
UiO Untitled
 
42 Svendsen, Bente Ailin.
Love in translation. VG Helg, s. 52-55 [Newspaper] 2018-08-04
UiO Untitled
 
43 Svendsen, Bente Ailin.
Majorstuen/Majorstua - Språk på utstilling. NRK Østlandssendingen [Radio] 2018-02-19
UiO Untitled
 
44 Svendsen, Bente Ailin.
SAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Faglig lunsj ILN; 2018-09-03
UiO Untitled
 
45 Svendsen, Bente Ailin.
Sosiokulturell andrespråkslingvistikk. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202584702. p. 76-106
UiO Untitled
 
46 Svendsen, Bente Ailin.
The dynamics of citizen sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics 2018 ;Volume 22.(2) p. 137-160
UiO Untitled
 
47 Svendsen, Bente Ailin.
Transdisciplinary approaches to bilingualism. Panel discussant. Habilnet1 Belgium; 2018-05-24 - 2018-05-25
UiO Untitled
 
48 Svendsen, Bente Ailin.
Urban Speech across Space and Time Social Meanings, Power and Contestations of Language in Globalised Cities. MEITS 2018 Paris; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
49 Svendsen, Bente Ailin.
"Ålø" sier ungdommen. Men hva betyr det?. vi.no [Internet] 2018-05-29
UiO Untitled
 
50 Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø.
Ideologising speech styles in multilingual urban spaces over time: Portrayals of ‘Kebab Norwegian’ in the media. Second International Conference on Sociolinguistics, Budapest; 2018-09-06 - 2018-09-08
USN UiO Untitled
 
    Show next list