Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 64 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Sæther, Bjørnar; Hagen, Erik; Andersen, Bjørn Terje.
Cross-border Functional Regions and Innovation: Cases from Inner Scandinavia Regions. I: Territorial Cohesion. The Urban Dimension. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-03386-6. p. 91-110
UiO Untitled
 
2 Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe.
Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-104-0)
HINN UiO Untitled
 
2018
3 Røe, Per Gunnar; Sæther, Bjørnar.
Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?. Workshop Shared Mobility; 2018-01-29 - 2018-01-30
UiO Untitled
 
4 Sæther, Bjørnar.
Conceptualizing the materiality of path dependence in resource based industries. Association of American Geographers Annual Conference; 2018-04-10 - 2018-04-14
UiO Untitled
 
5 Sæther, Bjørnar.
Materiality and the Greening of Economic Geography. Bioeconomy days at University of Eastern Finland; 2018-10-22 - 2018-10-23
UiO Untitled
 
6 Sæther, Bjørnar; Manniche, Jesper.
Introduction: Emerging Nordic food approaches. I: Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development.. Routledge 2018 ISBN 9781138493230. p. -
UiO Untitled
 
7 Sæther, Bjørnar; Manniche, Jesper.
Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development.. Routledge 2018 (ISBN 9781138493230) 120 p.
UiO Untitled
 
8 Sæther, Bjørnar; Merok, Eivind.
Leiligheter som karbonlagre: Nye muligheter for tremekanisk industri. I: Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02876-7. p. 99-112
HINN Untitled
 
2017
9 Haugum, Margrete Hembre; Sæther, Bjørnar; Sand, Roald; Lerfald, Merethe.
Voksenagronom. Utredning av en nasjonal modell. TFoU-rapport 2017:03. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-252-0)
HINN TFoU Untitled
 
10 Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar; Haugset, Anne Sigrid; Myhr, Arnhild.
Foreløpige erfaringer fra forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk. : Østlandsforskning 2017 52 p.
NORD HINN NTNU UiO Untitled
 
11 Manniche, Jesper; Sæther, Bjørnar.
Emerging Nordic Food approaches. European Planning Studies 2017 ;Volume 25.(7) p. 1101-1110
UiO Untitled
 
12 Sæther, Bjørnar.
Økonomisk globalisering. I: Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202547752. p. 73-84
UiO Untitled
 
13 Sæther, Bjørnar.
Økonomisk ulikhet og geografi. I: Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202547752. p. 85-94
UiO Untitled
 
2016
14 Alnes, Per Kristian; Sæther, Bjørnar.
Innovasjoner i trelastindustrien. Behov for vektlegging av produktinnovasjon. I: Innovasjon i fragmenterte næringer. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-254-6. p. 204-220
HINN UiO Untitled
 
15 Sæther, Bjørnar.
Renewal or continued marginalization of the forest based industries? An evolutionary perspective based on the case of Eastern Norway. Association of American Geographers Annual conference; 2016-04-01 - 2016-04-05
UiO Untitled
 
16 Sæther, Bjørnar.
The rise, fall and possible renewal of the forest industries in Eastern Norway. Regional innovation policy conference; 2016-11-03 - 2016-11-04
UiO Untitled
 
2015
17 Isaksen, Arne; Sæther, Bjørnar; Jones, Michael; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 69, No. 2, May 2015, Special Issue: Innovation in Small Regions. Routledge 2015 ;Volume 69.56 p. Norsk Geografisk Tidsskrift(2)
NTNU UIA UiO Untitled
 
18 Sæther, Bjørnar.
Microfirms in peripheral areas: How can evolutionary economic geography contribute in studies of diversification? A case study from Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volume 69.(2) p. 112-120
UiO Untitled
 
19 Sæther, Bjørnar; Isaksen, Arne.
Guest editorial: Innovation in small regions. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volume 69.(2) p. 65-66
UIA UiO Untitled
 
2014
20 Stokke, Mona Helene; Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre; Lerfald, Merethe; Skålholt, Asgeir.
Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 ØF-rapport(2014/05)
NIFU TFoU HINN UiO Untitled
 
21 Sæther, Bjørnar.
Socio-economic unity in the evolution of an agricultural cluster. European Planning Studies 2014 ;Volume 22.(12) p. 2605-2619
UiO Untitled
 
2013
22 Sæther, Bjørnar.
Why is evolutionary economic geography a fruitful approach in researching micro firms in peripheral areas?. Annual conference; 2013-04-08 - 2013-04-12
UiO Untitled
 
2012
23 Sæther, Bjørnar; Gjefsen, Torger.
Regionale utviklingsstrategier innen jordbrukssektoren. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. p. 169-196
HINN NIBIO Untitled
 
24 Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre.
Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. p. 9-21
TFoU UiO Untitled
 
