Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 133 << Previous 1 2 3    Next >>

2017
1 Løvlie, Lars.
En læreplan for det post-nasjonale Norge? En læreplan for det post-nasjonale Norge?. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
2 Løvlie, Lars.
Om pedagogikken, barnet og fiksjonen som virkelighet. Fagsamling Institutt for Pedagogikk; 2017-06-20
UiO Untitled
 
3 Løvlie, Lars.
The Test of Practice - An Essay. Education Sciences 2017
UiO Untitled
 
2016
4 Kant, Immanuel; Løvlie, Lars.
Om pedagogikk. Oslo: Thorleif Dahls Kulturbibliotek 2016 (ISBN 978-82-03-36083-1) 147 p.
UiO Untitled
 
5 Løvlie, Lars.
Instrumentalismen og politisering av skolen. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. p. 343-354
UiO Untitled
 
6 Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Løvlie, Lars.
Fremtidens skole. Leder. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volume 2.(3)
NTNU UiO Untitled
 
2015
7 Løvlie, Lars.
Det uforutsettes pedagogikk. I: Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017687. p. 267-272
UiO Untitled
 
8 Løvlie, Lars.
Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2015 ;Volume 1. p. 1-11-
UiO Untitled
 
9 Løvlie, Lars.
John Dewey, Phenomenology, and the Reconstruction of Democracy.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2015 ;Volume 1. p. 1-13
UiO Untitled
 
10 Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Løvlie, Lars.
Leder (9. april 2015). Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2015
NTNU UiO Untitled
 
2014
11 Løvlie, Lars.
Kant och den "transcendentala" iden inom pedagogiken. I: Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker. Huddinge: Södertörns högskola 2014 ISBN 9789186069926. p. 83-112
UiO Untitled
 
12 Løvlie, Lars.
The Freedom of Paradox. I: Leaders in Philosophy of Education, Intellectual Self-Portraits (Second Series). Sense Publishers 2014 ISBN 978-94-6209-756-8. p. 175-196
UiO Untitled
 
2013
13 Bostad, Inga; Løvlie, Lars.
Deliberative democracy and moral disturbance. I: Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility. Council of Europe Publishing 2013 ISBN 978-92-871-7537-3. p. 89109-
UiO Untitled
 
14 Bostad, Inga; Løvlie, Lars.
Education after 22nd july 2012. I: Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0193-1. p. 53-77
UiO Untitled
 
15 Løvlie, Lars.
Danning til demokrati. I: Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218. p. 252-264
UiO Untitled
 
16 Løvlie, Lars.
Kampen om barndommen. I: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1281-1. p. 15-27
UiO Untitled
 
17 Løvlie, Lars.
Rousseau i våre hjerter. Studier i Pædagogisk Filosofi 2013 ;Volume 2.(1) p. 1-20
UiO Untitled
 
18 Løvlie, Lars.
Verktøyskolen. Unge Pædagoger 2013 ;Volume 74.(3) p. 71-83
UiO Untitled
 
19 Løvlie, Lars.
Verktøyskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volume 97.(3) p. 185-199
UiO Untitled
 
2012
20 Løvlie, Lars.
Kant's Invitation to Educational Thinking. I: Kant and Education. Interpretations and Commentary. Routledge 2012 ISBN 9780415889803. p. 107-123
UiO Untitled
 
21 Steinsholt, Kjetil; Løvlie, Lars.
Pædagogiske grundsyn. I: Pedagogik Til Tiden. Grundbog i pædagogik til lærerfaget. Klim 2012 ISBN 978-87-7129-116-2. p. 19-37
NTNU UiO Untitled
 
2011
22 Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars.
Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk. I: Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1077-0. p. 9-17
UiO Untitled
 
23 Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars.
Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1077-0) 238 p.
UiO Untitled
 
24 Løvlie, Lars.
Dannelse og profesjonell tenkning. I: Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 978-82-8265-027-4. p. 735-753
UiO Untitled
 
25 Løvlie, Lars.
Høyre får hjelp fra forskerne .... Bedre Skole 2011 (4) p. -
UiO Untitled
 
26 Løvlie, Lars.
Kritisk teori og pedagogikk - 1970-årene i bakspeilet. I: Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1 2011 ISBN 978-82-9273-569-5. p. 17-30
UiO Untitled
 
