Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 178 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt.. Søkelys på arbeidslivet 2020 ;Volume 37.(4) p. 285-298
OSLOMET PHS UiO Untitled
 
2 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag; Sløk-Andersen, Beate.
Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volume 44.(1) p. 8-12
OSLOMET PHS UiO Untitled
 
3 Trædal, Torkjell; Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Påviste macho-kultur i politiet. Nå går politiet selv ut mot forskningen. Khrono [Internet] 2020-12-22
PHS OSLOMET UiO Untitled
 
2019
4 Svendby, Rannveig; Lilleaas, Ulla-Britt.
Change and Continuation: Masculinity, Driving, and Disability in the Lives of “Young Problem Drivers” in the Aftermath of Severe Road Traffic Accidents. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2019 ;Volume 27.(3) p. 194-205
UiO Untitled
 
2017
5 Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volume 41.(1) p. 55-72
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS 2017 (ISBN 978-82-93298-16-8) 208 p.
HIOA UiO Untitled
 
7 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Gode ledere hindrer trakassering. Dagens Næringsliv [Newspaper] 2017-12-16
HIOA UiO Untitled
 
8 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Hvordan få kjønnsbalanse i ledelse?. Seminar for likestillings- og mangfoldskontakter; 2017-09-22 - 2017-09-22
HIOA UiO Untitled
 
9 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Ingen laurbær å hvile på i likestillingen. Forsvarets forum 2017 p. -
OSLOMET UiO Untitled
 
10 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Military Leadership. I: Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS 2017 ISBN 978-82-93298-16-8. p. 153-172
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Supportive and sexualizing masculinities and the role of the bystander. A Norwegian perspective in the context of gender mixed rooms in the Army. Nordic Conference on Men and Masculinities; 2017-06-14 - 2017-06-18
HIOA UiO Untitled
 
2016
12 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Svak likestilling forverrer oljesmellen (i debattserien «Kjønnsforskere om samtiden»). KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2016
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt; Kimmel, Michael Scott.
Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016 ;Volume 24.(3) p. 151-164
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
14 Lilleaas, Ulla-Britt.
' Fellesrom i det norske Forsvaret'. Danmarks Radio [Radio] 2015-08-04
UiO Untitled
 
15 Lilleaas, Ulla-Britt.
Kroppslig beredskap for andre : et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2015 ;Volume 27.(2-3 2015) p. 163-172
UiO Untitled
 
16 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Likestilling i Forsvaret'. Forskerseminar; 2015-06-16 - 2015-06-16
UiO Untitled
 
17 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Menns helse og dødelighet'. NRK P1 pluss [Radio] 2015-07-22
UiO Untitled
 
18 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Må ta grep om seksuell trakassering'. NRK P2 [Radio] 2015-09-11
UiO Untitled
 
19 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Negative and Positive Masculinities in the Norwegian Armed Forces'. International Conference on Masculinities; 2015-03-05 - 2015-03-08
UiO Untitled
 
20 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Trette menn - og kvinner'. Fagdag; 2015-05-06 - 2015-05-06
UiO Untitled
 
21 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Försvarsmakten: jämställdhetens förtrupp, baktrupp och kamparena'. Dagseminar; 2015-03-12 - 2015-03-12
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Ojämstelldhet ger sämre levnadsvillkor'. Seminar; 2015-03-22 - 2015-03-22
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
23 Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis; Lilleaas, Ulla-Britt.
Freedom and pressure in self-disclosure. Social Theory & Health 2014 ;Volume 12.(1) p. 105-123
NF UIA UiB Untitled
 
24 Lilleaas, Ulla-Britt.
' Lurt med fellesrom til soldatene'. Fosna-folket [Newspaper] 2014-05-23
UiO Untitled
 
25 Lilleaas, Ulla-Britt.
Debatten om menns helse har ligget død. Dagens Medisin 20/2013 [Business/trade/industry journal] 2014-01-23
UiO Untitled
 
26 Lilleaas, Ulla-Britt.
Fellesrom for jenter og gutter gjorde kjønn uvesentlig i Hæravdelingen. Kilden [Internet] 2014-02-28
UiO Untitled
 
27 Lilleaas, Ulla-Britt.
Fellesrom i Forsvaret. NRK P1 pluss [Radio] 2014-03-10
UiO Untitled
 
28 Lilleaas, Ulla-Britt.
Hvordan kan kjønn, autoritet og makt forstås i det militære feltet?. Forskerkurs; 2014-03-04 - 2014-03-06
UiO Untitled
 
29 Lilleaas, Ulla-Britt.
Kvinnefraværet ikke mystisk. Aftenposten [Newspaper] 2014-04-05
UiO Untitled
 
30 Lilleaas, Ulla-Britt.
Lite å lære av det "sterke" kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
31 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Maskuliniteter mellom liv og død'. Mannens helseuke; 2014-06-11 - 2014-06-11
UiO Untitled
 
32 Lilleaas, Ulla-Britt.
Menn og helse. NRK P2 [Radio] 2014-10-06
UiO Untitled
 
33 Lilleaas, Ulla-Britt.
Mindre seksuell trakassering med fellesrom i Forsvaret. Radio Norge [Radio] 2014-03-07
UiO Untitled
 
34 Lilleaas, Ulla-Britt.
Norwége: les dortoirs militaores mixtes jugulent le harcélement sexuel (étude). LÁgence France-Presse (AFP) [Newspaper] 2014-03-24
UiO Untitled
 
35 Lilleaas, Ulla-Britt.
Seksuell trakassering i Det norske Forsvaret belyst gjennom tre case. Dagsseminar om trakassering og mobbing; 2014-11-12 - 2014-11-12
UiO Untitled
 
36 Lilleaas, Ulla-Britt.
Trett, slapp og sykmeldt. Morgenbladet [Newspaper] 2014-03-21
UiO Untitled
 
37 Lilleaas, Ulla-Britt.
Trivst under streng disiplin. Framtida.no [Internet] 2014-03-27
UiO Untitled
 
38 Lilleaas, Ulla-Britt.
Unisex in der Kaserne. Süddeutsche Zeitung Digitale Medien [Internet] 2014-03-27
UiO Untitled
 
39 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Annerledeslandet - Hjemmekvinner gjør at Sørlandet taper. Aftenposten [Newspaper] 2014-05-24
OSLOMET UiO Untitled
 
40 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Dette skjedde da jentene og guttene begynte å dele rom. an.no [Internet] 2014-03-07
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
En maskulinitetsstudie av Forsvaret. Forsvarets likestillingskonferanse; 2014-05-14 - 2014-05-15
OSLOMET UiO Untitled
 
42 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena. : Oxford Research Kristiansand 2014 102 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Jeg liker jobben min, men er ikke opptatt av karriere'. Aftenposten [Newspaper] 2014-05-27
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Jeg savner ikke å jobbe'. Aftenposten [Newspaper] 2014-05-26
OSLOMET UiO Untitled
 
45 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Jo mere vi er sammen. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. p. 121-131
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Kulturutfordringer i Forsvaret. Konferanse i Forsvaret; 2014-11-13 - 2014-11-13
OSLOMET UiO Untitled
 
47 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-45146-2) 204 p.
OSLOMET UiO Untitled
 
48 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Likestillingens baktropp. Aftenposten [Newspaper] 2014-03-22
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Mannskulturer i Forsvaret. Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena; 2014-04-09 - 2014-04-09
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Masculinities in the Norwegian Armed Forces'. Emerging ideas in masculinity research- Masculinity studies in the North; 2014-06-04 - 2014-06-06
OSLOMET UiO Untitled
 
    Show next list