Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-20 of 20

2019
1 Rørvik, Thor Inge.
Kateterets ansvar. Noen trekk ved 1800-tallets nordiske universiteter og deres forhold til offentligheten.. I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. p. 235-258
UiO Untitled
 
2 Rørvik, Thor Inge.
The Law of Nations at the Naval Academy in Copenhagen around 1800: the Lectures of Christian Krohg. I: The Law of Nations and Natural Law 1625-1800. Brill Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-04-38420-0. p. 60-88
UiO Untitled
 
2018
3 Rørvik, Thor Inge.
An institution caught in the crossfire. The University in Kristiania, 1870-1911. I: Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press 2018 ISBN 978-82-304-0212-2. p. 41-88
UiO Untitled
 
4 Rørvik, Thor Inge.
The Child in the Early Nineteenth-Century Norwegian School System. I: Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge 2018 ISBN 9781138294226. p. 147-162
UiO Untitled
 
2017
5 Rørvik, Thor Inge.
The Child in the 19th Century Norwegian School System. End conference, Childhood project; 2017-08-24
UiO Untitled
 
2016
6 Rørvik, Thor Inge.
Niels Treschow og det overordentlige storting høsten 1814. I: Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering 2016 ISBN 978-82-8152-046-2. p. 140-163
UiO Untitled
 
2015
7 Rørvik, Thor Inge.
Samuel Pufendorf - Natural Law, Moral Entities and the Civil Foundation of Morality. I: Philosophy of Justice. Springer Science+Business Media B.V. 2015 ISBN 978-94-017-9174-8. p. 61-73
UiO Untitled
 
2014
8 Rørvik, Thor Inge.
Det akademiske ansvar som krisesymptom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 ;Volume 26.(3-4) p. 141-153
UiO Untitled
 
9 Rørvik, Thor Inge.
"...skreven af den samme onde Aand..." : striden mellom Lærde Efterretninger og Jacob Baden, 1767-1768. I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. p. 169-191
UiO Untitled
 
2013
10 Rørvik, Thor Inge.
"Et formløst øyeblikk". Lovkomiteen av 1814. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. p. 26-41
UiO Untitled
 
11 Rørvik, Thor Inge.
Juristfilosofene. Den glemte integrasjonen av filosofi og rettsvitenskap i Danmark-Norge rundt 1800. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. p. 155-178
UiO Untitled
 
12 Rørvik, Thor Inge.
Niels Treschow, Christian Krohg og straffelovens grunnsetninger. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. p. 85-108
UiO Untitled
 
2012
13 Rørvik, Thor Inge.
"The Generation of 1814". I: Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget 2012 ISBN 978-91-86093-09-9. p. 330-349
UiO Untitled
 
2011
14 Kyllingstad, Jon Røyne; Rørvik, Thor Inge.
Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag 2011 (ISBN 9788274775404) 536 p.
UiO Untitled
 
15 Kyllingstad, Jon Røyne; Rørvik, Thor Inge.
Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag 2011 (ISBN 9788274775404) 536 p.
UiO Untitled
 
2009
16 Rørvik, Thor Inge.
Schweigaard og filosofien. I: Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-029-5. p. 61-90
UiO Untitled
 
17 Rørvik, Thor Inge.
Welhaven som filosof - noen momenter til en vurdering. I: Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-460-5. p. 333-360
UiO Untitled
 
2006
18 Rørvik, Thor Inge.
Kunnskapsidealer i Holbergs essays. I: Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag 2006 ISBN 82-90359-77-2. p. 175-185
UiO Untitled
 
2005
19 Rørvik, Thor Inge.
Holberg og filosofien. I: Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19034-0. p. 387-410
UiO Untitled
 
2004
20 Rørvik, Thor Inge.
Hvem er filosofen?. Agora 2004 (Årg. 22, nr 3) p. 46-61-
UiO Untitled