Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-31 of 31

2019
1 Beck, Eevi Elisabeth; Ebeltoft, Nini.
Teaching in Higher Education: Entangled Materialities, Articulations and Disarticulations. NFEAP Conference 2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
2 Ebeltoft, Nini.
Sosiomaterielle perspektiver.. RIOS-PHD; 2019-10-29 - 2019-10-30
UiO Untitled
 
2018
3 Ebeltoft, Nini.
Skolelederes organisering av Lesson Study-arbeid. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volume 102.(1) p. 72-82
UiO Untitled
 
4 Ebeltoft, Nini; Lykkja, Pål Magnus; Hegnes, Atle Wehn.
Tverrfaglig forskningsstøtte - et FagSosioTeknisk grenseobjekt. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling 2018 ;Volume 7.(3) p. 89-103
NIBIO UiO Untitled
 
2017
5 Ebeltoft, Nini Catharina Blydt Grung.
Innblikk i det første veiledningsmøtet ved to ulike skoler.. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876. p. 51-58
UiO Untitled
 
2016
6 Ebeltoft, Nini.
"Lesson Study - en innføring. Historikk, metodologi og bruksområde". " "Om bruken av observasjon i undervisningen". Forelesning (2); 2016-09-16 - 2016-09-16
UiO Untitled
 
2015
7 Ebeltoft, Nini.
"Kollegasamarbeid med fokus på elevers læring" og "Om observasjon". Forelesning; 2015-08-13 - 2015-08-13
UiO Untitled
 
8 Ebeltoft, Nini.
"Om Lesson Study og skolebasert kompetanseutvikling". Forelesning; 2015-11-24 - 2015-11-24
UiO Untitled
 
9 Ebeltoft, Nini.
Organisering og ledelse av konferansen "Skolelederdagen 2015" (med blant annet åpning av konferansen/innledende innlegg, kommentarer etter forelesninger/til forelesere og publikum, innlegg og avsluttende kommentarer, osv, sammen med Hilde S. Fjeld). Konferansen ble finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og Fylkesmannen i Oslo of Akershus.. "Skolelederdagen 2015", nasjonal konferanse om skoleledelse; 2015-09-21 - 2015-09-21
UiO Untitled
 
10 Ebeltoft, Nini; Fjeld, Hilde Sofie.
"Networking - a tool for school development and organisational change?" (Tittel på forelesning). Nordic Educational Research Association (NERA); 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
2014
11 Ebeltoft, Nini; Fjeld, Hilde Sofie.
"Translations and associations. A study of enactments and processes of institutionalisation related to governmental efforts of educational development in lower secondary schools in Norway" Research project.. Forskningsseminar; 2014-12-11 - 2014-12-11
UiO Untitled
 
2011
12 Ebeltoft, Nini.
"Human Rights Education in the Making. A Tool for Ethics, Collaboration, Accountability and Change? A study of the objectives and methods of human rights education in multicultural classrooms in primary and secondary education in Norway". Research project.. Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo 2011
UiO Untitled
 
2009
13 Ebeltoft, Nini.
"Forbindelsespedagogikk og forandringstaktikk. En studie av internasjonale undervisningsprogrammer på nett". Doktorgradsavhandling antatt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Finansiert av Norges forskningsråd.(Translations and Associations. A Study of International Educational Programmes on the Internet. Students from Schools in Europe, Africa, Asia and the US Dicussing Human Rights Issues). PhD thesis. Faculty of Education, University of Oslo. Unipub.. Akademika forlag 2009 355 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(113)
UiO Untitled
 
14 Ebeltoft, Nini.
"På hvilke måter kan aktørnettverkteori bidra til pedagogisk viten?" Prøveforelesning/disputas. Universitetet i Oslo.. Prøveforelesning. Disputas (Philosophiae Doctor/ PhD); 2009-09-24 - 2009-09-24
UiO Untitled
 
2006
15 Harnes, Magnus Peter; Ebeltoft, Nini.
Digital danning. Dagens Perspektiv/ [Newspaper] 2006-01-30
UiO Untitled
 
16 Harnes, Magnus Peter; Ebeltoft, Nini.
Overskrift: «Navn denne uken: Nini Ebeltoft». Dagens Perspektiv/Mandag morgen [Newspaper] 2006-02-01
UiO Untitled
 
2005
17 Ebeltoft, Nini.
“Simplicity and multiplicity. Exploring impacts, implications and implementation processes of online educational programmes for pupils in secondary schools worldwide”.. Evaluation of Education; 2005-12-05 - 2005-12-07
UiO Untitled
 
2003
18 Ebeltoft, Nini.
Fremveksten av metodologi som teori. Aktørnettverkteori og fundert teori - samme kilde, ulike løp. Working paper - Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo 2003 (29) p. 1-85
UiO Untitled
 
2002
19 Ebeltoft, Nini.
Cooperative Cultures in Sociotechnical Communities. On the Tapis 2002 ;Volume 4. p. -
UiO Untitled
 
2001
20 Ebeltoft, Nini.
Hjælpsomhedskulturen i de sociotekniske fællesskaber. Dansk pædagogisk tidsskrift 2001 p. -
UiO Untitled
 
1999
21 Ebeltoft, Nini.
Baklengs inn i fremtiden. Morgenbladet 1999
UiO Untitled
 
22 Ebeltoft, Nini.
Uforløst debatt om IKT og utdanning. Norsk Skoleblad 1999
UiO Untitled
 
23 Ebeltoft, Nini.
Veiledning på nett. Klikk: Magasin om utdanning og læring 1999
UiO Untitled
 
24 Ebeltoft, Nini; Elvebakk, Beate.
”Baklengs inn i fremtiden” (Overskrift på kronikk i Morgenbladet). Morgenbladet 1999
TØI UiO Untitled
 
25 Ebeltoft, Nini; Elvebakk, Beate.
"Tilbake til fremtiden. IKT i utdanning i teori og praksis". Morgenbladet 1999
UiO Untitled
 
1998
26 Ebeltoft, Nini.
”Digitalt babbel” (Overskrift på kronikkplass, side 3 i Dagbladet). Dagbladet 1998 p. 3-3
UiO Untitled
 
27 Øgrim, Tellef; Ebeltoft, Nini.
"Det grenseløse klasserommet?" IKT, klsseledelse og undervisning.. Dagens næringsliv [Newspaper] 1998-01-12
UiO Untitled
 
1997
28 Ebeltoft, Nini.
Overalt og ingen steder. Samhandling i et globalt datanett for barn og ungdom. : Pedagogisk Forskningsinstitutt (PFI) 1997 184 p.
UiO Untitled
 
29 Rakkenes, Øystein; Ebeltoft, Nini.
Kommunikasjonsteknologi og undervisning NRK P2.. Norsk rikskringkasting (NRK, P2) [Radio] 1997-05-20
UiO Untitled
 
1995
30 Ebeltoft, Nini.
Fjernundervisning i Norge. En historisk analyse. Mellomfagsoppgave, antatt og publisert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Unipub forlag 1995 70 p.
UiO Untitled
 
31 Sønneland, Håkon; Ebeltoft, Nini.
”Om elektronisk post”. Romerikes Blad. [Newspaper] 1995-11-01
UiO Untitled