Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 164 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Aarseth, Helene.
Against the grain? The craving for domestic femininity in a gender-egalitarian welfare state. The European Journal of Women's Studies 2020 p. -
UiO Untitled
 
2 Aarseth, Helene.
Er kjønnsforskningen i ferd med å gi opp sitt prosjekt om å endre samfunnet?. Kilden kjønnsforskning 2020
UiO Untitled
 
3 Aarseth, Helene.
Eros, Gender and Epistemic Governance? Exploring the psycho-social dynamics of the competitive university. ECER: European Conference of Educational Research; 2020-09-02 - 2020-09-06
UiO Untitled
 
4 Aarseth, Helene.
Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitet. Programseminar; 2020-01-30 - 2020-01-30
UiO Untitled
 
2019
5 Aarseth, Helene.
Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær: Nye spenninger mellom hverdagslivets demokratisering og akademias instrumentalisering?. Seminar Nordic Educational Model; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiO Untitled
 
6 Aarseth, Helene.
Når kjønn blir politikk. Agenda Magasin [Internet] 2019-03-26
UiO Untitled
 
7 Bach, Dil; Aarseth, Helene.
Lyst til læring. Fra nordisk modkultur til transnational præstationsstrategi. Dansk pædagogisk tidsskrift 2019 ;Volume 3. p. 55-66
UiO Untitled
 
2018
8 Aarseth, Helene.
Enda mer kostbar hjemmefelle. Kapital [Business/trade/industry journal] 2018-01-11
UiO Untitled
 
9 Aarseth, Helene.
Erfaring, subjektivitet og psykoanalyse. Festseminar Bjerrum Nielsen 70 år; 2018-01-26 - 2018-01-26
UiO Untitled
 
10 Aarseth, Helene.
Exploring the cult of domesticity in Norwegian financial elite families: the theory of love power revisited. Seminar; 2018-05-29 - 2018-05-29
UiO Untitled
 
11 Aarseth, Helene.
Exposed to and invested in the world:the revival of Frankfurt School Theory of praxis and it’s feminist potential. Gender and Critical Theory; 2018-09-19 - 2018-09-20
UiO Untitled
 
12 Aarseth, Helene.
Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver. Fokus på familien 2018 ;Volume 46.(2) p. 84-102
UiO Untitled
 
13 Aarseth, Helene.
Fra samfunnsendring til marginaliseringsfetisjisme? En historie om norsk kjønnssosiologi. Sosiologisk vinterseminar; 2018-02-02 - 2018-02-04
UiO Untitled
 
14 Aarseth, Helene.
Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2018 p. -
UiO Untitled
 
15 Aarseth, Helene.
Intensive parenting in todays’ Scandinavian Countries. The end of Egalitarianism?. Seminar Institute of Education, University College London; 2018-10-24 - 2018-10-24
UiO Untitled
 
16 Aarseth, Helene.
Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned. Dagens Næringsliv [Newspaper] 2018-01-29
UiO Untitled
 
17 Aarseth, Helene.
Presses til å velge penger og jobb foran barna. Dagens Næringsliv [Newspaper] 2018-01-27
UiO Untitled
 
18 Aarseth, Helene.
The other side of finance? Exploring the cult of domesticity among financial elite families. 9th European Society on Family Relations (ESFR); 2018-09-05 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
19 Aarseth, Helene; Anving, Terese; Bach, Dil.
Farewell to the universal caregiver model? Emergent patterns in Nordic upper-middle-class families. Significant Others; 2018-11-29 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
20 Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold.
Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 (1-2) p. 1-2
UiO Untitled
 
21 Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold.
Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 p. -
UiO Untitled
 
22 Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Helseth, Hannah.
Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 (3) p. 1-3
UiO Untitled
 
2017
23 Aarseth, Helene.
Den rette lære i akademia. Klassekampen 2017 p. 16-17
UiO Untitled
 
24 Aarseth, Helene.
Eros in the Field? Bourdieu's Double Account of Socialized Desire. The Sociological Review website [Internet] 2017-10-07
UiO Untitled
 
25 Aarseth, Helene.
Fear of Falling – Fear of Fading: The Emotional Dynamics of Positional and Personalised Individualism. Sociology 2017
UiO Untitled
 
