Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 188 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Meling, Marie; Mestad, Ola.
Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv 2020 p. 30-31
UiO Untitled
 
2019
2 Mestad, Ola.
Rettens kilder og anvendelse. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 69-113
UiO Untitled
 
3 Mestad, Ola.
Revolution, requisition and recognition: Norwegian-Soviet relations, 1917-1925. I: Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing 2019 ISBN 9780854902750. p. 117-127
UiO Untitled
 
4 Mestad, Ola.
Åpenhet om leverandørkjeder. Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget.. Oslo: Etikkinformasjonsutvalget 2019 212 p.
UiO Untitled
 
5 Mestad, Ola.
§2 Rettens kilder og anvendelse. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. p. 4-28
UiO Untitled
 
2018
6 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph.
Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 (ISBN 978-3-8487-3219-7) 1177 p.
UiB UiO Untitled
 
7 Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph.
Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. p. 1-12
UiB UiO Untitled
 
8 Mestad, Ola.
Identifying effective practices in offering good Offices and mediation for OECD national contact points. I: 40 ans. Des lignes directrices de l´OCDE pour les entreprises multinationales. 40 years of the OECD guidelines for multinational enterprises. Editions A. Pedone 2018 ISBN 978-2-233-00868-8. p. 165-173
UiO Untitled
 
9 Mestad, Ola.
Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. p. 217-255
UiO Untitled
 
10 Mestad, Ola.
The voice of affected persons in the OECD guidelines and guidance documents. I: OECD guidelines for multintional enterprises: a glass half full. A liber amicorum for dr. Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD working party on responsible business conduct 2013-2018. OECD Publishing 2018 p. 77-88
UiO Untitled
 
2017
11 Mestad, Ola.
Noreg som grunnlovsland. I: Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Pax Forlag 2017 ISBN 978-82-530-3912-1. p. 204-223
UiO Untitled
 
12 Mestad, Ola.
Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017 ;Volume 96.(3) p. 309-335
UiO Untitled
 
13 Mestad, Ola.
The impact of the US constitution on the Norwegian constitution and on emigration to America. I: Norwegian-American Essays 2017. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-879-1. p. 27-44
UiO Untitled
 
14 Mestad, Ola.
The 1814 Treaty of Kiel - Norwegian sovereignty and Natural law. I: Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos Verlagsgesellschaft 2017 ISBN 9783848731725. p. 536-555
UiO Untitled
 
2016
15 Mestad, Ola.
Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget. I: Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering 2016 ISBN 978-82-8152-046-2. p. 113-139
UiO Untitled
 
16 Mestad, Ola.
Kampen om banken (opposisjonsinnlegg ved disputasen). I: Kampen om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816. Oslo: Norges Bank 2016 ISBN 978-82-7553-946-3. p. V-IX
UiO Untitled
 
17 Mestad, Ola.
Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814?. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 ;Volume 95.(3) p. 359-383
UiO Untitled
 
18 Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Müller-Graff, Peter-Christian.
European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2016 (ISBN 9783830537182) 278 p.
UiO Untitled
 
2015
19 Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag; Mestad, Ola.
Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag 2015 (ISBN 9788253037929) 476 p.
UiB UiO Untitled
 
20 Mestad, Ola.
Dissensens alvor. Om nyare dissensar i Høgsterett. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. p. 222-253
UiO Untitled
 
21 Mestad, Ola.
Foreword. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2015 ;Volume 54.(1) p. 5-7
UiO Untitled
 
22 Mestad, Ola.
Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium. I: Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037929. p. 298-325
UiO Untitled
 
23 Mestad, Ola.
Høgsterett 200 år. Feirar retten jubileum i feil år?. Lov og Rett 2015 ;Volume 54.(5) p. 279-286
UiO Untitled
 
24 Mestad, Ola.
Managing the nation`s wealth - the government take and the resource curse. MarIus 2015 ;Volume 456. p. 211-226
UiO Untitled
 
25 Mestad, Ola.
Schlegels "Almindelige statsret" - oppskrift for grunnlovsfedre?. I: Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037929. p. 86-130
UiO Untitled
 
26 Mestad, Ola.
Skapande motstand - Noreg i 1814. I: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag 2015 ISBN 978-82-7128-806-8. p. 13-24
UiO Untitled
 