25 Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre.
Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2753-6) 215 p.
HINN TFoU Untitled
 
26 Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe; Stokke, Mona Helene.
Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7356-713-0) 80 p. ØF-rapport(15/2012)
HINN UiO Untitled
 
2011
27 Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne; Sæther, Bjørnar.
Statlige grep ga velstand. Dagens næringsliv 2011
NTNU UIA UiO Untitled
 
28 Sæther, Bjørnar; Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn.
Innovation by co-evolution in natural resource industries: The Norwegian experience. Geoforum 2011 ;Volume 42.(3) p. 373-381
NTNU UIA UiO Untitled
 
2010
29 Sæther, Bjørnar.
Agricultural extension services and rural innovation in inner Scandinavia. Norsk Geografisk Tidsskrift 2010 ;Volume 64.(1) p. 1-8
HINN UiO Untitled
 
30 Sæther, Bjørnar.
Deltakelse og forskerens rolle i utvikling av et bedriftsnettverk. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. p. 205-218
HINN UiO Untitled
 
2009
31 Sæther, Bjørnar; Bråtå, Hans Olav; Lerfald, Merethe.
Innovasjon innen landbruksbasert næringsmiddelproduksjon i Innlandet. I: Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag 2009 ISBN 978-82-7518-165-5. p. 273-300
UiO Untitled
 
2008
32 Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne.
Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0801-2) 337 p.
UiO Untitled
 
33 Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne.
Regional innovasjon - en introduksjon. I: Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0801-2. p. 13-16
UiO Untitled
 
34 Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn; Sæther, Bjørnar.
Innovasjoner i norske næringer. Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 9788245008012) 337 p.
NTNU UIA UiO Untitled
 
35 Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn; Sæther, Bjørnar.
Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst. I: Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget 2008 p. 313-334
NTNU UIA UiO Untitled
 
36 Sæther, Bjørnar.
Landbruksbasert næringsmiddelindustri - distriktsnæring under press. I: Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0801-2. p. 143-159
UiO Untitled
 
37 Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne.
Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst. I: Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0801-2. p. 313-334
UiO Untitled
 
2007
38 Sæther, Bjørnar.
From Researching Regions at a Distance to Participatory Network Building: Integrating Action Research and Economic Geography. Systemic Practice and Action Research 2007 ;Volume 20.(2) p. -
UiO Untitled
 
39 Sæther, Bjørnar.
Næringsmiddelindustri og matregioner i Indre Skandinavia. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2007 (ISBN 978-82-7071-690-6) 33 p. NIBR Working Paper(103)
UiO Untitled
 
2006
40 Sæther, Bjørnar.
Action research and economic geography. Anglo-Norwegian seminar and action rresearch and work life studies; 2006-09-01 - 2006-09-02
UiO Untitled
 
41 Sæther, Bjørnar.
Kompetanseheving i verdijeden til småskala matproduksjon i Innlandet. Arbeidseminar i prosjektet Distribusjon Innlandet; 2006-09-12 - 2006-09-12
UiO Untitled
 
42 Sæther, Bjørnar.
Kompetanseheving innen landbruksbasert næringsutvikling. Fagdag for lærer i naturbruk ved videregående skoler i Oppland; 2006-12-15 - 2006-12-15
UiO Untitled
 
43 Sæther, Bjørnar.
Regional support systems for agricultural diversification. Association of American Geographers Annual Conference Chicago March 2006; 2006-03-06 - 2006-03-11
UiO Untitled
 
44 Sæther, Bjørnar; Støen, Åse Lund.
Kompetanseheving i verdikjeden til småskala mat i Innlandet. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2006 (ISBN 82-7071-651-0) 20 p.
UiO Untitled
 
2005
45 Sæther, Bjørnar.
Economic geography as action research?. Nordic conference in Human Geography; 2005-05-10 - 2005-05-14
UiO Untitled
 
46 Sæther, Bjørnar.
Economic geography as participatory action research?. Regional studies annual conference; 2005-05-20 - 2005-05-25
UiO Untitled
 
2004
47 Sæther, Bjørnar.
A small ICT cluster in and old industrial town - a Norwegian case. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 2004 (38)
UiO Untitled
 
48 Sæther, Bjørnar.
Comparing the Forest Regimes in the Conifer North. I: Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization. Ashgate 2004 ISBN 075464197X. p. 255-284
UiO Untitled
 
49 Sæther, Bjørnar.
From National to Global Agenda: The Expansion of Norske Skog 1962-2002. I: Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization. Ashgate 2004 ISBN 075464197X. p. 179-204
UiO Untitled
 
50 Sæther, Bjørnar.
Introduction: Northern Forest Regimes and the Challenge og Internationalization. I: Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization. Ashgate 2004 ISBN 075464197X. p. 3-32
UiO Untitled
 
    Show next list