Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 144 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Keilman, Nico.
Modelling education and climate change. Nature Sustainability 2020 p. -
UiO Untitled
 
2019
2 Bengtsson, Tommy; Keilman, Nico.
Old and New Perspectives on Mortality Forecasting. Springer Nature 2019 (ISBN 978-3-030-05074-0) 350 p. Demographic Research Monographs(16)
UiO Untitled
 
3 Bengtsson, Tommy; Keilman, Nico; Alho, Juha; Christensen, Kaare; Palmer, Edward; Vaupel, James W..
Introduction. I: Old and New Perspectives on Mortality Forecasting. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-05074-0. p. 1-19
UiO Untitled
 
4 Borgan, Ørnulf; Keilman, Nico.
Do Japanese and Italian Women Live Longer than Women in Scandinavia?. European Journal of Population 2019 ;Volume 35.(1) p. 87-99
UiO Untitled
 
5 Keilman, Nico.
Erroneous population forecasts. I: Old and New Perspectives on Mortality Forecasting. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-05074-0. p. 95-111
UiO Untitled
 
6 Keilman, Nico.
Family projection methods: A review. I: Analytical Family Demography. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-93227-9. p. 277-301
UiO Untitled
 
7 Keilman, Nico.
Mortality shifts and mortality compression in period and cohort life tables. Demographic Research 2019 ;Volume 41. p. 1147-1196
UiO Untitled
 
8 Keilman, Nico.
Probabilistic household and living arrangement forecasts. International Conference on Household and Living Arrangement Projections; 2019-05-09 - 2019-05-10
UiO Untitled
 
9 Keilman, Nico.
Probabilistic household and living arrangement forecasts. Lecture; 2019-05-20
UiO Untitled
 
2018
10 Keilman, Nico.
Eldrebølgen avlyst? Bedre termometer, men pasienten er fortsatt syk. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
11 Keilman, Nico.
Forventet levealder og komprimering av dødelighet: perioder og kohorter. Demografi-frokost 25. september 2018; 2018-09-25 - 2018-09-25
UiO Untitled
 
12 Keilman, Nico.
Increasing (but insufficient?) optimism about future life expectancy. N-IUSSP 2018
UiO Untitled
 
13 Keilman, Nico.
Morgendagens eldre: større sjanse for å bo med partner og mindre sjanse for å bo alene. Seminar; 2018-02-13 - 2018-02-13
UiO Untitled
 
14 Keilman, Nico.
Mortality shifts and mortality compression in period and cohort life tables. European Population Conference; 2018-06-06 - 2018-06-09
UiO Untitled
 
15 Keilman, Nico.
Psoriasispasientenes livsløp - påvirker behandling deres parforhold?. BestPractice Dermatologi 2018 ;Volume 9.(28) p. 18-19
UiO Untitled
 
16 Keilman, Nico.
Training Course on Demographic Analysis and Population Projections, Pristina, Kosovo, 4-7 December 2018. Training Course on Demographic Analysis and Population Projections; 2018-12-04 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
17 Keilman, Nico.
Økende optimisme om forventet levealder. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
18 Keilman, Nico; Pham, Quang Dinh; Syse, Astri.
Mortality shifts and mortality compression: The case of Norway, 1900-2060. Oslo: Statistics Norway 2018 22 p. Discussion papers(No. 884)
SSB UiO Untitled
 
19 Syse, Astri; Pham, Quang Dinh; Keilman, Nico.
Dødelighet og levealder. I: Befolkningsframskrivingene 2018: Modeller, forutsetninger og resultater. Oslo: Statistics Norway 2018 ISBN 978-82-537-9767-0. p. 57-86
SSB UiO Untitled
 
2017
20 Kastrati, Avni; Uka, Sanije; Sojeva, Arijeta; Keilman, Nico.
Kosovo Population Projection 2017-2061. Prishtina: Kosovo Agency of Statistics 2017 (ISBN 978-9951-22-420-8) 102 p.
UiO Untitled
 
21 Keilman, Nico.
Period and cohort life expectancy, mortality compression, and age at death distribution. 4th Human Mortality Database Symposium; 2017-05-22 - 2017-05-23
UiO Untitled
 
22 Keilman, Nico.
Population Projection in Kosovo, 2017-2061: Methodology and key findings. Conference on Population Projection in Kosovo, 2017-2061; 2017-12-14 - 2017-12-14
UiO Untitled
 
23 Keilman, Nico; Pham, Quang Dinh; Syse, Astri.
Mortality shifts and mortality compression in Norway 1900-2100: periods and cohorts. International Population Conference 2017; 2017-10-29 - 2017-11-04
SSB UiO Untitled
 
24 Linder, Dennis; Frigessi, Arnoldo; Piaserico, Stefano; Keilman, Nico.
Simulating the life course of psoriasis patients: the interplay between therapy intervention and marital status. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2017 ;Volume 32.(1) p. 62-67
UiO Untitled
 
2016
25 Bernhoft, Aksel; Albihn, Ann; Hessen, Dag Olav; Holmboe-Ottesen, Gerd; Keilman, Nico; Børresen, Trond; Haug, Ruth; Nicolaysen, Anna Marie; Andersen, Regine.
Hvordan skal vi sikre et landbruk som kan fø oss i framtiden?.
UiO NMBU VETINST Untitled
 
