Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 59 << Previous 1 2    Next >>

2013
1 Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf.
Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012. Oslo: Acta Didactica Oslo 2013 (ISBN 978-82-93292-00-5) 270 p.
UiO Untitled
 
2011
2 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag; Lauglo, Jon.
Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskolers prestasjoner og svar på spørsmål. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2011 (ISBN 978-82-90904-94-9) 298 p. Acta Didactica Oslo(2)
UiO Untitled
 
2010
3 Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf; Lauglo, Jon.
Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009). Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2010 49 p.
UiO Untitled
 
4 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag; Lauglo, Jon.
Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om Holocaust, nazisme og rasisme?. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2010 (ISBN 978-82-90904-92-5) 31 p. Acta Didactica Oslo(1)
UiO Untitled
 
2009
5 Fjeldstad, Dag.
Lesing i samfunnsfag . opplevelse, innlevelse og erkjennelse. I: Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01388-6. p. -
UiO Untitled
 
6 Fjeldstad, Dag.
Om bruk av skjønnlitteratur som kilde i samfunnsfagene. 2. nordiske konferanse i fagdidaktikk; 2009-05-13 - 2009-05-15
UiO Untitled
 
7 Fjeldstad, Dag.
Om den gode lærer - idag. Personalseminar Berg vgs.; 2009-09-13
UiO Untitled
 
8 Fjeldstad, Dag.
Samfunnskunnskap som samtidskunnskap - og litt til. I: Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01455-5. p. 251-272
UiO Untitled
 
9 Fjeldstad, Dag.
Undervisning - virksomhet med mange ansikter. I: Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01455-5. p. 89-105
UiO Untitled
 
2008
10 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag.
Samfunnsfaglig dannelse som demokratiforberedelse - konvensjon og kritikk. I: Fag og danning -- mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0740-4. p. 125-141
UiO Untitled
 
2007
11 Fjeldstad, Dag.
Innledning til arbeid med læreplanen i samfunnsfag: Konkretisering av k-mål, årstrinn, arbeidsmåter, progresjon, ferdigheter, temaer. Læreplankonkretisering; 2007-01-17 - 2007-03-24
UiO Untitled
 
12 Fjeldstad, Dag.
Kunnskapssyn og pedagogisk praksis. Jubileumsmøte Steinerskolen; 2007-11-15 - 2007-11-15
UiO Untitled
 
13 Fjeldstad, Dag.
Lesing i samfunnsfag: "...erkjennelse, opplevelse, innlevelse...". Kurs for fylkesmannnettverket Kysten rundt; 2007-10-03 - 2007-11-06
UiO Untitled
 
14 Fjeldstad, Dag.
Læreren som leder i klasserommet. Foredrag PLOG-prosjektet, Oslo Handelsgymnasium. Veiledningskurs; 2007-04-18 - 2007-04-18
UiO Untitled
 
15 Fjeldstad, Dag.
Muntlig eksamen samfunnsfag 2007 – oppgavetyper, vurdering og vurderingskriterier. Kurs i vurdering; 2007-03-12 - 2007-03-12
UiO Untitled
 
16 Fjeldstad, Dag.
Said, Saabye Christensen og Enzensberger: Tre trinn til terrorforståelse - en fagdidaktiserende drøfting forankret i fire læreplanformuleringer. Faglig-pedagogisk dag; 2007-01-03
UiO Untitled
 
17 Fjeldstad, Dag.
Samfunnskunnskap som samtidskunnskap - og litt til. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. p. 247-268
UiO Untitled
 
18 Fjeldstad, Dag.
Studiefagets møte med skolefaget -og studentens møte med fagdidaktikken. Universitetenes lærerutdanning - et faglig og pedagogisk ansvar; 2007-07-26 - 2007-07-26
UiO Untitled
 
19 Fjeldstad, Dag.
Tilpasset undervisning og skolefagene: Differensiering og tilpasning i samfunnsfag(ene). Differensiering og fag.; 2007-11-08 - 2007-11-08
UiO Untitled
 
20 Fjeldstad, Dag.
Undervisning - virksomhet med mange ansikter. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. p. 85-102
UiO Untitled
 
2005
21 Fjeldstad, Dag.
Ironien er ikke postmoderene: om onsdsinnet og vennligsinnet bruk av humor i skolens undervisning. Åpen dag for elever i videregående skole.; 2005-03-08
UiO Untitled
 
22 Fjeldstad, Dag.
Proposal for setting up a teacher education programme to meet the requirements of the teachers' new professional roles and key competencies in the knowledge based society. 4th Prague Forum: Teacher Education in Europe: achievements, trends and prospects.; 2005-11-21 - 2005-11-23
UiO Untitled
 
2004
23 Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf.
Strong democratic competence does not automatically lead to strong engagement and participation. International Journal of Educational Research 2004 ;Volume 39.(6) p. 621-632
UiO Untitled
 
24 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Det er morsomt å undervise. Men er det like morsomt å lære?. Åpen dag for elever i videregående skole.; 2004-03-11
UiO Untitled
 
