Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 498 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next >>

2021
1 Aaberge, Rolf; Moene, Karl Ove (Kalle).
Innlegg i ulikhetsdebatten: Fag møter ideologi. Dagens næringsliv 2021
SSB UiO Untitled
 
2 Aaberge, Rolf; Moene, Karl Ove (Kalle).
Innlegg om ulikhet: Verdien av velferdstjenestene oppveier ikke forskjellene som skriver seg fra kapital- og boligmarkedene. Dagens næringsliv 2021
SSB UiO Untitled
 
3 Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle).
Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2021 44 p. IZA Discussion Papers(14063)
ISF NTNU UiO Untitled
 
4 Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West.
Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I: Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press 2021 ISBN 019754570X. p. 219-246
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
5 Moene, Karl Ove (Kalle).
Anger and Riots as Collective Bargaining. Inquiry (Oslo) 2021
UiO Untitled
 
6 Moene, Karl Ove (Kalle).
Både i Norge og i USA. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
7 Moene, Karl Ove (Kalle).
Det sosialdemokratiske århundret er over. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
8 Moene, Karl Ove (Kalle).
Få gir slipp på sin ideologi. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
9 Moene, Karl Ove (Kalle).
Gjestearbeidere er gisler i Qatar og andre udemokratiske land. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
10 Moene, Karl Ove (Kalle).
Monopol kan gi økt konkurranse. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
11 Moene, Karl Ove (Kalle).
Når kuren dreper flere enn den redder. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
12 Moene, Karl Ove (Kalle).
Når profitt settes høyere enn liv. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
13 Moene, Karl Ove (Kalle).
Vi vet ennå ikke hvem Europas siste diktator kan bli. Dagens næringsliv 2021
UiO Untitled
 
2020
14 Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle).
Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. : IZA – Institute of Labor Economics 2020 47 p. IZA Discussion Papers(13259)
NTNU UiO Untitled
 
15 Davies, Rob; Mehlum, Halvor; Moene, Karl Ove (Kalle); Torvik, Ragnar.
How the Zimbabweans pay for the war against covid-19. EDI COVID-19 ESSAY SERIES 2020
BI UiO Untitled
 
16 Grimalda, Gianluca; Trannoy, Alain; Filgueira, Fernandro; Moene, Karl Ove (Kalle).
Egalitarian redistribution in the era of hyper-globalization. Review of social economy 2020 ;Volume 78.(2) p. 151-184
UiO Untitled
 
17 Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle); Vandewalle, Lore.
The political competition over life and death evidence from infant mortality in India. Genève: Geneva, Graduate Institute of International and Development Studies, International Economics Department 2020 60 p. raduate Institute of International and Development Studies Working Paper(10/2020)
UiO Untitled
 
18 Moene, Karl Ove (Kalle).
Arbeiderkapitalister – Økonomien kan fungere bedre når de ansatte eier og styrer sin egen virksomhet. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
19 Moene, Karl Ove (Kalle).
Innlegg: Ingen sektor har forrang. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
20 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kommentar: Økonomien – ikke Joe Biden – er Trumps motstander. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
21 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kronikk: Det avgjørende skillet går ikke mellom offentlig og privat. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
22 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kronikk: Hva ville Adam Smith sagt?. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
23 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kronikk: Likhet som skjebne?. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
24 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kronikk: Privat sektor er ikke produktiv fordi den er privat. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
25 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kronikk: Rasisme er en fordom. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
26 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kronikk: Store forhåpninger ble til enorme skuffelser. Dagens næringsliv 2020
UiO Untitled
 
27 Moene, Karl Ove (Kalle).
Ulikhetenes likevekt – merknader til Thomas Pikettys Capital and Ideology. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volume 61.(4) p. 403-407
UiO Untitled
 
2019
28 Moene, Karl Ove (Kalle).
Konkurranse på liv og død. Dagens næringsliv 2019 p. 3-3
UiO Untitled
 
29 Moene, Karl Ove (Kalle); Søreide, Tina.
Combating Corruption: Investigative Journalists on the Frontlines. I: Making Transparency Possible: an interdisciplinary dialogue. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59532-6. p. 109-135
NHH UiO Untitled
 
2018
30 Lind, Jo Thori; Moene, Karl Ove (Kalle).
Trumps økonomirådgivere advarer mot nordisk «sosialisme». Rapporten er misvisende og polemisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
31 Lind, Jo Thori; Moene, Karl Ove (Kalle); Aaberge, Rolf.
The inequality of equal mating. LIS/LWS Users Conference; 2018-05-03 - 2018-05-04
UiO Untitled
 
32 Moene, Karl Ove.
Tragedien Zimbabwe. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
33 Moene, Karl Ove (Kalle).
Boligmarkedet. Kåkånomics; 2018-10-17 - 2018-10-20
UiO Untitled
 
34 Moene, Karl Ove (Kalle).
Equinors bortforklaringer. Dagens næringsliv 2018 p. 30-30
UiO Untitled
 
35 Moene, Karl Ove (Kalle).
Farlig frustrasjon. Dagens næringsliv 2018 p. 2-2
UiO Untitled
 
36 Moene, Karl Ove (Kalle).
Fattigdommens forbannelse. Dagens næringsliv 2018 p. 3-3
UiO Untitled
 
37 Moene, Karl Ove (Kalle).
Hvem skal arve verden?. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
38 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kalle Moene: «Jeg lurer på hvordan toppledere kan få seg til å tro på de pene ordene og vakre bildene på selskapenes hjemmesider». Dagens næringsliv 2018 p. 34-34
UiO Untitled
 
39 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kan kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kombineres?. Årsmøte, Det Norske Videnskaps-Akademi; 2018-05-03 - 2018-05-03
UiO Untitled
 
40 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kanskje vi skal prise oss lykkelige over at økonomer ikke klarer å forutsi finansielle kriser, skriver Kalle Moene.. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
41 Moene, Karl Ove (Kalle).
Kapitalismens dynamikk. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
42 Moene, Karl Ove (Kalle).
Mer kritisk årvåkenhet. Dagens næringsliv 2018
UiO Untitled
 
43 Moene, Karl Ove (Kalle).
Midtøsten har størst ulikhet. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
44 Moene, Karl Ove (Kalle).
Misforstått bærekraft. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
45 Moene, Karl Ove (Kalle).
Norden. Kåkånomics; 2018-10-17 - 2018-10-20
UiO Untitled
 
46 Moene, Karl Ove (Kalle).
Nye advarsler – nye muligheter?. Dagens næringsliv 2018 p. 3-3
UiO Untitled
 
47 Moene, Karl Ove (Kalle).
Olje, utvikling og ansvar. Dagens næringsliv 2018 p. 3-3
UiO Untitled
 
48 Moene, Karl Ove (Kalle).
Overflødige kapitalister. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
49 Moene, Karl Ove (Kalle).
Profitabel bærekraft. Dagens næringsliv 2018 p. 4-4
UiO Untitled
 
50 Moene, Karl Ove (Kalle).
Ulikhet. Kåkånomics; 2018-10-17 - 2018-10-20
UiO Untitled
 
    Show next list