26 Keilman, Nico.
A combined Brass-random walk approach to probabilistic household forecasting: Denmark, Finland, and the Netherlands, 2011–2041. Journal of Population Research 2016 ;Volume 34.(1) p. 17-43
UiO Untitled
 
27 Keilman, Nico.
A two-sex model for first marriage. International Symposium on Forecasting; 2016-06-19 - 2016-06-22
UiO Untitled
 
28 Keilman, Nico.
Barnefamilier, fruktbarhetsnivå og samfunnsplanlegging. Møte Barnefamilieutvalget; 2016-08-22
UiO Untitled
 
29 Keilman, Nico.
Befolkning: Statistisk sentralbyrå bør endre praksis og publisere sannsynlighetsprognoser. Samfunnsøkonomen 2016 (3) p. 59-66
UiO Untitled
 
30 Keilman, Nico.
Fødsler og fruktbarhet i Norge. Oslo: Akademika AS 2016 8 p.
UiO Untitled
 
31 Keilman, Nico.
Household forecasting: Preservation of age patterns. International Journal of Forecasting 2016 ;Volume 32.(3) p. 726-735
UiO Untitled
 
32 Keilman, Nico.
Probabilistic demographic forecasts. Symposium in honour of Wolfgang Lutz; 2016-12-05 - 2016-12-07
UiO Untitled
 
33 Keilman, Nico.
Probabilistic household forecasts for Denmark, Finland, and the Netherlands 2011-2041: Combining the Brass relational method with a Random Walk model. Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections Geneva, 18- 20 April 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
UiO Untitled
 
34 Keilman, Nico.
Tar SSB høyde for den usikre demografiske utviklingen i framtiden?. SSBs Tirsdagsseminar; 2016-03-08
UiO Untitled
 
2015
35 Bijak, Jakub; Alberts, Isabel; Alho, Juha; Bryant, John; Buettner, Thomas; Falkingham, Jane; Forster, Jonathan; Gerland, Patrick; King, Thomas; Onorante, Luca; Keilman, Nico; O'Hagan, Anthony; Owens, Darragh; Raftery, Adrian E.; Ć evcikova, Hana; Smith, Peter.
Letter to the Editor: Probabilistic Population Forecasts for Informed Decision Making. Journal of Official Statistics 2015 ;Volume 31.(4) p. 537-544
UiO Untitled
 
36 Keilman, Nico.
Dimension reduction by Brass' Relational Model: Household Dynamics in Five European Countries. Statistics and Demography; 2015-09-09 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
37 Keilman, Nico.
Jordens befolkning, "antall munner å mette". Symposium Jordressurser og befolkningsvekst; 2015-10-23
UiO Untitled
 
38 Keilman, Nico.
Probabilistic household forecasts for five countries in Europe. : ingen 2015 29 p.
UiO Untitled
 
39 Keilman, Nico.
Stochastic household forecasts for Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Norway. MOPACT-WP2 meeting Tallinn, 27 April 2015; 2015-04-27 - 2015-04-27
UiO Untitled
 
40 Keilman, Nico.
Stochastic household forecasts for five countries in Europe.
UiO Untitled
 
2014
41 Keilman, Nico.
Dimension reduction of household parameter time series by the Brass logit model. MOPACT WP2 Progress Meeting; 2014-06-17 - 2014-06-17
UiO Untitled
 
42 Keilman, Nico.
Norway’s new public pension system: Is it robust against unexpected life expectancy developments?. European Population Conference; 2014-06-25 - 2014-06-28
UiO Untitled
 
43 Keilman, Nico.
Probabilistic population and household forecasts. Workshop "The use of probabilistic forecasts", London; 2014-06-19
UiO Untitled
 
44 Keilman, Nico; Tymicki, Krzysztof; Skirbekk, Vegard.
Measures for human reproduction should be linked to both men and women. International Journal of Population Research 2014 p. -
UiO Untitled
 
2013
45 Christiansen, Solveig Tobie Glestad; Keilman, Nico.
Probabilistic household forecasts based on register data - the case of Denmark and Finland. Demographic Research 2013 ;Volume 28. p. 1263-1302
UiO Untitled
 
46 Keilman, Nico.
Pensjonsreformen kan bli mye dyrere enn mange tror. Seminar Den Norske Aktuarforening/Fagkomité Liv/Pensjon; 2013-11-28
UiO Untitled
 
47 Keilman, Nico.
Probabilistic demographic projections. Joint Eurostat UNECE Work Session on Demograpic Projections; 2013-10-29 - 2013-10-31
UiO Untitled
 
48 Keilman, Nico.
Uncertainty in population projections - with special reference to the UK. IGU Conference on Applied GIS and Spatial Modelling; 2013-05-29 - 2013-05-31
UiO Untitled
 
49 Keilman, Nico.
"What is happening in modern demography: life course analysis, policy evaluation, dimension reduction, prediction intervals in demographic forecasting". SFI^2 lunch; 2013-01-16 - 2013-01-16
UiO Untitled
 
50 Keilman, Nico; Keller, Lisa Dahl.
Hvor robust er det nye pensjonssystemet med hensyn til levealdersutviklingen?. Samfunnsøkonomen 2013 (6) p. 28-38
UiO Untitled
 
    Show next list