Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-14 of 14

2018
1 Hansen, Turid Løyte.
Pedagogikk - mellom fag og politikk. I: Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202572549. p. 199-214
UiO Untitled
 
2016
2 Hansen, Turid Løyte.
Om lærerne - og den norske kultur- og samfunnsutviklingen.. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. p. 263-272
UiO Untitled
 
2013
3 Hansen, Turid Løyte.
Johann Gottfried Herder. Danning til autentisitet.. I: Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218. p. 171-184
UiO Untitled
 
4 Hansen, Turid Løyte.
Johann Gottfried Herder: Danning til autentisitet. I: Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218.
UiO Untitled
 
2012
5 Hansen, Turid Løyte.
Kulturkampen om læreren. Pedagogisk Profil [Newspaper] 2012-05-01
UiO Untitled
 
6 Hansen, Turid Løyte.
Kulturkampen om lærerne som modernitetshistorie. Forum for profesjonshistorie; 2012-11-06
UiO Untitled
 
7 Hansen, Turid Løyte.
Velferdsstatens lærer. Profesjonsdanning mellom det politiske og det faglige. Forskningsseminar; 2012-05-08
UiO Untitled
 
2011
8 Hansen, Turid Løyte.
Folkets lærer i støpeskjeen. Et blikk på danningsdebatten i mellomkrigstidens lærerutdanning. Forskningsseminar; 2011-11-18
UiO Untitled
 
9 Hansen, Turid Løyte.
Mellom danning og profesjonalitet. I: Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1077-0. p. 151-178
UiO Untitled
 
2006
10 Hansen, Turid Løyte.
Three discourses of pedagogy. A historical approach to teacher education in Norway. Nordisk forskningskonferanse; 2006-03-06 - 2006-03-08
UiO Untitled
 
1998
11 Hansen, Turid Løyte.
Teachers are their own best means of education? An inquiry into the contribution of virtue-ethics for professionals in education. Høgskolen i Stavanger, Avd. for lærerutdanning: Turid Løyte Hansen 1998 14 p.
UIS Untitled
 
1997
12 Hansen, Turid Løyte.
Autonomi og empati. : HiS, Avd. for lærerutd. 1997 12 p.
UIS Untitled
 
13 Hansen, Turid Løyte.
The teacher - role and person in practical reasoning. An ethical perspective. : HiS, Avd. for lærerutd. 1997 12 p.
UIS Untitled
 
1995
14 Hansen, Turid Løyte; hansen, turid løyte.
Autonomi som etisk grunnbegrep. Om etisk subjektivitet i møte med den postmoderne utfordring. : Pedagogisk forskningsinst., UiO 1995 99 p.
UIS Untitled