Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 183 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Hesselberg, Jan.
Hiariej, Eric & Stokke, Kristian (eds.). 2017. Politics of Citizenship in Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 ;Volume 74.(1) p. 72-
UiO Untitled
 
2 Hesselberg, Jan.
Issues in Human Geography at the University of Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 ;Volume 74.(1) p. 1-4
UiO Untitled
 
3 Hesselberg, Jan.
Leichenko, Robin & O'Brien, Karen. 2019. Climate and Society: Transforming the Future. Cambridge: Polity Press.. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 p. 69-70
UiO Untitled
 
4 Hesselberg, Jan.
Nightingale, Andrea J. (ed.)2019. Environment and Sustainability in a Globalizing World. New York: Routledge.. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 ;Volume 74.(1) p. 71-71
UiO Untitled
 
5 Hesselberg, Jan.
Ulsrud, Kirsten, Muchunku, Charles, Palit, Debajit & Kirubi, Gathu. 2019. Solar Energi, Mini-grids and Sustaiable Electricity Access: Practical Experiences, Lessons and Solutions from Senegal. London: Routledge.. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 ;Volume 74.(1) p. 73-
UiO Untitled
 
2018
6 Hesselberg, Jan.
Noen refleksjoner over 42 år som ansatt i samfunnsgeografi ved UiO. Samfunnsgeografen 2018 ;Volume 28.(2) p. 48-51
UiO Untitled
 
2017
7 Hesselberg, Jan.
How can poverty be reduced among small-scale farmers in the highlands of western Cameroon?. Ghana Journal of Geography 2017 ;Volume 9.(1) p. 42-66
UiO Untitled
 
8 Hesselberg, Jan.
Human and physical geography - 100 years as departments at the University of Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift 2017 ;Volume 71.(5) p. 315-316
UiO Untitled
 
9 Hesselberg, Jan; Sørreime, Hege.
Fattigdom og ulikhet i et globalt perspektiv. I: Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202547752. p. 121-134
UiO Untitled
 
2016
10 Hesselberg, Jan; Yaro, Joseph A..
Conclusions: Emerging Issues and Recommendations. I: Adaptation to climate change and variability in rural West Africa. Springer 2016 ISBN 978-3-319-31497-6. p. 239-244
UiO Untitled
 
11 Yaro, Joseph, A.; Hesselberg, Jan.
Adaptation to climate change and variability in rural West Africa. Springer 2016 (ISBN 978-3-319-31497-6) 244 p.
UiO Untitled
 
2015
12 Hesselberg, Jan.
Becoming poor in Ghana. Ghana Journal of Geography 2015 ;Volume 7.(1) p. 97-108
UiO Untitled
 
13 Hesselberg, Jan; Abebe, Gezahegn.
Community participation and inner-city slum renewal: relocated people's perspectives on slum clearance and resettlement in Addis Ababa. Development in Practice 2015 ;Volume 25.(4) p. 551-562
UiO Untitled
 
2014
14 Hesselberg, Jan.
Litt historie og noen studenttall. Samfunnsgeografen 2014 ;Volume 24.(1) p. 8-11
UiO Untitled
 
2013
15 Hesselberg, Jan.
Conclusion. I: Rural Development in Northern Ghana. Nova Science Publishers, Inc. 2013 ISBN 9781624171024. p. 245-253
UiO Untitled
 
16 Hesselberg, Jan.
Small-Scale Farming and Rural Development in Northern Ghana. I: Rural Development in Northern Ghana. Nova Science Publishers, Inc. 2013 ISBN 9781624171024. p. 101-122
UiO Untitled
 
17 Hesselberg, Jan; Abebe, Gezahegn.
Implications of urban development-induced resettlement on poor households in Addis Ababa. Ghana Journal of Geography 2013 ;Volume 5. p. 32-50
UiO Untitled
 
2011
18 Hesselberg, Jan.
Nyliberalisme og imperialisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 (1) p. 275-279
UiO Untitled
 
19 Hesselberg, Jan.
Nyliberalisme og nedbygging av velferd. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 (1) p. 270-274
UiO Untitled
 
20 Hesselberg, Jan.
Nyliberalisme og utvikling. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 (1) p. 280-283
UiO Untitled
 
21 Hesselberg, Jan; Iversen, Anders Bjørndahl.
A historical and gendered perspective on HIV/AIDS in Botswana. Ghana Journal of Geography 2011 ;Volume 3. p. 1-34
UiO Untitled
 
2010
22 Hesselberg, Jan.
Småbønder i høylandet i Kamerun og strategi for fattigdomsbekjempelse. I: Hvordan utvikle matsikkerheten i Sør? Bondens rolle i utvikling av landbruk og forsyningssikkerhet. Oslo: Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag 2010 p. 9-17
UiO Untitled
 
23 Hesselberg, Jan; Yaro, Joseph A..
Poverty and land degradation linkages in the developing world. Ghana Journal of Geography 2010 ;Volume 2. p. 25-46
UiO Untitled
 
24 Hesselberg, Jan; Yaro, Joseph Awetori.
The contours of poverty in Northern Ghana: Policy implications for combating food insecurity. Research Review 2010 ;Volume 26.(1) p. 81-112
UiO Untitled
 
2008
25 Hesselberg, Jan.
Internasjonalt. Samfunnsviteren 2008 (2) p. 15-
UiO Untitled
 