26 Aarseth, Helene.
Feeling Gender - a comment. Booklaunch: Feeling Gender; 2017-03-30 - 2017-03-30
UiO Untitled
 
27 Aarseth, Helene.
Feministisk tilegnelse av Bourdieu. sosiologen.no 2017 p. -
UiO Untitled
 
28 Aarseth, Helene.
Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid. Kjønnsavdelingen Kilden Norges Forskningsråd [Internet] 2017-09-27
UiO Untitled
 
29 Aarseth, Helene.
Menn føler fortsatt forsørgeransvar. Kjønnsforskning.no [Internet] 2017-02-07
UiO Untitled
 
30 Aarseth, Helene.
The Gendered Romantic of Financialised Capitalism. Age, Agency and Ambiguity; 2017-08-27 - 2017-08-30
UiO Untitled
 
31 Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold.
40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volume 41.(4) p. 222-226
NTNU UiO Untitled
 
32 Olsvold, Aina; Aarseth, Helene; Bondevik, Hilde.
‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication. Families, Relationships and Societies 2017 ;Volume 8.(1) p. 105-120
UiO Untitled
 
33 Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Aarseth, Helene.
Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volume 1.
NTNU UiO Untitled
 
34 Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Aarseth, Helene.
Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volume 2.
NTNU UiO Untitled
 
35 Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Aarseth, Helene.
Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volume 3.
NTNU UiO Untitled
 
2016
36 Aarseth, Helene.
Den moderne familien. Feministisk Forum; 2016-04-05 - 2016-04-05
HIOA Untitled
 
37 Aarseth, Helene.
Eros in the field? Bourdieu's double account of socialized desire. Sociological Review 2016 ;Volume 64.(1) p. 93-109
UiO Untitled
 
38 Aarseth, Helene.
Forsker mener storstilte og foreldreorganiserte halloweenfeiringer bør forstås i en større sammenheng. Aftenposten [Internet] 2016-10-31
UiO Untitled
 
39 Aarseth, Helene.
Habitus and Social Science: a Virtual Roundtable. The Sociological Review website [Internet] 2016-06-13
UiO Untitled
 
40 Aarseth, Helene.
Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna. Det er fordi jeg har mer tid.. Aftenposten.no [Internet] 2016-02-23
HIOA Untitled
 
41 Aarseth, Helene.
Julekveldskrisa. D2 [Newspaper] 2016-12-15
UiO Untitled
 
42 Aarseth, Helene.
Likestillingsombudet om russeseks: veldig provoserende at det skjer. Aftenposten [Internet] 2016-05-15
UiO Untitled
 
43 Aarseth, Helene.
Me som fryktar kjærleiken. Universitas [Newspaper] 2016-11-23
UiO Untitled
 
44 Aarseth, Helene.
Normer for familieliv og foreldreskap i et klasseperspektiv. Abdelingsseminar; 2016-01-28 - 2016-01-28
HIOA Untitled
 
45 Aarseth, Helene; Bøhler, Kjetil Klette.
Political Emotions, why love matters for justice. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 ;Volume 33/34.(4) p. 299-312
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Aarseth, Helene; Layton, Lynne; Nielsen, Harriet Bjerrum.
Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review 2016 ;Volume 64.(1) p. 148-165
OSLOMET UiO Untitled
 
47 bach, Anna Sofie; Aarseth, Helene.
Adaptation, equality, and fairness. Towards a sociological understanding of ‘the supportive husband'. Norma - International Journal for Masculinity Studies 2016 ;Volume 11.(3) p. 174-189
OSLOMET Untitled
 
48 Bøhler, Kjetil Klette; Aarseth, Helene.
Følelsenes politiske potensial. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 ;Volume 1.(1) p. 299-311
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Lucey, Helen; Olsvold, Aina; Aarseth, Helene.
Working class fathers and daughters: Thinking about desire, identification, gender and education. Psychoanalysis, Culture & Society 2016 ;Volume 21.(2) p. 128-146
UiO Untitled
 
2015
50 Aarseth, Helene.
A sound Foundation? Financial elite families and egalitarian schooling in Norway. I: Elite Education. International Perspectives. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-79961-5. p. 79-91
OSLOMET Untitled
 
    Show next list