Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 57 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Hagtvet, Bente Eriksen.
Amount, diversity and density of words in book reading dialogues with preschool teachers and children with Norwegian language-majority and -minority backgrounds. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 2019
UiO Untitled
 
2018
2 Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Hagtvet, Bente.
Stille barn: Hvordan pedagoger legger til rette for godt samspill i dialoger med flerspråklige barn som snakker lite. 15. Nordiske Symposium om Børnesprog; 2018-05-23 - 2018-05-24
UiO Untitled
 
3 Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta; Hagtvet, Bente Eriksen.
Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.. NOA - Norsk som andrespråk 2018 ;Volume 1-2. p. 66-92
UiO Untitled
 
4 Westeren, Ingelin; Halberg, Anne-Marie; Ledesma, Heloise Marie Lee; Wold, Astri Heen; Oppedal, Brit.
Effects of mother's and father's education level and age at migration on children's bilingual vocabulary. Applied Psycholinguistics 2018 ;Volume 39.(5) p. 811-833
FHI OUS UiO Untitled
 
2016
5 Hogstad, Ingrid Johnsen; Wold, Astri Heen.
Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk skole. Barn 2016 ;Volume 34.(2) p. 9-23
HIM UiO Untitled
 
6 Sæbø, Signe; Wie, Ona Bø; Wold, Astri Heen.
Barn med tidlig, tosidig cochleaimplantasjon: Muligheter og utfordringer for sosial deltakelse. Spesialpedagogikk 2016 ;Volume 81.(4) p. 55-68
OUS UiO Untitled
 
2015
7 Almbakk, Marianne Ligaard; Wold, Astri Heen; Brandsborg, Knut Birger.
Balansekunst: Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse. Spesialpedagogikk 2015 ;Volume 50.(3) p. 47-63
UiO Untitled
 
2014
8 Biringvad, Anita; Wold, Astri Heen.
Østeuropeiske elever i naturfagstimen - en kasus-studie av ordforståelse. NOA - Norsk som andrespråk 2014 ;Volume 30.(1) p. 74-103
UiO Untitled
 
2013
9 Wold, Astri Heen.
Accuracy of teachers' predictions of language minority and majority students' language comprehension. Language and Education 2013 ;Volume 27.(6) p. 498-525
UiO Untitled
 
10 Wold, Astri Heen.
Opplæring for barn: Norsk skole i møte med samiske barn og barn fra nyere språklige minoriteter. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2013 (no.3) p. -
UiO Untitled
 
2012
11 Timofeeva, Julia; Wold, Astri Heen.
Cross-linguistic Russian-Norwegian families in Norway: Language choice, family contexts and bilingual development. NOA - Norsk som andrespråk 2012 ;Volume 28.(1) p. 50-90
UiO Untitled
 
2011
12 Almbakk, Marianne Ligaard; Wold, Astri Heen; Brandsborg, Knut.
Balansekunst: Sosiale relasjoner hos ungdom som har en synsnedsettelse. Spesialpedagogikk 2011 ;Volume 76.(4) p. 43-55
UiO Untitled
 
13 Wold, Astri Heen.
Mangelfull vurdering av elever fra språklige minoriteter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volume 48.(10) p. 1010-1013
UiO Untitled
 
2009
14 Ryen, Else; Wold, Astri Heen; Pastoor, Lutine de Wal.
"Det er egen tolkning, ikke direkte regler" Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. I: Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01196-7. p. 139-166
UiO Untitled
 
15 Ryen, Else; Wold, Astri Heen; Pastoor, Lutine de Wal.
"Det er egen tolkning, ikke direkte regler." Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. I: Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01196-7. p. 139-166
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
16 Wold, Astri Heen; Rommetveit, Ragnar.
Drømmen om enhet. I: Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01563-7. p. 85-98
UiO Untitled
 
2008
17 Wold, Astri Heen.
Kommunikasjon, språkutvikling og en gutt med spesifikke språkvansker. I: Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27724-6. p. 121-146
UiO Untitled
 
