Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-45 of 45

2019
1 Alvik, Ivar.
Berettigede forventninger som grunnlag og skranke for omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med det offentlige. I: Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03205-4. p. 57-76
UiO Untitled
 
2 Alvik, Ivar.
Frihet og fremmedgjøring hos den unge Marx: Kritikken av den økonomiske liberalismen. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. p. 231-256
UiO Untitled
 
3 Alvik, Ivar.
Investor-state contracts. I: Research Handbook on Foreign Direct Investment. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78536 984 1. p. 271-298
UiO Untitled
 
4 Alvik, Ivar.
Kaperfart og priserett i Norden. MarIus 2019 (525) p. 87-101
UiO Untitled
 
2018
5 Alvik, Ivar.
Protection of private property in the early law of nations. Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international 2018 ;Volume 20.(2) p. 217-250
UiO Untitled
 
6 Alvik, Ivar.
The first Norwegian climate litigation. Journal of World Energy Law and Business 2018 ;Volume 11.(6) p. 541-545
UiO Untitled
 
7 Bjørnebye, Henrik; Alvik, Ivar.
State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus 2018 (502) p. 139-175
UiO Untitled
 
2017
8 Alvik, Ivar.
Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner 2017 ;Volume 52.(6) p. 378-405
UiO Untitled
 
2016
9 Alvik, Ivar.
Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. p. 21-48
UiO Untitled
 
10 Alvik, Ivar.
The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts. I: Transnational Law of Public contracts. Bruylant 2016 ISBN 9782802744061. p. 351-374
UiO Untitled
 
11 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei.
Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. Oslo: NUPI 2016 (ISBN 978-82-7002-337-0) NUPI Working Paper(873)
NUPI UiO Untitled
 
12 Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode; Felbermayr, Gabriel.
TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt 2016 ;Volume 2016.124 p. NUPI Report(8)
NIBIO NUPI UiO NMBU Untitled
 
13 Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode; Medin, Hege.
TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt 2016 126 p.
NIBIO NUPI UiO NMBU Untitled
 
2015
14 Alvik, Ivar.
Fundamental principles og petroleum law. MarIus 2015 ;Volume 456. p. 227-257
UiO Untitled
 
15 Alvik, Ivar.
Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater. Lov og Rett 2015 (10) p. 581-601
UiO Untitled
 
16 Alvik, Ivar.
Voldgift mot stater. I: Avtalt prosess. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02420-2. p. 11-24
UiO Untitled
 
2014
17 Alvik, Ivar.
Fartøytjenesteleie. Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøytjenester. Gyldendal Juridisk 2014 (ISBN 978-82-0547710-0)
UiO Untitled
 
18 Bjørnebye, Henrik; Alvik, Ivar.
Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus 2014 ;Volume 440. p. -
UiO Untitled
 
2013
19 Alvik, Ivar.
Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the applicable law. I: Yearbook on international investment law and policy 2011-2012. Oxford University Press 2013 ISBN 978-0-19-998302-5. p. 387-417
UiO Untitled
 
20 Alvik, Ivar.
Norway. I: Upstream law and regulation. A global guide. London: Global law and business 2013 ISBN 978-1-905783-89-2. p. 367-382
UiO Untitled
 
2012
21 Alvik, Ivar.
Boreentreprenørens ytelse i riggcertepartier. 25. nordiske sjørettsseminar; 2012-08-27 - 2012-08-29
UiO Untitled
 
2011
22 Alvik, Ivar.
Contracting with Sovereignty - State Contracts and International Arbitration. Hart Publishing Ltd 2011 (ISBN 978-1-84113-657-8) 345 p.
UiO Untitled
 
2010
23 Alvik, Ivar.
The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration - Straddling the National/International Divide. I: The new international law : an anthology. Brill Nijhoff 2010 ISBN 978-90-04-18198-4.
UiO Untitled
 