27 Mestad, Ola.
The most awkward and embarrassing question: British treaty obligations, the role of the Law of Nations and the establishment of the Swedish Norwegian Union in 1814. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2015 ;Volume 54.(1) p. 48-64
UiO Untitled
 
2014
28 Mestad, Ola.
Amerikansk inspirasjon i den norske grunnlova. Frihetstreet i Nord-Amerikas jord. American inspiration in the Norwegian Constitution. The tree of freedom on North American soil. I: Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. : ART PRO Forlag AS 2014 ISBN 9788291163086. p. 73-85
UiO Untitled
 
29 Mestad, Ola.
Kor radikal var eigentleg grunnlova i 1814?. I: Norske selskab feirer grunnloven. Tekster i utvalg fra Norske selskab i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Oslo: Norske Selskab 2014 ISBN 978-82-999801-0-4. p. 75-87
UiO Untitled
 
30 Mestad, Ola.
Korleis forske på grunnlova?. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (1) p. 53-56
UiO Untitled
 
31 Mestad, Ola.
Lyksalighed og pragmatisme - den norske grunnlova 200 år. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2014 (3) p. 28-37
UiO Untitled
 
32 Mestad, Ola.
Rettssystemet. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. p. 4-25
UiO Untitled
 
33 Mestad, Ola.
Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og grunnlov i 1814. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014 ;Volume 93.(1) p. 35-65
UiO Untitled
 
34 Mestad, Ola.
United States recognition of Norway`s independence in 1905: Norway`s and Norwegian Americans` Strategies for recognition by the United States in the summer of 1905 and president Roosevelt`s response. Norwegian-American Essays 2014 p. 273-312
UiO Untitled
 
35 Michalsen, Dag; Mestad, Ola.
Christian Frederik og Karl Johan – det doble dobbeltspelet som berga grunnlova i 1814. UiO's formidlingspris - prisforelesning; 2014-06-02
UiB UiO Untitled
 
36 Müller-Graff, Peter-Christian; Mestad, Ola.
The rising complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2014 (ISBN 978-3-8305-3334-4) 221 p. Deutsch-Norwegisches Forum des Rechts(10)
UiO Untitled
 
2013
37 Mestad, Ola.
Claus Winter Hjelms lovboksarbeid: samfunnsordning og regulert kontraktsfridom. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. p. 196-215
UiO Untitled
 
38 Mestad, Ola.
Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 (ISBN 9788253036311) 424 p.
UiO Untitled
 
39 Mestad, Ola.
Ingen kvardagshelt - Christian Magnus Falsen var ein mann som det er interessant å prøve å forstå. Klassekampen 2013
UiO Untitled
 
40 Mestad, Ola.
Innleiing - eineveldehovudstad, politikk og studiar. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. p. 11-27
UiO Untitled
 
41 Mestad, Ola.
Internasjonaliseringa ved Det juridiske fakultetet etter 1945. I: Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 ISBN 9788281520400. p. 138-150
UiO Untitled
 
42 Mestad, Ola.
Kongen som gav etter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013 p. 10-
UiO Untitled
 
43 Mestad, Ola.
Linjene vidare til 1814. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. p. 339-349
UiO Untitled
 
44 Mestad, Ola.
Schlegel mot Sir William Scott i 1800 - Schlegels internasjonale priserettsstudie. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. p. 299-322
UiO Untitled
 
45 Mestad, Ola.
Schlegels "Almindelige stateret" - oppskrift for grunnlovsfedre?. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. p. 214-243
UiO Untitled
 
2012
46 Mestad, Ola.
Dei lange linene. Dag og Tid 2012
UiO Untitled
 
47 Mestad, Ola.
Europas innebygde frykt for folkestyre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012 p. 4-5
UiO Untitled
 
48 Mestad, Ola.
Moderat revolusjonsgrunnlov - Den norske grunnlova av 1814 var mellom dei siste av ei rekkje revolusjonære grunnlover i tida 1776-1815. Klassekampen 2012
UiO Untitled
 
2011
49 Mestad, Ola.
Attribution of responsibility to listed companies. I: Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-1-107-01285-1. p. 79-106
UiO Untitled
 
50 Mestad, Ola.
Germansk lengt. Kva var det som drog keisar Wilhelm til norskekysten år etter år?. Dag og Tid 2011 p. 28-29
UiO Untitled
 
    Show next list