18 Wold, Astri Heen.
Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27707-9. p. 195-221
UiO Untitled
 
2006
19 Wold, Astri Heen.
Sprogpsykologi. Utvalgte kerneemner. Redigeret af Marianne Rathje og Linda Svenstrup. Københavns Universitet Museum Tusculanums Forlag 2004. RASK. Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 2006 p. -
UiO Untitled
 
20 Wold, Astri Heen.
"Kan for lite norsk, stemples som dum". Pedagogisk-psykologisk tjeneste og sakkyndige vurderinger av barn fra språklige minoriteter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volume 43.(12) p. 1320-1329
UiO Untitled
 
2005
21 Bezemer, Jeff; Wold, Astri Heen; Pastoor, Lutine de Wal; Kroon, Sjaak; Ryen, Else.
Teaching and learning in multicultural contexts: a comparative analysis of language teaching and learning in a Norwegian and Dutch primary school classroom. Intercultural Education 2005 ;Volume 16.(5) p. 453-467
UiO Untitled
 
22 Tuveng, Elena; Wold, Astri Heen.
The collaboration of teacher and language-minority children in masking comprehension problems in the language of instruction: A case study in an urban Norwegian school. Language and Education 2005 ;Volume 19.(6) p. 513-536
UiO Untitled
 
23 Wold, Astri Heen.
Pykologi og etnisk mangfold i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005 p. -
UiO Untitled
 
24 Ryen, Else; Wold, Astri Heen; Pastoor, Lutine de Wal.
"Det er egen tolkning, ikke direkte regler." Kasusstudier av minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål ved tre grunnskoler. NOA - Norsk som andrespråk 2005 ;Volume 21.(1-2) p. 39-66
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
2004
25 Bezemer, Jeff; Kroon, Sjaak; Pastoor, Lutine de Wal; Ryen, Else; Wold, Astri Heen.
Language teaching and learning in a multicultural context. Case studies from elementary education in the Netherlands and Norway. Novus Forlag 2004 195 p.
UiO Untitled
 
26 Bezemer, Jeff; Pastoor, Lutine de Wal; Wold, Astri Heen.
Teaching and learning in multilingual contexts. A comparative analysis of language learning and teaching in a Norwegian and Duch primary school classroom. Oxford Ethnography and Education Conference; 2004-09-13 - 2004-09-14
UiO Untitled
 
27 Wold, Astri Heen.
Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk. I: Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-21772-5. p. 97-124
UiO Untitled
 
2003
28 Hagtvet, Bente Eriksen; Wold, Astri Heen.
On the Dialogical Basis of Meaning: Inquiries into Ragnar Rommetveit's Writings on Language, Thought and Communication. Mind, Culture, and Activity 2003 p. 186-204
UiO Untitled
 
29 Wold, Astri Heen.
Om å forske på læring av andrespråk med klasserommet som ramme. I: Når barn erobrer språket. Ulike perspektiv på barns språkutvikling. Cappelen Damm H√łyskoleforlaget 2003 p. 127-146
UiO Untitled
 
2002
30 Wold, Astri Heen.
En kasusstudie av språklig interaksjon i timer med norsk som andrespråk. I: Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i reykjavik 23. - 25. maj 2001. Reykjavik: Hàskòli Ìslands 2002 p. 326-346
UiO Untitled
 
1997
31 Wold, Astri Heen.
Hva gir best resultater? Morsmålsundervisning for barn fra språklige minoriteter. Arbeider bladet 1997
UiO Untitled
 
1996
32 Wold, Astri Heen.
Dekontekstualisering og forholdet mellom muntlig og skriftlig språk. I: Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Damm Akademisk 1996 ISBN 82-456-0131-4. p. 59-93
UiO Untitled
 
33 Wold, Astri Heen.
Innledning. I: Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Damm Akademisk 1996 ISBN 82-456-0131-4. p. 7-21
UiO Untitled
 
34 Wold, Astri Heen.
Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Damm Akademisk 1996 (ISBN 82-456-0131-4) -1 p.
UiO Untitled
 
