Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 509 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    Next >>

2021
1 Schartum, Dag Wiese.
From Legal Sources to Programming Code: Automatic Individual Decisions in Public Administration and Computers under the Rule of Law. I: The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-48196-0. p. 301-335
UiO Untitled
 
2020
2 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningen. En lærebok.. Bergen: Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3387-8) 318 p.
UiO Untitled
 
2018
3 Schartum, Dag Wiese.
Digitalisering av offentlig forvaltning - Fra lovtekst til programkode. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2236-0) 345 p.
UiO Untitled
 
4 Schartum, Dag Wiese.
From facts to decision data: about the factual basis of automated individual decisions. Scandinavian Studies in Law 2018
UiO Untitled
 
5 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningen og helt automatiserte avgjørelser innen forvaltningsretten. Lov & Data 2018
UiO Untitled
 
6 Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild; Tranvik, Tommy.
Fremtidens digitale forvaltning. Stat og styring 2018
UiO Untitled
 
2017
7 Schartum, Dag Wiese.
Automatiseringsvennlig lovgivning – hva er det og hvordan gjør man det?. Parnerforums konferanse; 2017-01-09
UiO Untitled
 
8 Schartum, Dag Wiese.
Innebygget personvern. Internseminar, UDI; 2017-03-01
UiO Untitled
 
9 Schartum, Dag Wiese.
Intelligible Data Protection Legislation: A Procedural Approach. Oslo Law Review 2017 ;Volume 4.
UiO Untitled
 
10 Schartum, Dag Wiese.
Lov på boks. eForvaltningskonferansen 2017; 2017-02-13 - 2017-02-14
UiO Untitled
 
11 Schartum, Dag Wiese.
Lov på boks. Fagdager for arkiv; 2017-09-18
UiO Untitled
 
12 Schartum, Dag Wiese.
Lovgivningsprossen som demokratisk arena for diskusjon om biometri. Overvåkingsseminaret 2017; 2017-11-02
UiO Untitled
 
13 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningen - konsekvenser. El&IT Forbundets utdanningskonferanse; 2017-11-29
UiO Untitled
 
14 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningens krav til bruk av databehandlere. Personvernkonferansen 2017; 2017-12-08
UiO Untitled
 
15 Schartum, Dag Wiese.
Persovern og etikk i en ny tidsalder. Forskningsetisk forum; 2017-09-19
UiO Untitled
 
16 Schartum, Dag Wiese.
Rettssikkerhet i en automatisert og digitalisert forvaltning. Nordisk seminar for sivilrettsjurister; 2017-09-28 - 2017-09-29
UiO Untitled
 
17 Schartum, Dag Wiese.
Struktur og språk i personvernforordningen. Partnerforums konferanse; 2017-03-27
UiO Untitled
 
18 Schartum, Dag Wiese.
Utvikling av digitale forvaltningssystemer. Internseminar, landbruksdirektoratet; 2017-09-11
UiO Untitled
 
19 Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
Digital forvaltning - en innføring. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2234-6) 222 p.
UiO Untitled
 
2016
20 Bygrave, Lee Andrew; Schartum, Dag Wiese.
Personvern i informasjonssamfunnet: En innføring i vern av personopplysninger. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245020342) 359 p.
UiO Untitled
 
21 Schartum, Dag Wiese.
A system approach to regulation of information and communication technology. Nordisk konferanse i rettsinformatikk 2016; 2016-11-10 - 2016-11-10
UiO Untitled
 
22 Schartum, Dag Wiese.
Behov for endringer i reguleringen av den elektroniske forvaltningen. eForvaltningskonferansen 2016; 2016-02-15 - 2016-02-15
UiO Untitled
 
23 Schartum, Dag Wiese.
From algorithmic law to automation-friendly legislation. Computers and Law https://www.scl.org/ 2016
UiO Untitled
 
24 Schartum, Dag Wiese.
Hva er personvern?. Max Marketing Mix 2016; 2016-02-11 - 2016-02-11
UiO Untitled
 
25 Schartum, Dag Wiese.
Law and algorithms in the public domain. Etikk i praksis 2016 ;Volume 10.(1) p. 15-26
UiO Untitled
 
26 Schartum, Dag Wiese.
Making privacy by design operative. International Journal of Law and Information Technology 2016 ;Volume 24.(2) p. 151-175
UiO Untitled
 
