Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 233 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Bye, Ragnar.
"Odd Hassels titreringer(!)". Årsmøte; 2019-10-29
UiO Untitled
 
2017
2 Bye, Ragnar.
"John Sebelien (1858-1932): Den første kjemiprofessoren på Ås". Kjemi 2017 (1) p. 6-8
UiO Untitled
 
3 Bye, Ragnar.
"Om å delta i en europeisk konfereranse om kjemiens historie: 11th ICHC". Årsmøte; 2017-11-09
UiO Untitled
 
4 Bye, Ragnar.
"The 11th International Conference on the History of Chemistry" I Trondheim. Kjemi 2017 (6) p. 14-15
UiO Untitled
 
2016
5 Bye, Ragnar.
Anton Rosing (1828-1867): Den første kjemilæreren på Ås. Kjemi 2016 (2) p. 6-7
UiO Untitled
 
6 Bye, Ragnar.
Det 19. norske røntgenseminar. Kjemi 2016 (6) p. 4-5
UiO Untitled
 
7 Bye, Ragnar.
Geologen Victor Goldschmidt - Norges fremste kjemiker?. Medlemsmøte (Julemøte); 2016-12-08
UiO Untitled
 
8 Bye, Ragnar.
Gulbrand Lunde som kjemiker. Årsmøte; 2016-11-10
UiO Untitled
 
9 Bye, Ragnar.
Kipp-apparatet: En viktig lab-innretning som forsvant. [Artistic or museum-related presentation] Utstilling. Museum for universitets- og vitenskapshistorie; Blindern, Oslo. 2016-02-10
UiO Untitled
 
10 Bye, Ragnar.
Kipp-apparatet: En viktig lab-innretning som forsvant. Kjemi 2016 (1) p. 14-16
UiO Untitled
 
11 Bye, Ragnar.
"Victor Goldschmidt og Gulbrand Lunde: De to ledende(?) kjemikere I Norge I mellomkrigstiden". Medlemsmøte; 2016-10-27
UiO Untitled
 
2015
12 Bye, Ragnar.
"Nordisk Naturstoffkjemi-møte på Gotland". Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015 (11) p. 14-14
UiO Untitled
 
13 Bye, Ragnar.
"Rettskjemiker Bruff: Romanfigur eller person fra virkeligheten?". Kjemi 2015 (5) p. 10-14
UiO Untitled
 
14 Bye, Ragnar; Paulsen, Berit Smestad; Pedersen, Bjørn.
"Organisk kjemi anno 1830. - En annotert utgave av Jørgen Gløersens notater fra professor Jac Keysers forelesninger i 1830". Oslo: Skolelaboratoriet i kjemi, UiO 2015 (ISBN 978-82-91183-11-4) 136 p.
UiO Untitled
 
2014
15 Bye, Ragnar.
"Wilhelm Ostwald (1853 - 1932): Mannen som gjorde Guldberg og Waage kjent i Europa". Kjemi 2014 (1) p. 16-17
UiO Untitled
 
16 Bye, Ragnar; Paulsen, Berit Smestad; Pedersen, Bjørn.
"Organisk kjemi i 1830". Landsmøte i kjemi 2014; 2014-09-28 - 2014-09-28
UiO Untitled
 
2013
17 Bye, Ragnar.
Dekomponeringsmetoder for analyse av sporelementer i ulike prøvetyper. Kjemi 2013 (3) p. 16-16
UiO Untitled
 
18 Bye, Ragnar.
"Nyttig Nordisk Naturstoffkjemi-møte". Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2013 (11) p. 25-25
UiO Untitled
 
19 Bye, Ragnar.
"Smeltedekomponering av geologisk materiale". En-dagsseminar for analytiske kjemikere; 2013-03-07 - 2013-03-07
UiO Untitled
 
2012
20 Austarheim, Ingvild; Christensen, Bjørn Erik; Hegna, Ida Kristin; Petersen, Bent O.; Duus, Jens O; Bye, Ragnar; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa; Inngjerdingen, Marit; Paulsen, Berit Smestad.
Chemical and biological characterization of pectin-like polysaccharides from the bark of the Malian medicinal tree Cola cordifolia. Carbohydrate Polymers 2012 ;Volume 89.(1) p. 259-268
FHI NTNU UiO Untitled
 
21 Bye, Ragnar.
"Graphite furnace - atomic absorption spectrometry". Kungsbacka, Sverige: Kemistutbildarna 2012 37 p.
UiO Untitled
 
22 Bye, Ragnar.
"Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang. En glemt(?) storhed". Årsmøte; 2012-06-07 - 2012-06-07
UiO Untitled
 
23 Bye, Ragnar.
"Metallsalter som drapsvåpen - med spesiell vekt på arsen". Fagseminar; 2012-03-29
UiO Untitled
 
24 Larsen, Børge Riis; Bye, Ragnar; Nielsen, Ole Vesterlund; Damhus, Ture; Ahl, Sonja Rosenlund.
"Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede". Børge Riis Larsen og Ragnar Bye: "Niels Bjerrum", S. 149-154. : KemiForlaget, 2200 København 2012 (ISBN 978-87-89782-31-7) 200 p.
UiO Untitled
 
25 Larsen, Børge Riis; Nielsen, Ole Vesterlund; Damhus, Ture; Ahl, Sonja Rosenlund; Bye, Ragnar.
"Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede". Børge Riis Larsen og Ragnar Bye: "J.N. Brøndsted og hans syre-basedefinition"; S. 143-148. 2200 København N: KemiForlaget, 2012 (ISBN 978-87-89782-31-7) 200 p.
UiO Untitled
 