1994
35 Horn, Erna; Vedeler, Liv; Wold, Astri Heen.
Femte nordiske sympopsium om barnespråk. Lysebu, Oslo - 18. - 20. november, 1994. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 1994 (ISBN 82-90363-50-8) 189 p.
UiO Untitled
 
36 Wold, Astri Heen.
Tospråklig utvikling. Momenter til en teoretisk forståelse. I: Femte nordiske sympopsium om barnespråk. Lysebu, Oslo - 18. - 20. november, 1994. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 1994 ISBN 82-90363-50-8. p. 40-59
UiO Untitled
 
1993
37 Wold, Astri Heen.
Kommunikasjon i klasserommet og læring av andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift 1993 ;Volume 77. p. 17-31
UiO Untitled
 
38 Wold, Astri Heen.
Er muntlig språk kontekstavhengig og skriftlig språk kontekstuavhengig?. I: Fjerde nordiske symposium om børnesprog. København, 13. - 15. november 1992. København: institutt for småbørnspædagogik, Danmarks lærerhøjskole 1993 ISBN 87-7701-340-9. p. 167-181
UiO Untitled
 
39 Wold, Astri Heen.
Klasserommet som kontekst for læring av andrespråket. I: Rapport fra det andre forskersymposiet om Nordens språk som andrespråk i Oslo den 19. - 20. mars 1993. Oslo: Avdeling for norsk som andrespråk, Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo 1993 ISBN 82-91298-01-7. p. 98-109
UiO Untitled
 
1992
40 Wold, Astri Heen.
Debatten om morsmålsundervisning for språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift 1992 ;Volume 76. p. 232-241
UiO Untitled
 
41 Wold, Astri Heen.
The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. : Scandinavian University Press 1992 (ISBN 82-00-21651-9) 315 p.
UiO Untitled
 
42 Wold, Astri Heen.
Introduction. I: The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. : Scandinavian University Press 1992 ISBN 82-00-21651-9. p. 1-18
UiO Untitled
 
43 Wold, Astri Heen.
Oral and written language: arguments against a simple dichotomy. I: The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. : Scandinavian University Press 1992 ISBN 82-00-21651-9. p. 175-193
UiO Untitled
 
1991
44 Lie, Suzanne Stiver; Wold, Astri Heen.
Linguistic minority children's comprehension of language in the classroom and teachers' adjustment to their pupils' performance. A Norwegian case study. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD) 1991 ;Volume 12. p. 363-381
UiO Untitled
 
1990
45 Wold, Astri Heen; Reinvang, Ivar.
The relation between integration, sequence of information, short-term memory and Token Test performance of aphasic subjects. Journal of Communication Disorders 1990 ;Volume 23. p. 31-59
UiO Untitled
 
1989
46 Wold, Astri Heen.
Muntlig og skriftlig språk. Argumenter mot en dikotomisering. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1989 ;Volume 7. p. 155-175
UiO Untitled
 
47 Wold, Astri Heen.
Tospråklighet. Språklige, intellektuelle og skolemessige konsekvenser. Tidsskrift for samfunnsforskning 1989 ;Volume 30. p. 3-26
UiO Untitled
 
1988
48 Gundersen, Martha; Wold, Astri Heen.
Vurdering av fremmedspråklige barn i forbindelse med fremskutt skolestart. I. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1988 ;Volume 25. p. 727-740
UiO Untitled
 
49 Gundersen, Martha; Wold, Astri Heen.
Vurdering av fremmedspråklige barn i forbindelse med fremskutt skolestart.II. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1988 ;Volume 25. p. 824-829
UiO Untitled
 
1984
50 Austbø, T.; Fæhn, W.; Mitthassel, I.; Wold, Astri Heen.
Lov om barn og foreldre(Barneloven) av 8.april 1981 nr.7. Notat fra en arbeidsgruppe ved Ped.psyk. tjeneste i Oslo. Skolepsykologi 1984 ;Volume 19.(4) p. 18-25
UiO Untitled
 
    Show next list