26 Hesselberg, Jan.
Samfunnsgeografi - faghistorie og kjernebegreper. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget AS 2008 ISBN 978-82-15-01316-9. p. 97-109
UiO Untitled
 
2007
27 Hesselberg, Jan.
Fattigdom og utvikling. Hva vil utvikling i Sør koste oss?. I: Økonomisk utvikling, landbruk og bistand. Oslo: Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke 2007 p. 9-16
UiO Untitled
 
28 Hesselberg, Jan.
Studentutveksling. Samfunnsgeografen 2007 (2) p. 22-22
UiO Untitled
 
29 Hesselberg, Jan; Knutsen, Hege Merete; Barton, Jonathan R.; Jenkins, Rhys; Bartzokas, Anthony.
Environmental regulation and industrial competitiveness in pollution-intensive industries. I: Industrial innovation and environmental regulation: Developing workable solutions. United Nations University Press 2007 ISBN 9789280811278. p. 51-80
UiO Untitled
 
2006
30 Albaek, Erik; Bolin, Niklas; Edqvist, Stina; Goldman, Kjell; Hellström, Anders; Henningsen, Bernd; Hesselberg, Jan; Löfmarck, Erik; Raaum, Nina C.; Spånning, Anna; Stenman, Åsa; Sundberg, Jan; Söderberg, Ewa Mimmi; Togeby, Lise; Wiberg, Håkan.
Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor. Stockholm: Högskoleverket 2006 200 p. Högskoleverkets rapportserie(17 R)
UiO Untitled
 
31 Hesselberg, Jan; Yaro, Joseph, A..
An assessment of the extent and causes of food insecurity in northern Ghana using a livelihood vulnerability framework. GeoJournal 2006 ;Volume 67.(1) p. 41-55
UiO Untitled
 
2005
32 Hesselberg, Jan.
Book note. Journal of Peace Research 2005 ;Volume 42.(4) p. 516-517
UiO Untitled
 
33 Hesselberg, Jan.
China in a globalizing world. Norsk Geografisk Tidsskrift 2005 ;Volume 59.(3) p. 205-206
UiO Untitled
 
34 Hesselberg, Jan.
Landbrukseksport hjelper ikke fattige. Samfunnsgeografen 2005 (1) p. 6-7
UiO Untitled
 
35 Hesselberg, Jan.
The Urban and the Rural in the Development Debate. Forum for Development Studies 2005 ;Volume 32.(2) p. 493-507
UiO Untitled
 
2004
36 Hesselberg, Jan.
Cities as engines of growth for rural development: A review. I: Cities - Engines of Rural Development. Oslo: HABITAT Norge 2004 p. 6-10
UiO Untitled
 
37 Hesselberg, Jan.
Cities as engines of growth for rural development: A review. World Habitat Day 4th October 2004; 2004-10-04 - 2004-10-04
UiO Untitled
 
38 Hesselberg, Jan.
Med rullestol rundt sykehjemmet. Samfunnsgeografen 2004 (1) p. 12-13
UiO Untitled
 
39 Hesselberg, Jan.
Urbanisering av fattigdom. Misjonsvennen 2004 (6) p. 11-
UiO Untitled
 
2003
40 Hesselberg, Jan.
Cities in a globalising world. I: Globalisation, urban reforms and metropolitan response. India. New Delhi: Manak 2003 p. vii-xi
UiO Untitled
 
41 Hesselberg, Jan.
Slaver, roser og en bedre verden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2003 (3/4) p. 61-65
UiO Untitled
 
42 Hesselberg, Jan; Lømo, Aase.
Skal norsk landbruk avvikles for å hjelpe ulandene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003
UiO Untitled
 
43 Hesselberg, Jan.
Fattigdom i Ghana. Samfunnsgeografen 2003 ;Volume 13.(1) p. 3-4 Bilag
UiO Untitled
 
2002
44 Hesselberg, Jan.
Issues in urbanization: Study of Ahmedabad city. Jaipur: Rawat Publications 2002 224 p.
UiO Untitled
 
45 Hesselberg, Jan.
Introduction: An urbanising world. I: Issues in urbanisation. : Rawat Publications, New Delhi 2002 ISBN 81-7033-739-9. p. 11-37
UiO Untitled
 
46 Hesselberg, Jan.
Issues in urbanisation. : Rawat Publications, New Delhi 2002 (ISBN 81-7033-739-9) -1 p.
UiO Untitled
 
47 Hesselberg, Jan.
Terrorisme og fattigdom. Samfunnsgeografen 2002 ;Volume 12.(2) p. 3-5
UiO Untitled
 
48 Hesselberg, Jan; Engh, Ida-Eline.
Fattigdom skaper ikke terrorister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2002
UiO Untitled
 
49 Jenkins, Rhys; Barton, Jonathan; Bartzokas, Anthony; Hesselberg, Jan; Knutsen, Hege Merete.
Environmental regulation in the new global economy. The impact on industry and competitiveness. Edward Elgar Publishing 2002 (ISBN 1-84064-540-7) 349 p.
UiO Untitled
 
2001
50 Hesselberg, Jan.
Jordskjelvet i Gujarat - før og etter. Samfunnsgeografen 2001 (1) p. 8-9
UiO Untitled
 
    Show next list