27 Schartum, Dag Wiese.
Presentasjon av Regelverkshjelpen. Møte på Statsministerens kontor; 2016-03-16 - 2016-03-16
UiO Untitled
 
28 Schartum, Dag Wiese.
Presentasjon for Forvaltningslovutvalget. Møte i Forvaltningslovutvalget; 2016-02-04 - 2016-02-04
UiO Untitled
 
29 Schartum, Dag Wiese.
Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning. Juristkongressen 2016; 2016-11-24 - 2016-11-24
UiO Untitled
 
30 Schartum, Dag Wiese.
Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvaltning. Overrekkelse av BFE-rapporten til Asker kommune; 2016-05-31 - 2016-05-31
UiO Untitled
 
31 Schartum, Dag Wiese.
Transformation of Law into Algorithm. Algorithmic Governance workshop; 2016-03-18 - 2016-03-18
UiO Untitled
 
32 Schartum, Dag Wiese; Bygrave, Lee A.
Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-2034-2) 361 p.
UiO Untitled
 
2015
33 Schartum, Dag Wiese.
Crowdsourcing Legislation and the Legislative Process. Corwdsourcing Legislation; 2015-02-12
UiO Untitled
 
34 Schartum, Dag Wiese.
Den elektroniske forvaltningen og loven. Seminar om elektronisk forvaltning; 2015-09-17
UiO Untitled
 
35 Schartum, Dag Wiese.
Den elektroniske forvaltningen og loven. Kommuneforlaget AS 2015 (ISBN 9788244621625) 265 p.
UiO Untitled
 
36 Schartum, Dag Wiese.
Elektronisk forvaltning: Hvilke valg står vi overfor?. eForvaltningskonferansen 2015; 2015-02-10
UiO Untitled
 
37 Schartum, Dag Wiese.
Fra lov til programkode. Lånekassens fagseminar; 2015-02-12
UiO Untitled
 
38 Schartum, Dag Wiese.
Hvilke lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med ansatte?. Seminar om overvåking og kontroll i arbeidslivet; 2015-10-07
UiO Untitled
 
39 Schartum, Dag Wiese.
Informert samtykke til primær og sekundær behandling av helseopplysninger. Informert samtykke i grensesnittet mellom forskning og klinikk; 2015-05-19
UiO Untitled
 
40 Schartum, Dag Wiese.
Kan loven beskytte oss mot overvåkingssamfunnet?. Partnerforums årskonferanse; 2015-10-16
UiO Untitled
 
41 Schartum, Dag Wiese.
Making privacy by design operable. Jon Bings minneseminar; 2015-04-24
UiO Untitled
 
42 Schartum, Dag Wiese.
Noe om systemutvikling og regelverksutvikling. Ciber Norges fagseminar; 2015-03-10
UiO Untitled
 
43 Schartum, Dag Wiese.
Privacy by design: Forslag til metode for å bygge personvern inn i systemløsninger. Utarbeidelse av lover i en digital forvaltning; 2015-10-22
UiO Untitled
 
44 Schartum, Dag Wiese.
Regelverkshjelpen - a brief presentation. Utarbeidelse av lover i en digital forvaltning; 2015-10-22
UiO Untitled
 
45 Schartum, Dag Wiese.
Regelverkshjelpen - en presentasjon. Regelverkshjelpen; 2015-06-17
UiO Untitled
 
46 Schartum, Dag Wiese.
RFID, Geo-localization and Internet of Things. RESPECT project, avslutningskonferanse; 2015-04-20 - 2015-04-21
UiO Untitled
 
47 Schartum, Dag Wiese.
Samtykke som innebygget personvern i IT-systemer. Personvernkonferansen 2015; 2015-12-04
UiO Untitled
 
48 Schartum, Dag Wiese; Tranvik, Tommy.
Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2015 ;Volume 2015.(1)
UiO Untitled
 
2014
49 Schartum, Dag Wiese.
An Attempt to Make Privacy by Design Intelligible. Summer School, University of Lapland; 2014-08-27 - 2014-08-27
UiO Untitled
 
50 Schartum, Dag Wiese.
Automation and legislation: Should the legislative process be renewed?. Public Domain and Democracy in the Digital Age, Uppsala Universitet,; 2014-09-19 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
    Show next list