Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 280 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2019
1 Rian, Øystein.
Andsagnarliga kollveltingin. Trúbótarliga einstevningin sum einsháttadi Danmark og Noreg, men kortini gjørdi londini ólikari enn fyrr. Tórshavn: Felagid Vardin 2019 (ISBN 978-99918-3-636-2) 183 p.
UiO Untitled
 
2 Rian, Øystein.
Trubotin - ein vanlukka fyri Noregs riki - men brellbiti fyri danska kongin. Hoyvik: Stidin 2019 (ISBN 978-99918-42-86-8) 88 p.
UiO Untitled
 
2018
3 Rian, Øystein.
De danske stattholderne i Norge 1572-1814. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. p. 397-419
UiO Untitled
 
4 Rian, Øystein.
Debes sette Færøyane på kartet. Sokneprest Lucas Debes gjorde Færøyane ei stor teneste med boka om øyriket.. Dag og Tid 2018 ;Volume 57.(3) p. 36-36
UiO Untitled
 
5 Rian, Øystein.
Den paradoksale reformasjonen. Ensrettingen som uniformerte Danmark og Norge, men likevel gjorde de to landene mer ulike.. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volume 7.(3) p. 177-187
UiO Untitled
 
6 Rian, Øystein.
Den store nordiske krig i et historisk perspektiv.. I: Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721. 300 år etter Carl XIIs fall. : Forsvarsmuseet 2018 ISBN 978-82-91218-69-4. p. 11-35
UiO Untitled
 
7 Rian, Øystein.
Ensrettingen i det norske samfunnet som følge av reformasjon og dansketid.. I: Reformasjonen i 500 år. Rapport fra konferanse i Tønsberg 2.-3. november 2017.. Tønsberg: Universitetet i Sørøst-Norge 2018 ISBN 978-82-7860-333-8. p. 88-95
UiO Untitled
 
8 Rian, Øystein.
Gjøkungen i forsvarsredet?. Klassekampen 2018 ;Volume 50.(138) p. 12-13
UiO Untitled
 
9 Rian, Øystein.
Jørgen Haave: Familien Ibsen. Trondheim: Museumsforlaget, 2017. 352 pp.. Ibsen Studies 2018 ;Volume 18.(2) p. 208-212
UiO Untitled
 
10 Rian, Øystein.
Odd Lovolls erindringer.. Historikeren 2018 (3) p. 41-43
UiO Untitled
 
11 Rian, Øystein.
Tilbake til lydriketiden. Klassekampen 2018 ;Volume 50.(121) p. 14-15
UiO Untitled
 
12 Rian, Øystein.
Tozsamosc narodowa i nacjonalizm w Norwegii. Podroz w czasie (National identity and Nationalism in Norway. Time Travel).. Przeglad Humanistyczny 2018 ;Volume 62.(2) p. 13-27
UiO Untitled
 
2017
13 Rian, Øystein.
Den store nordiske krig - utvikling og bruk av militærmakten I Norge. I: Den store nordiske krig 1700-1721. Oslo: Forsvarsmuseet 2017 ISBN 978-82-91218-68-7. p. 151-162
UiO Untitled
 
14 Rian, Øystein.
Eneveldets ordmakt satt i system gjennom mange generasjoner. I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. p. 51-85
UiO Untitled
 
15 Rian, Øystein.
Kronen, adelen og verkspatronene. Jernverkseentreprenørene i Bratsberg len/amt 1540-1700.. Fortuna : Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene 2017 ;Volume 6. p. 6-15
UiO Untitled
 
16 Rian, Øystein.
Krystyna Szelagowska: We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th Century), translated into English by Magdalena Junkieles, Institute for Research of European Cultural Heritage, Bialystok 2016, 371 s.. Historisk Tidsskrift (Danmark) 2017 ;Volume 117.(1) p. 277-284
UiO Untitled
 
17 Rian, Øystein.
Reformasjonen i Danmark-Norge 1500-1700: maktpolitikk og sensur. I: Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7965-347-9. p. 19-43
UiO Untitled
 
18 Rian, Øystein.
Reformasjonen i Norge - revolusjonen ovenfra og utenfra. Fortid 2017 ;Volume 14.(1) p. 18-26
UiO Untitled
 
19 Rian, Øystein.
Reformasjonen som katastrofe i norgeshistorien. I: Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 9788230402146. p. 19-42
UiO Untitled
 
2016
20 Dørum, Knut; Koskinen, Ulla; Rian, Øystein; Hallenberg, Mats; Katajala, Kimmo; Holm, Johan; Miettinen, Tiina.
Resisting, Cooperating and Fighting. I: Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-3-319-40687-9. p. 261-274
UIA UiO Untitled
 
21 Rian, Øystein.
Centre and periphery. I: The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870. Cambridge University Press 2016 ISBN 978-0-521-47300-2. p. 392-415
UiO Untitled
 
22 Rian, Øystein.
De dansk-norske kongene.. I: Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press 2016 ISBN 978-87-12-05302-6. p. 32-41
UiO Untitled
 
