Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 85 << Previous 1 2    Next >>

2015
1 Morris, David; Christiansen, Lærke; Uglebjerg, Cathrine; Brännström, K. Jonas; Falkenberg, Eva-Signe.
Parental comparison of the prosodic and paralinguistic ability of children with cochlear implants and their normal hearing siblings. Clinical Linguistics & Phonetics 2015 ;Volume 29.(11) p. 840-851
UiO Untitled
 
2013
2 Austeng, Marit Erna; Akre, Harriet; Falkenberg, Eva-Signe; Øverland, Britt; Abdelnoor, Michael; Kvaerner, Kari Jorunn.
Hearing level in children with Down syndrome at the age of eight. Research in Developmental Disabilities 2013 ;Volume 34.(7)
LDS OSTFSYK OUS UiO Untitled
 
3 Austeng, Marit Erna; Akre, Harriet; Øverland, Britt; Abdelnoor, Michael; Falkenberg, Eva-Signe; Kvaerner, Kari Jorunn.
Otitis media with effusion in children with in Down syndrome. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2013 ;Volume 77.(8) p. 1329-1332
LDS OSTFSYK OUS UiO Untitled
 
2012
4 Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem.
Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 426-447
UiO Untitled
 
5 Falkenberg, Eva-Signe; Wie, Ona Bø.
Anxiety and depression in tinnitus patients: 5-year follow-up assessment after completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology 2012
OUS UiO Untitled
 
6 Solheim, Jorunn; Kvaerner, Kari Jorunn; Sandvik, Leiv; Falkenberg, Eva-Signe.
Factors affecting older adults´hearing aid use. Scandinavian Journal of Disability Research 2012 ;Volume 14.(4) p. 300-312
LDS OUS UiO Untitled
 
2011
7 Solheim, Jorunn; Kvaerner, Kari Jorunn; Falkenberg, Eva-Signe.
Daily life consequences of hearing loss in the elderly. Disability and Rehabilitation 2011 ;Volume 33.(23.24) p. 2179-2185
LDS OUS UiO Untitled
 
8 Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole; Bunne, Marie; Osnes, Terje.
Cochleaimplantat til døve barn - hørsel- og talespråkutvikling. Spesialpedagogikk 2011 ;Volume 76.(5) p. 39-49
OUS UiO Untitled
 
9 ; Nipe, Christina.
Ekspressiv og reseptiv språkutvikling hos 4-åringer med cochleaimplantat. Hvilken sammenheng kan man finne mellom ekspressivt og reseptivt språk hos bilateralt cochleaimplanterte 4-åringer?. Oslo: Universitetet i Oslo 2011
UiO Untitled
 
2010
10 Falkenberg, Eva-Signe.
Barn og unges læringsmiljø 4 : med vekt på lærevansker. Cappelen Damm H√łyskoleforlaget 2010 (ISBN 9788276348989) 20 p.
UiO Untitled
 
11 Falkenberg, Eva-Signe.
Hjelp å få mot tinnitus. Norsk Ukeblad [Newspaper] 2010-03-08
UiO Untitled
 
12 Falkenberg, Eva-Signe.
Tenk nytt om tinnitus. Din Hørsel 2010 (02) p. 06-11
UiO Untitled
 
13 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus, tinnitusbehandling og utadnning av fagpersoner. Faglig forum; 2010-03-19
UiO Untitled
 
14 Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem; Wie, Ona Bø.
Hørselsrelaterte lærevansker. I: Barn og unges læringsmiljø 4 : Med vekt på lærevansker. Cappelen Damm H√łyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9. p. 227-247
UiO Untitled
 
2009
15 Falkenberg, Eva-Signe.
Behandling fjerne øresus Nytt studie om behanlding av øresus på Universitetet i Oslo. Aftenposten [Newspaper] 2009-09-20
UiO Untitled
 
16 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus, nytt videreutdanningstilbud ved UV-fakultetet. RadioNova [Radio] 2009-10-02
UiO Untitled
 
17 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus og tinnitusbehandling. NRK1 [Radio] 2009-09-25
UiO Untitled
 
2008
18 Falkenberg, Eva-Signe.
Tolkeforbundet 30 år - et lite tilbakeblikk i jubileumsåret. Tolkeavisa. Medlemsblad av og for tolker tilknyttet tolkeforbundet 2008 p. 7-9
UiO Untitled
 
19 Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem.
Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 346-371
UiO Untitled
 
2007
20 Falkenberg, Eva-Signe.
Holistic Aural Rehabilitation - a Challenge. Scandinavian Journal of Disability Research 2007 ;Volume 9.(2) p. 78-90
UiO Untitled
 
21 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus, årsaker, forebygging og behandling. Norsk Rikskringkasting [TV] 2007-10-15
UiO Untitled
 
22 Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole; Tomblin, Bruce.
Children with Cochlear Implant: Characteristics and Determinants of Speech Recognition, speech-recognition growth rate, and speech production. International Journal of Audiology 2007 ;Volume 46. p. 232-243
UiO Untitled
 
2006
23 Falkenberg, Eva-Signe.
Skeptisk til tegnspråklov. Døves Tidsskrift 2006 (3) p. 26-26
UiO Untitled
 
24 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus og Meniére hos hørselshemmede og CI-opererte. Oppfølgingskurs for likemenn for CI-brukere; 2006-09-09
UiO Untitled
 
25 Falkenberg, Eva-Signe; Solheim, Jorunn.
Mestring av hørselstap i et psykososialt perspektiv. "Briskeby skole - 50 år"; 2006-09-20 - 2006-09-20
UiO Untitled
 