26 Larsen, Børge Riis; Nielsen, Ole Vesterlund; Damhus, Ture; Ahl, Sonja Rosenlund; Bye, Ragnar.
"Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede". Ragnar Bye: "Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang". S. 169-174. : KemiForlaget, 2200 København N 2012 (ISBN 978-87-89782-31-7) 200 p.
UiO Untitled
 
2011
27 Bye, Ragnar.
"AAS eller ICP? Vad skall man välja? En utvardering av dom olika instrumenttyper". 13: de Nordiska Användarmötet om ICP-OES, ICP-MS och AAS; 2011-11-15 - 2011-11-17
UiO Untitled
 
28 Bye, Ragnar.
"Bruk av de to "farlige" syrene - flussyre og perklorsyre - for dekomponering av prøvematerialer. Nytte- og risikovurderinger.". Det 19. landsmøte i kjemi; 2011-09-28 - 2011-09-29
UiO Untitled
 
29 Bye, Ragnar.
"Da den nye kjemien kom til Kongsberg - og dermed til Norge". Seminar i anledning av det internasjonale "Kjemiens år 2011"; 2011-09-27 - 2011-09-27
UiO Untitled
 
30 Bye, Ragnar.
"Johan Kjeldahl (1849-1900). Meget om hans metode og noget om hans liv". Årsmøte; 2011-06-09 - 2011-06-09
UiO Untitled
 
31 Bye, Ragnar.
"Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang. - Dansk biokjemiker i verdensformat". Dansk kemisk Forening København 2011
UiO Untitled
 
32 Bye, Ragnar.
Use of the two "dangerous" acids - hydrofluoric- and perchloric acid - for the decomposition of analytical materials". 13:de Nordiska Användarmötet om ICP-MS, ICP-OES, AAS; 2011-11-15 - 2011-11-17
UiO Untitled
 
33 Bye, Ragnar.
"Viktige momenter ved dekomponering av prøvematerialer i analytisk kjemi". Gjesteforelesning; 2011-10-18 - 2011-10-18
UiO Untitled
 
34 Bye, Ragnar; Larsen, Børge Riis.
"J.N. Brønsted og hans syre-basedefinition". Dansk Kemisk Forening København 2011
UiO Untitled
 
35 Bye, Ragnar; Larsen, Børge Riis.
"Niels Bjerrum". Dansk Kemisk Forening København 2011
UiO Untitled
 
2010
36 Bye, Ragnar.
Dekomponeringsmetoder i analytisk kjemi. Oslo: Media Oslo AS 2010 (ISBN 978-82-91294-05-6) 81 p.
UiO Untitled
 
37 Bye, Ragnar.
"Grafittovn - atomabsorsjonsspektrometri". Kemistutbildarna, Kungsbacka, Sverige: Ragnar Bye, 2010 37 p.
UiO Untitled
 
38 Bye, Ragnar; Thingstad, Sverre Forberg; Paulsen, Berit Smestad.
Horsetail (Equisetum spp.) as a Source of Silicon Supplement im Human Nutrition - A Myth?. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants 2010 ;Volume 16.(2) p. 119-125
UiO Untitled
 
39 Nguyen, Sanko; Solheim, Lee; Bye, Ragnar; Rykke, Morten; Hiorth, Marianne; Smistad, Gro.
The influence of liposomal formulation factors on the interactions between liposomes and hydroxyapatite. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2010 ;Volume 76.(1) p. 354-361
UiO Untitled
 
2009
40 Bye, Ragnar.
En meget kort (og ufullstendig) innføring i betydningen av de biologisk essensielle grunnstoffene. : Farmasøytisk Institutt, UiO 2009 14 p.
UiO Untitled
 
41 Bye, Ragnar.
pH er i år 100 år. Kjemi 2009 (7/8) p. 17-18
UiO Untitled
 
42 Bye, Ragnar.
"Standard Norge kvalitetssikrer våre vannanalysemetoder. Men hvem kvalitetssikrer Standard Norge?". To-dagers seminar i vannanalyse; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiO Untitled
 
43 Bye, Ragnar.
"Vannringens årlige seminar". Kjemi 2009 (3) p. 17-18
UiO Untitled
 
44 Bye, Ragnar; Lund, Walter.
"Kvikksølvet i ubåten ved Fedje". Kjemi 2009 (4) p. 4-6
UiO Untitled
 
2008
45 Bye, Ragnar.
"Creating Networks in Chemistry. The Founding and Early History of Chemical Societies in Europe". Kjemi 2008 (7) p. 21-21
UiO Untitled
 
46 Bye, Ragnar.
"Det kjemiske analyselaboratoriet 1900 - 1950". Jubileumsmøte, Faggruppe for analytisk kjemis 40-årsjubileum; 2008-11-07 - 2008-11-07
UiO Untitled
 
47 Bye, Ragnar.
"Det 15. norske røntgenmøte". Kjemi 2008 (6) p. 6-7
UiO Untitled
 
48 Bye, Ragnar.
Hoel-sakene. I: Justismord og rettssikkerhet. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215011493. p. 45-53
UiO Untitled
 
49 Bye, Ragnar.
Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang: Dansk biokjemiker i verdensformat, men lite kjent i Norge. Kjemi 2008 (4) p. 6-8
UiO Untitled
 
50 Bye, Ragnar.
"Konservering av vannprøver - Hvorfor og hvordan". To-dagers seminar i vannanalyse; 2008-04-10 - 2008-04-11
UiO Untitled
 
    Show next list