27 Løvlie, Lars.
Når reglene kommer til kort. I: Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-306-5. p. 51-70
UiO Untitled
 
28 Løvlie, Lars.
Pedagoger i alle land, foren dere!. Første steg 2011 (3) p. -
UiO Untitled
 
2009
29 Løvlie, Lars.
Dannelse og profesjon. Universitetet i Oslo: Dannelsesutvalget 2009 11 p.
UiO Untitled
 
30 Løvlie, Lars.
Dropp dannelsespratet? Aftenposten 23.02.2009. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
31 Løvlie, Lars.
Kommentar til Jan Inge Sørbø. Dag & Tid 21.08.2009. Dag og Tid 2009
UiO Untitled
 
32 Løvlie, Lars.
Kritisk pedagogikk - 1970-årene i bakspeilet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2009 ;Volume 93.(6) p. 488-495
UiO Untitled
 
2008
33 Kant, Immanuel; Løvlie, Lars.
Om pedagogik. Daidalos 2008 (ISBN 9789171732644) 83 p.
UiO Untitled
 
34 Løvlie, Lars.
Deliberative democracy and civic education. I: Why do we educate? Renewing the conversation. Blackwell Publishing 2008 ISBN 978-1-4051-9217-0.
UiO Untitled
 
35 Løvlie, Lars.
Efterskrift. I: Om pedagogik. Daidalos 2008 ISBN 9789171732644. p. 69-83
UiO Untitled
 
36 Løvlie, Lars.
Kampen om individet. Bedre Skole 2008 (4) p. 66-68
UiO Untitled
 
2007
37 Løvlie, Lars.
Does Paradox Count in Education?. Utbildning och Demokrati 2007 ;Volume 16.(3) p. 9-24
UiO Untitled
 
38 Løvlie, Lars.
Educating for Deliberative Democracy. I: Education in the Era of Globalisation. Springer Publishing Company 2007 ISBN 978-1-4020-5944-5. p. 123-146
UiO Untitled
 
39 Løvlie, Lars.
Is There Any Body in Cyberspace. I: Internet - Bildung - Gemeinschaft. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2007 ISBN 978-3-8100-3161-7. p. 31-44
UiO Untitled
 
40 Løvlie, Lars.
Takt, humanitet och demokrati. I: Erfarenheter av pragmatism. Studentlitteratur AB 2007 ISBN 978-91-44-02921-4. p. 77-103
UiO Untitled
 
41 Løvlie, Lars.
Teknokulturell bildning. I: Bildningens förvandlingar. Daidalos 2007 ISBN 978-91-7173-254-5. p. 153-185
UiO Untitled
 
42 Løvlie, Lars.
The pedagogy of place. Nordisk Pedagogik 2007 ;Volume 27.(1) p. 32-37
UiO Untitled
 
43 Løvlie, Lars.
Utbildning for deliberativt demokrati. I: Utbildning som kommunikation. Deliberative samtal som möjlighet. Daidalos 2007 ISBN 978-91-7173-249-1. p. 273-308
UiO Untitled
 
2006
44 Løvlie, Lars.
A Poetics of Ethics. Research course in phenomenological approaches to moral philosophy and education; 2006-06-06 - 2006-06-08
UiO Untitled
 
45 Løvlie, Lars.
Keynote: The Pedagogy of Place. NERA/NFPF Annual Conference; 2006-03-07 - 2006-03-11
UiO Untitled
 
46 Løvlie, Lars.
Praktisk teori - eller historien om teori-praksisproblemets død. Pædagogiklærerforeningens konference; 2006-03-30 - 2006-03-31
UiO Untitled
 
47 Løvlie, Lars.
The Poetics of Ethics. Moving bodies - menneske i bevegelse 2006 ;Volume 4. p. 58-74
UiO Untitled
 
2005
48 Løvlie, Lars.
Digital dannelse. Workshop digital dannelse; 2005-04-20
UiO Untitled
 
49 Løvlie, Lars.
Hva dreier pedagogikk seg om?. Lunsjseminar Utdanningsforbundet; 2005-12-02
UiO Untitled
 
50 Løvlie, Lars.
Ideologi og læreplan. Pædagogikklærerforeningens årskongress, 7. april 2005; 2005-04-07 - 2005-04-08
UiO Untitled
 
    Show next list