2005
26 Falkenberg, Eva-Signe.
Det audiologiske fagfeltet: Paradigmeskifte og kompetansebehov, utdanningstilbud ved Universitetet i Oslo. Fagsamling; 2005-05-28
UiO Untitled
 
27 Falkenberg, Eva-Signe.
Informasjon om tinnitus og tinnitus habitueringsterapi. Forskningstorget 2005; 2005-09-23 - 2005-09-24
UiO Untitled
 
28 Falkenberg, Eva-Signe.
Kognitive prosesser hos tinnitus- og Meniere-rammede. Mestring og mestringsteknikker. Fellessamling for "likemenn".; 2005-04-16 - 2005-04-16
UiO Untitled
 
29 Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole.
A study of the first hundred children with cochlear implant in Norway: Factors associated with development of speech perception, speech production and well-being. The 7th. EFAS congress; 2005-06-19 - 2005-06-22
UiO Untitled
 
30 Wie, Ona Bø; Uggen, Marte; Falkenberg, Eva-Signe.
CI in 79 prelingual deaf signing children. Tenth Symposium on Cochlear Implant in Children.; 2005-03-15 - 2005-03-19
UiO Untitled
 
2004
31 Falkenberg, Eva-Signe.
Habitueringsterapi - forskningsresultater. NRK [TV] 2004-10-18
UiO Untitled
 
32 Falkenberg, Eva-Signe.
Hvem profitterer på nevrofysiologisk mestringsbehandling?. "Mimes Brønn"; 2004-11-12 - 2004-11-12
UiO Untitled
 
33 Falkenberg, Eva-Signe.
Hør Nå Her. Spesialpedagogikk 2004 (09) p. 51-51
UiO Untitled
 
34 Falkenberg, Eva-Signe.
Kompetansebehov og utvikling av dagsaktuell audiologikunnskap - en utfordring for utdanningsinstitusjonene og utdanningsmyndighetene. Norsk Audiopedagogisk Forenings fagdag 2004; 2004-04-23 - 2004-04-23
UiO Untitled
 
35 Falkenberg, Eva-Signe.
Kronisk lyd. Apotek-magasinet 2004 (1) p. 20-20
UiO Untitled
 
36 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus - et overordnet innsatsområde. Norsk Audiopedagogisk Forenings fagdag 2004.; 2004-03-23 - 2004-03-23
UiO Untitled
 
37 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus og tinnitusbehandling. "Stormøte" med faglige foredrag; 2004-09-28 - 2004-09-28
UiO Untitled
 
38 Falkenberg, Eva-Signe.
Tinnitus og tinnitusmestring. Fagdag; 2004-11-15 - 2004-11-15
UiO Untitled
 
39 Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem.
Hørselshemning og audiopedagogikk. I: Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-23176-0. p. 306-327
UiO Untitled
 
2003
40 Falkenberg, Eva-Signe.
Fremtidens profesjonsutdanning innen det audiologiske fagfeltet. Fagsamling for audiopedagoger; 2003-09-12 - 2003-09-12
UiO Untitled
 
41 Falkenberg, Eva-Signe.
Fremtidig profesjonsutdanning i audiologi. Norsk Audiopedagogisk Forenings Landskonferanse; 2003-03-15 - 2003-03-15
UiO Untitled
 
42 Falkenberg, Eva-Signe.
Hvordan kvalifisere fagfolk for rehabilitering av voksne cochleaimplanterte?. Seminar for fagfolk om oppfølging av voksne cochleaimplantat-brukere; 2003-05-26 - 2003-05-26
UiO Untitled
 
43 Falkenberg, Eva-Signe.
Hørselshemning. En uttalelse vedrørende NOU 2003:16: I første rekke, kapittel 9: En tilpasset opplæring for alle. Falkenberg, Eva-Signe 2003
UiO Untitled
 
44 Falkenberg, Eva-Signe.
Innslag i Dagsrevyen om tinnitus og tinnitusbehandling. NRK 1 [TV] 2003-07-09
UiO Untitled
 
45 Falkenberg, Eva-Signe; Tungland, Ole Petter; Skollerud, Siri.
Habituation Therapy of Chronic Distressing Tinnitus: a Presentation of a Treatment Programme and an Evaluation Study of its Effects. Audiological Medicine 2003 ;Volume 2. p. 132-137
UiO Untitled
 
2002
46 Falkenberg, Eva-Signe.
Forskningsprosjekt med gode resultater. Bryter ond sirkel. Nevrofysiologisk behandling. "Din Hørsel". Tidsskrift. : Hørselshemmedes Landsforbund. [Radio] 2002-03-01
UiO Untitled
 
47 Falkenberg, Eva-Signe.
Habitueringsterapi. Mestringsbasert behandlingsopplegg. Tinnituskonferanse. Kompetansegivende 7t kurs innenfor ØNH-området.; 2002-09-27
UiO Untitled
 
48 Falkenberg, Eva-Signe.
Om tegnspråk og Cochlea Implantat. Døves Tidsskrift nr.15 : Norges Døveforbund [Radio] 2002-11-01
UiO Untitled
 
49 Falkenberg, Eva-Signe.
Utdanning for diagnostisering og (re)habilitering av hørselshemmede. Rapport fra en arbeidsgruppe. : Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Institutt for audiografutdannig, Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2002 31 p.
UiO Untitled
 
50 Falkenberg, Eva-Signe; Sletmo, Einar.
Etterord. I: Hør nå her. Unipub forlag 2002 ISBN 82-7477-123-0. p. 167-170
UiO Untitled
 
    Show next list