23 Rian, Øystein.
Den dansk-norske flåtens betydning før 1814.. I: Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013. Oslo: Forsvarsmuseet 2016 ISBN 978-82-91218-67-0. p. 76-87
UiO Untitled
 
24 Rian, Øystein.
En driftig mann i arbeid og rus - Ole Blom: Dagbøker og brev 1809-1846.. Telemark historie 2016 ;Volume 37. p. 162-171
UiO Untitled
 
25 Rian, Øystein.
What kind of interaction was there between Norwegian peasants and Danish authorities in the period between the Nordic Seven Years' War (1563-1570) and the 1640s?. I: Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-3-319-40687-9. p. 111-144
UiO Untitled
 
2015
26 Rian, Øystein.
Embetsstyret I Norge før og etter 1814.. I: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag 2015 ISBN 978-82-7128-806-8. p. 25-32
UiO Untitled
 
27 Rian, Øystein.
Geir Pollen, Armfeldts arme: historien om en katastrofe.. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2015 ;Volume 12. p. 282-283
UiO Untitled
 
28 Rian, Øystein.
Historikeren Ludvig Holberg. Redigert av Jørgen Magnus Sejersted og Sebastian Olden Jørgensen. Scandinavian Academic Press, 2014.. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning 2015 ;Volume 81.(2) p. 150-152
UiO Untitled
 
29 Rian, Øystein.
Minnetale over Kåre Lunden.. I: Det norske videnskaps-akademi: Årbok 2014. Oslo: Det norske videnskaps-akademi 2015 ISBN 978-82-7099-822-7. p. 77-81
UiO Untitled
 
30 Rian, Øystein.
Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814.. I: Filologi og sensur. Novus Forlag 2015 ISBN 9788270998289. p. 69-85
UiO Untitled
 
2014
31 Rian, Øystein.
Begreper om Danmark-Norge og 1814 med mer. UD-posten 2014 ;Volume 29.(4) p. 28-29
UiO Untitled
 
32 Rian, Øystein.
Bøndene og 1814. AGRI ANALYSE 2014 (8) p. 11-15
UiO Untitled
 
33 Rian, Øystein.
Det norske embetsaristokratiet. I: Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-3210-334-8. p. 111-125
UiO Untitled
 
34 Rian, Øystein.
En påkrevd historietime. Et nytt Stor-Norden vil ikke være fredelig og harmonisk. Klassekampen 2014 ;Volume 46.(265) p. 40-41
UiO Untitled
 
35 Rian, Øystein.
Fenomenet Kåre Lunden. Klassekampen 2014 ;Volume 46.(34) p. 12-13
UiO Untitled
 
36 Rian, Øystein.
Gammelt og nytt i strid og samvirke. Telemark 1500-1814. I: Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1407-5. p. 241-303
UiO Untitled
 
37 Rian, Øystein.
Hvorfor var det ikke nordmennene som forlot Fredrik 6.?. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014 ;Volume 93.(1) p. 9-33
UiO Untitled
 
38 Rian, Øystein.
Ikke så fjernt styre. Svar til Finn Erhard Johannessen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014 ;Volume 93.(4) p. 629-632
UiO Untitled
 
39 Rian, Øystein.
Landet imellom. I: Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1407-5. p. 13-19
UiO Untitled
 
40 Rian, Øystein.
Norge i det nordiske perspektivet. Foredrag på seminaret "1814 i internasjonalt perspektiv" i Det norske Videnskaps-Akademi 24. januar 2014. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2014 (2) p. 121-130
UiO Untitled
 
41 Rian, Øystein.
Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02332-8) 713 p.
UiO Untitled
 
42 Rian, Øystein.
Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1407-5) 385 p.
UiO Untitled
 
43 Rian, Øystein.
Vår historie med Russland. Klassekampen 2014 ;Volume 46.(247) p. 28-29
UiO Untitled
 
2013
44 Rian, Øystein.
Den dansk-norske flåten. Norges Forsvar 2013 (6) p. 12-19
UiO Untitled
 
45 Rian, Øystein.
Do Structures explain it all? Patronage and entrepreneural Approaches to Nordic History. Agency and State Building in the 16th and 17th centuries.; 2013-11-13 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
46 Rian, Øystein.
Gjettverk. Lokalhistorisk magasin 2013 (4) p. 10-11
UiO Untitled
 
47 Rian, Øystein.
Historie i tvangstrøye. Kongemakt og historieformidling i Danmark-Norge 1536-1814. Historisk Tidsskrift (Norge) 2013 ;Volume 92.(1) p. 63-90
UiO Untitled
 
48 Rian, Øystein.
Historisk dobbeltspill. Klassekampen 2013 p. -
UiO Untitled
 
49 Rian, Øystein.
History in a straitjacket: Royal power and the dissemination of history in Denmark-Norway 1536-1814. Historisk Tidsskrift (Norge) 2013 ;Volume 92.(1) p. 63-+
UiO Untitled
 
50 Rian, Øystein.
Kåre Lunden (1930-2013). Arbeiderhistorie 2013 p. 231-233
UiO Untitled
 
    Show next list