24 Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad; Emberland, Marius.
Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?. I: The new international law : an anthology. Brill Nijhoff 2010 ISBN 978-90-04-18198-4.
Untitled
 
2009
25 Alvik, Ivar.
Bruk av "investeringvoldgift" i internasjonale statskontrakter - med særlig henblikk på kontrakter i petroleums- og energisektoren. Tidsskrift for forretningsjus 2009 ;Volume 15.(1) p. 124-147
UiO Untitled
 
26 Alvik, Ivar.
Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift. Lov og Rett 2009 (1) p. 43-54
UiO Untitled
 
2008
27 Alvik, Ivar.
Piercing the Corporate Veil and Foreign Arbitral Awards. International Law Office 2008
UiO Untitled
 
2007
28 Alvik, Ivar.
Betraktninger rundt EFTA-domstolens avgjørelse i Sak E-1/07; Sedin Poric. Avdelingsforum, UD rettsavdelingen; 2007-10-17
UiO Untitled
 
29 Alvik, Ivar.
Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in International Investment Arbitration (Dr.juris-avhandling). Universitetet i Oslo 2007 417 p.
UiO Untitled
 
30 Alvik, Ivar.
Investment Protection and State Responsibility for State Entities’ Activities. Prøveforelesning, oppgitt emne; 2007-08-30
UiO Untitled
 
31 Alvik, Ivar.
Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. MarIus 2007 p. 145-169
UiO Untitled
 
32 Alvik, Ivar.
The Applicable Law in International Commercial Arbitration. Prøveforelesning, selvvalgt emne; 2007-08-30
UiO Untitled
 
33 Alvik, Ivar.
The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration – Straddling the National/International Divid. Conference on the New International Law; 2007-03-15 - 2007-03-18
UiO Untitled
 
34 Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola; Alvik, Ivar.
EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007. Oslo: Olje- og energidepartementet 2007 104 p.
UiO Untitled
 
35 Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar; Emberland, Marius.
The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?. The New International Law; 2007-03-15 - 2007-03-18
UiO Untitled
 
2006
36 Alvik, Ivar.
Folkerettslige standarder og mekanismer for beskyttelse av etablerte rettsposisjoner – I lys av forbudet mot tilbakevirkning i Grl. § 97. Tilbakevirkningsseminar; 2006-01-11
UiO Untitled
 
37 Alvik, Ivar.
Contracting with Sovereignty: The Structure of Commitment in International Investment Arbitration. Oslo: Det juridiske fakultet (UiO), Hustrykkeriet 2006 417 p.
UiO Untitled
 
38 Alvik, Ivar.
Den interne suverenitetens problematiske normativitet – folkerettens ferd mot et funksjonelt suverenitetsbegrep. Norsk suverenitet i det 21. århundre – spenninger mellom rett og politikk; 2006-06-15
UiO Untitled
 
39 Alvik, Ivar.
International law in the 21st century: Rules for global governance. Journal of Peace Research 2006 ;Volume 43.
UiO Untitled
 
40 Alvik, Ivar.
International Legal Protection of Foreign Investment. Konferanse om internasjonale markedsvilkår for norsk fiskeindustri; 2006-09-06
UiO Untitled
 
41 Alvik, Ivar.
Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten. I: Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste .... Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00960-3. p. 13-37
UiO Untitled
 
2005
42 Alvik, Ivar.
Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. Jussens venner 2005 (Vol. 40, h. 5/6) p. 281-304
UiO Untitled
 
2004
43 Alvik, Ivar.
Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. Det XXI Nordiske Sjørettsmøte; 2004-08-23 - 2004-08-25
UiO Untitled
 
2003
44 Alvik, Ivar.
Gjenreising av Irak og Folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003
UiO Untitled
 
2001
45 Alvik, Ivar.
The Customary Law of Countermeasures in Relation to the Kyoto-Protocol. Institutt for offentlig retts skriftserie 2001 p. -
UiO Untitled