Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 151 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Axelsson, Marcus; Bjørke, Camilla.
Multilingualism and foreign language teaching: A Study of Norwegian Textbooks in French, German and Spanish​. LAMUC-nettverksmøte (Languages in the multilingual classroom); 2020-11-25 - 2020-11-25
HIOF Untitled
 
2 Bjørke, Camilla.
Vocabulary learning. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671082. p. 283-303
HIOF Untitled
 
3 Bjørke, Camilla.
Vokabular og ordinnlæring. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671099. p. 163-204
HIOF Untitled
 
4 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Lesing i fremmedspråk. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671099. p. 141-162
HIOF Untitled
 
5 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Muntlige ferdigheter. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671099. p. 84-103
HIOF Untitled
 
6 Bjørke, Camilla; Haukås, Åsta.
Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202671099) 382 p.
HIOF UiB Untitled
 
7 Bjørke, Camilla; Haukås, Åsta.
Fremmedspråksdidaktikk før og nå. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671099. p. 18-32
HIOF UiB Untitled
 
8 Bjørke, Camilla; Haukås, Åsta.
Innleiing. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671099. p. 13-17
HIOF UiB Untitled
 
9 Hjelde, Arnstein; Bjørke, Camilla.
Reading skills among young Norwegian American heritage speakers in the early 1900s. WILA 11 – Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2020-10-08 - 2020-10-17
HIOF Untitled
 
2019
10 Bjørke, Camilla.
Bokbad med Gunnar Staalesen, filmet av TV Østfold. TV Østfold [TV] 2019-03-07
HIOF Untitled
 
11 Bjørke, Camilla.
Bokbad med Kim Leine - forfattermøte i skumringstimen på Halden Bibliotek. Bokbad i samband med Nordisk litteraturuke; 2019-11-11 - 2019-11-11
HIOF Untitled
 
12 Bjørke, Camilla.
FoU-gruppa Språkdidaktikk - kva, kvifor og korleis?. Seminar Fremmedspråksenteret; 2019-12-11 - 2019-12-11
HIOF Untitled
 
13 Bjørke, Camilla.
Gunnar Staalesen i samtale med Camilla Bjørke. Bokbad; 2019-03-07 - 2019-03-07
HIOF Untitled
 
14 Bjørke, Camilla.
Jeg tenker på Varg Veum hver eneste dag. KanDusi.no et nettmagasin med fokus på kultur og samfunnsliv [Internet] 2019-03-07
HIOF Untitled
 
15 Bjørke, Camilla.
To which extent is 'the multilingual turn' present in text books for Young EFL Learners in Norway?. Researching Multilingualism in Education: Methods, Analysis & Dissemination; 2019-05-09 - 2019-05-09
HIOF Untitled
 
16 Bjørke, Camilla; Bøhn, Henrik; Myklevold, Gro Anita.
Metacognition in Language Learning and Teaching.. Sluttkonferanse i satsingsområdet Skole, Kunnskap og Lærerutdanning; 2019-06-12 - 2019-06-12
HIOF USN Untitled
 
17 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Tidligere språkstart. https://learningtech.laeremiddel.dk/laes-learning-tech/learn [Business/trade/industry journal] 2019-04-17
HIOF Untitled
 
18 Bjørke, Camilla; Hagemann, Kristin Føsker.
Frå det kjende til det ukjende – etymologi til heider og ære igjen. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2019 ;Volume 9.(1) p. 32-35
HIOF Untitled
 
19 Bjørke, Camilla; Hagemann, Kristin Føsker.
Tenn språkgnisten! Etymologi som didaktisk verktøy. Språkdagkonferansen 2019; 2019-09-26
HIOF Untitled
 
20 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Is the ‘multilingual turn’ present in textbooks for Young EFL Learners in Norway?. Language, Identity and Education in Multilingual Contexts; 2019-02-14 - 2019-02-15
HIOF Untitled
 
21 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
HIOF Untitled
 
2018
22 Bjørke, Camilla.
Metakognisjon i språklæring og -undervisning. SKuL-seminar Skole, kunnskap og lærerutdanning; 2018-12-07 - 2018-12-07
HIOF Untitled
 
23 Bjørke, Camilla.
"Skomakersønnen": Presentasjon og høytlesing. Polsk lørdag: Eventyrstund og dukketeater; 2018-06-02 - 2018-06-02
HIOF Untitled
 
24 Bjørke, Camilla.
Vocabulary Learning. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202547615. p. 178-198
HIOF Untitled
 
