Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 176 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Borgen, Nicolai T.; Frønes, Ivar; Raaum, Oddbjørn.
Impact of the School Environment on Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Population-Wide Register Data Study of School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports. Child Development 2021 p. 1-17
FRISCH UiO Untitled
 
2 Borgen, Nicolai Topstad; Olweus, Dan; Kirkebøen, Lars Johannessen; Breivik, Kyrre; Solberg, Mona Elin; Frønes, Ivar; Cross, Donna; Raaum, Oddbjørn.
The Potential of Anti-Bullying Efforts to Prevent Academic Failure and Youth Crime. A Case Using the Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Prevention Science 2021 p. 1-12
UiO UiB SSB NORCE FRISCH Untitled
 
3 Borgen, Nicolai Topstad; Raaum, Oddbjørn; Kirkebøen, Lars Johannessen; Sørlie, Mari-Anne; Ogden, Terje; Frønes, Ivar.
Heterogeneity in Short- and Long-Term Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on Academic Outcomes, Behavioral Outcomes, and Criminal Activity. Journal of Research on Educational Effectiveness 2021 ;Volume 14.(2) p. 379-409
FRISCH SSB UiO Untitled
 
2020
4 Frønes, Ivar.
Mellom tavle og holodeck Om utdanning, utvikling og teknologi. I: Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-53831-3. p. 45-66
UiO Untitled
 
2019
5 Casas, Ferran; Frønes, Ivar.
From snapshots to complex continuity: Making sense of the multifaceted concept of child well-being. Childhood 2019
UiO Untitled
 
6 Frønes, Ivar.
Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. Forebygging.no 2019
UiO Untitled
 
7 Frønes, Ivar.
Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den.. Forebygging.no 2019
UiO Untitled
 
8 Frønes, Ivar.
Frønes, I. (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den. Tidsskriftet forebygging.no, (3).. Forebygging.no 2019
UiO Untitled
 
2018
9 Frønes, Ivar.
Den krevende barndommen.Om barndom, sosialisering og politikk for barn.. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202595494) 172 p.
UiO Untitled
 
2017
10 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50088-4) 234 p.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
11 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. p. 11-20
UiO UIS UiT Untitled
 
12 Frønes, Ivar.
Barnefattigdom i kompetansesamfunnet.. I: Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017 ISBN 978-82-8286-317-9. p. 50-63
UiO Untitled
 
13 Frønes, Ivar.
Høy utdanning er ikke høy kompetanse. NRK Ekko [Radio] 2017-03-14
UiO Untitled
 
14 Frønes, Ivar.
Kompetansesamfunnets utfordringer. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 17-32
UiO Untitled
 
15 Frønes, Ivar.
Sosialisering. I: Pædagogik i skole og fritid. Hans Reitzels Forlag 2017 ISBN 978-87-412-6555-1.
UiO Untitled
 
16 Frønes, Ivar.
The high-tech society, youth work and popular education.. The International journal of Open Youth Work 2017
UiO Untitled
 
17 Frønes, Ivar; Qvortrup, Jens; Rizzini, Irene; nieuwenhys, Olga; Morrow, Virginia.
Past, present and future of childhood studies. Childhood 2017
UiO Untitled
 
18 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. p. 11-19
NORCE UiO UIS UiT Untitled
 
19 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500891) 224 p.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
20 Kjølsrød, Lise; Frønes, Ivar.
Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volume 58.(02) p. 240-244
UiO Untitled
 
2016
21 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205491854) 179 p.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
22 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Innleiing. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. p. 11-17
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
23 Frønes, Ivar.
Genetikk, mening og den sosiale handling. Sosiologisk Tidsskrift 2016 (4)
UiO Untitled
 
24 Frønes, Ivar.
Høyterskelsamfunnet. Nasjonal fagkonferanse 2016; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiO Untitled
 
25 Frønes, Ivar.
Høyterskelsamfunnet. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2. p. 110-126
UiO Untitled
 
26 Frønes, Ivar.
Integrasjon og utenforskap i norsk arbeidsliv. NHOs HR-dag i Telemark; 2016-09-13 - 2016-09-13
UiO Untitled
 
27 Frønes, Ivar.
Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet. LOs utdanningskonferanse 2016; 2016-09-15 - 2016-09-16
UiO Untitled
 
28 Frønes, Ivar.
The Absence of Failure: Children at Risk in the Knowledge Based Economy. Child Indicators Research 2016 ;Volume 9.(1) p. 247-260
UiO Untitled
 
29 Frønes, Ivar.
The Autonomous Child; Theorizing Socialization. Springer Publishing Company 2016 (ISBN 978-3-319-25098-4) 119 p.
UiO Untitled
 
30 Frønes, Ivar.
Utdanning tilbake til yrkeslivet. NHO konferanse; 2016-01-11 - 2016-01-11
UiO Untitled
 
31 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Forbrukere og forbrukersamfunn. I: Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205496927.
OSLOMET UiO Untitled
 
32 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Livsløp, generasjon og sosial endring. I: Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490215.
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
34 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49022-2) 129 p.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
35 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49021-5) 900 p.
UiO Untitled
 
36 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205490208) 339 p.
UiO Untitled
 
37 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205490215) 338 p.
UiO Untitled
 
38 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205496927) 362 p.
UiO Untitled
 
2015
39 Frønes, Ivar.
Kampen om barndommen. I: 5-åringene – mellom lekende læring og undervisning. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-7391-174-2. p. -
UiO Untitled
 
40 Frønes, Ivar.
Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet!. Arbeidslivskonferansen; 2015-12-01 - 2015-12-01
UiO Untitled
 
41 Frønes, Ivar.
Økningen i antall tilmeldte til barnevernet.. Oslo: Atferdssenteret 2015 (ISBN 978-82-93406-01-3) 15 p.
UiO Untitled
 
42 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Tegn, ting og mening. I: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02499-8. p. 67-81
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
43 Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar; Korbin, Jill E..
Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 (ISBN 978-90-481-9062-1) 3258 p.
UiO Untitled
 
44 Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar; Korbin, Jill E..
The Multifaceted Concept of Child Well-Being. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. p. 1-27
UiO Untitled
 
45 Frønes, Ivar.
Fra mismatch til god match. NHOs konferanse i Østfold; 2014-03-19 - 2014-03-19
UiO Untitled
 
46 Frønes, Ivar.
Læringslivet. NHOs Årskonferanse 2014; 2014-01-08 - 2014-01-08
UiO Untitled
 
47 Frønes, Ivar.
Verdibørsen. NRK P1+ [Radio] 2014-03-02
UiO Untitled
 
48 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Children as Consumers. I: The SAGE Handbook of Child Research. Sage Publications 2014 ISBN 9781412930161. p. 118-135
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Well-Being and Children in a Consumer Society. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. p. 1427-1443
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Frønes, Ivar; Strømme, Halvor.
Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Ny utgave. Utvidet med nye data og nye analyser. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 978-82-05-46430-8) 142 p.
UiO Untitled
 
    Show next list