Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 53 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Hvordan lykkes i realfag? Drøftinger og forslag til tiltak, utprøvinger og forskning. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
2 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
2018
3 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education 2018 ;Volume 6.(3)
UiO Untitled
 
2017
4 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 31-44
UiO Untitled
 
5 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 17-30
UiO Untitled
 
6 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics. 7th IEA International Research Conference; 2017-06-28 - 2017-06-30
UiO Untitled
 
7 Onstad, Torgeir.
Is the Mathematics We See the Mathematics They Do?. Journal of Mathematics and Culture 2017 ;Volume 11.(3) p. 133-159
UiO Untitled
 
8 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. p. 271-299
UiO Untitled
 
2016
9 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-55029-5) 184 p.
UiO Untitled
 
10 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Rammeverk og metoder. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. p. 149-173
UiO Untitled
 
11 Kaarstein, Hege; Onstad, Torgeir.
TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Country Chapters: Norway - Overview of Education System. I: TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. : Boston College 2016 ISBN 978-1-889938-40-0.
UiO Untitled
 
2015
12 Falch, Torberg; Onstad, Torgeir.
Forsker: – Lekser har en positiv effekt. NRK.no [Internet] 2015-10-20
NTNU UiO Untitled
 
2013
13 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Onstad, Torgeir.
Hvor står vi - hvor går vi?. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. p. 163-169
UiO Untitled
 
14 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Bakgrunn, mål og innhold. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. p. 9-18
UiO Untitled
 
15 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-3210-332-4) 196 p.
UiO Untitled
 
16 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Preface. I: The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102457. p. -
UiO Untitled
 
17 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232102457)
UiO Untitled
 
18 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
TIMSS in Norway: Challanges in school mathematics as evidenced by TIMSS and TIMSS Advanced. I: The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102457. p. 11-50
UiO Untitled
 
19 Onstad, Torgeir.
Taking part in several international surveys - getting a holistic view of the state of Mathematics in education. International Conference on Educational Policy (ICEP 2013); 2013-10-28 - 2013-10-30
UiO Untitled
 
20 Onstad, Torgeir.
The Significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Russian Education in the Mirror of the International Comparative Studies; 2013-06-19 - 2013-06-20
UiO Untitled
 
21 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
What are TIMSS and TIMSS Advanced?. I: The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102457. p. 123-135
UiO Untitled
 
22 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel; Nilsen, Trude.
Om TIMSS og forskningsmetoder. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. p. 171-192
UiO Untitled
 
2012
23 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Hovedresultater i matematikk og matematikkdidaktikk for lærerstudenter. I: Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag 2012 ISBN 978-82-7477-469-8. p. 17-33
UiO Untitled
 
24 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Hva er TEDS-M 2008?. I: Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag 2012 ISBN 978-82-7477-469-8. p. 9-16
UiO Untitled
 
25 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag 2012 (ISBN 978-82-7477-469-8) 239 p.
UiO Untitled
 
26 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Matematikk i norsk skole og lærerutdanning. I: Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag 2012 ISBN 978-82-7477-469-8. p. 175-196
UiO Untitled
 
27 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin.
Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-3210-187-0) 138 p.
UiO Untitled
 
28 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Norway. I: TIMSS 2011 Encyclopedia. Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, vol 2: L-Z and Benchmarking Participants. : Boston College 2012 ISBN 978-1-889938-60-8.
UiO Untitled
 
29 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag 2012 ISBN 978-82-7477-469-8. p. 197-225
UiO Untitled
 
2010
30 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad.
Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag 2010 (ISBN 9788274774797) 287 p.
UiO Untitled
 
2009
31 Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun; Onstad, Torgeir.
Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
32 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 (ISBN 978-82-7477-385-1) 250 p.
UiO Untitled
 
33 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha.
Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake". Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2009 42 p.
UiO Untitled
 
34 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha.
Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back". Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdannng og skoleutvikling 2009 42 p.
UiO Untitled
 
35 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
36 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Rammeverk og metoder. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
2008
37 Onstad, Torgeir.
Tall og figurer - på tvers av kulturer. I: Matematikk med din glede. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38050-9. p. 39-55
UiO Untitled
 
38 Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel.
Norway. I: TIMSS 2007 Encyclopedia A Guide to Mathematics and Science Education Around the World Volume 2. Boston College: TIMSS & PIRLS International Study Center 2008 ISBN 1-889938-47-5. p. 441-451
UiO Untitled
 
2007
39 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Vivi.
Matematikk som sentralt skolefag. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. p. 209-226
UiO Untitled
 
2000
40 Breiteig, Trygve; Gjone, Gunnar; Onstad, Torgeir.
Kulturelle perspektiver på matematikken. I: Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. Oslo: NKS-Forlaget 2000 p. 13-33
UIA Untitled
 
41 Brekke, Gard; Gjone, Gunnar; Onstad, Torgeir.
Internasjonale undersøkingar i matematikk. I: Mathema 2000 : festskrift til Ragnar Solvang. Oslo: nks-forlaget 2000 p. 34-45
USN Untitled
 
42 Gjone, Gunnar; Onstad, Torgeir.
Mathema 2000. : NKS-Forlaget, Oslo 2000 (ISBN 82-508-2039-8) -1 p.
UiO Untitled
 
43 Gjone, Gunnar; Onstad, Torgeir.
Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. : NKS-forlaget, Oslo 2000 (ISBN 82-508-2039-8) -1 p.
UiO Untitled
 
44 Jahr, Einar; Gjone, Gunnar; Onstad, Torgeir.
Matematikk på mellomtrinnet. I: Mathema 2000. Oslo: NKS-forlaget 2000 p. 81-95
HINN Untitled
 
45 Johnsbråten, Håvard; Gjone, Gunnar; Onstad, Torgeir.
Resonnement i matematikkundervisningen. I: Mathema 2000. Oslo: NKS-forlaget 2000 p. 195-
USN Untitled
 
46 Onstad, Torgeir.
Det gylne snitt i matematikk og kunst. ; 2000
UiO Untitled
 
47 Onstad, Torgeir.
Det gylne snitt i matematikk og kunst. ; 2000
UiO Untitled
 
48 Onstad, Torgeir.
Det gylne snitt i matematikk og kunst. ; 2000
UiO Untitled
 
49 Onstad, Torgeir.
Det gylne snitt i matematikk og kunst. ; 2000
UiO Untitled
 
50 Onstad, Torgeir.
Det gylne snitt i matematikk og kunst. ; 2000
UiO Untitled
 
    Show next list