25 Bjørke, Camilla.
Which attitudes and approaches do teachers of Foreign Languages have regarding the development of a multilingual and intercultural identity for lower secondary school students?. Researching Multilingualism in Education; 2018-05-09 - 2018-05-09
HIOF Untitled
 
26 Bjørke, Camilla; Daryai-Hansen, Petra; Grønn, Berit; Lindemann, Beate; Sandvær, Annette; Speitz, Heike.
Moduler i lærerutdannelsen: Flerspråklighetsdidaktikk i tidlig fransk-, spansk- og tyskundervisning. Avslutning av Nordplus-prosjektet ”Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context; 2018-05-24 - 2018-05-24
HIOF USN UiT Untitled
 
27 Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne; Haukås, Åsta.
Forord. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566739. p. 13-17
HIOF USN UiB Untitled
 
28 Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne; Haukås, Åsta.
Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202566739) 340 p.
HIOF USN UiB Untitled
 
29 Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne; Haukås, Åsta.
Fremmedspråksdidaktikk før og nå. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566739. p. 18-32
HIOF USN UiB Untitled
 
30 Bjørke, Camilla; Gregersen, Annette; Grønn, Berit; Jan, Lindschouw.
Muligheder og udfordringer i sprogfag i norsk/dansk regi – set i et uddannelsespolitisk perspektiv. Avslutning på Nordplus-prosjektet: DEVELOPING EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND PLURILINGUAL EDUCATION; 2018-05-24 - 2018-05-24
HIOF Untitled
 
31 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Fremmedspråk på barnetrinnet – en realitet for de få. IV Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference, Fremmedspråksundervisning og læring i det 21. århundre; 2018-04-12 - 2018-04-13
HIOF Untitled
 
32 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Lesing i fremmedspråk. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566739. p. 133-152
HIOF Untitled
 
33 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Muntlige ferdigheter. I: Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566739. p. 80-96
HIOF Untitled
 
34 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Tidligere språkstart - et springbrett for en helhetstenking rundt språk og læring. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi 2018 ;Volume 4.(1) p. 36-64
HIOF Untitled
 
35 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Arbeidsseminar i Cambridge. Høgskoleavisa [Internet] 2018-01-11
HIOF Untitled
 
36 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Ny internasjonal bok om språkforskning. HiØ sitt nettsted - forskning [Internet] 2018-09-19
HIOF Untitled
 
37 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Tvillingbøker i språkfag. Høgskolen i Østfolds nettsider: aktuelt for ansatte [Internet] 2018-04-23
HIOF Untitled
 
38 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
HIOF Untitled
 
39 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Bloggen Sprut er lansert. Høgskoleavisa [Internet] 2018-04-03
HIOF Untitled
 
40 Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne.
Book Presentation: Metacognition in Languange Learning and Teaching.. Book launch; 2018-08-24 - 2018-08-24
HIOF USN UiB Untitled
 
41 Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne.
Introduction. I: Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge 2018 ISBN 9781138633384. p. 1-10
HIOF USN UiB Untitled
 
42 Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne.
Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge 2018 (ISBN 9781138633384) 270 p.
HIOF USN UiB Untitled
 
2017
43 Bjørke, Camilla.
Forskargruppe i språkdidaktikk.
HIOF Untitled
 
44 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Early foreign language teaching: how can it contribute to in-depth learning?. Forskningsseminar: Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
HIOF Untitled
 
45 Bjørke, Camilla; Grønn, Berit.
Tidlig start med fremmedspråk - en kilde til refleksjon rundt læring. NOFA 6 - Nordisk Fagdidaktisk konference: Samspil mellem almendidaktik og fagdidaktik i skole og i læreruddannelse – perspektiver og udfordringer; 2017-05-29 - 2017-05-31
HIOF Untitled
 
46 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Besøk fra Cambridge. Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning [Internet] 2017-06-21
HIOF Untitled
 
47 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Det var en gang i et klasserom... - om litteratur i begynneropplæringen i engelsk. SKuL-seminar; 2017-06-13 - 2017-06-13
HIOF Untitled
 
48 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
Forsker i Cambridge. Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning [Internet] 2017-03-21
HIOF Untitled
 
49 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
"Once upon a time in a classroom": Literature for young EFL-learners in Norway. Cambridge Symposium on Cognitive Approaches to Children's Literature; 2017-03-17 - 2017-03-18
HIOF Untitled
 
50 Bjørke, Camilla; Myklevold, Gro Anita.
20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire?. Bedre Skole 2017 ;Volume 29.(4) p. 48-50
HIOF Untitled
 
    Show next list