25 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
P.O. Enquist som sosiolog: Et forbilde for undervisningen i samfunnskunnskap?. Faglig-pedagoisk dag; 2004-01-05
UiO Untitled
 
26 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Tekstidealer og formidlingsidealer: forsøk på å nå dem i lærebøker. Nasjonalt fagdidaktisk seminar 2004: Fagdidaktiske perspektiver på fagenes tekster og lærebøker; 2004-10-20 - 2004-10-22
UiO Untitled
 
2003
27 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Demokratiundervisning og verdier. Verdier, demokrati og medvirkning i klasserommet.; 2003-11-14 - 2003-11-14
UiO Untitled
 
28 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Om skjønnlitteratur som erkjennelsesform I samfunnskunnskap: Fagdidaktiske refleksjoner over "Populærmusikk fra Vittula.". Faglig-pedagogisk dag; 2003-01-03
UiO Untitled
 
29 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
On teaching democracy, democratic education and political socialization within the classroom. Cross Curricular Approach to Education for Democratic Citizenship Teaching and Teacher Training.; 2003-11-17 - 2003-11-18
UiO Untitled
 
30 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Pedagogiske bølgebevegelser. Eller er det egentlig mot(e)kulturer?. Pedagogisk profil 2003 ;Volume 10.(3) p. 4-6
UiO Untitled
 
31 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Skole og demokratiopplæring. I: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-31533-7. p. 21-48
UiO Untitled
 
2002
32 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Demokratiundervisning som ferdighetstrening. Faglig-pedagogisk dag; 2002-01-03
UiO Untitled
 
33 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag T Oddssøn; Ellingsen, Hein.
Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land. Civic Education Study Norge 2002. UiO: Institutt for lærerutdanning. 2002 (ISBN 82-90904-70-3) ;Volume 4/2002.256 p. Acta Didactica(4)
UiO Untitled
 
34 Ekman, Tiina; Fjeldstad, Dag T Oddssøn; Munck, Ingrid.
Learning Democracy. I: Learning Democracy. : Skolverket 2002 p. 82-90
UiO Untitled
 
2001
35 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Barn og unge mellom varige verdier og flyktige valg. Mellom hastighet og evighet.Felleskonferanse for Steinerskolelærere.; 2001-10-26
UiO Untitled
 
36 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Conceptions of Democracy among 14'ers in Norway. International Summer School, HiH; 2001-08-07
UiO Untitled
 
37 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Concepts of Confidence and Political Participation in Norden and other European Regions. Learning Democracy.; 2001-05-10
UiO Untitled
 
38 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Demokratiske holdninger og fredelige handlinger - en kombinasjon for temperamenter på lavbluss? Noen synspunkter på politiske holdninger blant norske 14-åringer i Civic Education Study. Fredsseminaret, Universitetet i Oslo; 2001-01-19
UiO Untitled
 
39 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Humaniora i videregående skole: Katekese, kanon eller katarsis?. Formidlingskurs for hovedfagsstudenter, HF.; 2001-10-29
UiO Untitled
 
40 Mikkelsen, Rolf; Buk-Berge, Elisabeth; Ellingsen, Hein; Fjeldstad, Dag T Oddssøn; Sund, Annette.
Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land. : Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo 2001 ;Volume 1.271 p. Acta Didactica
UiO Untitled
 
2000
41 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Lærerne og demokratiopplæring. Nasjonal konferanse for samfunnsfagenes didaktikk.; 2000-10-27
UiO Untitled
 
42 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Bymiljøet som skolestue. Kursdag for lærere i Osloskolen.; 2000-04-25
UiO Untitled
 
43 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Demokratisk kompetanse kan ikke måles, men kan vi si noe om den likevel?. 9. nasjonale konferanse i pedagogikk.; 2000-11-30
UiO Untitled
 
44 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Prosjektrapport 2: Forbrukerlære i lærebøkene for 6. og 9. klasse - L 97. : Forbrukerrådet / Barne- og familiedepartementet 2000 34 p.
UiO Untitled
 
45 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Prosjektrapport 3: Forbrukerlære i lærebøkene for 7. og 10. klasse - L 97. : Forbrukerrådet / Barne- og familiedepartementet 2000 24 p.
UiO Untitled
 
46 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
What is Democratic Competence?. Fagdidaktisk møte for lærere fra Nederland og Latvia.; 2000-09-29
UiO Untitled
 
1999
47 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Eksamensformenes uutholdelige variasjon. SUOAs konferanse om muntlige avslutningsprøver i grunn- og videregående skole; 1999-10-29
UiO Untitled
 
48 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
For mye teori kan være upraktisk. Pedagogisk profil 1999 ;Volume 3. p. 3-5
UiO Untitled
 
49 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Kunnskapen er en hengemyr. La oss prøve å holde oss så høyt oppe som mulig. Pedagogisk profil 1999 ;Volume 1. p. 3-8
UiO Untitled
 
50 Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Prosjektrapport 1: Forbrukerlære i lærebøkene for 5. og 8. klasse - L 97. : Forbrukerrådet og Barne- og familedepartementet 1999 100 p.
UiO Untitled
 
    Show next list