Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 134 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Et fysikkdidaktisk perspektiv. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
2 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
3 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Introduksjon. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
4 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
5 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-66290-5) 310 p.
UiO Untitled
 
6 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
7 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Hvordan lykkes i realfag? Drøftinger og forslag til tiltak, utprøvinger og forskning. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
8 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
9 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
10 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Matematikk i fysikkfaget. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
11 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
12 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
13 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
14 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
2018
15 Grønmo, Liv Sissel.
The Role of Algebra in School Mathematics. I: Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education. Springer 2018 ISBN 9783319721699. p. 175-193
UiO Untitled
 
16 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education 2018 ;Volume 6.(3)
UiO Untitled
 
2017
17 Grønmo, Liv Sissel.
Equity in Access to Tertiary Education. Revista Congreso Universidad 2017 ;Volume 6.(3)
UiO Untitled
 
18 Grønmo, Liv Sissel.
Et matematikkdidaktisk perspektiv. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 45-61
UiO Untitled
 
19 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin.
Norsk skole og elever med talent eller spesiell interesse for matematikk. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 95-116
UiO Untitled
 
20 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 177-200
UiO Untitled
 
21 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Introduksjon. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 11-15
UiO Untitled
 
22 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-58528-0) 318 p.
UiO Untitled
 
23 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Borge, Inger Christin.
Oppsummering og drøfting av hovedfunn. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 257-269
UiO Untitled
 
24 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 31-44
UiO Untitled
 
25 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Stedøy, Ingvill Merete.
Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 79-94
NTNU UiO Untitled
 
26 Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete; Hole, Arne.
Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 117-148
NTNU UiO Untitled
 
27 Grønmo, Liv Sissel; Veflingstad, Siren Røst; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i kalkulus fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 149-175
UiO Untitled
 
28 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 17-30
UiO Untitled
 
29 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics. 7th IEA International Research Conference; 2017-06-28 - 2017-06-30
UiO Untitled
 
30 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 271-299
UiO Untitled
 
31 Stedøy, Ingvill Merete; Borge, Inger Christin; Grønmo, Liv Sissel.
Et praksisperspektiv. Bruk av TIMSS Advanced i matematikkundervisningen.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 201-238
NTNU UiO Untitled
 
2016
32 Grønmo, Liv Sissel.
The Role of Algebra in School Mathematics. 13th International Congress on Mathematical Education; 2016-07-24 - 2016-07-31
UiO Untitled
 
33 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Elevers og læreres bakgrunn og trivsel. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 107-131
UiO Untitled
 
34 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Fysikk i videregående skole. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 55-78
UiO Untitled
 
35 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 11-29
UiO Untitled
 
36 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Matematikk i videregående skole. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 31-54
UiO Untitled
 
37 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Oppsummering og drøfting. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 133-148
UiO Untitled
 
38 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Undervisning og prestasjoner. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 79-106
UiO Untitled
 
39 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-55029-5) 184 p.
UiO Untitled
 
40 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Rammeverk og metoder. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 149-173
UiO Untitled
 
2014
41 Eklöf, Hanna; Japelj Pavešič, Barbara; Grønmo, Liv Sissel.
A cross-national comparison of reported effort and mathematics performance in TIMSS advanced. Applied Measurement in Education 2014 ;Volume 27.(1) p. 31-45
UiO Untitled
 
42 Grønmo, Liv Sissel.
Grunnleggende ferdigheter - regning og matematikk. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. p. 521-533
UiO Untitled
 
43 Grønmo, Liv Sissel.
Internasjonale studier i matematikk - design, relevans, resultater og trender. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-42098-7. p. 621-650
UiO Untitled
 
44 Grønmo, Liv Sissel.
Svikter skolen de flinke elevene?. I: Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202420536. p. 9-36
UiO Untitled
 
45 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. I: Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2772-5. p. 107-135
UiO Untitled
 
46 Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell; Wistedt, Inger.
Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202420536) 160 p.
UiO Untitled
 
2013
47 Grønmo, Liv Sissel.
Algebra og tall er motoren i matematikken - derfor går matematikkfaget i Norden for halv fart. Bedre Skole 2013 p. 17-22
UiO Untitled
 
48 Grønmo, Liv Sissel.
Lekser i matematikk og naturfag. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. p. 119-138
UiO Untitled
 
49 Grønmo, Liv Sissel.
What Characterizes Mathematics Education in the Nordic Countries?. I: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39348-9. p. 226-249
UiO Untitled
 
50 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin.
Læringsmuligheter i matematikk og naturfag i småskolen. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. p. 53-71
UiO Untitled
 
    Show next list